afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 juli 1931

Mandenmakersstraatje

Binnenstad Centrum

Bewoners van het Mandenmakersstraatje, zijstraatje van de Brede Haven, gezien naar de zijde van de Buitenhaven.
~~~
Op de Breede Haven, bij perceel 682. Hier eindigde vroeger de Havenkade.
Bron: Mosmans
Stadsarchief (0033169)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Het Mandemakers Straajte
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Mandenmakersstr.
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Mandenmakersstraatje
Huisnummeromnummering 1909
1910
Mandenmakersstraatje
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Mandemakersstraatje
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Panden
Mandenmakersstraatje 2

Mandenmakersstraatje B 197a (????)
Mandenmakersstraatje 2 (1909)
1928J. Damen - echtg. A. Schellen

Mandenmakersstraatje 4

Mandenmakersstraatje B 197b (????)
Mandenmakersstraatje 4 (1909)

 
Mandenmakersstraatje 1

Mandenmakersstraatje B 197c (????)
Mandenmakersstraatje 1 (1909)
1923Antonij M. van Bergen (pakhuisknecht)
1928A.M. van Bergen

Straatindeling
  1909 : rechts 1..1, links 2..4
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 62, 90, 91

n: vermelding in een voetnoot