Maastrichtsepad

Oosterplas

Raadsbesluiten
2009

Straatnaamgeving

Het college geeft de nieuwe ontsluitingsweg naar de Oosterplas de naam Maastrichtsepad. Het pad naast het pand Bokhovense Maasdijk 4 krijgt de naam Snoeckepad.
B&W besluitenlijst 6 oktober 2009