Maaskantweg

Kom Empel

Dossier
1963

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 7 november 1963

Maaskantweg, het gedeelte van de thans genoemde Taxandriaweg, aansluitend aan de onder 11 vermelde straat in zuid-westelijke richting tot aan de grens met de gemeente 's-Hertogenbosch.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)