Sint Maartenstraat

Het Zand

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1909
Sint Maartenstraat
RB 19-08-1909, blz 44.
1928
St. Maartenstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
2008
Sint Maartenstraat
Straatnamenlijst gemeente 's-Hertogenbosch
Bossche straatnamen

Naastenliefde

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 8 juni 2011
Panden
Sint Maartenstraat 2

Sint Maartenstraat 2 (????)
1928J. Spoor
1943A. v.d. Veerdonk (schoenmaker)

Sint Maartenstraat 4

Sint Maartenstraat 4 (????)
1928P. van Vugt
1943A.J. van der Burgt (sigarensorteerder)

Sint Maartenstraat 6

Sint Maartenstraat 6 (????)
1928L.J.J. van Rooij
1943J.A. Martens (typograaf)

Sint Maartenstraat 8

Sint Maartenstraat 8 (????)
1928G. Pieters
1943A. Pieters (koperslager) - wed. J.W. Pieters-van d. Broek

Sint Maartenstraat 10

Sint Maartenstraat 10 (????)
1923Gerardus van den Bosch (huisschilder)
1928G. van den Bosch
1943wed. L.J.M. van der Eerden-Meuwsen

Sint Maartenstraat 12

Sint Maartenstraat 12 (????)
1923Theodorus A. van der Eerden (goudsmid)
1928Th.A. van der Eerden
1943L. Vlemmix (los arbeider)

Sint Maartenstraat 14

Sint Maartenstraat 14 (????)
1923Johannes G. Eilerts (schoenmaker)
1928M.J. Galjard - wed. W.R. van den Hogen - H. Spierings
1943wed. A.W. van de Hagen-Spierings - H. Spierings (behanger)

Sint Maartenstraat 16

Sint Maartenstraat 16 (????)
1923Franciscus W. Blom (werkman telegrafie)
1928F.W. Blom
1943F.W. Blom (monteur 1e klas P.T.T.) - M.J.W. Blom (kantoorjuffrouw)

Sint Maartenstraat 18

Sint Maartenstraat 18 (????)
1923Henricus L. Blatter (chef sigarenfabriek)
1928H.L. Blatter
1943W.J. van der Burgt (confectie-snijder)

Sint Maartenstraat 20

Sint Maartenstraat 20 (????)
1928A.G.L. Kuijpers
1943A.J. Kuijpers (timmerman)

Sint Maartenstraat 22

Sint Maartenstraat 22 (????)
1928A. van Veggel
1943G.J. Janssen (boekdrukker) - G.J.W. Janssen (kantoorbed. arbeidsb.)

Sint Maartenstraat 24

Sint Maartenstraat 24 (????)
1928wed. W.L. van der Burgt - L. Massuger
1943W.J.M. EliŽns (sigarenmaker)

Sint Maartenstraat 26

Sint Maartenstraat 26 (????)
1923Martinus van den Bogaard (hoofdgeleider Ned. Sp.)
1928M. van den Bogaard
1943wed. M.G.J. van de Laar-Hendriks

Sint Maartenstraat 28

Sint Maartenstraat 28 (????)
1928J. Marechal - wed. H. Marechal
1943W.J. van Balen (electricien)

Sint Maartenstraat 30

Sint Maartenstraat 30 (????)
1928A. Proveniers
1943A.Fr.J. Hendriks (sigarenmaker)

Sint Maartenstraat 32

Sint Maartenstraat 32 (????)
1928C. van Veggel
1943F. van Berne (timmerman)

Sint Maartenstraat 34

Sint Maartenstraat 34 (????)
1928G.J.J. van Rooij
1943L.J.A. van Daal (meetarbeider kadaster)

Sint Maartenstraat 36

Sint Maartenstraat 36 (????)
1923wed. Wilhelmus Bonnier (zonder)
1928J.J. Dankers
1943M.Th. Moser (opz. Gem. Reiniging)

Sint Maartenstraat 38

Sint Maartenstraat 38 (????)
1928A.J. Meijers
1943J.A. v.d. Veerdonk (huisknecht)

Sint Maartenstraat 40

Sint Maartenstraat 40 (????)
1928A. van de Veerdonk
1943C.J. van Bockel (los-arb.)

Sint Maartenstraat 42

Sint Maartenstraat 42 (????)
1928J.A. Massuger
1943W. Kersten (sigarenmaker)

Sint Maartenstraat 44

Sint Maartenstraat 44 (????)
1923Henricus P.P. Albertus (meesterknecht sigarenfabriek)
1928H.P.P. Albertus
1943A. van Gemert (fabrieksarbeider)

Sint Maartenstraat 46

Sint Maartenstraat 46 (????)
1923Pieter A. Gastel (loodgieter)
1928P.A. van Gastel
1943W. van Hezik (schippersknecht)

Sint Maartenstraat 48

Sint Maartenstraat 48 (????)
1928H.H.J. Bettonviel - J.A. van Schijndel
1943H. van Boven (pakhuisknecht)

Sint Maartenstraat 50

Sint Maartenstraat 50 (????)
1923Johannes J. Dankers (schoenmaker)
1928A. Kreemers
1943A. Kreemers (arbeider)

Sint Maartenstraat 52

Sint Maartenstraat 52 (????)
1928M.M. van de Meerendonk
1943T.A.J. van de Oetelaar (afd. chef)

Sint Maartenstraat 54

Sint Maartenstraat 54 (????)
1928H.M. van de Meerendonk
1943H.L. Blatter (sorteerder)

 
Sint Maartenstraat 19

Sint Maartenstraat 19 (????)
1928H.A.J. Moors
1943wed. M.Th. Moors-Janssen

Sint Maartenstraat 17

Sint Maartenstraat 17 (????)
1928J.A. Hoven
1943H.W. Strikkers

Sint Maartenstraat 15

Sint Maartenstraat 15 (????)
1928P.J. van der Staak
1943J.F.M. van Riel (sigarenmaker)

Sint Maartenstraat 13

Sint Maartenstraat 13 (????)
1928J.A. van Tienen
1943J.M. van Daelen (chauffeur)

Sint Maartenstraat 11

Sint Maartenstraat 11 (????)
1928L.J. van Dijk - J.A. Walschots
1943J.M. van der Aa (gem. luchtbescherming)

Sint Maartenstraat 9

Sint Maartenstraat 9 (????)
1923Wilhelmus P. de Bie (wagenmeester Ned. Sp.)
1928W.J. van Kroonenburg
1943F.Th. Maassen (pakhuisknecht)

Sint Maartenstraat 7

Sint Maartenstraat 7 (????)
1928J.F. van der Mark
1943H.F. Waegemakers (kellner)

Sint Maartenstraat 5

Sint Maartenstraat 5 (????)
1928H.P. Verdonk
1943H.A. Schraven (sigarenmaker) - H.A.J. Schraven (kantoorbed.)

Sint Maartenstraat 3

Sint Maartenstraat 3 (????)
1928A.H. Verhoof
1943A.H. Verhoof

Sint Maartenstraat 1

Sint Maartenstraat 1 (????)
1928CoŲperatieve bakkerij 'de Hoop'
1943R.K. CoŲp. Prod. en Consumptie Ver. 'de Hoop' (handel in koloniale waren)

Postcodes
  5211 ZH  1..19
  5211 ZJ  2..54
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 380

n: vermelding in een voetnoot