afb. Gerard Monté, 13 augustus 2003

Louis Aartsstraat

Binnenstad

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2001
De Stijfselpot
B&W besluitenlijst 11 oktober 2001
2002
Louis Aartsstraat
B&W besluitenlijst 8 januari 2002
Artikelen
2003

Hetty Baksteen-Aarts

Louis Aartsstraat
Rondom Maria van 's-Hertogenbosch 3 (2003) 5-8
 
2003

Hetty Baksteen-Aarts

Louis Aartsstraat
KringNieuws 5 (2003) 6-7
 
Raadsbesluiten
2002

Straatnaamgeving

Het college stelt de raad voor alsnog de straatnaam "De Stijfselpot" te wijzigen in de nieuwe naam "Louis Aartsstraat". Deze straat ligt op het terrein van het voormalige Antoniegaarde. Dit voorstel is een correctie op het eerdere raadsbesluit van 11 oktober jongstleden.
B&W Besluitenlijst 8 januari 2002