afb. Gerard Monté, januari 2000

Burgemeester Loeffplein

Binnenstad Centrum

Genoemd naar mr. H.J.M. Loeff, geboren 1895 te Drunen, overleden in 1973 te Nijmegen. Hij was burgemeester van Drunen van 1923 tot 1930 en tevens van Oud-Heusden en Elshout van 1929 tot 1930, van Vught van 1930 tot 1935. Vanaf 16 november 1944 waarnemend burgemeester van 's- Hertogenbosch, vanaf november 1945 werd hij definitief aangesteld. Afscheidscadeau "Sint-Jan Evangelist", dat stond vroeger op het, naar hem genoemde, Burgemeester Loeffplein en nu op de Parade. Ging in 1960 met pensioen met een manifestatie in Stadion De Vliert waar o.a. ongeveer 8500 kinderen waren samen gekomen.
Bron: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
~~~
Voorjaar 1999, een opname van de pas geïnstalleerde en nog spuitende fonteinen van Irene Fortuyn O'Brien op het Burgemeester Loeffplein.
Bron: Bastion Oranje
~~~
Hier wederom een markering van de oude stadsmuur. Aan de buitenkant liep de Binnendieze, die wij onder de toog naast de waterpoort hebben zien verdwijnen. Na de Tweede Wereldoorlog is deze wijk, de Pijp, die sterk was verkrot, geheel gesaneerd waarbij de Marktstroom en de Groote Stroom verdwenen. Er ligt nu een grote rioleringsbuis om het water van de Groote stroom af te voeren naar de Geertruisluis.
De stad bleek al spoedig veel te klein. Het was in feite niet meer dan een hoog gelegen marktveld met omliggende bebouwing. Toen men omstreeks 1210 begon met de bouw van de eerste St. Jan, moest men wegens ruimtegebruik al op zoek naar een locatie buiten de stadsmuren. Ook anderen gingen buiten de stadsmuren bouwen. De plaats waar men ging bouwen werd bepaald door de draagkracht van de bodem en de loop van de wegen.
De donk waarop de oude stad was gebouwd lag namelijk in een moerasgebied en was alleen bereikbaar over drie wegen die over zandruggen liepen naar de drie stadspoorten. Vandaar dat de bebouwing buiten de muren zich voltrok langs die drie wegen, de Hinthamerstraat, de Vughterstraat en de Orthenstraat.
Toen Hertog Jan III in 1318 toestemming gaf om de stad uit te breiden zijn de Dommel en de Aa verlegd en verbond men de drie uiterste einden van de toen aanwezige bebouwing met een gracht en een stadsmuur. De eerste ommuring is dan ook spoedig na 1318 verdwenen. Zo ontstond een stadsmuur met waltorens en een gracht van ongeveer vier kilometer lengte. Daarbij vijf stadspoorten en een waterpoort die toegang gaf tot de haven. de stad kreeg hierdoor de merkwaardige driehoekige vorm die de binnenstad kenmerkt.
Bron: Vestingwandelingen
Benaming
JaarNaamBron
1961Burgemeester LoeffpleinRB 01-09-1961
Straat en naam

Burg. Loeffplein

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 14 november 1985
Verdwenen stadsbeelden

Een Centraal Busstation bij de 'woutekiet'

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 1 december 1998
Artikelen
1971

Redactie

Groep Knillis wil openlegging Binnendieze en herstel van de oude stadsmuur. Alternatief Loeffplein-plan.
Brabants Dagblad woensdag 19 mei 1971 (tekening)
 
1975

Redactie

Overplanting deze maand nog mogelijk. Platanen op Loeffplein moeten wijken voor parkeergarage.
Brabants Dagblad dinsdag 4 maart 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Dinsdag 11 november wordt officieel met de bouw begonnen. Parkeergarage Loeffplein in 1977 gereed.
Brabants Dagblad maandag 27 oktober 1975 (tekening)
 
1976

Redactie

Eerste paal voor parkeergarage op Loeffplein.
Brabants Dagblad dinsdag 13 januari 1976
 
1976

Redactie

Wethouder Wagemakers slaat donderdag eerste paal. Garage 'Tolbrug' februari '77 gereed.
Brabants Dagblad woensdag 28 januari 1976 (tekening)
 
1977

Redactie

Morgen vrijdag 28 januari opening tweede parkeergarage.
Krantenknipsel donderdag 27 januari 1977 (foto)
 
1977

Redactie

Nieuwe parkeergarage 'Tolbrug' vrijdag open.
Krantenknipsel donderdag 27 januari 1977 (foto)
 
1985

Henny Molhuysen

Straat en naam : Burg. Loeffplein.
Brabants Dagblad donderdag 14 november 1985 (foto)
 
1990

Redactie

Het kernwinkelapparaat van 's-Hertogenbosch. Onderzoek naar het functioneren van het Bossche kernwinkel-apparaat en uitbreidingsmogelijkheden van Burgemeester Loeffplein.
D&P Van Dijk & Partners (Voorburg 1990)
 
1990

Redactie

Winkelconcept Burgemeester Loeffplein 's-Hertogenbosch.
Amro projektontwikkeling. Amsterdam 1990
 
1992

Paul Kriele

Levensader naar Loeffplein.
Nieuwsbrief 2 (1992) 12
 
1992

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, Stichting 's-Hertogenbossche monumentenzorg

Tolbrugkwartier. Burgemeester Loeffplein. De Binnenstad buiten. De openbare ruimte in de Bossche binnenstad. Reactie op de initiatieven en plannen van het Gemeente van 's-Hertogenbosch. Tolbrugkwartier. Een verkenning van mogelijkheden tot herinrichting, met nadruk op de cultuur - historische gegevenheden van de Bossche binnenstad.
s.n. ('s-Hertogenbosch 1992)
 
1995

Wim Hagemans

Archeologisch onderzoek Loeffplein duurt anderhalf jaar. Speurtocht naar oudste weg richting Orthen.
Brabants Dagblad vrijdag 19 mei 1995 (foto)
 
1996

Redactie

Eeuwenoude woning en oeverbescherming blootgelegd bij Loeffplein. Geen oude straat bij Middeleeuwse resten.
Brabants Dagblad zaterdag 21 september 1996 (foto)
 
1996

Redactie

Loeffplein geeft meer geheimen van verleden prijs. Gave fundamenten 15e eeuwse huizen.
Brabants Dagblad zaterdag 12 oktober 1996 (foto)
 
1997

Redactie

Archeologisch onderzoek Burg. Loeffplein bijna afgerond. Tolbrugstraat liep niet naar Orthen.
Brabants Dagblad woensdag 5 februari 1997 (foto)
 
1997

Stadsontwikkeling

Inspraakavond inrichting Burgemeester Loeffplein. Op 9 juli 1997 in Hotel Central.
Gemeente 's-Hertogenbosch, Stadsontwikkeling ('s-Hertogenbosch 1997)
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een Centraal Busstation bij de 'woutekiet'.
Brabants Dagblad dinsdag 1 december 1998 (foto)
 
2008

Wim Hagemans

Archeologen vonden aan Loeffplein vele tekens van leven.
Brabants Dagblad woensdag 9 april 2008 (foto's)
 
2008

Wim Hagemans

Burg. Loeffplein: pottenbakkers, klooster, kazerne en volkswijk.
Brabants Dagblad woensdag 9 april 2008
 
2011

Domien van der Meijden

Ideeën voor Loeffplein
Brabants Dagblad vrijdag 9 december 2011
 
2011

College schiet op alternatief Loeffplein

• College Den Bosch staat niet achter burgerinitiatief 'Mag ik mijn eigen Loeffplein kiezen?'.
• Den Bosch ziet tal van bezwaren zoals de afbraak van het winkelpand Stoa.
• College ziet appartementen boven kijkshop wél zitten.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 23 december 2011
 
2016

Jos van de Ven

Toekomst Loeffplein onder de loep
Brabants Dagblad maandag 7 maart 2016 | 1
 
2016

Projectgroep voor Loeffplein; plannen laten op zich wachten

Het overleg over de toekomst van de winkelruimtes aan het Burgemeester Loeffplein vergt toch wat meer tijd.
Bart Gotink | Brabants Dagblad woensdag 7 september 2016 | Regio 5
 
Afbeeldingen

21 augustus 1965

15 augustus 1966
   
Panden
Burgemeester Loeffplein 54

Burgemeester Loeffplein 54 (????)
1960Politiebureau
1994Afgebroken

Burgemeester Loeffplein 70b-c

Stergebouw

Burgemeester Loeffplein 70e-f


Burgemeester Loeffplein 70k


Burgemeester Loeffplein 98

Ingang Golden Tulip Hotel Central

Burgemeester Loeffplein 75
Rijksmonument


Burgemeester Loeffplein 71
Gemeentelijk monument


Postcodes
 5211 RX  1.. 15
 5211 RZ  17.. 51
 5211 RX  53.. 75
 5211 RZ 101..125
 5211 RX  2.. 14
 5211 RZ  18.. 50
 5211 RX  52..124
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 362, 406

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 284, 345

n: vermelding in een voetnoot