afb. Paul Humpig, ca 1950

Krengelgang

locatie: Binnenstad Oost
status: vervallen

Op de plek van het voormalige bejaardenhuis Antoniegaarde [1956-2000] komen twee straatjes terug die refereren naar de oorspronkelijke steegjes in de buurt. Links naast de kapel liep het St. Antoniestraatje en rechts de Stijfselpot. Daar waren ook nog de Krengelgang, Uilenspiegel en Achter de Roskam. Originele namen van dwarsstraatjes tussen de Diepstraat en de Windmolenbergstraat.
De Krengelgang was een steegje tussen de Diepstraat en de Windmolenbergstraat. De insteek van de Diepstraat, als zijstraat van de Zuid-Willemsvaart. Ook de Uilenspiegel en Achter de Roskam waren straatjes, die de Diepstraat en de Windmolenbergstraat met elkaar verbonden. Bij de bouw van de aanleunflats van Antoniegaarde in 1956 is deze volksbuurt verdwenen. De steegjes liepen dood op de warmoezerijen van Bossche groentehandelaren en tuinders.
Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Krengel Gang
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Krengelgang
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Krengelgang
Huisnummeromnummering 1909
1910
Krengelgang
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Krengelgang
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
19??
Vervallen
Panden
Krengelgang 2

Krengelgang E 91h (????)
Krengelgang 2 (1909)

Krengelgang 4

Krengelgang E 91g (????)
Krengelgang 4 (1909)

Krengelgang 6

Krengelgang E 91f (????)
Krengelgang 6 (1909)

Krengelgang 8

Krengelgang E 91e (????)
Krengelgang 8 (1909)

Krengelgang 10

Krengelgang E 91d (????)
Krengelgang 10 (1909)

Krengelgang 12

Krengelgang E 91c (????)
Krengelgang 12 (1909)
1928H.H. Spierings
1943J.F.M. van de Bergh (sigarenmaker)

Krengelgang 14

Krengelgang E 91b (????)
Krengelgang 14 (1909)
1923Antonius P. van den Bergh (koopman)
1928A.P. van den Bergh
1943A.P. van de Bergh (koopman)

Krengelgang 16

Krengelgang E 91a (????)
Krengelgang 16 (1909)
1928W. Spruijt
1943G.C. Ender

Krengelgang 18

Krengelgang E 91 (????)
Krengelgang 18 (1909)
1928P.A. Semler
1943D. van Boxtel (koopman in parapluies)

 
Krengelgang 15

Krengelgang E 91p (????)
Krengelgang 15 (1909)

Krengelgang 13

Krengelgang E 91o (????)
Krengelgang 13 (1909)

Krengelgang 11

Krengelgang E 91n (????)
Krengelgang 11 (1909)

Krengelgang 9

Krengelgang E 91m (????)
Krengelgang 9 (1909)
1928C. van Boxtel - G. Netten

Krengelgang 7

Krengelgang E 91l (????)
Krengelgang 7 (1909)

Krengelgang 5

Krengelgang E 91k (????)
Krengelgang 5 (1909)
1923Andreas J. Beekwilder (sigarenmaker) - Conradus van Boxtel (parapluienkoopman)

Krengelgang 3

Krengelgang E 91j (????)
Krengelgang 3 (1909)
1923Michael G. van Beek (grondwerker)
1928H.J. van den Besselaar - mej. J.M. Opstraat

Krengelgang 1

Krengelgang E 91i (????)
Krengelgang 1 (1909)
1928J. Opstraat - C.J. Thelen

Straatindeling
  1909 : rechts 1..15, links 2..18
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 358, 362

n: vermelding in een voetnoot