afb. 18 april 1988

Kolperstraat

Binnenstad Centrum

De loop van de oude stadsmuur is goed te zien in de markeringen in deze straatjes en de knik in de bebouwing. Aan de buitenzijde lag de stadsgracht. Deze stadsmuur en gracht liepen door tot aan de Leuvense poort.
Vestingwandelingen
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1450
Dat Cort Colfstraetken
Straat in Straat uit
1502
Colperstraet
Stads Rekeningen van het jaar 1502-1503. Deel 1, blz 68
1645
Colper Straet
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1830
De Kolber Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Kolperstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Kolper Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1910
Kolperstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Kolperstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Mosmans

Namen der Straten enz.

78
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 78
Roelands

Kolperstraat

17
Straat in Straat uit (1984) 17
Sasse van Ysselt

De Fontein-, Kolper- en Krullartstraat

311
312
313
314
315
316
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1538 (Reg. no. 152 f. 191) wordt de Fonteinstraat geheeten de straat, waarmede men gaat van de Korte naar de Lange Kolperstraat (de Ververstraat.)
2.In 1683 woonde te den Bosch Johanna Elisabeth Sopers weduwe van Govert van Eyl (den broeder van de op blz. 260 genoemde Maria Allegonda). Zij zullen zijne ouders geweest zijn.
3.Het huis de Bollewagen behoorde in 1567 blijkens Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 298 aan den Hervormingsgezinden wollenlakenverkooper Floris Jansse bijgenaamd Floris den bueseleer.
4.Hij trad in 1534 voor Schepenen van den Bosch op als gehuwd met Margriet, dochter van Dierick Stevens.
5.Vóór dat zij met Jacques Lauren trouwde was zij gehuwd geweest met Jan Pauluszoon Colen.
6.Het huis het Zegelke, waaraan het aan den anderen kant grensde, behoorde toen toe aan Johan van Woerkom, ook groenroede van den Bosch.
7.Na haren dood hertrouwde hij in 1754 met Johanna Christina Lemmink, geboren en wonende te Nuland.
8.Men zie over zijne familie W. Juten Kwartierstaten van Ned. Kathol. I p. 7 (Aanvull. en Meded.)
9.Hij zal een zoon geweest zijn van Abraham Bastide, kapitein, geboren te Alais in Languedoc, die in 1710 in de Waalsche Kerk te den Bosch huwde met Johanna Magdalena Hibelet.
10.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 299, 327, 330, 363, 447 en 473.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 311-316
Artikelen
1998

Aart Vos

Bij de tijd : Klokken in Bossche boedels
's-Hertogenbosch 4 (1998) 132-135
2001

Jeanette van Haasen

Een bijzondere straat in 's-Hertogenbosch. De Kolperstraat
Style magazine (maart 2001)
 
2004

Judith Toebast

Nieuws van de BAM
Bossche Bladen 2 (2004) 60
 
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Kerkstraat, Kolperstraat en Ridderstraat
Bossche Bladen 2 (2006) 55-56
Panden
Markt
Kolperstraat 2
RijksmonumentM 229

Kolperstraat A ongen. (????)
Kolperstraat 2 (1909)
1910Societeit 'Amicitia'
1928Nederlandsch Koffiehuis

Kolperstraat 4
M 1398

Kolperstraat A 277 (????)
1865J.D.J.W. Jans (2e luitenant bij het 2e regement vesting artillerie) - G.J. Pompe (kapper en winkelier) - J.H. Pompe (barbier en paruikenmaker)
1875J.H. Pompe (barbier en paruikenmaker) - M. Pompe (kapper en winkelier) - P. Stokbroo (kapitein vierde bataillon)
Kolperstraat A 279 (1880)
1881J.H. Pompe (barbier en pruikenmaker) - M. Pompe (coiffeur en winkelier)
1892A.L. Scheefhals
1908A.L. Scheefhals-Holla (sigarenhandel)
Kolperstraat 4 (1909)
1910A.W. v.d. Linde-Thomas (modiste)
1928mej. M.J. van Bergen
1943J. Berendsen (meubelmaker) - T.A. Overman (koopman) - J. van Wijk (sigarenmaker)
1991mevr. A.J.A. van Stiphout (café 't Rood Scharlaken)

Kolperstraat 6-8
M 1399

Kolperstraat 6

Kolperstraat A 276 (????)
1865wed. W. Arendsen (winkelierster in aardew.) - C.J. Hillenaar (apothekersbediende)
Kolperstraat A 278 (1880)
1881wed. A. Lievegoed (partikuliere) - Ch.L.B. Loisel (partikulier) - gez. van Oorschot (lingeries dameshansch. enz.)
1908M. Blijdenstein (bazar van huish. artikelen en galanteriën)
Kolperstraat 6 (1909)
1910M. van Blijdenstein (bazar van huish. artikelen en galant.)
1943A.M.D. Kokx (café's restaurants, hotels) - P. Leuver (hoedendokter) - P.C.C. Leuver (typograaf)
1961Tong Kwang (restaurant)
Kolperstraat 8

Kolperstraat A 278a (1908)
Kolperstraat 8 (1909)
1910M. van Blijdenstein (bazar van huish. artikelen en galant.)
1923Johan van Blijdenstijn (koopman in galanterien)
1928J. van Blijdenstijn

Kolperstraat 10-12
M 1400

Kolperstraat 10

Kolperstraat A 277a (????)
1908C.A. Feteris (landmeter van het kadaster)
Kolperstraat 10 (1909)
1910fa. A. van Imbeeck (coiffeur)
Kolperstraat 12

Kolperstraat A 275 (????)
1865A. van den Broek (winkelier in aardewerk)
1875A. van Imbeeck (kapper en winkelier) - Flora van Imbeeck (modiste) - Marie van Imbeeck (modiste)
Kolperstraat A 277 (1880)
1881A. van Imbeeck (kapper en winkelier)
1893Gerard van Imbeeck
1908Maison A. van Imbeeck (coiffeur)
Kolperstraat 12 (1909)
1910fa. A. van Imbeeck (coiffeur)

Kolperstraat 14
Gemeentelijk monumentM 1401

Kolperstraat A 274 (????)
1865J. van de Griendt (lederhandelaar)
1875J. Offermans (mr. schoenm. en koopm. in leer)
Kolperstraat A 276 (1880)
1881E. van Krieken (schoenwinkel) - Offermans (partikulier)
1908F. en H. Beckers (opticiëns en instrumentenmakers) - A. van Dijk (handelsagent) - J.J.P. van Lierop (boekhouder)
Kolperstraat 14 (1909)
1910F. en H. Beckers (opticiëns en instrumentenmakers) - A. van Dijk (handelsagent) - J.J.P. van Lierop (boekhouder)
1923Antonius P.J.M. van Dijk (handelsagent)
1928A.P.J.M. van Dijk - J.J.P. van Lierop
1943fa. J.J.P. van Lierop (fa. F. en H. Beckers) handel in optische artikelen, ziekenverplegingsartikelen - J.J.P. van Lierop (boekhouder) - J.J.P.M. van Lierop (ambtenaar P.N.E.M.) - M.A. van Lierop (kantoorjuffrouw)
1974Hennie van de Ven (café bar de Pint, 1974-1983)
1991René de Bock (café Hof van Holland)

Steegje.
Kolperstraat 16
M 1402

Kolperstraat A 273 (????)
Kolperstraat A 275 (1880)
1881H. van den Hurk (partikulier) - M. van Liempt (koffiehuishouder)
1893J.L. Albers (koffiehuishouder)
1908J.L. Albers (koopman) - M.L. Kops (decor. schilder) - H. Rat (koffiehuishouder) - J.H. Vollaers (pianoonderwijzer)
Kolperstraat 16 (1909)

Kolperstraat 18-20
M 1403

Kolperstraat 18

De Schotse Roos (1779)
1779mr. Abraham Bastide (stadssecretaris)
Kolperstraat A 273 (????)
Kolperstraat A 275 (1880)
1908J.L. Albers (koopman) - M.L. Kops (decor. schilder) - H. Rat (koffiehuishouder) - J.H. Vollaers (pianoonderwijzer)
Kolperstraat 18 (1909)
1910H. Rat (caféhouder)
1928J.C. van der Sande - L.L. van der Sande
1943Crefcoeur (caféhouder) - G. Voets (chauffeur) - J. Welten (café's restaurants, hotels)
Kolperstraat 20

Kolperstraat A 273 (????)
1865H. van den Hurk (hoofdonderwijzer) - A. van Imbeeck (kapper)
1869Alex. van Imbeeck (coeiffeur et parfumeur) - Rose van Imbeeck (in modes)
1875Gez. Brak (modiste) - J.J.F. Brak (assistent bij het postkantoor) - H. van den Hurk (hoofdonderwijzer)
Kolperstraat A 275a (1880)
Kolperstraat 20 (1909)
1910M.L. Kops (gedipl. schilder) - G. v.d. Laar (marktgaarder) - wed. Lukkenaer
1928J. Maas - mej. M.J.C. Maas - P.J. Slegers - L.H. Ubert - E.J. Vonk
1943A. Heuverling (stoker op een stoomtram) - Th. Kappe (schoenmaker)

Kolperstraat 22
M 1404

Kolperstraat A 272 (????)
1865wed. A. Delmee (fruitverkoopster) - H.G. van der Wert (kleedermaker)
1875H.G. van der Werf (mr. kleermaker)
Kolperstraat A 274 (1880)
1881H.G. van der Werf (mr. kleermaker)
1908wed. Bodar (fruithandel)
Kolperstraat 22 (1909)
1910wed. Bodar (fruithandel)
1923Josephina Bodar (koopvrouw in fruit)
1928mej. J. Bodar
1943J.H. Geraets (koopman)
2005? (Labels for Less)

Kolperstraat 24
M 1405

Kolperstraat A 271 (????)
1865H. van Valkenburg (mr. kleedermaker)
1875M. Sterkenburg (2e luitenant depot) - H. van Valkenburg (mr. kleermaker) - gez. van Well (in manufacturen enz.)
Kolperstraat A 273 (1880)
1881H. van Valkenburg (mr. kleermaker) - H.B. van Well (in witte manufacturen, enz.)
1908wed. H. van Valkenburg (in koloniale waren)
Kolperstraat 24 (1909)
1910J.J. Ardies (ornamentsnijder)
1928H.J.F. Sonderegger

Kolperstraat 26-28
M 1406

Kolperstraat 26

Kolperstraat A 270 (????)
1865J.J. Gerritse (koek- en banketbakker)
Kolperstraat A 272 (1880)
1908C.M. van Dommelen (boekdrukker) - Th. Scholte (garen en bandzaak, plisseerinrichting) - J.D. Sonderegger (mr. kleermaker) burger en militair
Kolperstraat 26 (1909)
1910Th. Scholte (garen en bandzaak, plisseerinrichting) - J.D. Sonderegger (tailleur)
1923Andreas Ascherl (banketwinkelier)
1928P.W.J. Hofmans - P.A.J. van der Sande - wed. J.A. van Strijp
1943A.H.G. Brands (huisschilder)
19??? (Art) damesmode
Kolperstraat 28

Kolperstraat A 271a (????)
1908D. de Veer
Kolperstraat 28 (1909)
1910wed. Sterk - A. v.d. Veer
1943A.M. Glaudemans (filiaalhoudster) - G.A. Glaudemans (koopman)

Kolperstraat 30
M 1407

Kolperstraat A 269 (????)
1865A. de Rooij (kunstdraaijer)
1875A. de Rooij (kunstdraaijer)
Kolperstraat A 271 (1880)
1881A. de Rooij en Zn. (kunstdraaier)
1908H. Litjens (Gzn. vleeschhouwerij-spekslagerij)
Kolperstraat 30 (1909)
1910Filiaal van M. van Blijdenstein
1928M. Wrazlowskij
1943fa. H. Glaudemans (klompenhandel, visscherijartikelen) - G.A. Glaudemans (koopman)
2009Bistro a Propos
2010Nathalie en Patrick Sebregts (restaurant 't Vervolg)

Krullartstraat
 
Fonteinstraat
Kolperstraat 27
RijksmonumentM 1389

De Scherpe Werelt (????)
Kolperstraat A 87 (1820)
Kolperstraat A 287 (????)
1865J.F. Demelinne (steendrukker en winkelier)
1875J.F. Demelinne (steendrukker en winkelier) - wed. G. Gerritse (vischhandelaar)
Kolperstraat A 289 (1880)
1881F. van Valkenburg (mr. horlogiemaker)
1908F.J. van Valkenburg (horlogemaker) - J. Vennings (handelsreiziger)
Kolperstraat 25 (1909)
1910F. van Valkenburg (horlogemaker)
1928J.L.H.P.J. van Valkenburg
1943J.L.H.P.J. van Valkenburg (horlogemaker)

Kolperstraat 25-25a

Kolperstraat 25
Gemeentelijk monumentM 1390

Kolperstraat A 88 (????)
1790J.M. Wenmakers bron
1822Maria Elisabeth Wenmakers (winkelierster) bron
Kolperstraat A 286 (????)
1865weduwe G. Gerritse (vischhandelaarster) - J.W. Sindikus (gepens. kapitein)
1875J.W. Sindikus (gep. kapitein)
Kolperstraat A 288 (1880)
1881wed. G. Gerritse (vischhandelaarster) - A. Pijnenburg (mr. timmerman)
1908Th. M. Kaanders (modiste) - H.J.M. Korst
Kolperstraat 25 (1909)
1910Th. Kaanders (modiste, dameshoeden) - H. Korst
1928mej. Th.M. Kaanders
1943J.P. Kuijpers (kleermaker) - J.P. Kuijpers (kleermaker)
Kolperstraat 25a
Gemeentelijk monument

Kolperstraat 25a (1909)
1943G.H. Geerdink (bakker)
2003? (Exposed New York) kledingzaak

Kolperstraat 23
Gemeentelijk monumentM 1391

Kolperstraat A 285 (????)
1865A.M. Kokken (winkelier en hofmeester op eene stoomboot) - M. Samuels (commissionn. in koloniale waren)
1875D. Aitton (2e luit. eerste battaillon) - A.M. Kokken (winkelier in kruidenierswaren) - J.A.J. van der Schaaff (comm. der posterijen)
Kolperstraat A 287 (1880)
1881Joh.M.S. Cleerdin (slijter in gedist. en likeuren) - P.J. van der Linde (klerk)
1908J.P. Ebben (boekhouder)
Kolperstraat 23 (1909)
1910J.P. Ebben (boekhouder)
1923Peter J. van den Akker (beeldenmaker) - Alphonsus Delmee (koopman in kaas)
1928P.J. van den Akker - A. Delmée
1943A. Delmée (koopman) - J. Jentzema - J.A. Jentzema (koopman) - P.A. van Pinxteren (broodbakker)
2003? (Oildrops)
2005Aagje Verstegen (Noa Noa) kledingzaak

Kolperstraat 21-19
M 1392

Kolperstraat 21

Kolperstraat A 284 (????)
Kolperstraat A 286 (1880)
1881J. de Bloeme (ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnsen, enz.)
1908H.P.L.L. de Rooij (lederh. schoenwinkelier)
Kolperstraat 21 (1909)
1910fa. de Rooij en Co. (lederh. schoenwinkelier)
1923Alexander Gotlieb (koopman in manufacturen)
1928A. Gotlieb
1943M. Weijerman (technisch bureau)
2003? (Boetnick) dameskleding
Kolperstraat 19

Kolperstraat A 286a (1908)
Kolperstraat 19 (1909)
1910mevr. wed. kap?. F.J.W. van Rooij
1923Jacob Cohen (lompenhandel)
1928M.C. van der Steen
1943wed. M. van Bers-Hoedemakers - H.C.M. Bloks

Kolperstraat 17-15
M 1393

Kolperstraat 17

Kolperstraat A 283 (????)
1865J. Houtman (hoofdonderwijzer) - C. Worst (mr. schoenmaker)
Kolperstraat A 285 (1880)
1908wed. Drenten
Kolperstraat 17 (1909)
1910Jac. de Brave (tandtechniker) - wed. Drenten - J.P. Vollewens (behanger en stoffeerder)
1923Jacques Gotlieb (koopman in heeren mode artikelen)
1928H. van den Heuvel
1943W.H.A. van den Dungen - H. van den Heuvel - J.G. Mulders (sigarenmaker)
19??? (Wolford boutique)
Kolperstraat 15

Kolperstraat A 285a (????)
1881C.J.C. Hamilton (administrateur der 's-Hertogenbossche brandwaarborgmaatschappij)
1908J.P. Vollewens (behanger en stoffeerder)
Kolperstraat 15 (1909)
1910J. van Well (schoenenmagazijn)

Steegje.
Kolperstraat 13-11
M 1394

Kolperstraat 13

Kolperstraat A 281 (????)
Kolperstraat A 283a (1880)
1881wed. R.F.C. Lemaire (partikuliere)
1908J.M.S. Cleerdin (Firma Jac. de Rooij) kaashandelaar
Kolperstraat 13 (1909)
1910J.M.S. Cleerdin (fa. Jac. de Rooij) kaashandelaar
1923Jozef W. Graff (electro-techniker)
1928J.W. Graff
1943F.M.P. Eerhart (kellner)
Kolperstraat 11

Kolperstraat A 281 (????)
1875H.A. Perk (kapitein-adjudant 3e regement vesting-artillerie) - A. Pijnenburg (mr. timmerman)
Kolperstraat A 283 (1880)
Kolperstraat 11 (1909)
1943J.A. van Ewijk (schoenmakerij)

Kolperstraat 9-7
RijksmonumentM 1395

Kolperstraat 9

Kolperstraat A 280 (????)
1865J.G. Frankamp (2e luitenant bij het 2e regement vesting artillerie) - A.S. van Mourik (fabrijkant van gouden en zilveren werken)
1875A.J. Coppens (mr. loodgieter en pompenmaker) - Adr. Mourik (in goud en zilver)
Kolperstraat A 282 (1880)
1881Adr. Mourik (in gedistilleerd)
1908Gez. Reijkersz (modes en confectie)
Kolperstraat 9 (1909)
1910A. Nieuwenhuijsen & Zonen (schoenenwinkeliers)
1923Johannes W.A. Boelens (koopman ondergoederen)
1928N.J. Regter
1943P.J.M. de Coster (bibliotheekhouder)
2000? (Juul) dameskleding
Kolperstraat 7

Kolperstraat A 282a (????)
1908J.C.M. Lammers (waskaarsenfabrikant) - G.A.F. Noppen (telegrafist)
Kolperstraat 7 (1909)
1923Frederik H. Dalhuizen (winkelbediende) - Petrus H. Desmense (zonder)
1928F.H. Dalhuizen - P.H. Desmense - G.J.M. Tielen
1943W.J. Coret (kellner) - J.B.L. van Esch (humorist)

Kolperstraat A 281a


Kolperstraat 5
Gemeentelijk monumentM 1396

Kolperstraat 5

Kolperstraat A 279 (????)
1865H. van Oostenburg (winkelier) - T.J. Schuuren (zonder beroep)
1875J.J. Gerritse (koek- en banketbakker) - H.C. Ittmann (paarden-arts 3e klasse, 2e regement hussaren)
Kolperstraat A 281 (1880)
1881J.J. Gerritse (koek- en banketbakker) - C.G. Steen (klerk der registratie)
1900F.H. van Kessel (mr. bakker)
1908F.H. van Kessel (brood- en banketbakker) - wed. H. van Kessel
Kolperstraat 5 (1909)
1910F.H. van Kessel (brood- en beschuitbakker)
1928F.H. van Kessel
1943H.J.Th.N. Huijbers (brood- en banketbakker) - Kessel F.H. van
Kolperstraat A 281a

Kolperstraat A 281a (????)
1908J Meijer (ambtenaar S.S.)
Vervallen (1909)

Kolperstraat 3
RijksmonumentM 1397

Kolperstraat A 278 (????)
1865J.F. Mosselveld (rijksopzigter van den waterstaat 2e kl.)
1875E.P. Francke (1e luitenant)
Kolperstraat A 280 (1880)
1881W. Vorst (slager en restauratiehouder)
1908J.C. Borsten (gep. hoofdcommies secretarie 's Bosch) - L.A. Krijbolder (antiquair)
Kolperstraat 3 (1909)
1910J.C. Borsten (gep. hoofdcommies secretarie 's Bosch) - L.A. Krijbolder (antiquair, taxateur)
1928H.B. Mackaij
1943J.W. Niewold (drogist)

Kolperstraat 1
Rijksmonument

Kolperstraat A 7 (????)
Kolperstraat 1 (1909)
1923Josephus H.B. Feldbrugge (winkelier in luxe artikelen) - Judocus M.J. Feldbrugge (ass. accountant)
1928L.P. van Oosterom
1943fa. J. Kollenburg & Zn. (stucadoor, aannemers timmer- metselwerk) - J. Kollenburg (metselaar-caféhouder) - M.A. Kollenburg (aannemer)

Markt
Postcodes
  5211 KB  1..27
  5211 KC  2..30
Straatindeling
  1906 : 1389..1407 (Mosmans: Beide zijden)
  1909 : rechts 1..27, links  2..30
  1995 : rechts 1..27, links 2a..30 (Huisnummerkaart H16)
Volkstelling 1822
No 1 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Kolperstraat
76 7 Desmenschen, Johannus Speldenfabrikant 59 Rooms Den Bosch
77 11 Sante, Petronella Winkelierster 49 Rooms Den Bosch
78 3 Klosner, Lodewijk Poelier 43 Gereformeerd Maastricht
79 3 Kalen, Jathurina Kroeghoudster 63 Rooms Maastricht
81 5 Keuchenicus, Samuel Predikant (rustend) 35 Gereformeerd Hilvarenbeek
83 5 Biggelaar, Geertrui - 52 Rooms Den Bosch
84 5 Schuurmans, Maria Huisvrouw 23 Rooms Breda
85 5 Leeuw, Adrianus Kleermaker en 60 Rooms Meersel
86 6 Donckers, Johannus F. Pottenbakker Huisschilder 40 Rooms Den Bosch
87 9 Dirks, Jan Passementwerkers knecht 32 Rooms Den Bosch
88 2 Wenmakers, Maria Elisabeth Winkelierster 41 Rooms Den Bosch
89 17 Akker, Johannus Michiel van den Schoenmaker 34 Rooms Den Bosch
90 - - - - - -
91 5 Baselaar, Antonius Schoenmaker 56 Rooms Den Bosch
93 4 Viegers, Mathys Wolspinner 62 Rooms Beek bij Maastricht
94 2 Bokhoven, Elisabeth van Kantwerkster 56 Rooms Den Bosch
96 4 Eyk, Maria van Kantwerkster 55 Rooms Den Bosch
No 2 Wijk A
98 5 Klosner, David Gepensioneerd 69 Gereformeerd Kanton Bern
99 3 Leeuwaarden, Andreas van geen 69 Gereformeerd Den Bosch
Groote Markt
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 12, 14, 18, 77, 257, 278

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 12

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 170

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 31, 62, 373

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 68, 68n

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 17

n: vermelding in een voetnoot