afb. J.A.M. Roelands, 1970

De Kloostersgang

Binnenstad Centrum

Poortje voor de Kloostergang (tegenwoordig open).
Bron: Stadsarchief ()
~~~
Wordt tot het middeleeuwse stratenpatroon gerekend. Vormde vroeger toegang tot de achterliggende kloostergebouwen en liep toen evenals 'Koksche Poort' een stuk verder door.
Bron: *
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Kloosters Gang
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1880
-
Afsluiting 04-10-1880 no 24, blz 307.
Straatje in de Orthenstraat tussen de Kokse poort en Geertruikerkhof.
1890
Kloostersgang
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1890
Kloostersgang
Notulen 05-06-1890 no 13, blz 9.
1943
-
Bijlage 1943 no 53b. SA 's-Hertogenbosch
Bossche straatnamen

Kloostergangske

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 20 mei 2009
Bouwhistorie

Panden in de Kloostergang

155
Literatuur
CB 1520 f 9v; CB 1573 10v; vSvY I, 109; Z 1505/'6.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 155
Postcodes
  5211 SW  1..5
  5211 SW  4..8
Volkstelling 1822
No 7 Wijk B (komend van de Orthenstraat)
Orthenstraat Kloostergang
72 7 Broers, Dirk Arbeider 44 Rooms Den Bosch
73 6 Erp, Petrus van Pijpenmaker 36 Rooms Gorcum
74 5 Beuming, Hendrik Kleermaker 59 Rooms Kuik
75 6 Hoonins, Agnes Waschvrouw 5G Rooms Maastricht
76 2 Eerp, Catharina van - 72 Rooms Boxtel
77 3 Esers, Nicolaas Karrenlader 48 Rooms Den Bosch
78 8 Ruyters, Hendrikus Leydekker 36 Rooms Den Bosch
79 2 Bock, Elisabeth de Speldensteekster 66 Rooms Den Bosch
81 5 Swarts, Gerardus - 61 Rooms Gouda
82 6 Jansen, Catharina - 57 Rooms Reusel
83 5 Groos, Johannes Petrus Kleermaker 37 Gereformeerd Bergen op Zoom
84 6 Dumerniet, Johannes Andries Pijpenmaker 27 Rooms Den Bosch
85 3 Bakker, Catharina Pijpenmaakster 40 Gereformeerd Gouda
No 8 Wijk B
86 3 Agterberg, Christoffel Arbeider 34 Gereformeerd Utrecht
87 2 Heide, Maria Spinster 66 Rooms Den Bosch
88 1 Wamelen, Cornelis van Arbeider 26 Gereformeerd Schiedam
89 - - - - - -
Orthenstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 155

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 17

n: vermelding in een voetnoot