Kleine Vliet

De Groote Vliet

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 5 oktober 2016

  • de nieuwe straat bij Maliskamp de naam ‘Espenhof’;
  • de nieuwe straat bij De Groote Vliet de naam Kleine Vliet;
  • de nieuwe straat bij de Schoolstraat de naam ‘Dokter Hanegraaffhofke’ te geven
Samenvatting
Inbreiding Maliskamp: door middel van inbreiding worden er nieuwe woningen gerealiseerd in Maliskamp Oost. Op advies van de werkgroep straatnaamgeving is er één nieuwe straatnaam nodig.
Tijdelijke woningen De Groote Vliet: bij bedrijventerrein De Groote Vliet worden tijdelijke woningen gebouwd. Op advies van de werkgroep straatnaamgeving is er één nieuwe straatnaam nodig.
Herontwikkeling Schoolstraat: Op het terrein waar vroeger verzorgingshuis De Annenborch stond, worden woningen gebouwd. Een aantal woningen wordt ontsloten door een nieuwe straat, zodat er behoefte is aan één nieuwe straatnaam.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)