Kerkhoekweg

Ertveld

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1972
Kerkhoekweg
BW 05-04-1972. Bijlage 1972 no 84.
1972
Kerkhoekweg
RB 25-05-1972. Bijlage 1972 no 84.
Artikelen
2010

Bram de Vrind

Deel van Kerkhoekweg maakt plaats voor natuur
Brabants Dagblad vrijdag 30 april 2010
 
Postcodes
  5231 EK  2..26
Raadsbesluiten
2010

Wegonttrekking Kerkhoekweg en verwijderen verharding

Het college besluit een gedeelte van de Kerkhoekweg in de Ertveldpolder (gedeelte noord-zuid) te onttrekken aan het openbaar verkeer en de wegverharding van dit deel te verwijderen. Dit komt de natuurontwikkeling ten goede en past binnen het uitvoeringsprogramma De Groene Delta.
B&W besluitenlijst 20 april 2010