afb. Frans Wijffels, ca 1962

Keizerstraat

Binnenstad Centrum

Voorgevels nummers 6 t/m 18
Op nummer 12 "Hof van Zevenbergen" het voormalig Roomsch Weeshuis.
Stadsarchief (0062327)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Keizer Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Keizerstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Keizer Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Keizerstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Keizerstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Keizerstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Vorstelijke straat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 24 maart 2010
Mosmans

Namen der Straten enz.

80
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 80
Roelands

Keizerstraat

31
Straat in Straat uit (1984) 31
Sasse van Ysselt

De Keizerstraat

3
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 3-3
Archeologie
2000

Redactie

Graven naar een stadspaleis
www.baac.nl
 
Artikelen
2008

Robèrt van Lith

Publiek in garage verdeelt de politiek
Brabants Dagblad dinsdag 30 september 2008
 
Geschiedenis
1778 Naast het Gereformeerde Burgerweeshuis wordt er in de stad opgericht een Rooms Armen Weeshuis, dat een huisvesting vindt in de Keizerstraat.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen
 

Het Keizershof, z.j.

Toegeschreven aan M.J.C. Weegenaar (), die veel vervalsingen gemaakt heeft
(grijze pentekening, grijs gewassen, 15.0 x 20.0 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch

Keizerstraat - Wolvenhoek. Het huis in de Keizerstraat genaamd "Het Keizershof" -dat een Italiaanse bouwstijl had- was vanaf ca 1530 eigendom van Hendrik Proening van Deventher. In 1540 en 1545 logeerde Keizer Karel V in dit huis. Werd in 1870 afgebroken. Op deze plaats staat thans het gebouw waarin tot voor kort het belastingkantoor gevestigd was.
Panden
Prins Bernhardstraat
Keizerstraat 2

Keizerstraat G 220 (????)
1865J.F. Keiser (aide-essaijeur bij het kantoor van gouden en zilveren werken) - mr. J.W. Keiser (L.r. bewaarder der hypotheken en kadaster)
1875J.F. Keiser (comm. stempelaar bij het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - mr. J.W. Keizer (bewaarder der hijpotheken en het kadaster)
Keizerstraat G 208 (1880)
1881H.J.F. Broekmans (boekhouder) - L.J. Govers (deurwaarder bij de arrondissements rechtbank)
1908J.R. de Mildt (hoofd der protestantsche school)
Keizerstraat 2 (1909)
1910J.R. de Mildt (hoofd eener school)
1923Cornelis Emons (2e concierge Koninklijke School K.T.A.)
1943J.P. van d. Pol (kant. bed.) - F.W.A. Stijgers (pensionhoudster) - H.C.A. Stijgers (pensionhoudster)

Keizerstraat 4-12
Rijksmonument

Keizerstraat 4

Keizerstraat G 221 (????)
1865M.M. Schim van der Loeff (rustend predikant der nederduitsch hervormde gemeente)
Keizerstraat G 209 (1880)
1881wed. A. Abbema (partikuliere) - A.F. Stickel Schoenmaker (paarden en rijtuigenverh.)
1908C.G. Mooijman (handelaar in luxe paarden en stalhoud.) - J.A.M. Scheffers (stalhouder)
Keizerstraat 4 (1909)
1910C.G. Mooijman (handelaar in luxe paarden en stalhoud.)
1928A.M.S. Koppendraijer
Keizerstraat 6

Keizerstraat G 209a (1880)
Keizerstraat 6 (1909)
1910C.G. Mooijman (handelaar in luxe paarden en stalhoud.)
Keizerstraat 8

Keizerstraat G 210 (????)
1881wed. A. Kluppel (partikuliere)
1892J.A.M. Scheffers (smederij)
Keizerstraat 8 (1909)
1910C.G. Mooijman (handelaar in luxe paarden en stalhoud.)
Keizerstraat 10

Keizerstraat G 223 (????)
1865P. Maronier (huisonderwijzer)
1875wed. A. Kluppel (partikulier)
Keizerstraat G 210a (1880)
1908N.H.C. de Bekker
Keizerstraat 10 (1909)
1910N.H.C. de Bekker
1928P.L. Arts
Keizerstraat 12
Rijksmonument

Keizerstraat G 211 (1880)
1908F. Beumer (overste) - H. van de Grooteveen (overste) - R.K. Weeshuizen
Keizerstraat 12 (1909)
1910F. Beumer (overste) - R.K. Weeshuizen - H. Starink (overste)
1928R.K. Weeshuis
1943H.P. van Esch (kantoorbed. brandverzekering) - J.C.M. van Ham (boekbinder)
1948Hof van Zevenbergen (tehuis voor oude mannen en tehuis voor weesmeisjes)
1965Hof van Zevenbergen (Broeders van Onz Lieve Vrouw van Lourdes)

Keizerstraat 12a

Keizerstraat G 212 (????)
1908M. van Wijk (naaister)
Keizerstraat 12a (1909)
1910M. van Wijk (naaister)
1928A.J.A. Krapels
1965Hof van Zevenbergen (Broeders van Onz Lieve Vrouw van Lourdes)

Keizerstraat 14
Rijksmonument

Keizerstraat G 213 (1880)
1881P.J. Schellekens (mr. timmerman)
1908J.W.C. Herboldt (schoenmaker) - A.L. Nabbe (schoenmaker)
Keizerstraat 14 (1909)
1910A.L. Nabbe (schoenmaker)
1928A.A.M. Nabbe - A.L. Nabbe
1943A.A.M. Nabbe

Keizerstraat 16-18

Keizerstraat 16

Keizerstraat G 214a (????)
Keizerstraat 16 (1909)
1910C.W. van Geffen (suikerbakker) - J.J. Verhoeven (bloemist) - W. Wijburg
1923Johanna Donhuijzen (naaister)
1928wed. G.F. Jansen - J.C. mej. van Woensel - wed. J.H. van Woensel
1943C. Gevelhof
Keizerstraat 18

Keizerstraat G 230 (????)
1875P.F. Maas (telegraaf-beambte)
Keizerstraat G 214 (1880)
1881J. van de Veerdonk (boekbinder en winkelier in schrijfbehoeften)
1899H. van de en firma J. van de Veerdonk en Zoon Veerdonk (mr. boekdrukker)
1908C.W. van Geffen (suikerbakker) - H.G. van de Veerdonk (boekdrukkerij en binderij) - J. Verhoeven (bloemist) - W. Weijburg
Keizerstraat 18 (1909)
1910A. Beekwilder - J. van de Veerdonk & Zoon (boekdrukkerij en binderij)
1928A.A.J. Tielen - fa. J. van de Veerdonk en Zn.
1943A.A.J. Tielen (boekbinder) - fa. J. van de Veerdonk en Zn. (drukkerij en boekbinderij)
2004Giulio Cesare & Co Gallery
2010Wim Damen en Suzanne Kleinjan (studio vennix)

Keizerstraat G 215

Keizerstraat G 215 (????)
Vervallen (1909)

Keizerstraat 20

Keizerstraat G 231 (????)
1865G. C. Beltz (spiegelfabrijkant)
1875A. van Dun (fabriek van spiegels en lijsten)
Keizerstraat G 216 (1880)
1881A. van Dun (fabriek van spiegels en lijsten)
1908G. Paanakker (meubelmaker) - H.M.P.M. Rebel (hoefsmid)
Keizerstraat 20 (1909)
1910J.M. Kerstel (wissellooper) - G. Paanakker (meubelmaker) - wed. H.M.P.M. Rebel
1928H.J.B. van Helvert - J.M. van Leeuwen
1943M.J.M. van Dongen (koopman) - J.M. van Leeuwen (linieerder) - C.P. Schouten (schilder)

Keizerstraat 22

Wijk F ? (????)
1832Francisca Stijvers (rentenierster)(eigenaar)
Keizerstraat G 232 (????)
1865J. Smits (winkelier en broodslijter) - J.C. van der Velden (aanspreker en lijkbezorger)
1875J. Smits (winkelier in komeneischwaren) - J.C. van der Velden (aanspreker en lijkbezorger)
Keizerstraat G 217 (1880)
1881J. Smits (winkelier in komeneischwaren)
1908A. van Roosmalen (schilder) - C. Schellekens (winkelier)
Keizerstraat 22 (1909)
1910F. v.d. Hout (kleermaker) - A. v. Roosmalen (schilder) - J. Schellekens (winkelier)
1928J.C.M. van Ham
1943J.C.M. van Ham (boekbinderij)

Keizerstraat 24


Sint Jorisstraat
 
Sint Jorisstraat
Keizerstraat 15

Keizerstraat G 233 (????)
1875J.A. Weegenaar (steendrukker)
Keizerstraat G 218 (1880)
1881Martin Wegenaer (antiqaire)
1908J.G. van Grinsven en Zonen (goudsmeden)
Keizerstraat 15 (1909)
1910J.G. van Grinsven en Zonen (goudsmeden)
1928G.P. Pas
1943G.P. Pas (boekdrukker)

Keizerstraat 13

Keizerstraat G 234 (????)
1865J.F. Pollé (mr. meubelmaker)
1875J.F. van Dijk (mr. meubelmaker)
Keizerstraat G 219 (1880)
1881J.F. van Dijk (mr. meubelmaker)
1908J.F. van Dijk (winkelier in koloniale waren en sigaren) - F.A.J. van Eindhoven (adj.-commies Prov. griffie) - A. Steensel (1e luit. inf.)
Keizerstraat 13 (1909)
1910wed. J.F. van Dijk (winkelierster in kol. waren en sigaren) - F.A.J. van Eindhoven (adj.-commies, prov. griffie) - A. Steensel (gezegd v.d. Aa, 1e luit. inf.)
1928echtg. W.M.A. Poulisse - J. Remie
1943L.H. Gerlag (schipper) - P.L. Houdijk (los arbeider)

Keizerstraat 11

Keizerstraat G 235 (????)
1865A.L. Deckers (mr. broodbakker) - J. van Dijck (kunstschilder, onderwijzer aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten)
1875A.L. Deckers (mr. broodbakker) - J.F. van de Ven (partikulier) - J.W. van de Ven (boekhouder)
Keizerstraat G 220 (1880)
1881A.L. Deckers (mr. broodbakker)
1908M. Gerritse (winkelier kol. waren) - F. Klerks (wissellooper)
Keizerstraat 11 (1909)
1910M. Gerritse (winkelier kol. waren)
1923Peter W. Franken (sigarenfabrikant en winkelier)
1928A.M. Theijssen
1943A. Schellekens (koopman)

Keizerstraat 9

Keizerstraat G 220 (1880)
Keizerstraat 9 (1909)
1910F. Klerks (wissellooper)
1923wed. Antonius M. Geerards (zonder)
1928P.W. Franken
1943A. van Gool (huisschilder)

Keizerstraat 7a

Keizerstraat G 221 (????)
Keizerstraat 7a (1909)
1923Andries Galiart (metselaar)
1928A. Galiart - P.L. Houdijk

Keizerstraat 7

Keizerstraat G 237 (????)
Keizerstraat G 222 (1880)
1908K Koenen (2 luit. inf.) - wed. van Mierlo-Reusting - Ant. Schermer (volontair)
Keizerstraat 7 (1909)
1910G. Hartgens (ambt. S.S.) - wed. van Mierlo-Reusting - H. Smits (1e Luit. inf.)
1928F.C.A.M. Oomes (Ir.)
1943J.J.A. van Duuren (kantoorjuffrouw) - M.O. van Duuren (brievenbesteller)

Keizerstraat 3

Keizerstraat G 224 (1880)
1908A. van Minderhout (concierge) - School voor betalende jongens
Keizerstraat 3 (1909)
1910School voor betalende jongens
1936St. Franciskusschool
1928Openbare Lagere School

Keizerstraat 1

Keizerstraat G 225 (1880)
Keizerstraat 1 (1909)
1910A. van Minderhout (concierge)
1928Openbare Lagere School
1960R.K. B.L.O. school voor jongens

Keizerstraat G 239

Keizerstraat G 239 (????)
1865A. Berman (kostschoolhouder)

Keizerstraat G 240

Keizerstraat G 240 (????)
1865A. Kurvers (concierge in 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875A. Kurvers (concierge in 's rijks kweekschool)

Wolvenhoek
Postcodes
  5211 HG  1..31
  5211 HG  2..24
Straatindeling
  1909 : rechts 1..15, links 2..22
Volkstelling 1822
No 29 Wijk F (komend van de Waterstraat)
Keizerstraat
127 8 Abbema, Angenita - 32 Gereformeerd Den Bosch
128 9 Rochemont, Guillaume Leonard de Stads instituteur 43 Gereformeerd Doornik
129 9 Wurmond, Jacobus Paardenpostmeester 73 Gereformeerd Den Bosch
130 - - - - - -
131 8 Luijben, mr. Johannes Lambertus Antonius Lid der Ged. Staten Advocaat 37 Rooms Delft
132 56 Burg, Adrianus van der Rector 31 Rooms Louterwoude
133 9 Wud, Amalie Huisvrouw 38 Luthers Fürth bij Neurenberg
134 4 Karrpen, Hendrikus Kleermaker 26 Rooms Den Bosch
135 7 Kennis, Theodorus Schoenmaker 52 Rooms Den Bosch
136 4 Bree, Anna Maria van - 58 Rooms Maastricht
137 - - - - - -
138 - - - - - -
139 6 Meyer, Maria Geertruda - 36 Rooms Den Bosch
140 - - - - - -
141 7 Bock, Arnoldus Johannes de Gep. Kapitein 48 Gereformeerd Alphen
142 3 Pruis, Clara Werkster 63 Rooms Vught
143 - - - - - -
144 - - - - - -
145 20 Bastinée, Maria Theresia - 33 Rooms Leuven
146 - - - - - -
147 - - - - - -
148 - - - - - -
149 - - - - - -
St. Joristraat
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 231

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 490

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 68, 91, 349

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 150

n: vermelding in een voetnoot