Kanaalstraat

Binnenstad Noord

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Kanaalstraat
RB 31-05-1881
1890
Kanaalstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Kanaalst
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Kanaalstraat
Huisnummeromnummering 1909
1928
Kanaalstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Een straat van uitersten

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 18 september 2013 | 5
Artikelen
1975

Redactie

Aantrekkelijk plan SWH voor 62 maisonnettes. Nieuwbouw in Kanaalstraat
Brabants Dagblad dinsdag 26 augustus 1975 (foto)
 
Panden
Kanaalstraat 2

Kanaalstraat M 192 (????)
Kanaalstraat 2 (1909)

Kanaalstraat 4

Kanaalstraat M 193 (????)
1908J. Ruijters (timmerman)
Kanaalstraat 4 (1909)
1910J. Ruijters (timmerman)
1928A. van Gool

Kanaalstraat 6

Kanaalstraat M 194 (????)
1908wed. Hendriks
Kanaalstraat 6 (1909)
1910A. Houdijk (sigarensort.)
1928mej. C.J. Knooft
1943M.C. van Hoek (sigarenmaker)

Kanaalstraat 8

Kanaalstraat M 195 (????)
1908J. Coolegem (machinist)
Kanaalstraat 8 (1909)
1910J. Coolegem (machinist)
1923Johannes Coolegem (stoker)
1928J. Coolegem
1943C.A.M. Coolegem (bankwerker) - J. Coolegem (stoker)

Kanaalstraat 10

Kanaalstraat M 196 (????)
1908J.F.A. Quekel (timmerman)
Kanaalstraat 10 (1909)
1910J.F.A. Quekel (timmerman)
1928M. Vergeest
1943C.C. van Beijnen (kapper)

Kanaalstraat 12

Kanaalstraat M 197 (????)
1908M. Vergeert (sigarenmaker)
Kanaalstraat 12 (1909)
1910M. Vergeert (sigarenmaker)
1928A.J. Vossen
1943Fr.J. van Engelen (bakker)

Kanaalstraat 14

Kanaalstraat M 198 (????)
1908wed. Th. Grovendonk
Kanaalstraat 14 (1909)
1910wed. Th. Grovendonk
1928wed. A.W. Visser
1943H.J. van der Elst (magazijnknecht)

Kanaalstraat 16

Kanaalstraat M 199 (????)
1908H. Antonisse (capsulestempelaar)
Kanaalstraat 16 (1909)
1910A. Antonisse (capsulestempelaar)
1923Franciscus J. van Druenen (sigarensorteerder)
1928F.J. van Druenen
1943H. v. Hassel (opperman)

Kanaalstraat 18

Kanaalstraat M 200 (????)
1908H. van Andel (steenkolenhandel)
Kanaalstraat 18 (1909)
1910P.L. Frankefort (kaashandelaar)
1928H.N. Hoen
1943A.A. van Dartel (electricien) - B. Roza (rijwielhersteller)

Kanaalstraat 20

Kanaalstraat M 201 (????)
1908J.F. Tiggers (boekhouder)
Kanaalstraat 20 (1909)
1910J.J. Bruns (klerk) - J.F. Tiggers (boekhouder)
1923Jacobus J. Bruno (kantoorbediende)
1928J.F. Tiggers
1943J.J. Bruno - E.M. Tiggers (kantoorbediende)

Kanaalstraat 22

Kanaalstraat M 202 (????)
1908J.C.F. Thomas (boekhouder) - V. Thomas (klerk gasfabriek)
Kanaalstraat 22 (1909)
1910J. Jentzema (hoofagent v. politie) - J.H. Jentzema (tailleuse)
1923Wilhelmus A. Dirriwachter (boekhouder brandstoffenhandel)
1928W.A. Dirriwachter
1943H.A. Keeven (ambt. distributie)

 
Kanaalstraat 13

Kanaalstraat M 203 (????)
1908W. Campagne (timmerman) - J.F.C. Jansen (timmerman)
Kanaalstraat 13 (1909)
1910W. Campagne (sigarenmaker) - J.F.C. Jansen (timmerman) - J. de Tello
1928L.A. Jansen
1943L.A. Jansen (timmerman) - W.A.G. Jansen (kantoorjuffrouw)

Kanaalstraat 11

Kanaalstraat M 204 (????)
1908A. de Haas (sigarenmaker) - Th.P.A. Meeuwsen (meubelmaker)
Kanaalstraat 11 (1909)
1910A. de Haas (sigarenmaker) - Th.P.A. Meeuwsen (meubelmaker)
1923Jochem A. Bunt (wagennoteerder Ned. Sp.)
1928J. Gerritse - H. de Haas
1943P.M. van Stiphout (schilder) - wed. M.M.L.C. Walters-van Hemert

Kanaalstraat 9

Kanaalstraat M 205 (????)
1908A. van Bers (meubelmaker) - J.M.A. van Esch (zadelmaker)
Kanaalstraat 9 (1909)
1910A. van Bers (meubelmaker) - J.M.A. van Esch (zadelmaker)
1923Adrianus H. van Bers (meubelmaker)
1928A.H. van Bers - C.C. Verkaart
1943W. van Dartel (timmerman) - A.W. Pigmans (schilder)

Kanaalstraat 7

Kanaalstraat M 206 (????)
1908H.J. Belgraver (ambten. telegrafie en posterijen)
Kanaalstraat 7 (1909)
1910J.H. Belgraver (commies telegrafie)
1923Jacobus L. Albers (zonder) - Jacobus Th. Albers (opzichter telegrafie)
1928L.P.W. Dupont - mej. J.M. Dupont
1943L.P.W. Dupont

Kanaalstraat 5

Kanaalstraat M 207 (????)
1908W. Klem (kapitein der infant.)
Kanaalstraat 5 (1909)
1910J.G. v.d. Heijden - L.J. de Leijer (bureelambt post en telegr.)
1923Petronella Frederiks geb. Van der Meer (vroedvrouw) - Gerardus J. Frederiks (zonder)
1928G.J. Frederiks - P. van de Meer
1943P. Schrieken

Kanaalstraat 3

Kanaalstraat M 208 (????)
1908A.J. de Groot (landmeter v. h. kadaster)
Kanaalstraat 3 (1909)
1910A.J. de Groot (landmeter v. h. kantoor)
1928W.J.J. Hezik
1943A.J.H. Steenbergen (ambt. Kamer van Koophandel) - J.P.M. Steenbergen

Kanaalstraat 1

Kanaalstraat M 209 (????)
1908G.B. Tichelaar (militair apoth. 1e klasse)
Kanaalstraat 1 (1909)
1910G.B. Tichelaar (kapitein apoth.)
1943C.J.A. Nuijten (schrijver, bij Insp. inv. en acc.) - J.A. Nuijten (schrijver 1e kl. dir. bel.)

Postcodes
  5211 PJ  1..7
  5211 PJ  2..36
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg langs van der Meulen ... Kanaalstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..13, links 2..22