afb. 1902

Sint Josephstraat

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1640
Aangelegd ca 1640
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken
1???
Achter de Prekers
Bossche Bouwstenen VI
1866
2e Nieuwstraat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Nieuwstraat (2e)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1890
Sint-Josephstraat
RB 11-12-1890. Brief Ag no 1174
1909
Sint-Josephstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Sint-Josephstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
St. Josephstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Nieuwer

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 26 september 2007
Roelands

Sint Josephstraat

68
Straat in Straat uit (1984) 68
Sasse van Ysselt

De St. Jozefstraat

208
209
210
Noten
1.Zij waren Elisabeth van der Stegen, echtgenoote van Herman van Heumen, raad van den Bosch; Gerard van der Stegen, de man van genoemde Johanna Hextermans; Anna van der Stegen, echtgenoote van Wouter Eelkens; Goeswijn van der Stegen, de man van Anna van Odenhoven; Maria van der Stegen; Johanna van der Stegen, priorin van St. Catharinadal te Breda; Heylwich van der Stegen en mr Johan van der Stegen, president schepen van den Bosch, de man van Margaretha Becx.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 208-210
Verdwenen stadsbeelden

Sint-Jozefstraat was een eeuw lang onderwijsbolwerk

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 3 maart 1998
Artikelen
1993

Johan Treling

Archeologisch onderzoek aan de St. Josephstraat
's-Hertogenbosch 4 (1993) 132-133
1998

Jo Hendriks

Hinthamerstraat - Torenstraat - Sint-Josephstraat
KringNieuws 2 (1998) 12-13
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Sint-Jozefstraat was een eeuw lang onderwijsbolwerk
Brabants dagblad dinsdag 3 maart 1998 (foto)
 
1998

Lagroup Leisure & Arts Consulting, Gemeente 's-Hertogenbosch

Eindrapport haalbaarheidsstudie Kunstencluster Sint Josephstraat
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1998)
 
1999

Paul Hilgers, Dorothe Gevers

Kunstencentrum een feit
Reflex 1 (1999) 18-19
 
2007

Marc Brink

Herinrichting Josephstraat : De St. Josephstraat en Triniteitstraat krijgen een ander wegdek
Brabants Dagblad, zaterdag 19 mei 2007
 
Geschiedenis
1641 In 1641 worden verschillende voormalige kloostergebouwen door de Raad van State verkocht. Frans Blom koopt bijvoorbeeld de kloosters van de Minderbroeders en de Dominicanen. Hij breekt ze af en legt vervolgend drie nieuwe straten, drie Nieuwstraten, aan: de Doode Nieuwstraat, de Nieuwstraat en de Tweede Nieuwstraat (thans St. Jozefstraat geheten).
Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Hinthamerstraat
Sint Josephstraat 2
Gemeentelijk monument

Sint-Josephstraat C 68a (????)
Sint-Josephstraat 2 (1909)
1910(St. Jozefstraat 2-4-6): A.N. Krijbolder-Mettrop
1923(St. Josephstraat 2): Lambertus Derks (koopman in glas en aardwerk)
1928(St. Jozefstraat 2-4-6): J.P. van den Bosch - L. Derks
1943(St. Jozefstraat 2): L. Derks (koopman)

Sint Josephstraat 4
Gemeentelijk monument

Sint-Josephstraat C ongen. (????)
Sint-Josephstraat 4 (1909)
1910(St. Jozefstraat 2-4-6): A.N. Krijbolder-Mettrop
1943(St. Jozefstraat 2-4-6): L. Derks (glaswerk)

Sint Josephstraat 6

Sint-Josephstraat C 68b (????)
Sint-Josephstraat 6 (1909)
1910(St. Jozefstraat 2-4-6): A.N. Krijbolder-Mettrop
1943(St. Jozefstraat 2-4-6): L. Derks (glaswerk)

Sint Josephstraat 8

2e Nieuwstraat C 70 (????)
1865J. Peeters (commies van den burgerlijken stand) - J. Peeters (zonder beroep)
1875J. Peeters (commies van den burgerlijkenstand) - J. Peeters (partikulier)
2e Nieuwstraat C 69 (1880)
1881J. Peeters (comm. bij den burgerl. stand)
Sint-Josephstraat C 69 (????)
1908F.S. Bouwens (magarinefabrikant) - M. van Vucht
Sint-Josephstraat 8 (1909)
1910J. Tenthof (architect)
1928J.A.M. Pijnenburg
1943C.L.M. v.d. Staak (koopman) - Lamb. v.d. Staak (lederhandel, handel in schoenfornituren)

Sint Josephstraat 10
Rijksmonument

2e Nieuwstraat C 71 (????)
1865B. van der Sanden (firma B. v.d. Sanden Wetering) fabrijkant van gebreide goederen
1875wed. B. van der Sanden (firma wed. B. van der Sanden van de Wetering) fabriek van gebreide goederen - E.W.J. Sassen (1e luit. vierde battaillon)
2e Nieuwstraat C 70 (1880)
1881wed. B. van der Sanden (partikuliere)
Sint-Josephstraat C 70 (????)
1908dr. R.J.C.E. Schüngel (directeur der R.H.B.School)
Sint-Josephstraat 10 (1909)
1910dr. R.J.C.E. Schüngel (directeur der R.H.B.School)
1928A.J. Gijsen
1936E. van Haeften (doctor)
1943E. van Haeften (arts)

Sint Josephstraat 12 (overkluizing)

2e Nieuwstraat C 72 (????)
1865J.G.M. van Vugt (boekhouder)
1875dr. J. Schlüngel (leeraar aan 's Rijks H.B. school)
2e Nieuwstraat C 71 (1880)
1881wed. G.J. Ringelands (gebreide woll. goed.)
Sint-Josephstraat C 71 (????)
1908A.W. Stoures (boekdrukker)
Sint-Josephstraat 12 (1909)
1910A.W. Steures (boekdrukker)
1928J.N. van der Ven
1943A.P. van Leeuwen (onderwijzeres) - Th.M.C. van Leeuwen (onderwijzeres)

Sint Josephstraat 14-14ab (overkluizing)

2e Nieuwstraat C 73 (????)
1865J.W.A. Panis (particulier)
1875P. Koch (mr. kleermaker)
2e Nieuwstraat C 72 (1880)
1881dr. J. Schüngel (leeraar aan de R.H.B.S.)
Sint-Josephstraat C 72 (????)
1908Adr. Pijnenburg (mr. timmerm. metsel. en bouwkundige)
Sint-Josephstraat 14 (1909)
1910Adr. Pijnenburg (mr. timmerm. metsel. en bouwkundige)
1923Geertruida P. van der Bruggen (zonder)
1928mej. G.P. van der Bruggen
2003Bella Zom & Lucia Schols & Ellen Willink (Atelier 14)

Sint Josephstraat 16

2e Nieuwstraat C 74 (????)
2e Nieuwstraat C 73 (1880)
Sint-Josephstraat C 73 (????)
1908M. Versluijs
Sint-Josephstraat 16 (1909)
1910Fraterschool
1928Congregatiezaal St. Jan
1975R.K. Bijzondere jongensschool

Sint Josephstraat C 73a

Sint-Josephstraat C 73a (????)
geen (1909)

Sint Josephstraat 18
Rijksmonument

Sint-Josephstraat C 73b (????)
Sint-Josephstraat 18 (1909)
1910wed. A. van Roosendaal (concierge)
1928St. Aloysiusschool
1936R.K. U.L.O. school 'St. Raphaël'
1960R.K. Middelbare Handelsavondschool - R.K. U.L.O. school voor jongens
1975R.K. Bijzondere jongensschool
1985R.K. IVO-MAVO

Sint Josephstraat C 74

????(Sint-Josephstraat C 74): wed. Herman
Vervallen (1909)

Sint Josephstraat C 75

????(Sint-Josephstraat C 75): A. van Meer
Vervallen (1909)

Sint Josephstraat C 76

Sint-Josephstraat C 76 (????)
1908B.C. van der Velden (schilder)
Vervallen (1909)

Sint Josephstraat C 77

Sint-Josephstraat C 77 (????)
1908wed. M. Ubert
Vervallen (1909)

Sint Josephstraat C 78

2e Nieuwstraat C 78 (????)
1865A. Koch (mr. kleedermaker) - dr. J.K. Koch (predikant der ned. herv. gemeente)
Sint-Josephstraat C 78 (1890)
1908J. Comijn - A. de Haas
Vervallen (1909)

Sint Josephstraat 20

2e Nieuwstraat C 79a (????)
2e Nieuwstraat C 79 (1880)
1881M. Wolfs (hovenier)
Sint-Josephstraat C 79 (1890)
1908N. Proveniers (schoenmaker) - M. Wolfs (hovenier)
Sint-Josephstraat 20 (1909)
1910N. Proveniers (schoenmaker) - J. Wolfs (musicus) - M. Wolfs (hovenier)
1928St. Aloysiusschool
1936St. Aloysiusschool L.O.
1960R.K. Jongensschool
1965St. Aloysiusschool
1975R.K. Bijzondere jongensschool
1985R.K. IVO-MAVO

Sint Josephstraat 22

Sint-Josephstraat C 79a (????)
1908R.K. Kweekschool - M. de Rooij (directeur) - J. Wolfs (musicus)
Sint-Josephstraat 22 (1909)
1910R.K. Kweekschool - M. de Rooij (directeur)
1928Bissch. Kweekschool
1936R.K. Kweekschool voor jongens
1943A.B.W. van Bavel (onderwijzer) - Th. van Dijk (pater-kok) - M.J.A.A. Goevaers (frater onderwijzer) - W.J.M. Laureijsen (onderwijzer) - S.J. Linthorst (frater onderw. leeraar M.O.)
1960R.K. Kweekschool voor jongens
1965Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid

Sint Josephstraat 52-164


Kardinaal van Rossumplein
 
Kardinaal van Rossumplein
Sint Josephstraat 39

Sint-Josephstraat 39 (????)
1928J.F.M. Nefkens

Sint Josephstraat 37

Zuid Willemsvaart D 151 (????)
Sint-Josephstraat D 155 (1890)
Sint-Josephstraat 37 (1909)
1910F.K.G. Hamburg (caféhouder)
1928H. van der Woude

Sint Josephstraat 35

Sint-Josephstraat D 156 (1890)
1908M.C. van Houten (1e luit. der veldart.)
Sint-Josephstraat 35 (1909)
1910M.C. van Houten (1e luit. der veldart.)
1928wed. J.P.M. Tronsselot

Sint Josephstraat 33

Sint-Josephstraat D 157 (1890)
1908H. Rutgers (leeraar R.H.B.S. en gymnasium)
Sint-Josephstraat 33 (1909)
1910H. Rutgers (leeraar R.H.B.S. en gymnasium)
1928M.F. Plankeel

Sint Josephstraat 31

2e Nieuwstraat D 152 (????)
1865W.W. Snijders (firma Snijders van Geffen) koopman in steenkolen en bouwmaterialen
1875W.W. Snijders (partikulier)
1881W.W. Snijders (koopman in steenkolen)
Sint-Josephstraat D 158 (1890)
1908A. van Vlijmen (exportslagerij en veehandel)
Sint-Josephstraat 31 (1909)
1910A. van Vlijmen (exportslagerij en veehandel)
1928mej. P.J. Wehberg

Sint Josephstraat 29

2e Nieuwstraat D 153 (????)
Sint-Josephstraat D 159 (1890)
Sint-Josephstraat 29 (1909)
1910B. Janson-Alberse
1928A.J.Th. Valk

Sint Josephstraat 27

Sint-Josephstraat D 160 (1890)
1908M.H. Linssen (gevangenbewaarder) - J.F.A. van Mens (oor- neus- en keelarts)
Sint-Josephstraat 27 (1909)
1910J. Janssen (comm. posterijen)
1928J.H. Schippers - mej. F.J.M. Wajon

Sint Josephstraat 25

Sint-Josephstraat D 161 (1890)
1908G. Wouters
Sint-Josephstraat 25 (1909)
1910G. Wouters
1928B.M.H. Mettrop

Sint Josephstraat 23

Sint-Josephstraat D 162 (1890)
1908J.J. Geers (militie-commissaris)
Sint-Josephstraat 23 (1909)
1910J.J. Geers (militie-commissaris)
1928W.L.R. Kerstel
1943M.J.H.P. Kerstel (onderwijzeres) - W.L.R. Kerstel (kleermaker)

Sint Josephstraat 21

2e Nieuwstraat D 156 (????)
Sint-Josephstraat D 163 (1890)
1908Dames van Bommel - wed. J.L. Herckenrath-van Vianen
Sint-Josephstraat 21 (1909)
1910E. en C. van Bommel - wed. J.L. Herckenrath-van Vianen
1923wed. Jacobus A.N. Crebolder (zonder)
1928P.D.A. van der Heijde (tandarts)
1943A.M. van der Burgt (typograaf)

Sint Josephstraat 19
Gemeentelijk monument

Sint-Josephstraat D 164 (????)
1908J.A.W. van der Meulen (koopm.) - L.W.M. van der Meulen (koopm.)
Sint-Josephstraat 19 (1909)
1910J.A.W. v.d. Meulen (koopman) - L.W.M. v.d. Meulen (koopman)
1928J.C. Leeuwrik
1943C.C.E. Goossens (administrateur) - Fr.J.M. Goossens (musicus) - L.C.C.M. Goossens (schrijver P.T.T.) - M.C.A. Goossens (secretaresse Grontmij.)

Sint Josephstraat 17

Sint-Josephstraat D 165 (????)
1908M. van Bokhoven en Zn. (beeldhouwers, marmer en steenh.)
Sint-Josephstraat 17 (1909)
1910H.A.J. Strijbosch (adm. verslagg. Prov. courant, secret. kamer van arbeid)
1923Alphonsus M.A. van Dijck (zonder)
1928wed. A.M.A. van Dijck
1943H.D. Plancken (leerares R.H.B.S.)

Sint Josephstraat 15
Rijksmonument

Sint-Josephstraat D 166 (????)
1908St. Josephkerk
Sint-Josephstraat 15 (1909)
1910St. Josephkerk
1928R.K. Kerk Redemptoristen
2005Congrescentrum 'Orangerie'

Sint Josephstraat 13-11a
Rijksmonument

Sint Josephstraat 13

? (????)
1865P.J. Sweens (R. C. priester en rector in het klooster der paters Redemptoristen)
Sint-Josephstraat D 167 (????)
1908J.J.F. Brouwer (pater redempt. Direct. R.K. Mil. vereeniging) - A.W. de Groot (pater redemptorist) - Klooster der E.E. P.P. Redemptoristen - P.J.M. van Waijenburg (rector)
Sint-Josephstraat 13 (1909)
1910Chr. Boomaars (pater redemptorist) - J.J.F. Brouwer (pater redempt. direct. R.K. Mil. vereeniging) - J.P. Marijnissen (rector) - Klooster der E.E. P.P. Redemptoristen
1928Redemptoristenklooster
1943H.C.J.A. Mosmans (R.K. Priester) - prof. F.A. Rutten (R.K. priester prof. wijsbegeerte)
1948Redemptoristenklooster
1965Pastorie Paters Redemptoristen - Redemptoristenklooster

Sint Josephstraat 11

Sint-Josephstraat D 168 (????)
1908A. Schuurmans (opzichter gasfabriek) - A. Schuurmans-Hulsenboom (machinale breiinrichting)
Sint-Josephstraat 11 (1909)
1910H. Hulseboom (gep. ambtenaar) - A. Schuurmans (opzichter gasfabriek) - Ch. Schuurmans (adj. opz. gem. werken) - H. Schuurmans (contr. muntgasverbr.)
1928P.F. Liebrand
1943P.F. Liebrand en Zn. N.V. (bier- en limonadehandel, wijnhandel) - A.A. Liebrand (bedrijfsleider) - H.G. Liebrand
1960P.F. Liebrand & Zn. N.V. (frisdranken)
1973P.F. Liebrand & Zn. B.V. (vruchtendrank)

Sint Josephstraat 7
Rijksmonument

Sint-Josephstraat D 169a (????)
1908H. van der Meulen (koopman, assuradeur)
Sint-Josephstraat 7 (1909)
1910H. van der Meulen (koopman, assuradeur)
1928J.A.M.J. de Leeuw
1943J.A.J.M. de Leeuw (koopman koloniale waren)

Sint Josephstraat 5-3

Sint Josephstraat 5

Sint-Josephstraat D ongen. (????)
Sint-Josephstraat 5 (1909)
Sint Josephstraat 3

Sint-Josephstraat D 170 (????)
1908E.H. Schols (koster Ned. Herv. kerk) - W.J. Schols (kleermaker)
Sint-Josephstraat 3 (1909)
1910E.H. Schols (koster Ned. Herv. kerk) - W.J. Schols (kleermaker)
1928W.J. Schols
1943W.B.J.J. Brouwer (koster N.H. Kerk)
1948St. Annagesticht (tehuis voor oude vrouwen en mannen)

Sint Josephstraat 1
Rijksmonument

Sint Josephstraat 1

Sint-Josephstraat D 171 (????)
1908M.G. van Rossum (overste St. Antonius gesticht)
Sint-Josephstraat 1 (1909)
1910St. Annagesticht
1928St. Leonardusgesticht
1943wed. A.C. Mangé-van Hees - wed. J.G. Sabel-van Drunen - wed. J. de Wit-Danklof
1979Bibliotheek en Prentenkabinet van het Prov. Genootschap
Sint Josephstraat 1a

Sint-Josephstraat 1a (????)
1928St. Annagesticht

Hinthamerstraat
Postcodes
  5211 NH  1.. 23
  5211 NJ  2..164
Straatindeling
  1909 : rechts 1..37, links 2..22
Volkstelling 1822
No 11 Wijk C (komen van de Hinthamerstraat)
Tweede Nieuwstraat
102 3 Verhellouw, Poulus Directeur van de Stadsbelastingen en procureur 29 Gereformeerd Den Bosch
103 3 Bosch, Meggelina Johanna van Metselaar, winkel 50 Rooms Den Bosch
104 3 Booy, Anna de geen 60 Rooms Den Bosch
105 8 Peeters, Joannes Agent van Politie 36 Rooms ten Horst
106 8 Beneue, Johannes Gijsbertus Schoenmaker 45 Rooms Den Bosch
107 3 Wolffrane, Catharina Waschvrouw 55 Luthers Visch in Hessenland
108 6 Gielisse, Gijsbertus Commies bij de stedelijke Belasting 61 Rooms Wamel
109 7 Vucht, Johannes van Hovenier 62 Rooms Nuland
110 5 Hoos, Jacobus Hovenier 60 Rooms Rosmalen
111 2 Becker, Johannes Koster 62 Gereformeerd Dietz in Nassau
Hinthamerstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXXV

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 64, 169, 170, 390

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 388n, 395, 402, 405

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 147, 148

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 344

n: vermelding in een voetnoot