afb.

Plaatsje van Jeggie

Binnenstad Centrum

Hier zien we de slechte woontoestanden, die er in de vorige en in de eerste helft van deze eeuw in Den Bosch maar al te veel waren.
Ach Lieve tijd : 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren 12 (1983) 285