afb. jaren 50

Jan Heinsstraat

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Jan Heinsstraat
RB 31-05-1881
1890
Jan Heinsstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Jan Hein Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1908
Jan Heinstraat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1908-1909
1909
Jan Heinsstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Jan Heinsstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Jan Heinsstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

'De Plein' bebouwd

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 22 juli 2009
Bossche straatnamen II

Barmhartige zusters

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 29 juli 2009
Bossche straatnamen III

Straat der muzen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 5 augustus 2009
Straat en naam

Jan Heinsstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 9 januari 1986
Artikelen
1924

Mortel, Van de Lobach

Openbare verkooping van eene villa met park, tuin en bouwterrein onder Vught en onder 's-Hertogenbosch. Zeven heerenhuizen aan de Jan Heinstraat en een burgerwoning, aan de St. Jansstraat. Provisioneel op dinsdag 7 october 1924 en definitief op dinsdag 21 october 1924, in het hŰtel "Central", te 's-Bosch, telkens des avonds 8 ure precies.
s.n. ('s-Hertogenbosch 1924)
 
1975

Buro voor Architektuur en Stedebouw Dijkema en Croonen, Planologisch Adviesbureau Veen, Bouwkombinatie v.d. Linden-Nelissen

De Plein. Bebouwingsvoorstel. Herziene versie
s.n. ('s-Hertogenbosch 1975)
 
1986

Henny Molhuysen

Straat en naam : Jan Heinsstraat
Brabants Dagblad donderdag 9 januari 1986 (foto)
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Chris Klaassens

Stadsarcheologen vinden spullen rijke handelaar op terrein gesloopte brandweerkazerne Jan Heinstraat. Bijzondere vondsten op brandweerterrein
Brabants Dagblad dinsdag 14 augustus 1998 (foto)
 
2008

Bram de Vrind

Bewoners Jan Heinsstraat vinden nieuwbouw op plek kerk te hoog
Brabants Dagblad vrijdag 8 augustus 2008 (foto)
 
Panden
Handelskade
Jan Heinsstraat 2

Jan Heinsstraat M ongen. (1881)
Jan Heinsstraat 2 (1909)
1910Concertgebouw (Directie Orelio en Co.)
1928A.J. van den Dungen
1943A.J. van den Dungen (rijwielhandelaar)
1961Theater Concertgebouw
1965Theater Concertgebouw

Jan Heinsstraat 2a

Jan Heinstraat 2a (????)
1928A.H.M. van der Linden - P.J. van der Linden - W.J.M. de Rooij
1943A.H.M. van der Linde (kassier) - W.J.M. de Rooij (bouwkundig opzichter)

Jan Heinsstraat 2c

Jan Heinstraat 2c (????)
1928J. Monsee - D.A.Th.J. van Walsum

Jan Heinsstraat 4

Jan Heinstraat M 31 (1881)
1908Concertgebouw (directie Orelio & Co.)
Jan Heinsstraat 4 (1909)
1910Concertgebouw (Directie Orelio en Co.)
1928Concertgebouw
1943Concertgebouw
1948Concertgebouw (theater en bioscoop)
1965Gesloopt

Jan Heinsstraat 4b

Jan Heinstraat 4b (????)
1975Bioscoop Euro Cinema

Jan Heinsstraat M 34

Jan Heinstraat M 34 (1881)
Geen (1909)

Van Tuldenstraat
Jan Heinsstraat 6-8

Jan Heinsstraat 6

Jan Heinstraat M 49 (1881)
1908P.G.J. Joosten (civiel ingenieur, inspect. v/d Volksgez.)
Jan Heinsstraat 6 (1909)
1910P.G.J. Joosten (civiel ingenieur, inspect. v/d Volksgez.)
1923jhr. Pieter J.O. van der Does de Willebois (directeur brandverzekering)
1928L.J. Damen - mej. A.J. van Gils - wed. O.J. van Gruisen - mej. J.J. Reijnders
1943B.H. Hamberg (onderwijzeres)
Jan Heinsstraat 8

Jan Heinsstraat M 50 (1881)
1908A. van Liempt (bouwkundige)
Jan Heinsstraat 8 (1909)
1910A. van Liempt (architect)
1928A.A.M. van Mackelenbergh
1943G.A. Keser (filiaal schrijfm. handel)

Jan Heinsstraat M 51

Jan Heinstraat M 51 (1881)
Vervallen (1909)

Jan Heinsstraat 10

Jan Heinsstraat M 52 (1881)
1908H.A.W. Banning (wijnhandelaar en distillateur)
Jan Heinsstraat 10 (1909)
1910H.A.W. Banning (wijnhandelaar en distillateur)
1928C.J.C.M. Borms
1943F.A. van Osch (slager) - C.P.N. Thomas (reiziger)

Jan Heinsstraat 12

Jan Heinsstraat M 53 (1881)
1908J.M. Mulder (predikant gereformeerde gemeente)
Jan Heinsstraat 12 (1909)
1910dr. T. Hoekstra (predikant bij de gereformeerde kerk)
1928D. de Wit
1943H. Veltman (predikant, geref.)

Jan Heinsstraat 14

Jan Heinsstraat M 54 (1881)
1908Gereformeerde kerk
Jan Heinsstraat 14 (1909)
1910Gereformeerde kerk
1928Ger. Kerk
1965Gereformeerde Kerk

Jan Heinsstraat 14a-h


Jan Heinsstraat 18-20

Jan Heinsstraat 18

Jan Heinsstraat M 56 (1881)
1908A.F.L. Kennis
Jan Heinsstraat 18 (1909)
1910A.F.L. Kennis (adj. comm. prov. griffie)
1923Franciscus A.J. van Eindhoven (zonder)
1928F.A.J. Eindhoven
Jan Heinsstraat 18b

Jan Heinsstraat 18b (1943)
1943B. van der Meer (handelsagent glas)
Jan Heinsstraat 20

Jan Heinsstraat M 57 (1881)
1908J.J.J. Gommers (boekhouder)
Jan Heinsstraat 20 (1909)
1910J.J.J. Gommers (boekhouder) - mej. A.J. v.d. Staaij
1923Eugenina M.J. Gommers (onderwijzeres) - Jacobus J.J. Gommers (boekhouder)
1928J.J.J. Gommers - mej. M.J.A. Gommers
1943M.J.A. Gommers (onderwijzeres) - wed. M.H. Gommers-Bogaerts

Jan Heinsstraat 22

Jan Heinsstraat M 58 (1881)
1908J.F. SchmŲle
Jan Heinsstraat 22 (1909)
1910J.F. SchmŲle (kapitein der genie)
1928G.J.N. Prick

Jan Heinsstraat 24

Jan Heinsstraat M 59 (1881)
1908H.L. de Balbian-van Doorn (betaalmeester) - Kantoor van den Rijksbetaalmeester
Jan Heinsstraat 24 (1909)
1910H.L. de Balbian-van Doorn (betaalmeester) - Kantoor van den Rijksbetaalmeester
1923Hendrik L. de Balbian van Doorn (zonder)
1928H.L. de Balbian van Doorn

Jan Heinsstraat 26

Jan Heinsstraat M 60 (1881)
1908M.J.G.P.A. Arnoldts (inspecteur der dir. belasting)
Jan Heinsstraat 26 (1909)
1910M.J.G.P.A. Arnoldts (inspecteur der dir. belasting)
1928H.C.J. van Hoof
1943wed. M.E.A. Brenninkmeijer-Wehmeijer - wed. M.A.E. Wehmeijer-Vos

Jan Heinsstraat 28

Jan Heinsstraat M 61 (1881)
1908Victor A.M. Rouppe v.d. Voort (industrieel)
Jan Heinsstraat 28 (1909)
1910Victor A.M. Rouppe v.d. Voort (fabrikant)
1923Fredericus J. Fokkelman (bedrijfschef MŲller en Schreuder)
1928F.J. Fokkelman
1936dr. C.J. Borgs
1943C.J.G.M. Borms - L.C.E.G. Borms (leerares N.A.)

Jan Heinsstraat 30-32

Jan Heinsstraat 30

Jan Heinsstraat M 62 (1881)
1908R.H. Gockinga (ingenieur van den waterstaat)
Jan Heinsstraat 30 (1909)
1910R.H. Gockinga (ingenieur van den waterstaat)
1928J. Esbach
1943J. Esbach (accountant)
Jan Heinsstraat 32

Jan Heinsstraat M 63 (1881)
1908Kantoor Maasmond - Gez. van der Krabben
Jan Heinsstraat 32 (1909)
1910Bureel Maasmond - Gez. van der Krabben
1923Arthur L. de Gelder (hoofd-ingenieur rijks waterstaat)
1928A.L. ir. de Gelder - Rijks Waterstaat
1943J.W. Janssen (boekhandelaar) - A.J. Messchaert (insp. ongev. verz. mij.) - E.A.M.A. Ritzen (secretaresse) - wed. M.J.T. Ritzen-van Bemmel

Jan Heinsstraat 34

Jan Heinsstraat M 64 (1881)
1908M.F. de Haas - wed. P. de Haas
Jan Heinsstraat 34 (1909)
1910wed. P. de Haas
1923Frederik H.C.C. van Bunge (insp. lev. verz.)
1928J.C. Teulings
1943F. Hoevenaars

Jan Heinsstraat 36

Jan Heinsstraat M 64a (1881)
1908J. van Swaaij (creosoteerinrichting fabr. tot houtbereiding tegen bederf) fab. SiberiŽ
Jan Heinsstraat 36 (1909)
1910J. van Swaaij (creosteerinrichting fabr. tot houtbereiding tegen bederf) fab. SiberiŽ
1928wed. J. van Swaaij
1943wed. R.M.R.J. van Swaaij-Schutjes

Jan Heinsstraat 38

Jan Heinsstraat M 65 (1881)
1908wed. A.J. Vlamings
Jan Heinsstraat 38 (1909)
1910F. van Hootegem (directeur v.h. gem. slachthuis)
1928F. van Hootegem
1943F. van Hootegem

Jan Heinsstraat 40

Jan Heinsstraat M 66 (1881)
1908A.M.H.J. van Heeswijk (boekhouder) - J.J.A.M. van Heeswijk (rijksklerk registr. en domeinen) - wed. H.J. van Heeswijk-van Rooij
Jan Heinsstraat 40 (1909)
1910wed. H.J. van Heeswijk-van Rooij
1923Gertrudis Boumans (zonder)
1928G.J.W. Smits
1943R.A. Barella (bankw.)

Zuid-Willemsvaart
 
Zuid-Willemsvaart
Jan Heinsstraat 5-3

Jan Heinsstraat 5

Jan Heinstraat 5 (????)
1943J.H.M. Goedemans (onderwijzeres)
Jan Heinsstraat 3

Orthenstraat C 382 (1865)
1865N.D.V.J. Bolsius (directeur der gasfabriek)
1875N.D.V.J. Bolsius (directeur der gasfabriek) - H. Verkuijlen (mr. broodbakker)
Jan Heinsstraat C 382 (????)
Jan Heinsstraat 3 (1909)
1910Gesticht van den H. Carolus Borromeus (verpleging van zieken) - E. Hannappel (overste) - F. Vereijken (rector)
1928Th. den Otter - St. Carolus Gesticht
1943wed. C. van Dongen-Nijsse - wed. C.Th. Klaverwijden-Driessen - wed. J.C.M. Klerkx-van de Biggelaar - G.C.J.A. van der Linden (kantoorbediende) - E.F.M. van de Mortel (schrijfster 1e kl. Insp. Staatstoez. op krankz.) - T. den Otter (huisknecht) - jonkvr. V.L.H. van Sasse van Ysselt
1948St. Carolus-ziekenhuis

Jan Heinsstraat C 383

Jan Heinstraat C 354 (????)
Jan Heinstraat C 383 (1880)
1881P. Scheffelaar Klots (opzichter st. spoorw.)
1908Gesticht van den H. Carolus Borromeus (verpleging van zieken) - E. Haunappel (overste van het gesticht van den H. Carolus Borromeus) - F. Vereijken (rector)

Jan Heinsstraat 1

Jan Heinsstraat C 383a (????)
1908J.A. de Kort (particulier)
Jan Heinsstraat 1 (1909)
1910J.A. de Kort (particulier)
1948Brandweerkazerne

Orthenstraat
Postcodes
  5211 TC   3.. 65
  5211 TB  67..131
  5211 TD   2.. 28
  5211 TE  30.. 42
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg langs de Esplanade en het klooster ... Jan Heinstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
2010

Vrijstellingsprocedure appartementen Jan Heinsstraat

Het college besluit een vrijstellingsprocedure te starten voor de bouw van negen appartementen in de Jan Heinsstraat 14-16. Het voormalige kerkgebouw op deze locatie wordt gesloopt. Het plan wordt ter inzage gelegd.
B&W besluitenlijst 6 april 2010
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..3, links 2..40
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 225, 251

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 261, 388

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 157

n: vermelding in een voetnoot