J.H. Leopoldstraat

De Meerendonk

Straatnaamgeving

J.H. Leopoldstraat

2
Gemeente 's-Hertogenbosch 20 april 2010
Raadsbesluiten
2010

Nieuwe straatnamen

Het college heeft voor het gebied de Meerendonk, de volgende nieuwe straatnamen vastgesteld: Henriette R. Holstlaan, Louis Couperuslaan, J.H. Leopoldstraat, Hélène Swarthstraat, Jac. van Looystraat, Willem Kloospad en Marcellus Emautspad.
B&W besluitenlijst 20 april 2010