afb. M. Sterk, maart 1961

Oude Hulst

Binnenstad Centrum

Voorgevels 2, 4, 6, 8 en 10, gezien vanaf de Weversplaats. Links de Bandsche Poort met mariabeeldje, herinnerend aan het volkstoneel "Bosch Marieke" tussen de huisnummers 6 en 8 het zijstraatje Het Riool.
Stadsarchief (0014338)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
Den Ouden Hulst
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Oude Hulst
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Oudenhulst
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Oudenhulst
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Oude Hulst
Huisnummeromnummering 1909
1910
Oude Hulst
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Oude Hulst
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Oude Huls(t)

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 juni 2010
Sasse van Ysselt

De Oude Huls en de St. Jorisstraat

412
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 412-412
Toponymie

De Oude Hulst

De straat die nu de namen draagt van respectievelijk: St. Jorisstraat, Oude Hulst en Weversplaats wordt in de schepenbrieven aangeduid met huls, hulstraat, heulstraat, aldenhuls en hoelstraat. Dit 'huls' of 'hoel' kan in verband staan met 'hol', dat drassig en week betekent. 'Hol' en 'hul' komen ook voor in samenhang met hellingen en hoogten en voor een plateautje, dat zich boven het omringende stroomland verheft. Mogelijk is dit 'huls' of 'hoel' afkomstig van 'holt' of 'hult' een archaïsche vorm voor hout (= bos). De naam duidt dan op een oud akkercomplex dat gewonnen is op een bosterrein. 'Hul' kan ook heuvel betekenen.
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
Artikelen
1980

Jos van der Vaart

De villa Orten. De oude Hulst
Boschboom Bladeren 25 (1980) 55
 
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Oude Hulst en Papenhulst
Bossche Bladen 1 (2006) 15-16
Panden
Oude Hulst G 116

Oude Hulst G 116 (????)
1908B. Huiskens

Oude Hulst G 117

Oude Hulst G 117 (????)
1908wed. van Liempt

Oude Hulst 2

Oude Hulst G 119 (????)
1908H. Vugts (warmwaterhuis)
Oude Hulst 2 (1909)
1910A. v.d. Kallen (water- en vuurnering)
1928J.J. Gloudemans
1943J.H.M. Collignon (schipper) - J.J. Gloudemans (timmerman) - H.A.A. Verhoeven (sigarenmaker)

Oude Hulst G 119a

Oude Hulst G 119a (????)
1908D. Kleine (letterzetter)

Oude Hulst 4

Oude Hulst G 120 (????)
1903firma Lutkie en Cranenburg
1908J.P. van de Wiel (winkelier)
Oude Hulst 4 (1909)
1910P. Opstraat (huis van verkoop)
1923Johannes Aarsel (sigarenmaker)
1928F.J. Blatter
1943J.E. Zomer-Huiskens (winkelierster)

Oude Hulst 6

Oude Hulst G 120a (????)
1908A.F. Kroon (koperslager)
Oude Hulst 6 (1909)
1910P.J. Couwelaars (sigarenmaker)
1923wed. Lucas J. van Daelen (zonder)
1928wed. L.J. van Daelen
1943J. de la Cousine - J. Schröder (sigarenmaker)

Oude Hulst 6a

Oude Hulst G 120b (????)
Oude Hulst 6a (1909)

Oude Hulst 6b

Oude Hulst G 120c (????)
Oude Hulst 6b (1909)

Oude Hulst 8

Oude Hulst G 121 (????)
1865A. de Rooij (winkelierster en broodslijter)
1908J. Stap (arbeider)
Oude Hulst 8 (1909)
1910J. van de Wiel (timmerman)
1928F. Schatsbergen

Oude Hulst 10

Oude Hulst G 122 (????)
1908D. Trautig (opperman)
Oude Hulst 10 (1909)
1910A.F. Kroon (koperslager)
1928H. Veenstra

Oude Hulst 12

Oude Hulst G 123 (????)
1908Kantoor en Fabrieken Lutkie & Cranenburg
Oude Hulst 12 (1909)
1910Kantoor en Fabriek fa. Lutkie & Cranenburg
1928Z.N. Drukkerij

Oude Hulst G 124

Oude Hulst G 124 (????)
1881C.C. Lutkie (firma Lutkie en Cranenburg, mr. boek en steendrukker, boekhandelaar, fabriekant van gekleurd papier en lid van de kamer van koophandel)
1908Kantoor en Fabrieken. Lutkie & Cranenburg

 
Oude Hulst 37

Het Masschereelshuis

Oude Hulst 23

Oude Hulst G 175 (????)
1908P. Dickerscheij (sigarenmaker) - A.J. Gremmé - wed. van Mackelenbergh
Oude Hulst 23 (1909)
1910P. Dickerscheij (sigarenmaker) - A.J. Gremmé - wed. van Mackelenbergh
1923Johannes J. Faber (sigarenmaker) - Wilhelmus J. de Haas (sigarensorteerder)
1928F.J.J. van Beijnen - W.J. de Haas - wed. J.P. Poppes

Oude Hulst 21

Oude Hulst G 189 (????)
Oude Hulst G 176 (1880)
1881H. de Valck (partikulier)
1908J.L.W. Valk (koekbakker)
Oude Hulst 21 (1909)
1910wed. Paanakker - J.L.W. Valk (koekbakker)
1928J.Th. van Linder
1943L. de Lang (sigarenmaker)

Oude Hulst 19a

Oude Hulst 19a (????)
1923Johannes A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
1928J.A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
1943M. Wolfs (mandenmaker)

Oude Hulst 19

Oude Hulst G 190 (????)
Oude Hulst G 177 (1880)
1908J.B. Vissers (broodslijter)
Oude Hulst 19 (1909)
1910J.B. Vissers (broodslijter)
1928J.L. van Daelen
1943G.Fr. Doll (magazijnbediende)

Oude Hulst 17

Oude Hulst G 178 (????)
1908H.B. de Jong (kleermaker)
Oude Hulst 17 (1909)
1910H.B. de Jong (kleermaker)
1928J.J. van de Langenberg
1943J.J. van de Langenberg (nachtwaker-stoker)

Oude Hulst 15

Oude Hulst G 179 (????)
1881J.N. Kleijne (mr. kleermaker) - wed. J.L. Kleijne (partikuliere)
1908J. Aardsels (sigarenmaker) - W. Eggelij (sigarenmaker) - Fr. van Gent (sigarenmaker) - W. Henkelman (sigarenmaker)
Oude Hulst 15 (1909)
1910H. van Liempt (sigarenmaker) - P. de Teuling (timmerman)
1923Petrus A. van der Eerden (boekbinder)
1928N.F. Kroon - H.J. van Liempt
1943J.L. van Daelen (schildersknecht) - L.C. Thiel (grondwerker)

Oude Hulst 13

Oude Hulst G 180 (????)
1908Ch. Assmann (huisschilder) - M. van Dartel (sigarenmaker) - wed. Jacobs - J. Jonkers (boekbinder) - wed. P. van Wanrooij
Oude Hulst 13 (1909)
1910Ch. Assman (huisschilder) - wed. van Dartel - wed. Jacobs - J. Jonkers (boekbinder) - wed. P. van Wanrooij
1923Charles Assmann (huisschilder) - Nelis van Ginkel (arbeider)
1928C. Assmann - N. van Ginkel - wed. H. Maas
1943C.C. Assmann - H.G. van Mierlo (los arbeider) - M. de Mol

Oude Hulst 11

Oude Hulst G 181 (????)
1908G. de Haas (sigarensorteerder) - H. van Liempt (sigarenmaker) - M. Rust (boekdrukker) - A.J. Schrover (boekbinder) - H.G.H. Wildschut (bewaarder gevangenissen)
Oude Hulst 11 (1909)
1910P. van Dartel (arbeider) - G. de Haas (sigarensorteerder) - M. Rust (boekdrukker) - A.J. Schrover (boekbinder) - H.G.H. Wildschut (bewaarder gevangenissen)
1923Gerardus de Haas (sigarensorteerder)
1928G. de Haas - A. van der Krieken - H.J. de Rooij - J. Stap - J.N. van der Velden - A.G.H. Wildschut
1943M. Bammens (chauffeur) - J.F.H. Broecks (bouwvakarbeider) - G. de Haas

Oude Hulst 9

Oude Hulst G 182 (????)
1908L. Baart (schoenmaker) - C.J. v.d. Smissen
Oude Hulst 9 (1909)
1910A. Klaassen (loopknecht) - C. Krielaart (visscher)
1923wed. Johannes B. De Cleer (zonder)
1928J. van Eijndhoven - A. Hoos
1943E. van Pinxteren (arbeider) - P. van Pinxteren (ijzervlechter)

Oude Hulst 7a

Oude Hulst G 184 (????)
Oude Hulst 7a (1909)
1928W.A. Broers
1943W.A. Broers (hovenier)

Oude Hulst 7

Oude Hulst G 183 (????)
1908E. Menner (koopman)
Oude Hulst 7 (1909)
1910C. Damen (koopman) - E. Menner (koopman)
1923Johannes J. Gros (koopman) - Johannes J. Gros (los arbeider)
1928P.A. van der Eerden - J. Schröder - W.A. van Venrooij - wed. P. van de Wert
1943A. Kerkhof (schipper) - D.W. Sweserijnen (grondwerker) - W. Timmers - W.A. van Venrooij

Oude Hulst 5d

Oude Hulst G 185d (????)
Oude Hulst 5d (1909)
1928wed. P.C. Heesbeen - J. Schroder

Oude Hulst 5c

Oude Hulst G 185c (????)
Oude Hulst 5c (1909)

Oude Hulst 5b

Oude Hulst G 185b (????)
Oude Hulst 5b (1909)
1923Johannes A. Batens (sigarenmaker)
1928J.A. Batens - A. Kivits

Oude Hulst 5a

Oude Hulst G 185a (????)
Oude Hulst 5a (1909)

Oude Hulst 5

Oude Hulst G 185 (????)
1908J. de Rooij (opperman)
Oude Hulst 5 (1909)
1910A. Meuwese (loopknecht) - J. de Rooij (opperman)
1928wed. J.J. Gros - wed. C.A. Kuijpers - C.G. Pompe - H. Pompe - L.C. Thiel
1943F.F. van der Putten (slager)

Oude Hulst 3

Oude Hulst G 186 (????)
1908W. van Zon (schoenmaker)
Oude Hulst 3 (1909)
1910W. van Zon (schoenmaker)
1928wed. W. van Zon

Oude Hulst 1

Oude Hulst G 186a (????)
Oude Hulst 1 (1909)
1910A. Houdijk (boekbinder)
1928C.H.J. van Liempt

Postcodes
  5211 HC  2..6
Stadsrekeningen
1501 Kapittel 17.
De Oudehulst, is thans het einde van de St. Jorisstraat ter hoogte van de Koninklijke school voor Nuttige en Beeldende Kunsten, de Boertsche molen nu de nieuwe steenen molen staande in het Oranje-Bolwerk op stads veste, achter de Fabrieken van de Heeren Lutkie en Cranenburg.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1501-1502. Deel 1, blz 60
 
Straatindeling
  1906 : geen nummers (Mosmans)
  1909 : rechts 1..23, links 2..12
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56, 61

n: vermelding in een voetnoot