Homeruspad

Dossier
2017

Straatnaamgeving

B&W voorstel 15 maart 2017

Het college besluit om:
 • de oostelijke aansluiting bij bedrijventerrein De Brand de naam ‘De Schorpioen’ te geven;
 • de straat ‘Singel’ in de De Lanen de naam ‘Lunersingel’ te geven;
 • de weg, die leidt vanaf de Vlietdijk naar de nog aan te leggen brug over de Groote Wielenplas, de naam ‘Vlietdijk’ te geven. De weg die afbuigt naar het oosten wordt ‘Rosmalensedijk’;
 • het fietspad langs het water bij bedrijventerrein Rosmalense plas de naam ‘Mammoetpad’ te geven;
 • het fietspad aan de noordkant van de Pettelaarse plas de naam Homeruspad te geven;
 • de Vijverlaan door te trekken. De binnenstraat krijgt daardoor ook de naam ‘Vijverlaan’.
Samenvatting
 • Bedrijventerrein De Brand zal binnenkort aan de oostelijke zijde met een rotonde aansluiten op het wegennet. De toegangsweg ligt in het verlengde van De Schorpioen. Het deel vanaf de hoek De Schorpioen/De Tweeling tot aan de rotonde heeft een naam nodig. Dat wordt: ‘De Schorpioen’. Zie Plankaart 1 in de bijlage.
 • In De Lanen, Rosmalen, krijgt de straat ‘Singel’ de nieuwe naam ‘Lunersingel’. Dit omdat er in het nabij gelegen Empel al een weg met de naam Singel is. De naam ‘Lunersingel’ verwijst naar een oude naam. Namelijk naar de Luner kooi. Dit was een eendenkooi die hier vroeger in de polder lag. Zie Plankaart 2.
 • Er moet een naam komen voor de weg die leidt vanaf de huidige Vlietdijk naar de nog aan te leggen brug over de plas van De Groote Wielen. Deze weg ligt in het verlengde van de Vlietdijk. De verlenging van de Vlietdijk gaat ook ‘Vlietdijk’ heten. De huidige Vlietdijk buigt nu nog af naar het oosten. In de toekomst wordt dit oostelijk deel een weg voor langzaam verkeer. De weg die afbuigt naar het oosten wordt ‘Rosmalensedijk’. Zie Plankaart 3.
 • Het fietspad aan de Rosmalense Plas bij het bedrijventerrein heeft een naam nodig. Het ligt evenwijdig aan ‘Mammoet’. Het voorstel is om het fietspad de naam ‘Mammoetpad’ te geven. Zie Plankaart 4.
 • Het fietspad aan de noordkant van de Zuiderplas heeft nooit een officiele naam gekregen. In de volksmond heet het Homeruspad. De officiele naam wordt: ‘Homeruspad’. Zie Plankaart 5.
 • In het project ‘Belvédčre’ komt een appartementencomplex en een losstaande woning. De losstaande woning ligt aan een binnenstraat die haaks op de Vijverlaan staat. Het voorstel is om de binnenstraat bij de Vijverlaan te trekken. De binnenstraat krijgt daardoor ook de naam ‘Vijverlaan’. Zie Plankaart 6.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)