afb. J. v.d. Heijden, mei 1965

Hofstad

De Hofstad

Sinds 1871 wordt er op de voormalige militaire gronden aan de Hofstad, de Nieuwe Hofstad, de Hoge Nieuwstraat en de Korte Tolbrugstraat een groot aantal arbeiderswoningen gebouwd.
's-Hertogenbosch cartografisch bekeken (2001)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1501
De Hofstad
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 48
1830
De Hofstad
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Hofstad (de)
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
De Hofstad
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Hofstad
Huisnummeromnummering 1909
1910
Hofstad
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Hofstad
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Gebruikt als warmoes

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 10 juli 2013 | 5
Naamgeving

Namen en aanduidingen - vaststelling van straatnamen

Besluit 31 oktober 1975

Gemeente 's-Hertogenbosch
Artikelen
1971

Redactie

Hofstadjeugd beplant speelweide
Brabants Dagblad vrijdag 12 februari 1971 (foto)
 
1973

Redactie

GROTE achterstand in het ontruimingsplan. Hofstad-bewoners zijn loze kreten van gemeente beu
Brabants Dagblad maandag 26 februari 1973 (foto's)
 
1974

Redactie

Werkzaamheden tot nader order stilgelegd. Laatste Hofstadbewoners door slopers gewekt
Brabants Dagblad vrijdag 12 april 1974 (foto)
 
1974

Redactie

Bouw van honderd 'Gruyters-woningen'. Aantrekkelijk bouwplan in saneringsgebied Hofstad
Brabants Dagblad woensdag 26 juni 1974 (foto)
 
1974

Redactie

Oude stadsmuur uit 13-de eeuw blootgelegd. Verrassende vondst in de Hofstad
Brabants Dagblad dinsdag 31 december 1974 (foto)
 
1975

Redactie

Predikaat 'Gruijters-woningen' afgewezen. 'Hofstad-plan' wacht op nieuwe subdidieregeling
Brabants Dagblad zaterdag 11 januari 1975
 
1975

Redactie

Bouw goedkope woningen kan spoedig beginnen. Nieuwe subsidie-regeling Hofstad-plan toegekend
Brabants Dagblad woensdag 22 januari 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Op vrijdag 21 maart. OfficiŽle start plan Hofstad
Brabants Dagblad donderdag 13 maart 1975
 
1975

Redactie

Voor 2800 na-oorlogse woningen wacht een grote onderhoudsbeurt. Den Bosch knapt zijn hele woningbezit op.
Brabants Dagblad maandag 18 augustus 1975 (foto's)
 
1975

Redactie

Pleintje moet buurtcentrum worden. Eerste bewoners begin december in Hofstad
Brabants Dagblad vrijdag 10 oktober 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Eerste bewoners in Hofstad
Brabants Dagblad woensdag 7 januari 1976 (foto)
 
1976

Redactie

Hofstad in mei gereed. Bossche binnenstad 173 woningen rijker
Het Gewest donderdag 8 januari 1976 (foto)
 
1977

Redactie

Ontsluiting Hofstad
Brabants Dagblad dinsdag 30 augustus 1977 (foto)
 
1982

Rick van Lith

Bouwactiviteiten in en rond de Hofstad, met een accent op de periode 1876-1883. Een beeld van de bewoners langs de noordelijke wal van 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Hertogenbosch 1982)
 
1983

Hans L. Janssen

Archeologische waarnemingen 1977-1979
Van Bos tot Stad (1983) 154
 
1983

Redactie

De woonmilieudetaillering van de Hofstad e.o.
Behandeld reconstrunctie van de Pulvertoren.
Van Bos tot Stad (1983) 174-175
 
1994

Lies Wagemans, Aleida Sperna Weiland

Onze buurt, daar is het goed wonen! Hofstad, 1994. Onderzoek volgens de LENS-methode
Stichting Divers, Regio Binnenstad-West ('s-Hertogenbosch 1994)
 
1999

Redactie

Nieuwe kansen voor een betere buurt
Drie buurten in beweging 5 (1999) 1-3
 
Panden
Hofstad 2

Hofstad L 40 (????)
1908B. v.d. Heijden (koperslager)
Hofstad 2 (1909)
1910Chr. v.d. Heuvel (loodgieter)
1928W. van Patings - W. van Rooij
1943J.L. Epskamp (sigarensorteerder)

Hofstad 4

Hofstad L 41 (????)
Hofstad 4 (1909)
1910G. ter Borg (besteller tram)
1923Franciscus van de Geijn (sigarenmaker) - wed. Bartholomeus W. van de Geijn (zonder)
1928J.A. Kuijs
1943J. Opstraat (grondwerker)

Hofstad L 42a

1908(Hofstad L 42a): B. Gevers (sigarenmaker)

Hofstad 6

Hofstad L 42 (????)
1908H. SchrŲder (timmerman)
Hofstad 6 (1909)
1910C. Rijkers (winkelier)
1923Cornelis Damen (koopman in parapluies)
1928J.J. Mangť
1943M. van Herpen (sigarenmaker)

Hofstad 8

Hofstad L 43 (????)
1908C. Rijkers (winkelier)
Hofstad 8 (1909)
1910Adr. v.d. Broek (timmerman)
1923Johannes Gloudemans (zonder)
1928wed. A. Netten

Hofstad 10

Hofstad L 44 (????)
1908H. van Dijk (gem. arbeider)
Hofstad 10 (1909)
1910H. van Dijk (gem. arbeider)
1923Adrianus van Dijk (leersnijder schoenfabriek) - Hendrikus van Dijk (zonder)
1928H. van Dijk
1943wed. P. Heesbeen-Parijs

Hofstad 12

Hofstad L 45 (????)
1908A. Boons (gem. arbeider) - A.F. Durieux (kantoorklerk)
Hofstad 12 (1909)
1910A. Boons (gem. arbeider) - J.H. Stikkers (schoenmaker)
1928J. van Drunen - J.J. van Lent - G. Lommers - L. Stupers - A. Westerlaken
1943C. Hogerhorst (schilder) - A. Kuijs (fabr. arbeider) - J. van Lent (koopman in brandstoffen) - J.J. van Lent (sjouwer) - C. Rijnten

Hofstad 14

Hofstad L 46 (????)
Hofstad 14 (1909)
1910wed. Pennings
1928Th. Pennings - wed. G. Pennings
1943T. Pennings (sigarenmaker)

Hofstad 16

Hofstad L 47 (????)
1908F.M. v.d. Heuvel (pakhuisknecht)
Hofstad 16 (1909)
1910J. van Loon (sigarenmaker) - J. Nijssen (gem. reiniging)
1928L. van den Besselaar - J. van Wanrooij
1943L. van de Besselaar - J. van Wanrooij (passementwerker)

Hofstad 18

Hofstad L 48 (????)
1908H. Hoppenbrouwer (passementwerker) - J. Nijsen (gem. reiniging) - J.H. Stikkers (schoenmaker)
Hofstad 18 (1909)
1910J. Peters (sigarenmaker) - Alph. van Raamsdonk (sigarensort.)
1928A. van Gulik - H. Spierings
1943A. van Gulik (scharenslijper) - G. van Gulik (koopman) - J. van Gulik (grondwerker)

Hofstad 20

Hofstad L 49 (????)
1908H. Baars (sigarenmaker) - C. Blom (linieerder) - J. Kramer (sigarenmaker)
Hofstad 20 (1909)
1910G. van de Gijn (klerk) - W. de Haas (sigarenmaker) - F. Venrooij (smid) - W. Wartenbergh (sigarenmaker)
1923Gerardus F. Buenen (wagenknecht) - Joannes van Drunen (opperman)
1928J. Bertrums - C.W.A. Faas - J.C. de Laat
1943A. Heesbeen (mandenmaker) - P.J. Schalks (arbeider) - J. Spierings (opperman) - wed. M.M. Spierings-Kerkhof

Hofstad 22

Hofstad L 50 (????)
1908wed. Kuijpers
Hofstad 22 (1909)
1910J. Gloudemans (winkelier)
1923Martinus van Drunen (tramkoetsier)
1928M. van Drunen
1943A. van Gulik (scharenslijper) - wed. J.G.P. van der Leest-van Gulik

Hofstad 24

Hofstad L ongen. (????)
Hofstad 24 (1909)

Hofstad 26

Hofstad L 51 (????)
1908A. van Grinsven (landbouwer)
Hofstad 26 (1909)

Hofstad 28

Hofstad L 52 (????)
1908M. van Broekhoven (arbeider)
Hofstad 28 (1909)
1910M. van Broekhoven (arbeider)

Hofstad 30

Hofstad L 53 (????)
Hofstad 30 (1909)

Hofstad 32

Hofstad L 54 (????)
Hofstad 32 (1909)
1910G. Verhulst (sigarenmaker)
1923wed. Johannes van Dooren (zonder) - Gerhardus H.J. Vermeulen (los arbeider)

Hofstad L 55-57

Hofstad L 55-57 (????)
Vervallen (1909)

Hofstad 34

Hofstad L 116d (????)
1908J.L. Klardie (heetwaterhuis)
Hofstad 34 (1909)
1910wed. J. Klardie (winkelierster)
1923Wilhelmus P. de Haas (sigarenmaker)
1928W. van Laarhoven
1943L.P.H. v.d. Broek (koopman in sigaren)

Hofstad 36

Hofstad L 116e (????)
1908H. Keller (sigarensorteerder) - P. van Schijndel (schoenmaker)
Hofstad 36 (1909)
1910H. Keller (sigarenmaker)
1928L.Th.W. van der Mark - A. Voets
1943Th.J. van Hoek (pakhuisknecht) - L.Th.W. Mark (houtzager)

Hofstad 38

Hofstad L 72 (????)
1908wed. Broeders (winkelierster)
Hofstad 38 (1909)
1910H.J. Nieuwhart (winkelier)
1928L.A. Voets
1943J.H. Nieuwhart (edelsmid)

Hofstad 40

Hofstad L 73 (????)
1908Chr. van Alphen (zadelmaker) - Th. Langenhuis (arbeider)
Hofstad 40 (1909)
1910Chr. van Alphen (zadelmaker) - wed. van der Heijden
1923wed. F.J. de Groot (zonder)
1928A.M. Buenen - wed. J. Buenen - J. van Prooijen
1943F.J. van den Wildenberg (los arbeider)

Hofstad 42

Hofstad L 74 (????)
1908G. Nieuwhart (sigarenmaker)
Hofstad 42 (1909)
1910J. Nieuwhart (arbeider) - V. Nieuwhart (sigarenmaker)
1928C. van Jaarsveld - J.H. Pennings
1943J.H. Pennings (petroleumventer) - H. Salfischberger (fabr. arb.)

Hofstad 44

Hofstad L 75 (????)
1908J Brangers (sigarenmaker) - J. v.d. Heuvel (sorteerder)
Hofstad 44 (1909)
1910J Brangers (sigarenmaker) - J. van den Heuvel (sorteerder)
1923Rudolf M. van Breemen (sigarenmaker) - Johannes L. Epskamp (sigarenmaker)
1928M. Kalf - J.H. van Kroll
1943J.L. v. Haren (bakker) - A.J. v. Hassel (metselaar)

Hofstad 46

Hofstad L 76 (????)
1908J. van Alphen (schoenmaker) - J. van Berkol (letterzetter)
Hofstad 46 (1909)
1910J. van Alphen (schoenmaker) - J. van Berkel (letterzetter)
1923Johannes van Berkel (letterzetter)
1928J. van Berkel - F.H. Vossen
1943Fr.J. Hamels - J. van Zandvoort (los werkman)

Hofstad 48

Hofstad L 77 (????)
1908Th. DaniŽls (sigarenmaker) - wed. C.G.H. Strik v.d. Water
Hofstad 48 (1909)
1910Th. DaniŽls (sigarenmaker) - J. Pennings (sigarenmaker) - wed. C.G.H. Strik v.d. Water
1923Johannes Damen (sigarenmaker)
1928H.E. Kroon - P.J. Vos
1943M. van den Heuvel (metselaar) - F.J.H. Nieuwhart (magazijn bediende)

Hofstad 50

Hofstad L 78 (????)
1908A. Schut (sigarenmaker)
Hofstad 50 (1909)
1910Th. Denen (steenhouwer) - W. Toemen (arbeider)
1923Pieter van Extel (bankbewerker)
1928L. Meeusen - B. Soetermans
1943J.F. van den Heuvel (zadelmaker) - J.A. van Hoek (sigarenmaker) - C.L. v.d. Ven (contrefortsfabr.arb.)

Hofstad 52

Hofstad L 79 (????)
1908H. v.d. Broek (kleermaker) - Verheijden (sorteerder)
Hofstad 52 (1909)
1910H. van den Broek (kleermaker) - F. Verheijden (sorteerder)
1923Alphonsus A. Denis (sigarenmaker) - Cornelis Vermeulen (arbeider)
1928A.A. Denis - J.M. van Wamel - N.W. van Wamel
1943B. van Gulik (sigarenmaker) - J.C.M. Verhoeven (kellner)

Hofstad 54

Hofstad L 80 (????)
1908J. Gloudemans (leerlooier) - wed. H. Keller
Hofstad 54 (1909)
1910wed. H. Keller - wed. van Vliet
1928wed. H.J. Keller - F.G.J. Verkaart
1943G. Alders (arbeider) - H.G. Kuijs (schoenmaker)

Hofstad 56

Hofstad L 81 (????)
1908Th. de Kort (sigarenmaker) - M. de Vlam
Hofstad 56 (1909)
1910Th. de Kort (sigarenmaker) - M. de Vlam
1928Th. van den Heuvel - C.W. Werts
1943J. Belzer - C.J. Doomernik (fabrieksarbeider) - J. v. Haren (grondwerker)

Hofstad 58

Hofstad L 82 (????)
1908J. Dalderop (schoenmaker) - J. Sars (schoenmaker)
Hofstad 58 (1909)
1910M. Brands (passementwerker) - J. Sars (schoenmaker)
1923Johannes Ch.C. Geertzen (sigarensorteerder)
1928J.H.F. van der Heijden - C. Reacq
1943C.M. van der Aa (arbeider) - J. van d. Pol (expeditieknecht)

Hofstad 60

Hofstad L 83 (????)
1908P. de Vries (loodpletter)
Hofstad 60 (1909)
1910J. Dalderop (schoenmaker) - F. van der Eerden (smid)
1923Arnoldus de Brouwer (machinist)
1928A. de Brouwer - H.F. van der Heijden
1943J.H. van Koll (chef monteur) - J.H. Sauerbreij (timmerman)

Hofstad 62

Hofstad L 84 (????)
1908wed. W. Humble - A. Teurlings (sigarenmaker)
Hofstad 62 (1909)
1910wed. W. Humble - A. Teurlings (sigarenmaker) - P. de Vries (loodpletter)
1928wed. J.A. van der Helden - J. Langenhuizen
1943G. Bekkers (venter) - C.J. Langenhuizen (sigarenmaker)

Hofstad 64

Hofstad L 85 (????)
1908A. van Hoek (sigarenmaker) - Th.L. van Tienen (zadelmaker)
Hofstad 64 (1909)
1910L. van Dijk (schoenmaker) - Th.L. van Tienen (zadelmaker)
1923Laurens van Dijk (schoenmaker)
1928L. van Dijk - A.M. van Overbeek
1943C. Reacq (fabr. arb. loodfabriek)

Hofstad 66

Hofstad L 86 (????)
1908P. Blom (sigarenmaker) - P. Hanegraaf (gemeente werker)
Hofstad 66 (1909)
1910P. Hanegraaf (gemeente werker) - Chr. Zaunbrecher (koekbakker)
1923Johannes van der Eerden (sigarenmaker)
1928J. van der Eerden - S.A.H. van Lindt
1943J. van der Eerden (sigarenmaker) - H. Ziegenhardt (borstelmaker)

Hofstad 68

Hofstad L 87 (????)
1908C. Kerssens (sigarenmaker)
Hofstad 68 (1909)
1910C. Kerssens (sigarenmaker)
1928F. van Kilsdonk
1943A.L. van Haaren (bakker)

 
Hofstad 75

(????)
1908(Muntelwal L 374): J. van Lierop (loodgieter) - C. Willemse (sigarenmaker)
Hofstad 75 (1909)
1910J. van Lierop (loodgieter) - A. Willemse (sigarenmaker)
1923Johannes A. Diks (zonder) - Arnoldus F.M. Hagemans (banketbakker)
1928C.J. Diks - J.P. van Lierop
1943C.J. Diks - A.F.M. Hagemans (banketbakker) - J.H.A. Sluijters (kantoorbed. brandstoffenh.) - wed. A.H. Sluijters-van Balen (winkelierster)

Hofstad 73

(????)
1908(Muntelwal L 375): A.L. van den Boom (winkelier) - J.N. Kramer (gevangenbewaarder) - A. de Laat (arbeider)
Hofstad 73 (1909)
1910J. Kramer (gevangenbewaarder) - J. de Laat (machinist)
1923Antonius van der Aa (pakhuisknecht)
1928M. Jaspers
1943J.J. Gloudemans (loopknecht) - M.G. Sars (fabrieksarbeider)

Hofstad 73a

Hofstad 73a (????)
1943M. Emans (schipper) - L.J. van Vugt

Hofstad 71

Hofstad L 1 (????)
1908wed. Gevers (winkelierster)
Hofstad 71 (1909)
1910wed. Gevers (winkelierster)
1923Franciscus J. Burg (sigarenmaker)
1928J. Bouwman
1943J. Bouwman (grondwerker)

Hofstad 69

Hofstad L 2 (????)
1908wed. F. Aarsel-Lohman (strijkster)
Hofstad 69 (1909)
1910wed. F. Aarsel-Lohman (strijkster) - F. Arrsel (sigarenmaker)
1923Lambertus Bouwmans (arbeider)
1943W.P.A. v.d. Broek (grondwerker)

Hofstad 67

Hofstad L 3 (????)
1908J. van Tienen (brievenbesteller)
Hofstad 67 (1909)
1910J. van Tienen (brievenbesteller)
1923Christianus M. van Alphen (zadelmaker)
1928Chr.M. van Alphen
1943C.M. van Alphen (zadelmaker)

Hofstad 65

Hofstad L 4 (????)
1908B. v.d. Putten (courantbezorger)
Hofstad 65 (1909)
1910B. van der Putten (courantbezorger)
1928J. Damen
1943J. Damen (sigarenmaker)

Hofstad 63

Hofstad L 5 (????)
1908W. Pennings (schilder)
Hofstad 63 (1909)
1910wed. Pennings
1928Th.M. Mathot
1943L.M. Kluijtmans (rijwielmonteur)

Hofstad 61

Hofstad L 6 (????)
1908H.M. Eekels (brugwachter)
Hofstad 61 (1909)
1910H.M. Eekels (brugwachter)
1928A.J. Diks
1943J. van Hemert (arbeider)

Hofstad 59

Hofstad L 7 (????)
1908Chr. Broks (sigarenmaker)
Hofstad 59 (1909)
1910Chr. Broks (sigarenmaker)
1923Joannes H. Halewijn (boekdrukker)
1928A.M. van den Bosch
1943A.M. van den Bosch (sigarenmaker)

Hofstad 57

Hofstad L 8 (????)
1908H.P. Meijs (stratenmaker) - P. Scheepkens (letterzeter)
Hofstad 57 (1909)
1910H.P. Meijs (stratenmaker) - P. Scheepkens (letterzeter)
1923Adianus C. Wetzer (letterzetter)
1928C.F. Verhoeckx
1943C.F. Verhoeckx (sigarenmaker)

Hofstad 55

Hofstad L 9 (????)
1908H. SchrŲder (winkelier)
Hofstad 55 (1909)
1910H. SchrŲder (winkelier)
1928F.L. Nieuwhart
1943wed. H.W. Nieuwhart-Eijkemans

Hofstad 53

Hofstad L 10 (????)
1908V.B. Scheepens (passementwerker)
Hofstad 53 (1909)
1910V.B. Scheepens (passementwerker)
1928wed. D. Scheepens
1943F.W. Scheepens (slager) - V.B.M. Scheepens (magazijnbed.)

Hofstad 51

Hofstad L 11 (????)
1908P. Pennings (sigarenmaker)
Hofstad 51 (1909)
1910P. Pennings (sigarenmaker)
1923Fredericus G. Dubbeld (wagenknecht)
1928F.G. Dubbeld
1943F.G. Dubbeld (arb. gem. rein.)

Hofstad 49

Hofstad L 12 (????)
1908C. Diks (sigarenmaker) - W. Zwijsen (koopman)
Hofstad 49 (1909)
1910C. Diks (sigarenmaker)
1923Cornelis Diks (sigarenmaker)
1928C. Diks
1943H.C. Diks (bankwerker) - M.H.C. Dis (sigarenmaker)

Hofstad 47

Hofstad L 13 (????)
Hofstad 47 (1909)
1910W. Zwijzen (koopman)
1928H.J.M. Verkaart
1943G. Diks (stucadoor)

Hofstad 45

Hofstad L 14 (????)
1908J.W. Schreuder (boekbinder)
Hofstad 45 (1909)
1928J.A. Keller
1943C.W. Vogel (arbeider)

Hofstad 43

Hofstad L 15 (????)
1908H. Loerakker
Hofstad 43 (1909)
1910H. Loerakker
1923Joannes van Alphen (zadelmaker)
1928J. van Alphen - H. Peters
1943L.C. van Eggelen (smid-bankwerker)

Hofstad 41

Hofstad L 16 (????)
1908C.M.B. Ubert (leerbewerker)
Hofstad 41 (1909)
1910W. Delleman (sigarenmaker)
1923Johan W. Delleman ()
1928J.W. Delleman
1943W.L. Kluijtmans (metselaar)

Hofstad 39

Hofstad L 17 (????)
1908H.J. van Sandvoort (schoenmaker)
Hofstad 39 (1909)
1910H.J. van Sandvoort (schoenmaker)
1928A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
1943A.C. Wetzer (pakhuisknecht)
1956A.C. Wetzer (pakhuisknecht)

Hofstad 37

Hofstad L 18 (????)
1908F.G. Verkaart (sigarenmaker)
Hofstad 37 (1909)
1910F.G. Verkaart (sigarenmaker)
1928M. van Herpen

Hofstad L 19a

Hofstad L 19a (????)
1908wed. Langenhuis - H. van Lith (sigarenmaker)

Hofstad 35

Hofstad L 19 (????)
1908M. Brands (passementwerker)
Hofstad 35 (1909)
1910H. van Lith (sigarenmaker) - G. de Rijk (koekbakker)
1923Johannes C. Assmann (arbeider) - Johannes Deckers (hoveniersknecht) - Johannes Deckers (rijwielhersteller)
1928J. van Haren - M. van den Heuvel - mej. P.H.J. Paap - W. van der Star - mej. A. Timmermans
1943H. van der Heijden (los arbeider) - P. van Helvoort (koopman) - H. Huiskes (los arbeider)

Hofstad 33

Hofstad L 20 (????)
1893D. Drost
1908G. van Loenen (heetwaterhuis)
Hofstad 33 (1909)
1910G. van Loenen (heetwaterhuis)
1928W.L. Kluijtmans
1943J.M. van der Burgt - W. Verhallen (schipper)

Hofstad 31

Hofstad L 21 (????)
1908F. de Vlam
Hofstad 31 (1909)
1910F. de Vlam
1928J. Kradolfer
1943J. Pijnenburg (sigarenmaker)

Hofstad 29

Hofstad L 22 (????)
1908A. van Schijndel (conducteur paardentr.)
Hofstad 29 (1909)
1928J.M. Jansen
1943G. Heesakkers (arbeider)

Hofstad 27a

Hofstad 27a (????)
1928J.A. Heesakkers

Hofstad 27

Hofstad L 23 (????)
Hofstad 27 (1909)
1910M. Cornelisse (loopknecht)
1928A. Hendriks - Melkinr. Stoomzuivelfabr. Nooit Gedacht

Hofstad 25

Hofstad L 24 (????)
Hofstad 25 (1909)
1943Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting 'Nooit Gedacht' - J.J.M. Veltman (behanger en stoffeerder)

Hofstad 23

Hofstad L 25 (????)
Hofstad 23 (1909)
1910A. Kurvers (schipper)
1923wed. Andries Boons (zonder)

Hofstad 21

Hofstad L 26 (????)
Hofstad 21 (1909)
1910W. de Kok (passementwerker)

Hofstad 19

Hofstad L 27 (????)
Hofstad 19 (1909)
1910Th. van Dinther (brouwersknecht)

Hofstad 17

Hofstad L 28 (????)
1908J. de Baar (tapper)
Hofstad 17 (1909)
1910J. de Baar (tapper)
1943J.H. Beckers (koopman) - H.M.C. Wetzer (transportarbeider)

Hofstad 15

Hofstad L 29 (????)
1908Th. v.d. Heuvel (zadelmaker)
Hofstad 15 (1909)
1910Th. v.d. Heuvel (zadelmaker)
1943B.W. Huiskes (koopman) - A.C. Vossen (loodgieter)

Hofstad 13

Hofstad L 30 (????)
Hofstad 13 (1909)
1910F. Kuijten (stoker)
1923Lambert van den Besselaar (koffiebrander)
1943M.L. Abrahams - Th. van Boxtel (reiziger in sigaren) - G.F.A. van Gulik (koopman)

Hofstad 11

Hofstad L 31 (????)
1908L. Schut (melkverkooper)
Hofstad 11 (1909)
1910L. Schut (melkverkooper)
1943wed. N. Blommers-van Wanrooij - J. Kurvers (kellner) - W.L. Vos (arbeider)

Hofstad 9

Hofstad L 32 (????)
1908wed. M. Pennings
Hofstad 9 (1909)
1910M. de Looijer (arbeider)
1943Fr. Goutier (stoker C.V.) - P.J. Goutier (los arbeider) - J. Heijmans (opperman stratenmaker)

Hofstad L 33

Hofstad L 33 (????)
Vervallen (1909)

Hofstad 7

Hofstad L 34 (????)
1908A. Kurvers (schipper)
Hofstad 7 (1909)
1910P. v.d. Broek (voerman)
1923Antonius van Gulik (koopman)
1943C.A.P. Faas (muzikant) - J.H. van Ooijen (sigarenmaker)

Hofstad 5

Hofstad L 35 (????)
1908M. van Drunen (koekbakker)
Hofstad 5 (1909)
1910M. van Drunen (conducteur tram)
1943H.J. Roos (fabrieksarbeider) - J.J. Schellekens (fabrieksarbeider)

Hofstad 3

Hofstad L 36 (????)
1908L. Steenbekkers (hovenier en tapper)
Hofstad 3 (1909)
1910L. Steenbekkers (hovenier en tapper)
1928wed. J. Groenen - G.J.J. Viguurs
1943A.M. Meeuwissen (lederbewerker)

Hofstad 3a

Hofstad 3a (????)
1943F.L.M. Meuwese (rijnschipper)

Hofstad 1

Hofstad L 37 (????)
Hofstad 1 (1909)
1943J. van Hamond (expediteur)

Hofstad 1a

Hofstad 1a (????)
1943P.M.H. Abrahams (kapper)

Hofstad L 38

Hofstad L 38 (????)
Geen (1909)

Hofstad L 39

Hofstad L 39 (????)
Geen (1909)

Postcodes
  5211 RD   1..25
  5211 RD   2..26
  5211 RE  28..98
Straatindeling
  1909 : rechts 1..75, links 2..68
  2004 : 1..25, 2..98 (postcodes)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 318, 354, 361, 364, 365, 368, 370, 424

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 170, 341

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 393

n: vermelding in een voetnoot