Hoefweg

locatie: Empel
status: vervallen

Dossier
1957

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 24 juli 1957

Hoefweg, de nieuwe ruilverkavelingsweg door de Empelse Hoeven.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)