Hinthamerweg

Hinthamerpoort

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1909
Hinthamerweg
Huisnummeromnummering 1909
Panden
Hinthamerweg 2

Hinthamerweg K 140 (????)
1908P.A. v.d. Heuvel (meesterkn drukkerij (tramstation)) - Station Stoomtram 's Bosch-Helmond
Hinthamerweg 2 (1909)
1910P.A. v.d. Heuvel (meesterkn drukkerij (tramstation)) - Station stoomtram 's Bosch-Helmond

Hinthamerweg 4

Hinthamerweg K ongen. (????)
Hinthamerweg 4 (1909)
1910Station stoomtram 's Bosch-Helmond

Hinthamerweg 6

Hinthamerweg K 140a (????)
1908A. van Osch (caféhouder)
Hinthamerweg 6 (1909)
1910A. van Osch (caféhouder)

Hinthamerweg 8

Hinthamerweg K 140b (????)
1908Th.C.W. Hamilton of Silverton Hil (rijks klerk)
Hinthamerweg 8 (1909)
1910Th.C.W. Hamilton of Silverton Hil (rijksklerk)

Hinthamerweg 10

Hinthamerweg K 140c (????)
1908H. van de Waarzenburg (gep. zeeman)
Hinthamerweg 10 (1909)
1910H. van de Waarzenbuerg (gep. zeeman)

Hinthamerweg 12

Hinthamerweg K 140d (????)
1908A. Wiesje (smid)
Hinthamerweg 12 (1909)

Hinthamerweg 14

Hinthamerweg K 140e (????)
1908A. van der Poel (stratenmaker)
Hinthamerweg 14 (1909)
1910A. v.d. Poel (stratenmaker)

Hinthamerweg 16

Hinthamerweg K 140f (????)
1908A. van Eldik (timmerman) - A. Kastanje (arbeider)
Hinthamerweg 16 (1909)
1910A. van Eldik (timmerman)

Hinthamerweg 18

Hinthamerweg K 140g (????)
1908P. v. Erp (koopman)
Hinthamerweg 18 (1909)
1910P. Coeleveld (schoenmaker)

Hinthamerweg 20

Hinthamerweg K 140h (????)
1908J. Huuskes (koopman)
Hinthamerweg 20 (1909)
1910J. Wijgerhans (arbeider)

Hinthamerweg 22

Hinthamerweg K 140i (????)
1908J.L. Klardie (sigarenmaker)
Hinthamerweg 22 (1909)

Hinthamerweg 24

Hinthamerweg K 140j (????)
1908F. Erkamps (loonslachter)
Hinthamerweg 24 (1909)
1910F. Erkamps (loonslachter)

Hinthamerweg 26

Hinthamerweg K 140k (????)
Hinthamerweg 26 (1909)
1910B. van Loozen (schipper)

Hinthamerweg 28

Hinthamerweg K 140l (????)
1908P. Doodenburg (verver)
Hinthamerweg 28 (1909)

Hinthamerweg 30

Hinthamerweg K 140m (????)
1908J. Lathouwers (sigarenmaker)
Hinthamerweg 30 (1909)
1910M. Stiphout (arbeider)

Hinthamerweg 32

Hinthamerweg K 140n (????)
1908A. Zielhorst
Hinthamerweg 32 (1909)
1910A. Maas (arbeider)

Hinthamerweg 34

Hinthamerweg K 140o (????)
1908P. van Overbeek (sigarenmaker)
Hinthamerweg 34 (1909)

Hinthamerweg 36

Hinthamerweg K 140p (????)
1908A. Bosch (broodbakker) - D. Kooijman (sigarenmaker)
Hinthamerweg 36 (1909)
1910D. Kooijman (sigarenmaker)

Hinthamerweg 38

Hinthamerweg K 140q (????)
Hinthamerweg 38 (1909)
1910A. Bosch (mr. broodbakker)

Hinthamerweg 40

Hinthamerweg K 141f (????)
Hinthamerweg 40 (1909)

Hinthamerweg 42

Hinthamerweg K 141g (????)
Hinthamerweg 42 (1909)
1910H.H.J. Bettonviel (smid)

Hinthamerweg 44

Hinthamerweg K 141h (????)
Hinthamerweg 44 (1909)
1910H. van Vessem (smid)

Hinthamerweg 46

Hinthamerweg K 141i (????)
Hinthamerweg 46 (1909)
1910P. Klijn (goudsmid)

Hinthamerweg 48

Hinthamerweg K 141k (????)
Hinthamerweg 48 (1909)
1910A.C. Wetzer (brievenbesteller)

Hinthamerweg 50

Hinthamerweg K 141l (????)
Hinthamerweg 50 (1909)
1910W.H. Tegelaers (brigad. rijksveldwachter 's Bosch)

Hinthamerweg 52

Hinthamerweg K 141m (????)
Hinthamerweg 52 (1909)
1910J. Koster (schrijver gevangenis)

Hinthamerweg 54

Hinthamerweg K 141 (????)
1908Fr. de Wert (arbeider)
Hinthamerweg 54 (1909)
1910Fr. de Wert (agent van politie)

Hinthamerweg 56

Hinthamerweg K 141a (????)
1908M. van Eijk (schoenmaker)
Hinthamerweg 56 (1909)
1910J. Meulenbroek (arbeider)

Hinthamerweg 58

Hinthamerweg K 142 (????)
1908M. Rovers (arbeider)
Hinthamerweg 58 (1909)
1910P. v.d. Wielen (hovenier)

Hinthamerweg 60

Hinthamerweg K 143 (????)
1908A.A.M. van Erp (landbouwer)
Hinthamerweg 60 (1909)
1910A.A.M. van Erp (landbouwer)

Hinthamerweg K 144

Hinthamerweg K 144 (????)
1908P. Schouten (spoorwegbeambte)
Vervallen (1909)

 
Hinthamerweg 1

Hinthamerweg K 145 (????)
1908J. Trügg (taper, 'de Bult')
Hinthamerweg 1 (1909)
1910J. Trügg (café 'de Bult')

Postcodes
  Geen
Straatindeling
  1909 : rechts 1..1, links 2..60
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 190, 203

n: vermelding in een voetnoot