afb. jaren 50

Hinthamerstraat

Binnenstad Centrum, Binnenstad Oost

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van de Hinthamerstraat:
Hinthamerstraat, St. Annaplaats, Korte Waterstraat, Gasthuisstraat, Gasselstraat, 1e Nieuwstraat, Prekerspoort, 2e Nieuwstraat, In de Boerenmouw, Louwse poort, Zusters van Orthenpoort, Clarastraat, Papenhulst (tot de brug), Choorstraat en de Torenstraat.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1502
Hynthamerstraet
Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645
Hinthemer ftraet
Kaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos
1866
Hinthamer straat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Hinthamerstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
De Hinthamer Straat
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Hinthamerstraat
RB 19-08-1909, blz 45.
1910
Hinthamerstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Hinthamerstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Sasse van Ysselt

De Hinthamerstraat tusschen de Zuid-Willemsvaart en de Geerlingsche brug

88
89
Noten
1.Men zie hunne genealogie in Taxandria XV p. 290.
2.Van zijne vrouw Jacomina, dochter van Dierck Soonaerts Richaerts, had hij twee zonen: Theodorus, doctor in de medicijnen en Michiel van den Ancker.
3.Men zie over haar Schutjes Gesch. van het Bisdom 's Bosch IV p. 538.
4.Hun broeder Johannes Wilhelmus Coppens, priester, was toen reeds overleden.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 88-89
Verdwenen stadsbeelden

Fraaie gevelrij Hinthamerstraat valt pas op van een afstand

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 oktober 1998
Artikelen
1975

Redactie

Planvoorbeeld in beleidsnota 'Wegverkeer en -vervoer'. Hinthamerstraat weer invalsweg
Brabants Dagblad donderdag 11 september 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Andere rijrichting Hinthamerstraat pas eind 1976
Brabants Dagblad zaterdag 31 januari 1976
 
1977

Redactie

Winkeliers van Hinthamerstraat nemen het niet langer. 'Gemeentebestuur houdt ons steeds weer aan de praat'
Krantenknipsel woensdag 16 maart 1977 (foto)
 
1977

Redactie

Winkeliers: 'Prooi van beleggers en vete tussen twee wethouders'. 'Met spoed maatregelen voor Himhamerstraat'
Brabants Dagblad woensdag 16 maart 1977
 
1977

Redactie

Omkering rijrichting in Hinthamerstraat
Brabants Dagblad woensdag 2 november 1977
 
1980

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok C van de Hinthamerstraat
Centraal bureau Godshuizen, Archief Godshuizen (Den Bosch 1980)
 
1982

Redactie

Rapport "omgeving Sint Jan"
Dienst Gemeentewerken, afd. Binnenstad. 's-Hertogenbosch 1982
 
1986

Jan Bogaerts

De straat
Plaatwerk 14 (1986) 28-33
 
1986

Harry Verwiel

Jan Bogaerts brengt Bossche straat in beeld. Vereenzelviging met de Hinthamerstraat
Brabantia 3 (1986) 18-20
 
1987

Henny Molhuysen

St. Jan en Hinthamerstraat. Een wandeling
Winkeliersvereniging Jeroen Bosch ('s-Hertogenbsoch 1987)
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1997

A.H. van Drunen, R. Glaudemans

Metamorfose van een huizenblok. Bouwhistorisch onderzoek in de huizen op de hoek van de Hinthamerstraat en de Torenstraat
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 2 (1997) 163-205
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Jo Hendriks

Hinthamerstraat - Torenstraat - Sint-Josephstraat
KringNieuws 2 (1998) 12-13
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Fraaie gevelrij Hinthamerstraat valt pas op van een afstand
Brabants dagblad maandag 7 september 1998 (foto)
 
1999

Roland Klaversteijn

Een eigentijdse voorziening op een unieke plek
Present Press (Nieuwegein 1999)
 
1999

Jo Hendriks

Over Hintham en de Hinthamerstraat
KringNieuws 5 (1999) 6
 
1999

Redactie

Inloopschip één jaar aan wal. Wat vinden de bezoekers ervan?
De Zelfk(r)ant 9 (1999) 6-7
 
2001

Hans L. Janssen

Opgravingen BAM in 2001
Bossche Bladen 4 (2001) 133-134
 
2002

Ad van Drunen

Verdwenen bebouwing op het Kerkpleintje. Verloren gewaande kaart brengt uitkomst
Bossche Bladen 2 (2002) 59-61
 
2010

Jo Timmermans

Hinthamerstraat : Ontdek de Hinthamerstraat
Bossche Omroep zondag 1 augustus 2010 | 25
 
2011

Ontroerend filmportret van straat

Mijke Pol, Ralf van de Wiel en Rob van Oijen maakten ontroerende film over het leven in de Bossche Hinthamerstraat. Aanstaande zondag is de première.
Wim Hagemans | Brabants dagblad donderdag 29 september 2011
 
2017

Hinthamerstraat nog niet tevreden

Volgens de gemeente is de overlast nu een stuk minder in de Hinthamerstraat. Maar ondernemers zijn ronduit ontevreden.
Marc Brink | Brabants Dagblad zaterdag 17 juni 2017 | Regio 5
 
Geschiedenis
1419 Op 30 april breekt er een grote stadsbrand uit, ontstaan op het Hinthamereinde, waarschijnlijk in het huis 'De Valk'. Het grootste deel van het Hinthamereinde, de Hinthamerstraat en een zijde van de Markt gaan in vlammen op. Door de brand zijn vernield of hebben grote schade opgelopen: o.a. het Geefhuis, het Predikherenklooster en het Ziekengasthuis. Er hebben 112 mensen het leven verloren bij deze brand.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1477 Voor 1477 bestond er wellicht sinds een eeuw een bepaalde armenzorg die per Blok georganiseerd was. Maar rond 1477-1480 wordt een begin gemaakt met een meer systematische opzet door het in het leven roepen van speciale blokarmenfondsen. Als eerste wordt het Blok van de Hinhamerstraat opgericht.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen
 

Het Neysensgasthuis, met een houten voorgevel, z.j.

A. Oltmans ()
(aquarel, 25.5 x 17.5 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch

In 1345 gesticht, voor dertien arme vrouwen, door Hendrik van Neynsel, rector van het altaar van St. Catharina in de St. Janskerk. Het gasthuis lag in de Hinthamerstraat links van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Het was als zodanig in gebruik tot 1811 en werd omstreeks 1840 afgebroken.
 

De Fransen worden door de Hinthamerstraat naar het Gouvernement geleid, z.j.

J.A. Knip ()
Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
 

De Bouwketel, 1777

Jac. Everts ()
(tekening)
Historisch-Topografische Atlas, SA 's-Hertogenbosch

Winkelpand op de hoek Hinthamerstraat/In de Boerenmouw.
Panden
Markt
Hinthamerstraat 2
Gemeentelijk monumentM 213

De Gapert (1648)
Meelsack (1675)
De roode Leeuw (1678)
Rouanen (1741)
Groote Markt A 54 (????)
1790Ludwig Marggraaff bron
1822Johan Kristoffel Marggraff (vrederechter in het kanton Den Bosch) bron
Markt C 8 (????)
1865L.W.J. Marggraff (kantonregter)
1875J.L. Marggraff (advocaat)
1875J.A. Suijs (mr. koek- en banketbakker en chocolaadfabriekant)
Hinthamerstraat C 8 (1880)
1881mr. J.L. Margraff (advocaat en plaatsvervanger bij het kantongerecht) - J.A. Suijs (mr. koek en banketbakker en chocoladefabriekant)
1908wed. Leon A. van Baer (particuliere)
Hinthamerstraat 2 (1909)
1910wed. Leon van Baer (particuliere)
1923Henrica J.L.M. van Baer (zonder)
1928E.I. de Winter - echtg. A. Wittenberg
1943J.J.H. van Bergen (sigarenmagazijn) - Jos, van Bergen (sigaren, sigaretten, tabak)

Hinthamerstraat 2a

Hinthamerstraat 2a (????)
1943G.P. Vriens (chef-administrateur distilleerderij)

Hinthamerstraat 4
RijksmonumentM 214

De blinde Ezel (1632)
Het Griffioen (1670)
De vergulde Ezelinne (1675)
Den Koninks hoet (????)
1733(Lant-wijff): Jacobus Mans
De Eenhoorn (1770)
Groote Markt A 55 (????)
1802A. Sluijs bron
1822Johannus Anton Suys (koekbakker) bron
Hinthamerstraat C 9 (????)
1865J.A. Suijs (koek- en banketbakker en chocoladefabrijkant)
Hinthamerstraat C 9 (1880)
1908E.J.M.E. Gerritse (ambt. ter secretarie) - J.J. Gerritse (firma Suijs) koek- en banketbakkerij - wed. Kleintjes-Schmeink
Hinthamerstraat 4 (1909)
1910E.J.M. Gerritse (ambt. ter secretarie) - J.J. Gerritse (firma Suijs) koek- en banketbakkerij - wed. Kleintjes-Schmeink
1923Catharina A.M.B. Gerritse (zonder) - Joannes Gerritse (brievenbesteller)
1928H.F.M. Gerritse - mej. C.A.M.B. Gerritse
1943H.F.M. Gerritse (koekfabrik.) - E.M. Struben (leerares N.O.)
1961Suys (koekfabriek 'De Eenhoorn' anno 1794)

Hinthamerstraat 6
Gemeentelijk monumentM 215

Hinthamerstraat C 10 (????)
1865wed. F. Dupont (winkelierster in manuf.) - W. Pieters (huisvrouw van M. Ruiters) koopvrouw in aardappelen
1875wed. F. Dupont (winkelierst. in manufacturen)
Hinthamerstraat C 10 (1880)
1881wed. F. Dupont (winkelierst. in manufact.)
1908wed. W. Leenaerts-Tabbers (sigaren- en sigarettenmagazijn 'Corona')
Hinthamerstraat 6 (1909)
1910wed. W. Leenaerts-Tabbers (sigaren- en sigarettenmagazijn 'Corona') - L. I. de Winter (koopman in manufacturen)
1923Abraham Fieijra (kantoorbediende)
1928Sigarenmag. Virubus Audax - wed. J.M.C.A. Drossaarts - H. van der Mee
1943G.A.W.M. de Rooij (ambt. godshuizen) - H.P.L.L. de Rooij (winkelier in touwwerk) - H. de Rooy en Zn. (borstelfabriek en borstelhandel, touwhandel, visscherijartikelen)

Hinthamerstraat 8
M 216

Hinthamerstraat C 11 (????)
1865L. Peiffer (goud- en zilversmid) - J. van Rooij (winkelier in borstelwerk)
1875J. van Rooij (winkelier in kruidenierswaren en borstelwerk) - P. van Vlokhoven (klerk)
Hinthamerstraat C 11 (1880)
1881J. van Rooij (winkel in kruideniersw. en borstelw.) - P. van Vlokhoven (klerk)
1908H. van Thiel-Cooijmans (winkel in kol. waren en comestibles) - H. van Wagenberg (particuliere)
Hinthamerstraat 8 (1909)
1910H.A.J. Bergé (winkelier in porcelein enz.)
1923Manus Arons (koopman in dames mode artikelen)
1928mej. L.Ch.L. Suplie
1943P.B.A. Bechtold (koopman) - Radio

Rozemarijnstraatje. (tussen 8 en 10)
Hinthamerstraat 10
RijksmonumentM 256

Groote Markt A 58 (????)
1803J. Gerrits bron
1822Johannes Frederikus Gerris (winkelier en timmerman) bron
Hinthamerstraat C 13 (????)
1865W.F. Leemans (aspirant-ingenieur van den waterstaat) - P.H.J. van Vlijmen (koopman in manufact.)
1875L.E.H. Haenen (controleur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - P.H.J. van Vlijmen (koopm. in manufacturen)
1881H.M. Lafferteé (partikuliere) - P.H.J. van Vlijmen (koopman in manufacturen)
1892P.H.J. van Vlijmen
1908Th. van der Stijlen (firma Jan W. Lippits) winkel in hoeden en petten
Hinthamerstraat 10 (1909)
1910Th. van der Stijlen (firma Jan W. Lippits) winkel. in hoeden en petten
1928M.H.J.J. Kruijtzer - fa. J.W. Lippits
1943A. van Engeland (los arbeider) - M.H.J.J. Kruijtzer (koopman) - fa. J.W. Lippits (hoeden en petten)
19??? (Pleisure)

Hinthamerstraat 12
RijksmonumentM 257

Hinthamerstraat C 14 (????)
1865J.A. van Deutekom (mr. broodbakker)
1875J.M. van Beek (broodbakker)
1881J.M. van Beek (broodbakker)
1899Antoon van Beek (sigarenfabrikant)
1908J. v.d. Heuvel (bakkersknecht) - J.A.D.M. de Rooij (broodbakkerij) - P. de Rooij (ambt. der telegrafie)
Hinthamerstraat 12 (1909)
1910J.A.D.M. de Rooij (broodbakkerij) - P. de Rooij (ambt. der telegrafie)
1928mej. H.J.M. Mulder - J.D.A.M. de Rooij
1943J.D.M. Maas (bakker)
19??van Arendonk (schoenen)

Korte Waterstraat. (tussen 12 en 14)
Hinthamerstraat 14
M 258

Hinthamerstraat C 33 (????)
1865H.J.C.J. Cooijmans (sigarenfabrijkant, winkelier in gedistilleerd en organist) - W. Ruijters (stadsdrager)
1875H.F.C.J. Cooijmans (sigarenfabriekant, winkelier in gedisteleerd en organist) - G.J. Legebeke (leeraar aan rijks H.B. school)
Hinthamerstraat C 31 (1880)
1881H.J.C.J. Cooijmans (sigarenfabriekant, winkelier in gedistilleerd en organist)
1908A.J. Leon Cooijmans - fa. H.J.C.J. Cooijmans (slijter in gedistilleerd)
Hinthamerstraat 14 (1909)
1910A.J. Leon Cooijmans - fa. H. Cooijmans (handel in gedistilleerd) - Joh. Cooijmans
1923Adrianus J.L. Cooijmans (winkelier gedistilleerd)
1928A.J.L. Cooijmans
1943L.J.W. Welten (pluimveehouder)

Hinthamerstraat 16
M 259

Hinthamerstraat C 34 (????)
1865J.F. van den Broek (koopman in glas en aardewerk) - H. Broers (2e luitenent bij het 2e regement vesting artillerie)
1875P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
Hinthamerstraat C 32 (1880)
1881P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
1908J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
Hinthamerstraat 16 (1909)
1910J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
1923Johannes van de Camp (slijterij in gedistilleerd)
1928J. Boelen
1943wed. E.F. Behrendt-Meijer - De Bossche Broekenspecialist

Gasthuisstraat. (tussen 16 en 18)
Hinthamerstraat 18
RijksmonumentM 260

Hinthamerstraat C 43 (????)
1865wed. M. Landheer (koffijhuishoudster)
1875J.J. Dankers (koffiehuishouder)
Hinthamerstraat C 43 (1880)
1881J.J. Dankers (koffiehuishouder)
1908dr. J. Caspari (off. van gezondh. arts) - Filiaal Albert Hein (koloniale waren) - H. Wertenbroek Jr. (algemeen assurantiekant.) - wed. H. Wertenbroek-Vollaers
Hinthamerstraat 18 (1909)
1910Filiaal Albert Hein (koloniale waren)
1928Winkel Albert Hein
1943N.V. Mij. tot Exploitatie der Fabrieken en Handelszaken v. Albert Heijn (handel in koloniale waren)

Hinthamerstraat 20-22

Hinthamerstraat 20
Rijksmonument

Hinthamerstraat C 43 (????)
Hinthamerstraat 20 (1909)
1910mr. Jac.H.C.M. v.d. Kun (ambt. kantongerecht) - H. Wertenbroek Jr. (algemeen assurantiekantoor) - wed. H. Wertenbroek-Vollaers
1928Winkel Albert Hein
Hinthamerstraat 22
RijksmonumentM 261

Hinthamerstraat C 44 (????)
1865K.F. Schoch (1e luitenant bij het 2e regement vesting-artillerie) - J.C.J. Spee (koopman in manufacturen)
1875J.F.C. Spee (koopman in manufacturen)
Hinthamerstraat C 44 (1880)
1881J.F.C. Spee (koopman in manufacturen)
1908Th.A.J.M. Deckers Wzn. (filiaalhouder) - Filiaal fa. F.B. Suijs (in wijnen en gedistill.) - L. Suijs (koopman)
Hinthamerstraat 22 (1909)
1910Th.A.J.M. Deckers Wzn. (filiaalhouder) - Filiaal fa. F.B. Suijs (in wijnen en gedistill.) - L.J. Suijs
1928A.J. van Kempen - J.Chr.J.M. Roussel (musicus en winkel.)
1943N.V. Ned. Damesjaponstoffenhandel v/h L. Mundheim en Co.

Hinthamerstraat 24
M 262

Hinthamerstraat C 45 (????)
1865wed. B. van den Abeelen (gepensioneerde) - J.B. van Ravenstein (winkelier in manufacturen)
1875J.B. van Ravensteijn (winkel. in manufacturen)
Hinthamerstraat C 45 (1880)
1881E.M. Nolden (partikuliere) - J.C. Nolden (partikuliere) - J.B. van Ravensteijn (winkelier in manufacturen)
1908P.F.J. Corbesir (ambt. S.S.) - wed. J.G. Corbesir (sigarenwinkel) - wed. van Rossum - Dames Schrijnders
Hinthamerstraat 24 (1909)
1910P.F.J. Corbesir (ambt. S.S.) - wed. J.G.H. Corbesir (sigarenwink.) - mej. S. Klompé
1928Sigarenmag. Cuba - G. van de Water
1943G. van de Water (sigarenwinkelier) - J.G.M. v.d. Water (expeditie-chef)

Hinthamerstraat 26
M 263

De Gulden Fonteijn (1606)
1750de Jong (koekenbakker)
Hinthamerstraat C 46 (????)
1865A. Kluijtmans (koek- en banketbakker) - mr. J.A.T.J. Verheijen (regter bij de arrond.-regtb.)
1875W.G. Gelinck (gepens. kapitein) - A. Kluijtmans (koek- en banketbakker)
Hinthamerstraat C 46 (1880)
1881A.H. Scheefhals-Kluijtmans (confiturier, patissier, cuisinier)
1908W.A. Frieswijk (kapitein der artillerie) - A.A.J. Scheefhals (confiseur, cuisinier)
Hinthamerstraat 26 (1909)
1910W.A. Frieswijk (kapitein der artillerie) - A.A.J. Scheefhals (fa Scheefhals-Kluijtmans) cuisinier, patissier
1928Cinema Royal
1943Cinema Royal Mij.
1961Royal Theater
1965Royal Theater

Hinthamerstraat 28
M 264

Hinthamerstraat C 47 (????)
1865J.H. Strijbosch (cigarenfabrijkant)
1875wed. J.H. Strijbosch (sigarenfabriekant)
Hinthamerstraat C 47 (1880)
1881wed. J.H. Strijbosch (sigarenfabriekante)
1908J.C.H.A. Quack (Majoor der Inf.) - A.L. Scheefhals (fa. J.H. Strijbosch) sigarenfabrikant
Hinthamerstraat 28 (1909)
1910A.L. Scheefhals (fa. J.H. Strijbosch) sigarenfabrikant, waarn. griffier kantonger., secret. kamer v. arbeid, voeding en genotm.
1928F.A.Chr.J. van Odenhoven - J.P.J.M. Verhees - W.J. v.d. Woude van Odenhoven
1943Nicol (lederhandel, handel in schoenfornituren) - wed. A.M. Nieuwenhuijsen-van Assen - N. Nieuwenhuizen (schoenfabrikant)

Achter het Vuurstaal. (tussen 28 en 30)
Hinthamerstraat 30
RijksmonumentM 265

Hinthamerstraat C 49 (????)
1865A. van Veggel (bouwmeester en aannemer en ijzerhandelaar)
1875J. Hulselmans (handel in ijzerw. en jachtartik.) - J.G. Roosenburg (O.I. ambtenaar) - A. van Veggel (bouwmeester)
Hinthamerstraat C 49 (1880)
1881M. Staelenberg (poelier en winkel. in jachtbeh.)
1908W.C. van Roon (in heeren confectie)
Hinthamerstraat 30 (1909)
1910W.C. van Roon (in heeren confectie)
1928M.J. Huisman
1943(Hinthamerstraat 30-45): fa. Boelens en Co. (handel in manufacturen) - Magazijn 'De Bij'

Hinthamerstraat 32
RijksmonumentM 266

Het Vuurstaal (????)
1756wed. Grimme (catoen- en boekwinkel)
1787van Gulpen (drukker)
Hinthamerstraat C 50 (????)
1865Ma Fa Uijtert (winkelierster in schrijfbehoeften)
1875Ma Fa van Uittert (winkel in schrijfbeh.)
Hinthamerstraat C 50 (1880)
1881M.J. Nuijts (partikulier) - J. Philippona (onderwijzeres) - Ma.Fa. van Uitert (winkel in schrijfbeh.)
1894G. van Kollenburg
1908J. Knooft (naaister) - wed. Kuijpers - F.S.G. Sterk (in hoeden en petten, handelsreiziger)
Hinthamerstraat 32 (1909)
1910J. Knooft (naaister) - wed. Kuijpers - wed. F.S.G. Sterk (hoeden en pettenmagazijn)
1928H. Teklenburg
1943H.Th.P. Tecklenburg (vischhandelaar) - Tecklenburg. H. - H. Tecklenburg-van d. Eerenbeemt (kaashandel)

Hinthamerstraat 34-36
M 267

Hinthamerstraat 34

Hinthamerstraat C 51 (????)
1865M.H. Bezemer (boekh. firma Gebr. Muller)
1875M.H. Bezemer (boekhandel, firma gebr. Muller) - Gebr. Muller (boekhandelaars)
Hinthamerstraat C 51 (1880)
1881M.H. Bezemer (firma gebr. Muller, boekhandel) - gebr. Muller (boekhandelaars)
1908L.W.A.L. Heuvelmans (firma J. Heuvelmans & Zoon, juwelier)
Hinthamerstraat 34 (1909)
1910N.V. v/h M. Gieseler (boter, kaas, koffie en thee) - mevr. wed. Ch. Smulders
1923Leonardus H.B. Biesaart (in damesconfectie) - Jacobus H. van der Grinten (zonder) - echtg. Hugo de Groot (zonder)
1928L.H.B. Biesaart
1943J.A.J. van Bekhoven (banketbakker) - L.H.B. Biesaart - A.F.J. Verhoeven (journalist)
1960Delice (speciaalzaak voor bonbons)
Hinthamerstraat 36

Hinthamerstraat C 52 (????)
1865wed. H.J.H. Bönning (gepensionneerde) - W.T.H. Marijnen (firma W.B. Marijnen en Zoon) assuradeur en winkelier in koloniale waren
1875W.T.H. Marijnen (firma W.B. Marijnen en Zn.) assuradeur en winkelier in kruidenierswaren
Hinthamerstraat C 52 (1880)
1881W.T.H. Marijnen (firma W.B. Marijnen en Zn., assuradeur en winkelier in kruidenierswaren)
1908A.N.J. Lambermont (koek- en banketbakker)
Hinthamerstraat 36 (1909)
1910A.N.J. Lambermont (koek- en banketbakker)
1923Lambertus van Griensven (sigarenmaker)
1928L. van Griensven - fa. W. Schellekens
1943L. van Griensven (koopman) - fa. W. Schellekens (sigaren, sigaretten, tabak)

Hinthamerstraat 38
M 268

Hinthamerstraat 52a (????)
1908H. Knechten (sorteerder) - A. van Santen
Hinthamerstraat 38 (1909)
1910wed. H.F. de Leeuw-Sas
1923Bernard K.J.H. van Claarenbeek (inspecteur lev. verz.) - wed. Johannes C.M. Dorenbosch (winkelier)
1928mej. A.J.M. Dorenbosch - J.M. Wiegmans
1943M.A.J. Gerrese (pensionhoudster) - J.S.M. Kempers (onderwijzeres) - J. Miete (scheikundig analyst) - J. Penris (teekenaar) - N.R. Stapel (teekenaar B.L.W.)

Hinthamerstraat 40
RijksmonumentM 269

Hinthamerstraat C 53 (????)
1865wed. P.H. Deventer (gepensionneerde) - A.M. Klaassen (winkelier in koloniale waren) - L.B. Loeff (2e luitenant bij het 4e regement dragonders)
1875E. de Jong (onderwijzer in de gymnastie aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - A.M. Klaassen (winkelier in kolonialewaren)
Hinthamerstraat C 53 (1880)
1881wed. A.M. Klaassen (winkelier in kolonialewaren)
1908H. Sanders de Leeuwe (winkelier Oranje Bazar)
Hinthamerstraat 40 (1909)
1910H. Sanders-de Leeuwe (winkelier, Oranje Bazar)
1923Johannes P. Grovendonck (huisschilder en sigarenwinkelier)
1928J.P. Grovendonck
1936L. Derks (magazijn St. Jozef)
1943Theo Kok (grossier in rookartikelen)

Nieuwstraat. (tussen 40 en 42)
Hinthamerstraat 42
M 270

Hinthamerstraat C 54 (????)
1865J.H. van Deursen (winkelier in galanterie goederen) - J.C. Estor (buitengewoon opzigter bij den waterstaat)
1869J.H. van Deursen (magazijn van galanteriën, parfumeriën en muzijk-instrumenten)
1875J.H. van Deursen (winkelier in galanteriën) - N. van Dissel (ingenieur)
1879Moerkerk-van den Bogaert
Hinthamerstraat C 54 (1880)
1881J.H. van Deursen (winkelier in galanteriën)
1908A. Wehmeijer (kerk-paramenten (spec. altaargordijnen)) - Gebrs. Wehmeijer (zijden stoffen, modeartikelen)
Hinthamerstraat 42 (1909)
1910Gebrs. Wehmeijer (zijden stoffen, modeartikelen)
1928Winkel Gebr. Wehmeijer

Hinthamerstraat 44-46

Hinthamerstraat 44
M 271

Hinthamerstraat C 55 (????)
1865J.J. Cikot Jr. (firma Grave & Co) koopman in lakens en mr. kleedermaker - W. Graven (firma Grave & Co.) mr. kleedermaker
1869J. Cokot Jr. (koopman, leverancier in burger- en militaire kleedingstukken)
1875J.J. Cikot Jr. (koopm. in manufact. mr. kleerm.)
Hinthamerstraat C 55 (1880)
1881J.H. Metten (koopman in lakens en leverancier van burger en militaire kleedingstukken)
1908B.J. Thijssen-de Bruijn (winkelier) - Filiaal fa. C. de Vries- v.d. Grindt (schoenenmagaz.)
Hinthamerstraat 44 (1909)
1910H. Tecklenburg (visch- en kaashandel)
1928H.J.E.A Gerris
1936H.J.E.A Gerris
1943H.J.E.A. Gerris (apotheker)
Hinthamerstraat 46

Hinthamerstraat C 55 (????)
Hinthamerstraat C 55a (1880)
1908A.A.J. Verhees (koopman, grossier in drogerijen en verfw.)
Hinthamerstraat 46 (1909)
1910A.A.J. Verhees (koopman, grossier in drogerijen en verfw.)
1928J.A. Becht - R.A. Driel - A.H. Oomen - H.G.J. Raaijmakers
1943L.H.A.M. Lautenslager (adj. commies ter secretarie)

Hinthamerstraat 48
M 272-273

Hinthamerstraat C 56 (????)
1865wed. J.H. Kivits (particulier) - mr. H. Sassen (advokaat, lid der provinciale staten en president van den militieraad)
1875mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het provinc. Gerechtshof van Noord-Brabant)
Hinthamerstraat C 56 (1880)
1881H.B. Gouche (partikulier) - mr. H. Sassen (advocaat)
1908A.Th.M. van Miert (particuliere) - J.P.M. van Miert (particuliere) - Jos.B.M. van Miert (particulier) - Provinciale Bank. Directeur G. Sassen en C. Heim
Hinthamerstraat 48 (1909)
1910Provinciale Bank - P. Teulings (huisbewaarder)
1923Theodorus L. Borgemeester (kleermaker)
1928Th.L. Burgemeester
1943fa. Th.L. Burgemeester & Zn. (dames- en heerenkleermakerij) - Th.L. Burgemeester (kleermaker)

Hinthamerstraat 50
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat C 56a (????)
Hinthamerstraat C 56a (1880)
Hinthamerstraat 50 (1909)
1910A.Th.M. van Miert (particuliere) - J.P.M. van Miert (particuliere) - Jos.B.M. van Miert (particulier)
1925J.B.M. van Miert

Hinthamerstraat 52
Gemeentelijk monumentM 274

Hinthamerstraat C 57 (????)
1865J.P. van Kemenade (firma D A Lightenvelt en Zn.) koopman in koloniale waren
1875J.P. van Kemenade (partikulier) - mr. H. Sassen (advocaat)
Hinthamerstraat C 57 (1880)
1881wed. J.P. van Kemenade (partikuliere)
1892J.A. van der Vaart
1908wed. fa. W. van der Vaart en Zn. (in manufacturen) - Vaart F.A. en L.P. van der (manufacturiers)
Hinthamerstraat 52 (1909)
1910L.P.P. van der Vaart (v.h. wed. W. van der Vaart en Zn.) manufactuurhandel
1928L.P.P. van der Vaart
1936fa. L. van der Vaart (manufacturen)
1943fa. L.P.P. v.d. Vaart (handel in tricotgoederen) - H.J.J. v.d. Vaart (winkelier) - L.J.M. v.d. Vaart (arts)

Hinthamerstraat 54-60

Hinthamerstraat 54
M 275

Hinthamerstraat C 58 (????)
1865W. Bolman (sigarenmaker) - P. Dekkers (postbode) - W.E. Roussel (pettenmaker en barbier)
1875S.E. Beijl (beambte in de gevangenis) - B.A. van Helden Tucker (2e luit. vierde bataillon) - F.J. Meeues (beambte in de gevangenis en winkelier in sigaren)
Hinthamerstraat C 58 (1880)
1881A.J. Geenen (reiziger, en sigarenhandel) - C.N. van der Mark (graveur) - T.J. Meeùes (beambte in de gevangenis)
1894Gez. Wetzer
1897Gez. Wetzer (naaisters)
1908F.W. Horsting (opzichter telegrafie) - W.H. Schellekens (winkelier in sigaren enz.)
Hinthamerstraat 54 (1909)
1910F.W. Horsting (opzichter telegrafie) - W.H. Schellekens (winkelier in sigaren enz.)
1943Th.J.C. van der Heijden (electro-techn. installateur) - A.W.J. Viguurs (boekhouder)
Hinthamerstraat 56
M 276

Hinthamerstraat C 59 (????)
1865mr. J.B. van Bommel (grondeigenaar)
1875E. van Bommel (advokaat) - R. van Bommel (candidaat-notaris) - wed. J.B. van Bommel (partikuliere)
Hinthamerstraat C 59 (1880)
1881Eug. van Bommel (partikulier) - R. van Bommel (kandidaat-notaris) - wed. mr. J.B. van Bommel (partikuliere)
1892G.C. & Zonen Krijbolder
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 56 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1928Möller en Schreuder
Hinthamerstraat 58
M 277

Hinthamerstraat C 60 (????)
1865de dames Ramaer - P.M. Timmermans (winkelier in ijzerwaren)
1875G.C. Krijbolder (mr. kamerbehanger) - de dames Ramaer (partikulier) - J. van Son (1e luitenant 2e regement hussaren)
Hinthamerstraat C 60 (1880)
1881G.C. Krijbolder (mr. kamerbehanger)
1892G.C. & Zonen Krijbolder
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 58 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1943N.V. Chocolaterie 'Lido' (handel in suikerwerken)
Hinthamerstraat 60

Hinthamerstraat C 61 (????)
1865L.P. de Croon (aspirant landmeter) - H.A. Maij () - J.M. Maij (winkelierster in glas en aardewerk) - A.L.A. van Nistelrooij (klerk) - D.A. Rijnders (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers)
1875Haarmann (officier van kleeding depot) - H.A. Maij (winkelbediende) - J.M. Maij (winkelierster in glas en aardewerk) - A.L.A. van Nistelrooij (partikulier)
Hinthamerstraat C 61 (1880)
1881J. Kitslaar (reiziger) - H.A. Maij (winkelbediende) - J.M. Maij (winkelierster in glas en aardewerk)
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 60 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1923Wilhelmus A. Duffhues (klerk)
1943Mij. v. Brandverz. voor het Koninkrijk der Nederlanden

Predikheerenpoort
Hinthamerstraat 62-62a
RijksmonumentM 279

Hinthamerstraat 62

Hinthamerstraat C 65 (????)
1865W.K.N. Harduin (candidaat-notaris) - A.J. Offermans (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875R.A. van Heusden (candidaat notaris) - A.J. Offermans (fabriekant in goud en zilver)
Hinthamerstraat C 65 (1880)
1881J.W.H. Baudoin (leeraar H.B. School) - A. van de Kleijenberg (mr. metselaar) - A.J. Offermans (fabriek in goud en zilverwerken) - P.J.M. Stevens (partikulier)
1908P. van Rooij (handel in rijwielen en automobielen)
Hinthamerstraat 62 (1909)
1910P. van Rooij (handel in rijwielen en automobielen)
1919M. v.d. Hulsbeek (rijwielen)
1928mej. J.G.M. de Winter
1943J.P.M. van Eeten (bakker)
Hinthamerstraat 62a

1943, "", "Oort-Rabou, wed. J.H.C. van de"

Hinthamerstraat 64-66
M 280

Hinthamerstraat 64

Hinthamerstraat C 66 (????)
1865E. Demouge (winkelierster in manufact.)
1875A,H. van Coenen (goudsmid) - H.A.A. Mosmans (winkelier in garen en band en parfumerien)
Hinthamerstraat C 66 (1880)
1881A.H. van Coenen (goudsmid) - F. van Leeuwen (winkelier in parfumeriën)
1908F.L. Meijnhardt (wink. in suikerw.)
Hinthamerstraat 64 (1909)
1910F.L. Meijnhardt (wink. in suikerwerken)
1928Winkel Heeren Mode artikelen
1943A.J. v.d. Brandt (schoenwinkelier)
1954De IJsvogel
Hinthamerstraat 66

Hinthamerstraat C 66a (????)
1908H. Hermans (gem. opzichter) - wed. F. van Leeuwen (modiste)
Hinthamerstraat 66 (1909)
1910H. Hermans (gem. opzichter) - F. van Leeuwen (handelsreiziger) - J. van Leeuwen (chef de bureau) - wed. F. van Leeuwen
1923Maria P. ten Hacken (controleuse)
1928mej. B.A.M.J. van Leeuwen - wed. A.Chr.M. Scheefhals
1943B.A.M.J. van Leeuwen (pensionhouder) - J.C. Werps (ambt. bij het Waterschap de Aa)

Hinthamerstraat 68
M 281

Hinthamerstraat C 67 (????)
1865A.C. van der Meulen (winkelier in jagtbehoeften, mr. horologiemaker en agent der brandverzekering maatschappij) - A.M.C. Meulen (firma A.C. v.d. Meulen en Zoon) koopman in steenkolen en hout
1875A.C. van der Meulen & Zn. (koopman in steenkolen, hout en jagtbehoeften, mr. horlogiemaker en agent der brandverzekering maatschappij 'assurance générale')
Hinthamerstraat C 67 (1880)
1881L. van Geffen (commissionnair) - wed. J. van Geffen (partikuliere) - A.C. van der Meulen en Zn. (koopman in steenkolen en jachtartikelen, agent der brandverzekering maatschappij A.G.)
1908W. v.d. Meulen (in jachtart., instrumenten) - mej. C. Verheugt
Hinthamerstraat 68 (1909)
1910W. van der Meulen (in jachtart., instrumenten) - mej. C. Verheugt
1923Andreas F.H. Aangenendt (winkelier in galanterien) - wed. Johannes Frishart (stoelenzetster St. Josephkerk)
1928A.F.H. Aangenendt
1943A.Ch.J.A. Aangenendt (winkelbediende) - A.F.H. Aangenendt (winkelier) - W.J.A.M. Aangenendt (kapster) - J.A. Daniels (concierge) - J. van de Laak (concierge)
19??? (Krispor-Kadospeciaalzaak)

Hinthamerstraat 70
Gemeentelijk monumentM 282

Hinthamerstraat C 68 (????)
1865A.G.F.A. Mosmans (winkelier in schrijfbehoeften en boekwerken, mr. boekbinder) - H.A.A. Mosmans (boekhouder)
1875A.G.F.A. Mosmans (boekh. en boekbinderij)
Hinthamerstraat C 68 (1880)
1881A.G.F.A. Mosmans (boekh. en boekh.)
1908J.A.N. Krijbolder-Mettrop (in porcelein, glas- en aardew.) - mej. B. Snik
Hinthamerstraat 70 (1909)
1910M. Kennis (winkeljuffrouw) - J.A.N. Krijbolder-Mettrop (in porcelein, glas- en aardew.)
1919L. Derks (glaswerk, magazijn St. Jozef)
1926L. Derks (magazijn St. Jozef)
1928Winkel Glas en Aardewerk
1943L. Derks (glaswerk, magazijn St. Jozef)
1960Derks (speciaalzaak serviezen, gero, leerdam, kristal-unie)

Sint Josephstraat. (tussen 70 en 72)
Hinthamerstraat 72
RijksmonumentM 282

Hinthamerstraat D 1 (????)
1865J. Flaman (directeur van het oude mannen en vrouwenhuis) - P. Maas (roomsch cath. priester, rector der godsh.) - H.J. Wielen (wijkknecht)
1875J. van de Kromvoort (R.K. priester, rector der godshuizen)
Hinthamerstraat D 1 (1880)
1881J. van de Kromvoort (r.k. priester, rector der godshuizen) - C. Nederveen (barbier)
1908Th. Daniels (overste der Zusters) - Oude Mannen- en Vrouwenhuis
Hinthamerstraat 72 (1909)
1910Th. Daniels (Overste der Zusters in het oude vrouwenh.) - Oude Mannen- en Vrouwenhuis
1928Oude Mannen en Vrouwenhuis
1943wed. M.W.L. van de Aa-Boelaars - wed. A.M. Beekmans-van Vught - H.H. Bettonvil - wed. G. van Doremalen-Vugts - wed. F.M.J. Hartwijk-de Mug - wed. H.J.M. van Kempen-Tervooren - wed. A. Passier-van d. Weijenberg - wed. P. van Schijndel-van den Eijnde - wed. H.M. Schrover-Donhuijsen - A. Smits
1948St. Annagesticht (tehuis voor oude vrouwen en mannen)
1965Huize St. Leonardus (Zusters van Barmhartigheid)
19JJStadsbibliotheek

Hinthamerstraat 74
RijksmonumentM 282

Hinthamerstraat D 2 (????)
1865S. Duijkers (concierge van het paleis van justitie) - mr. F.H. Moleschott (regter bij de arrondissements regtbank)
1875J. Verhoeven (concierge en boden in het paleis van Justitie)
Hinthamerstraat D 2 (1880)
1881J. Verhoeven (concierge in het paleis van justitie)
1894A.W. van der Bruggen (mr. metselaar)
1908Paleis van Justitie - D. Zeijlenmaker (concierge)
Hinthamerstraat 74 (1909)
1910Paleis van Justitie - D. Zeijlemaker (concierge paleis van Justitie)
1928L.O. Inspect - R.K. Lycea
1843R.K. Lycea
1948R.K. Lycea
1960R.K. Maria Lyceum voor meisjes - R.K. St. Jans Lyceum voor jongens

In den Boerenmouw (tussen 74 en 76)
Hinthamerstraat 76
M 283

Hinthamerstraat D 9 (????)
Hinthamerstraat D 10 (1880)
1881M. van Vucht (tapper)
1908Th. Boersema (caféhouder)
Hinthamerstraat 76 (1909)
1910Th. Boersema (hotelhouder, café-restaurant) - N. Hoogendonk (assistent aan de gasfabriek)
1923Willem A. France (caféhouder)
1928J.C. France - F. Savelkous
1943P.G. Aalders (winkelchef) - J.A. Poorts (De Kleine Winst)
1991Will Leysten (koffie-eethuis De Tent)

Hinthamerstraat 78
M 284

Hinthamerstraat 78

De drie Blauwe Leliën (????)
1777? bron
Hinthamerstraat D 10 (????)
1865F.C. Swagemakers (pastoor in het liefdegesticht)
1875M. Keukenschrijver (partikulier) - H.J. Vermeulen (commissionair en assuradeur)
Hinthamerstraat D 11 (1880)
1881Cornelia Vermeulen (partikuliere) - Elisabeth Vermeulen (partikuliere)
1908P.E.G. van der Heijden (arts)
Hinthamerstraat 78 (1909)
1910P.E.G. van der Heijden (arts)
1923Elisabeth A.M.H. Driessen (onderwijzeres) - Petrus A.M.A. Driessen (directeur Pitmanschool) - wed, Johannes J. Driessen (zonder)
1928A. de Groot - A.A. de Groot
1943van Dam's (naaimachinehandel) - E.A.M.H. Driessen (onderwijzeres)
19JJ? (café Amber) - P. van den Brand
Hinthamerstraat 78a

Hinthamerstraat 78a (1909)
1928Astoria

Hinthamerstraat 80
M 285

Hinthamerstraat D 11 (????)
1865I. de Jong (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 12 (1880)
1881M. Keukenschrijver (partikulier)
1908J.M. Diedrich (organist, stads klokkenist muziekleeraar en pianostemmer)
Hinthamerstraat 80 (1909)
1910J.M. Diedrich (organist bij de Ned. Herv. gemeente, stadsklokkenist, muziekleeraar en pianostemmer)
1923Antoon M.J. de Backere (sigarenwinkelier)
1928A.M.J. de Backere - J.A. Poorts
1943wed. J.C. de Backere-van de Aa - Th. A. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij)
2005Miranda de Jongh (restaurant Nescio)

Hinthamerstraat 82
RijksmonumentM 286

Hinthamerstraat D 12 (????)
1865I. Hilbrant (zaakwaarnemer)
Hinthamerstraat D 13 (1880)
1908Th. Dammers (meubelmaker) - G.A.M. Geene (coiffeur)
Hinthamerstraat 82 (1909)
1910T. Donhuijzen (timmerman) - G.A.M. Geene (coiffeur)
1923Henriette Alders (strijkster)
1928C. Kimpel - mej. J.C.W. Kimpel
1943wed. M.A.B. Kimpel-Alders - J.C. Pruis (bibliotheekhouder)
1991Marco Schut (café De Palm)

Hinthamerstraat 84-86

Hinthamerstraat 84

Hinthamerstraat D 14a (????)
1908M.J. Hirdes (passement fabrikant)
Hinthamerstraat 84 (1909)
1910Bureau der tiendcommissie
1923Ludovicus M. Banning (boekhouder)
1928L.A.M. Banning - wed. C.W. van Koten
1943A. Douwes (bloemist) - G.J. Salfischberger (incasseerder) - A.H. Winkenius
Hinthamerstraat 86

Hinthamerstraat D 13 (????)
1865H. van Ertrijck (bouwkundige) - H.J.W. van Ertrijck (onderwijzeres)
1875H.J.W. van Ertrijck (onderwijzeres) - J.A. Nuijts (ontvanger der directe belastingen, in en uitgaande regten en accijnsen en van de waarborg voor gouden en zilveren werken en lid van den gemeenteraad)
Hinthamerstraat D 14 (1880)
1881E. de Fernelmont (schilder en winkelier)
1908M. Verberk (tabak, sigarenh. wijn likeuren en gedistill.)
Hinthamerstraat 86 (1909)
1910M. Verberk (sigarenmagazijn, wijnhandel)
1928Drukkerij St. Jan
1943Drukkerij St. Jan

Hinthamerstraat 88
M 288

Hinthamerstraat D 14 (????)
1865baron E.A.E. Dibbits (intendant 2e klasse, luitenant-kolonel E.k.)
1875mr. J.H.C. Cazius (raadsheer in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch)
Hinthamerstraat D 15 (1880)
1881J.A. Goossens (huis en kerkschilder) - wed. G.A. van Werkhoven (partikuliere)
1908C.F.M. Heim (directeur provinciale bank)
Hinthamerstraat 88 (1909)
1910R. van Haeren
1923Arnoldus A. Crebolder (zonder)
1928mej. A.A.M. Corman - A.A. Crebolder - B.W. Baron van Dedem
1943wed. M.C. van Boxtel-Schrover - T.A.T. Werten (winkelier galanterieën)

Hinthamerstraat 90
Gemeentelijk monumentM 289

De Roode Ton (1638)
1702Sr. Gijsbertus Mutsaers bron
Hinthamerstraat D 15 (????)
1865L. Sweemer (E.r. gepensioneerd kolonel plaatselijken kommandant)
1875B.M.H. de Bont (particuliere) - F.A. Kerstens (olieslager met stoom)
Hinthamerstraat D 16 (1880)
1881mr. F. Pleijte (sub. officier bij de rechtb.)
1905wed. J.C.W. van Werkhoven-van Zinnicq Bergmann
1908mej. O. Debanche (kamenierster) - wed. G.A. van Werkhoven-van Zinnicq Bergman
Hinthamerstraat 90 (1909)
1910Mrs. van Leeuwen en Holleman (advocaten en procureurs) - mr. C.M. van Leeuwen (advocaat en procureur)
1928P.H. Hermans
1943fa. J.J. Hermans (pianohandel) - P.H. Hermans (accountant) - F. Sabel (Sigarenmag. 'De Watertoren') sigaren, sigaretten, tabak

Hinthamerstraat 92
M 290

Hinthamerstraat D 16 (????)
1865mr. N.F.C.J. Sassen (advokaat, lid der eerste kamer der staten-generaal en van den gemeenteraad)
1875mr. N.F.G.J. Sassen (advokaat)
Hinthamerstraat D 17 (1880)
1881mr. A.H. Sassen (rechter in de arrondissements-rechtbank)
1908mr. A.H. Sassen (raadsheer gerechtshof)
Hinthamerstraat 92 (1909)
1910mr. A. Sassen (raadsheer gerechtshof)
1923mr. Wilhelmus M.J.M. van der Eerden (advocaat en procureur)
1928mr. W.M.J.M. v.d. Eerden (cand.-notaris en advocaat procureur)
1943wed. R.J.M. van der Eerden-Romme - wed. J.H.A. de Preter-Delis

Lieve Vrouwepoort. (tussen 92 en 94)
Een straatje neven de Lieve-Vrouwe-Broederschap in de Hinthamerstraat.
Bron: Mosmans
Hinthamerstraat 94
RijksmonumentM 291

Hinthamerstraat D 17 (????)
1865P.J. van Mil (concierge in het huis genaamd illustre lieve vrouwe broederschap)
1875J.H. Prinsen (concierge I.L.V. Broederschap)
Hinthamerstraat D 18 (1880)
1881J.H. Prinsen (concierge I.L.V. broederschap)
1908Illustre Lieve Vrouwe Broederschap - H. Uijtjens (concierge)
Hinthamerstraat 94 (1909)
1910Illustre Lieve Vrouwe Broederschap - H. Uijtjens (timmerman, concierge)
1923Everardus van Creij (concierge Zwanenbroedershuis)
1928E. van Creij
1943G.M. Laarhoven (chauffeur)

Hinthamerstraat 96
M 292

Hinthamerstraat D 18 (????)
1865A. Voerman (ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen, entreposeur van 's rijks entrepot)
1875mr. A.H. Sassen (advocaat)
Hinthamerstraat D 19 (1880)
1908E.A. van de Mortel (direct. 's-Hertogenboss. Brandw. mij.)
Hinthamerstraat 96 (1909)
1910E.A. van de Mortel (direct. 's-Hertogenboss. Brandw. mij.)
1923Johannes Th.C. Crebolder (zonder) - Josephus J. Crebolder (zonder)
1928J.Th.C. Crebolder
1943J.J. de Zeeuw (fotograaf)
2010? (Hint & Tint)

Hinthamerstraat 98
M 293

Hinthamerstraat D 19 (????)
1865weduwe M.L. Heuvelmans (fabrijkante in gouden en zilveren werken)
1875Gez. Heuvelmans (in manufacturen)
Hinthamerstraat D 20 (1880)
1881gez. Heuvelmans (in manufacturen)
1908Firma wed. L. Heuvelmans
Hinthamerstraat 98 (1909)
1910Firma wed. L. Heuvelmans
1923Frederik C. Brakke (schrijver bij den rijksontvanger)
1928F.C. Brakke - D. van Wijnen
1943H. Leijsen (winkelier in sportartikelen)

Hinthamerstraat 100
RijksmonumentM 294

Wijk ? (????)
1564Hanrick de Brouwer
Hinthamerstraat D 20 (????)
1865mr. A.F.X. Luijben (advokaat, lid van de tweede kamer der staten-generaal, E.r.)
1875mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
Hinthamerstraat D 21 (1880)
1881L.J.W. Sassen (reiziger) - mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
1908A.J. Gijsen (arts)
Hinthamerstraat 100 (1909)
1910A.J. Gijsen (arts)
1923Aloisius J. Gijsen (arts)
1928L. van Dam - Geldersche Lederhandel - M. Vromen
1943J.W.H. van der Heijden (ijzerbetonvlechter) - C.B.G. Welling (kantoorjuffrouw)
1960R.K. Kaderschool voor de Confectie

Hinthamerstraat D 22

Hinthamerstraat D 22

Hinthamerstraat D 21 (????)
1865M. Schoonens (comm. ter provinciale griffie en beëedigd vertaler)
1875M. Schoonens (gepens. commies der prov. griffie)
Hinthamerstraat D 22 (1880)
1887H. van Heeswijk
Vervallen (1909)
Hinthamerstraat D 22a

Hinthamerstraat D 22a (????)
1908wed. A. Geene-v.d. Velden - mej. M. v.d. Velden

Hinthamerstraat 102
Gemeentelijk monumentM 295

Hinthamerstraat D 22 (????)
1865L. de Hartog (sigarenfabrijkant)
1875J.M. de Jong (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 23 (1880)
1881J.M. de Jong (vleeschhouwer)
1908Firma J.M. de Jong (vleeschhouwerij)
Hinthamerstraat 102 (1909)
1910Firma J.M. de Jong (vleeschhouwerij)
1928J.C. Valentijn
1943J.C. Valentijn (koopman in groenten en fruit) - J.C.J. Valentijn (musicus) - N. Vervoort-Valentijn
2008Sanne Staal (wijnkoperij De Gouden Ton)

Hinthamerstraat 104-106
M 296

Hinthamerstraat 104
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat D 23 (????)
1865F.H.W. von Eugen (adjunct commies der 1e klasse ter provinciale griffie) - K.A. Pfeiffer () - B.J. Trosée (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - A. Vermolen (kweekeling aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
Hinthamerstraat D 24 (1880)
1881F.J. Backers (griffieklerk) - wed. J.F. Backers (winkelier in schoenen) - J. Beakers (S.r. control bij het ag. armbest.) - H. van Ertrijck (bouwkundige)
1905H.J.M. van Deutekom (kleermaker) - H. Hanegraaf (winkelier) - J. van Ooijen (varkenslagter) - W. van Ooijen (adsistent nachtwaker) - C. Pauw (winkelier)
1908A. van Schijndel (huisknecht)
Hinthamerstraat 104 (1909)
1910A. van Schijndel (huisknecht)
1923Wilhelmus H. van den Berg (koopman)
1928W.H. van den Berg
1943W.H. van den Berg (kaashandel)
Hinthamerstraat 106
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat D 24a (????)
1908J. van Duuren (schilder) - H. Hooijmans (kellner)
Hinthamerstraat 106 (1909)
1910Clarijs-Kollenburg
1928G.M. Koetsveld
1943W.G. van de Berg (koopman) - W.H. van de Berg (koopman en paardenslager) - A.J. Couwenberg (rangeerder N.S.)
Hinthamerstraat 106a
Gemeentelijk monument


Louwschepoort. (tussen 106a en 110)
Hinthamerstraat 108
M 297

Hinthamerstraat D 27 (????)
1865J.A. Groenewalt (particulier) - P.J.A. Groenewalt (klerk) - mej. W.C. van Heusden () - T. Jansen (2e klerk ter provinciale griffie) - jhr. mr. E.B.A.N. Melort (substituut-griffier bij de arrondissements-regtbank) - mevr. de wed. C.G. Pronk () - M. van Son (mr. koper- en blikslager)
1875J.A. Groenewalt (partikulier) - mej. W.C. van Heusden (partikuliere) - wed. C.G. Pronk (partikuliere)
Hinthamerstraat D 27 (1880)
1881P.J.A. Groenewaldt (klerk) - Hub. van Heeswijk (winkel. in manufact.)
1908J. Aangenendt (winkeljuffrouw) - fa. H. van Heeswijk en Zn. (grossiers in garen, band enz.) - A. Sas-Aangenendt
Hinthamerstraat 108 (1909)
1910fa. H. van Heeswijk en Zn. (gross. in Engelsche garens)
1923Cornelis H.J.W. Brekelmans (handelsreiziger)
1928J.W.L. Schneider
1943J. Henkelman (schoenwinkelier)
1960Singer My N.V. (naaimachines)

Hinthamerstraat 110

Hinthamerstraat D 27a (????)
Hinthamerstraat D 27a (1880)
1908A.M. Groenewalt
Hinthamerstraat 110 (1909)
1910fa. H. van Heeswijk en Zn. (gross. in Engelsche garens) - W.F. Sabel (aanspreker)
1928C.A. Leijs - F. van Lent - G.Th. van der Lugt - M. van den Oever - J.W. Trum
1943W. Duyn (kantoorbediende) - W. Kaspers (koopman) - H.A. Kok - H. van Koolwijk (hulpbesteller) - J. Oussaren (meubelmaker) - H.C. Pouw (pensionhouder) - A.H. Ruijters (electriciën)

Hinthamerstraat 112-114
M 298

Hinthamerstraat 112

Hinthamerstraat D 28 (????)
1865G.F. Moll (restauratiehouder)
1875Hub. van Heeswijk (winkelier in mamufacturen) - wed. M. van Heeswijk (partikuliere) - H. van Hoof (winkelier in manufacturen)
Hinthamerstraat D 28 (1880)
1881A. van Bommel (meubelmaker) - H. van Hooff (winkelier in manufacturen)
1908C.F.W.J. Smeulders (chef in depôt naaimachines F. Meijer)
Hinthamerstraat 112 (1909)
1928F.A.C. van Esch - mej. A.M.A. van Esch
1943Fr.A.C. van Esch (goudsmid)
Hinthamerstraat 114

Hinthamerstraat D 28a (????)
Hinthamerstraat 114 (1909)
1928J. Doomernik
1943W.C.M.M. Doomernik (stoffeerder)

Hinthamerstraat 116
M 299

Hinthamerstraat D 29 (????)
1865J.F. Burgerhoudt (emeritus predikant) - A. Jonquiere (2 luitenant bij het 5 regement infanterie) - H. Leeuwen (varkenslagter en winkel. in spek)
1875wed. M. Goulmij (partikuliere) - G. Vullings (lintfabriekant)
Hinthamerstraat D 29 (1880)
1892Joh. & zoon Goossens (beeldhouwers)
1908wed. A.A. Goossens-van Bokhoven
Hinthamerstraat 116 (1909)
1910wed. A.A. Goossens
1928wed. A.A. Goossens
1943J.F. van den Groenendaal (schoenwinkelier) - Ph.J. Kerssens (koopman) - E.A. van Wamel (tuinman)

Hinthamerstraat 118-120
M 300

Hinthamerstraat 118

Hinthamerstraat D 30 (????)
1865J.F.C. van Weert (vleeschhouwer)
1875J.F.C. van Weert (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 30 (1880)
1881J.F.C. van Weert (vleeschhouwer)
1908A. de Backere-Philippi (runds- en varkensslachterij)
Hinthamerstraat 118 (1909)
1910A.M.J. de Backere (runds- en varkensslachterij)
1923Eduardus E.H. Bossaerts (bouwkundig opzichter) - Adrianus D. Buijs (technisch ambt. rijks telegrafie)
1928G.Chr.J. Gerrits - R. Grefkens - J.H.J. Oudheusden - wed. L. van Oudheusden
1943J.H.J. van Oudheusden (slager) - K.J.H. van Oudheusden (slager) - L.M.J. van Oudheusden (slager) - wed. Th.E. van Oudheusden-Klijn
2003? (De Malle Heks)
Hinthamerstraat 120

Hinthamerstraat D 30a (????)
1908wed. de Backere - A. Bottcher (sigarensorteerder)
Hinthamerstraat 120 (1909)
1910wed. de Backere - J.H. Hendriks (koopman)
1923Anna M.G.G. Dubois (winkeljuffrouw) - wed. Leonardus Festen (zonder)
1928wed. L.M. Festen
1943G.C.J. Gerrits (huisschilder)

Hinthamerstraat 122-124
M 301

Hinthamerstraat 122

Hinthamerstraat D 31a (????)
Hinthamerstraat 122 (1909)
1910L.P.C.M. Spee (grossier in manufacturen)
1928J. Bekker - L. van Hooft - S.J.N. Vos
1943J. Doomernik (winkelier)
1991Enzo (pizzeria Il Brigantino)
Hinthamerstraat 124

Hinthamerstraat D 31 (????)
1865J.H. van Deursen (rijks-opzigter van den waterstaat, 3e klasse) - A.F.H. Spolders (winkelier in grutterswaren)
1875A.F.H. Spolders (winkelier in grutterswaren)
Hinthamerstraat D 31 (1880)
1881A.F.H. Spolders (winkelier in grutterswaren)
1908L.P.C.M. Spee (manufacturier)
Hinthamerstraat 124 (1909)
1910L.P.C.M. Spee (grossier in manufacturen)
1928A. Bottenberg - P. Schrieken
1943J. Doomernik (lederhandel, handel in schoenfornituren) - J.W.F. Steenbergen (toneelspeler)

Zusters van Orthen Poort. (tussen 124 en 126)
Hinthamerstraat 126-128

Hinthamerstraat 126
M 302

Hinthamerstraat D 33? (????)
1875J. van Oijen (varkensslachter) - R. van Ooijen (tuinier en vleeschhouwer)
1881W. de Leeuw (winkelier in kruidenierswaren, slijter in steenkolen en tapper) - J. van Oijen (varkensslager) - W. van Reede Dortland (bouwkundige)
Hinthamerstraat D 33 (1880)
1880J. van Ooijen (varkensslager)
1908J.H. Heeren (tapper, mr. metselaar) - R. van Ooijen (tuinier en vleeschhouwer)
Hinthamerstraat 126 (1909)
1910J.H. Heeren (tapper, mr. metselaar)
1923Francis Gevers (slager)
1928F. Gevers
1943J.J. Wenting (slager)
Hinthamerstraat 128

Hinthamerstraat D 33a (????)
1908C.J. Klompenhouwer (machinist) - A. van Schaijk (pakhuisknecht)
Hinthamerstraat 128 (1909)
1910L. v.d. Bogaard (kamerbehanger) - A. van Schaijk (pakhuisknecht)

Hinthamerstraat 130-132
M 303

Hinthamerstraat 130

Hinthamerstraat D 34? (????)
1865G. van de Gevel (winkelier in komeneischwaren) - P. Kokken (brievenbesteller) - P.C. Thorn (hovenier)
1875P.C. Thorn (hovenier)
Hinthamerstraat D 34 (1880)
1880P.C. Thorn (hovenier)
1881P.C. Thorn (hovenier)
1908H. Klein (zadelmaker en winkelier)
Hinthamerstraat 130 (1909)
1910H. Klein (zadelmaker en winkelier)
1928G. Savelkouls
1943G. Savelkouls (motoren- en rijwielhandel)
Hinthamerstraat 132

Hinthamerstraat D 34a (????)
1908F.J.A. Merx (deurwaarder gerechtshof)
Hinthamerstraat 132 (1909)
1910F.J.A. Merx (deurwaarder gerechtshof)
1943G. Savelkouls (rijwielhandelaar)
Hinthamerstraat D 34o

Hinthamerstraat D 34o (????)
1865J.H. Valkenburg (schoenm. en nachtwak.-noodhelper)

Hinthamerstraat 134
M 304

Hinthamerstraat 134

Hinthamerstraat D 37 (????)
1878P. Willems (mr. huisschilder)
Hinthamerstraat D 35 (1880)
1880P. Willems (mr. huisschilder)
1881A. van Eijk (commissionair) - P. Willems (mr. huisschilder)
1893B.J.J. Wirtz
1908Jos. v.d. Hoeven (klerk, sigarenmagazijn) - J. van Hulst (schoenmaker) - M. Paap
Hinthamerstraat 134 (1909)
1910Jos. v.d. Hoeven (klerk, sigarenmagazijn) - M. Paap
1928wed. N.J.H. Boots - J.A.M. van den Hoeven - J.H.H. Limpens
1943A.G.M. van den Hoeven (kantoorbediende) - L.M.P.A. Maas (bedrijfsleider)
Hinthamerstraat 134b

Hinthamerstraat 134b (????)
2003? (Pane, Amore e Fantasia) winkel in Italiaanse etenswaren

Hinthamerstraat 136
M 305

Hinthamerstraat 136

Hinthamerstraat D 36? (????)
1865F. Aarts (firma Smulders en Co.) ijzergieters
1875wed. van Orthen (partikuliere)
1880wed. van Orthen (partikuliere)
Hinthamerstraat D 36 (1880)
1881L.A. van Orten (mr. goud en zilversmid) - wed. van Orten (partikuliere) - wed. P. van Wamel (partikuliere)
1908W. Roussel (stafm.) - C. van Schaik (boekhouder, winkelier)
Hinthamerstraat 136 (1909)
1910W. Roussel (stafmuzikant) - C. van Schaik (kantoorbediende, winkelier)
1928C. van Schaik
1943C. van Schaik (boekhouder) - C. van Schaik-Smits (galanterieën) - H.J.M. Schuurmans (aannemer)
1960Pandora (speciaalzaak salon)
????Monique de Kleijn (bloemsierkunst met stijl)
Hinthamerstraat D 36a

Hinthamerstraat D 36a (????)
1875F. van Vugt (luit.-kolonel, provinciaal adjudant in Noordbrabant)

Slijpersstraatje. (tussen 136 en 138)
Hinthamerstraat 138
Gemeentelijk monumentM 306

Hinthamerstraat D 38? (????)
1865H.J. Krans (mr. koper- en blikslager)
1875A. van Dijk (partikulier) - wed. M. van Son (koper en blikslager)
1878R. van Dijk (partikulier) - wed. M. van Son (koper en blikslager)
Hinthamerstraat D 38 (1880)
1881R. van Dijk (partikulier) - wed. M. van Son (koper en blikslagerij) - P. van de Ven (mr. meubelmaker)
1908fa. wed. A.W.P. van Uden (huisschilder en winkelier)
Hinthamerstraat 138 (1909)
1910J.W.L. Peijnenburg (schilder, winkelier)
1928F.M.L.C. Vorst
1943F.A.J.C. Vorst (woninginrichter) - F.M.L.C. Vorst (behanger) - J.G.J.C. Vorst (kantoorbediende) - F. Vorts-Hagemans (behanger, stoffeerderij)

Hinthamerstraat 140
M 307

Hinthamerstraat 140

Hinthamerstraat D 39 (1880)
1908A. Kuijpers - wed. J. Willemse (winkelierster)
Hinthamerstraat 140 (1909)
1910A. Kuijpers - wed. J. Willemse (winkelierster)
1928J.W. Trum
1943B. IJsselstein (dameskapper) - H. Paymans (lederhandel)
Hinthamerstraat 140a

Hinthamerstraat D 42a (????)
Hinthamerstraat D 40a (1880)
Hinthamerstraat 140a (1909)
1928J.A. Heeren

Hinthamerstraat 142-144
M 308

Hinthamerstraat 142

Hinthamerstraat D 42a (????)
1865I.W. Nelissen (particulier)
Hinthamerstraat D 40a (1880)
1910J. Hulsman - A. Hulsman-van Drunen (robes)
1928J.P. Maas - wed. F. van Moll
1943M.J. Deenen (steenhouwer)
Hinthamerstraat 144

Hinthamerstraat D 40? (????)
1865P. van Erp (mr. broodbakker) - J. Verhoeven (stoffenverwer en passementw.)
1875J.P. van Erp (mr. broodbakker) - P.J.A. Groenenwaldt (klerk)
Hinthamerstraat D 40 (1880)
1880P.J.A. Groenenwaldt (klerk) - A. van den Hoeven (letterkundige)
1881J.P. van Erp (partikulier) - A. van den Hoeven (letterkundige)
1905G.A.M. Geenen (barbier) - A.F.L. Kennis (adjunct-commies)
1908A. van Drunen (costumière) - F. van Moll (kastelein)
Hinthamerstraat 144 (1909)
1910F. van Moll (kastelein)
1928A.A. van Moll
1943A.A. van Moll (banketbakker) - F.G.A. van Moll (kantoorbed.) - J.J.M. Moll (kantoorjuffrouw)

Geerlingsebrug. (tussen 144 en 146)
Hinthamerstraat 146
M 368

Hinthamereinde D 43 (????)
1865J.A. Goossens (mr. huis en kerkschilder, winkelier in verwwaren) - W. van Mil (beeldhouwer)
1875J.A. Goossens (mr. huis en kerkschilder)
Hinthamereinde D 41 (1880)
1880A.H. van Mackelenbergh (telegrafist) - J. Willemse (winkelier in kruidenierswaren)
1881A.H. van Mackelenbergh (telegrafist) - C. de Rooij (koopman in visch en kaas) - J. Willemse (winkelier in kruidenierswaren)
1908dr. P.M.J.M.E. Woltering (Hoofdinspect. Volksgez.)
Hinthamerstraat 146 (1909)
1910Jac. van Mackelenbergh (electriciën)
1919Jaques van Mackelenbergh-Souren
1928J.A.J. van Mackelenbergh - J.P.J.M. van Mackelenbergh - mej. M.J.M. van Mackelenbergh
1936Jacq. Mackelenbergh

Hinthamerstraat 148
Rijksmonument

Hinthamereinde D 44 (????)
1865J. Verhoeven (winkelier in kruidenierswaren)
1875wed. E. Krijger (partikuliere) - H. van Tarel (1e luit. eerste bataillon)
1877wed. E. Krijger (partikuliere)
1878wed. E. Krijger (partikuliere)
Hinthamereinde D 42 (1880)
1880J.F. van Esch (barbier) - jr. Jos. van Hagens (teekenaar kadaster)
1881J.F. van Esch (barbier) - jr. Jos. van Hagens (teekenaar kadaster)
1894L.B. Pouw
1908wed. L. Pouw - J.W.A. Verhoeven (klerk gasfabriek) - wed. A. Verhoeven-Reggers
Hinthamerstraat 148 (1909)
1910H.J. v.d. Heuvel (beambte van G. & L.) - wed. L. Pouw
1928J.M.M. Hendrix - H.J. Tijbosch
1943C. Smit (winkelier) - C. Smits (handel in koloniale waren, handel in suikerwerken)

Schilderstraat. (tussen 148 en 150)
Hinthamerstraat 150
M 370

Hinthamereinde D 45 (????)
1865A. van Asseldonk (beeldhouwer) - J.N. van den Dungen (mr. broodbakker)
Hinthamereinde D 43 (1880)
1880H.J. van Kempen (partikulier) - J. Kersemakers (partikulier)
1881H.J. van Kempen (partikulier) - J. Kersemakers (partikulier)
1893S. Spanier
1908H.J. van Duren (kruidenierster) - wed. V.J. van Mauw
Hinthamerstraat 150 (1909)
1910H.J. van Duren (kruidenierster) - wed. V.J. von Mauw
1923Johanna M. van Duren (naaister)
1928mej. J.M. van Duren - mej. A.F. Hamer - wed. V.J. von Mauw - mej. H.H.M. Poierrie
1943C. Smits (kaashandel) - C. Smits (winkelier kaas en vleeschw.)
????O Figo
2008Hannelore Schlink (sieradenwinkel Amuletta)

Hinthamerstraat 152
M 371

Hinthamereinde D 46 (????)
1865G. Lucius (beeldhouwer) - wed. J.J. van Son (winkelierster)
1875A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - wed. J.J. van Son (winkelierster)
1877J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - wed. J.J. van Son (winkelierster)
1878A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - wed. E. Krijger (partikuliere)
Hinthamereinde D 44 (1880)
1880A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - A.A. Goosens (partikulier) - Goossens & Zn. Joh. (beeldhouwer) - wed. E. Krijger (partikuliere)
1881A. van den Broek (partikulier) - A.A. Goosens (partikulier) - Goossens & Zn. Joh. (beeldhouwer) - wed. E. Krijger (partikuliere) - L. van Santvoort (winkelier)
1908A.B.J. Arts (koopman) - G. de Rijke (hoofdconducteur, pakmeester S.S.)
Hinthamerstraat 152 (1909)
1910A.B.J. Arts (paardenh. kaash.) - G. de Rijke (hoofdconducteur, pakmeester S.S.)
1923wed. Hendrik C. van den Brandt (zonder)
1928Ph. van Maarsen
1943A.P.L. Doorenbosch (electricien)

Hinthamerstraat 154
M 372

Hinthamereinde D 47 (????)
1865J.A. Richt (lintfabrijkant en winkelier) - J.A.C. Richt (reisbediende) - J.J. Richt (boekhouder) - wed. J.F. Schultze
1875G. van Nouhuijs (kapitein vierde battaillon) - wed. J.F. Schultze (partikulier)
Hinthamereinde D 45 (1880)
1880wed. J.F. Schultze (partikulier)
1881J.J. Ruijgers (partikulier)
1908J.M.J. Bergman (sigarenmaker) - wed. Janssen - H.J. Lefel (caféhouder)
Hinthamerstraat 154 (1909)
1910wed. Janssen - H. Lefel (particulier) - H.J. Lefel (caféhouder)
1928A.J. van der Kallen - J. van der Kallen
1943wed. A.C. Dalmijn-van Beuningen - J.M.J. van Iersel
1976de - Bekker, de Jong (café Schaap met 3 poten)

Hinthamerstraat 156
RijksmonumentM 373

Hinthamereinde D 48 (????)
1865mr. W. van Blarkom (griff. van het prov. geregtshof)
1875J.A.C. Richt (commissionair) - J.J. Richt (klerk) - wed. J.A. Richt (lintfabriekant) - jhr. mr. A.F. de Savornin-Lohman (raadsheer in gerechtshof te 's Hertogenbosch)
Hinthamereinde D 46 (1881)
1881A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - jhr. mr. A.F. de Savornin-Lohman (raadsheer in het gerechtshof) - wed. J.J. Son (winkelierster)
1908M.J.A. Meuwese (groothandel in koloniale waren)
Hinthamerstraat 156 (1909)
1910M.J.A. Meuwese-van Gerwe (koopman)
1923Antonius J.F.M. op de Coul (vertegenwoordiger grossiersfirma lakens en bukskin) - Christina J.J.L. op de Coul (onderwijzeres) - Johannes H.J. op de Coul (onderwijzer) - wed. Franciscus J.A. op de Coul (zonder)
1928A.J.F.M. op de Coul - Ch.C.M.H. op de Coul - J.H.J. op de Coul - mej. Chr.J.J.L. op de Coul - wed. F.J.A. op de Coul - Eberhardt en Co. - J.H.F. Heubner
1943wed. M.L.J.H. op de Coul-Rademakers - Eberhardt en Co. (handel in manufacturen) - J.H.F. Heubner (dir. N.V. Manufacturenh.) - N.V. Handelsmij. Mercantiele Textiel Co.

Hinthamerstraat 158
RijksmonumentM 374

Hinthamereinde D 49 (????)
1865I. Coppens (particulier)
Hinthamereinde D 47 (1880)
1881A. van Bergen (mr. broodbakker) - H.A. Coppens (partikulier) - wed. J.F. Schultze (partikuliere)
1908Gez. Coppens - J. Venrooij (graveur)
Hinthamerstraat 158 (1909)
1910Gez. Coppens - J.J. Venrooij (graveur en stempelfabrikant)
1923Joanna M. Coppens (zonder) - Jacoba M.A.H. Groenwalt (zonder)
1928mej. H.M. Coppens - E.Th.H. Engels - Th.L.J. Engels
1943J.A. Bosman (kapper)
1943J. van Hooft (koetsier besteller)

Hinthamerstraat 160
Gemeentelijk monumentM 375

Hinthamereinde D 50 (????)
1865J.J. Ruijgers (expediteur) - J.J. Ruijgers (koopman in wijnen en gedistilleerd en likeurstoker)
1875wed. Korteweg (partikuliere) - J.J. Ruijgers (koopman in wijnen en gedistilleerd, likeurstoker)
Hinthamereinde D 48 (1880)
1881J.A. Ruijgers (koopman in wijnen en gedistilleerd likeurstoker)
1908J. van de Camp-van Oers (distillateur, wijnh.) - H. Suijling
Hinthamerstraat 160 (1909)
1910J. van de Camp-Oers (distillateur, wijnhandel) - P.M. v.d. Plassche (hoofd nutsbewaarschool) - mej. H. Suijling
1928G.J.G.M. Dufaij - mej. L.J.M. Dufaij - N.A.M. Gielen - mej. M.E. Hilkens
1943N.A.M. Gielen (wijnhandelaar) - Kaspar Hiddink's Wijnhandel - L.A.C.G. Verschure (tijd. contr. meelcentr.)

Hinthamerstraat 162
M 376

Hinthamereinde D 51 (????)
1865J.C.J. Hamer (koster in de kerk St. Jacob) - P.J.F. Hamer (mr. horologiemaker) - P.J. Minoretti (rustend r. cath. pastoor)
1875A. Hamer (brander) - J.C.J. Hamer (koster in de kerk St. Jacob) - P.J.F. Hamer (mr. horlogiemaker) - J.H. Huijbers (candidaat-notaris en agent eener hijpotheek verzekering)
Hinthamereinde D 49 (1880)
1881J.C.J. Hamer (koster in de kerk van st. jacob) - P.J. Hamer (horlogiemaker) - wed. C. van Nieuwstadt (partikuliere)
1908J.C.J. Hamer (horlogemaker) - Dames Richt
Hinthamerstraat 162 (1909)
1910J. Hamer (horlogemaker) - J.M. Heijmans (kerkschilder)
1928wed. W.G. van Hoessel - J.L.M. Kitslaar
1943J.L.M. Kitslaar (slager)

Hinthamerstraat 164-166

Hinthamerstraat 164
RijksmonumentM 377-378

Hinthamereinde D 52 (????)
1865J.C. Bogaers (hoofdonderwijzeres) - E. Canters (hoofdonderwijzeres)
Hinthamereinde D 50 (1880)
1881J. Gerritse (mr. timmerman)
1909M.G. van Rossum (huismeesteresse in het arme meisjesgesticht) - St. Antoniusgesticht
Hinthamerstraat 164 (1909)
1910M.A. Fpigt (huismeesteresse in het arme meisjesgesticht) - St. Antoniusgesticht
1928St. Antonius Gesticht en bijz. meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool afd. A - R.K. Bewaarschool afd. B - R.K. Huishoudschool - R.K. L.O. school afd. A - R.K. L.O. school afd. B - R.K. Montessorisschool
1948St. Anthoniusgesticht (klooster en scholen Zusters van Liefde van Tilburg)
1965St. Antoniuskleuterschool (Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid)
Hinthamerstraat 166
M 379

Hinthamereinde D 53 (????)
1875wed. J. van Mierlo (mr. metselaar)
Hinthamereinde D 51 (1880)
1881J. Crielaars (partikulier) - wed. P.H. van der Ven (partikuliere)
1905wed. P.H. van der Ven
1908wed. J. v.d. Bouwhuijzen (bloemisterij)
Hinthamerstraat 166 (1909)
1910wed. J. van den Bouwhuijzen (bloemiste)
1936R.K. U.l.O. school
Hinthamerstraat 166a

Hinthamerstraat 166a (1909)
1975R.K. Bijzondere meisjesschool
Hinthamerstraat 166b

Hinthamerstraat 166b (1909)
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Hinthamerstraat 168
M 380

Hinthamereinde D 54 (????)
1865I. Dieben (particulier)
Hinthamereinde D 52 (1880)
1881J. Dieben (partikulier)
1908E.F.M. Verhulst (boekhouder)
Hinthamerstraat 168 (1909)
1910E.F.M. Verhulst - Familie Verhulst

Raaijmakersstraatje. (tussen 166a-c en 170)
Hinthamerstraat 170
M 381

Hinthamereinde D 56-56a (????)
1865P.J.J. van Grinsven (leerlooijer)
1875P.J.J. van Grinsven (firma T.M. van Grinsven) leerlooijers, schoen- en zadelmaker
Hinthamereinde D 53 (1880)
1881P.J.J. van Grinsven (firma T.M. van Grinsven, leerlooiers, schoen- en zadelmakers)
1908E.H.J.M. van Grinsven (lederf. schoenenf. fabr. mil. equip.)
Hinthamerstraat 170 (1909)
1910E.H.J.M. van Grinsven (lederf. schoenenf. fabr. mil equip.)
1923mr. Franciscus G.C.J.M. Teulings (directeur firma Teulings)
1928mr. F.G.C.J.M. Teulings
1943W.P. van Ooijen (winkelier galanterieën)
19??? (Black Tie) gelegenheidskleding

Hinthamerstraat 170a

1909, "Hinthamerstraat 170"
1943, "", "Vos-van den Dungen, wed. A.C. de"

Hinthamerstraat 172
M 382

Hinthamereinde D 57 (????)
1865J. van Grinsven (boekbinder)
1875J.J.F. Janssens (majoor tweede bataillon)
Hinthamereinde D 54 (1880)
1881J. Moussault (essaijeur, bij de waarborg voor gouden en zilveren werken)
1908Th.M. Coppens - Ant. Hovers-van Laarhoven
Hinthamerstraat 172 (1909)
1910Th.M. Coppens
1928L.F.J.M. van Mackelenbergh
1943J. Broere (goudsmid) - C. Doomernik (meubelmaker) - G.J. de Groot (slagersknecht)
19??? (Artshop & Artotheek Zebrano)

Hinthamerstraat 174
M 383

Hinthamereinde D 58 (????)
1865J. de Rooij (koopman in visch en kaas)
1875J. de Rooij (koopman in visch en kaas)
Hinthamereinde D 55 (1880)
1908J.C.P.M. Meuwese-Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 174 (1909)
1910J.C.P.M. Meuwese-Sweens (koopman)
1928G.J. v.d. Laar Wellens - A.W.M. van der Laar
1943A. van Vugt (koopman) - G. van Vugt (bakker)
1960R.K. Avondlyceum

Hinthamerstraat 176
RijksmonumentM 384-385

Hinthamereinde D 59? (????)
1865J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements regtbank)
1875J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements-rechtbank)
Hinthamereinde D 56 (1880)
1881J.G.H.A. bar. van Hugenpoth (oud-griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant)
Hinthamerstraat 176 (1909)
1910J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant) - mevr. wed. A. van Walsum-Dielman
1928wed. P.J.M. Sweens
1943D.P. Bredze (filiaalchef) - N.V. Behangselpapierfabr. van Rath en Doodeheefver

Hinthamerstraat 178
M 386

Hinthamereinde D ongen. (????)
Hinthamerstraat 178 (1909)
1910Bergplaats van gedistilleerd van J. van de Camp-Oers
1943N.V. Behangselpapierfabr. van Rath en Doodeheefver

Achter de Exters. (tussen 178 en 180)
Hinthamerstraat 180
Gemeentelijk monumentM 387

Hinthamereinde D 61 (????)
1865mr. F.I.N.I.Q. van Hagens (advokaat) - wed. A. v.d. Ven (winkelierst. in kruideniersw.)
1875J.F.P. Maissan (sigarenfabriekant)
Hinthamereinde D 58 (1880)
1881J.F.P. Maissan (sigarenfabriekant)
1908wed. H. Spierings-van Vugt (filiaal der Amst. koloniaalh.)
Hinthamerstraat 180 (1909)
1910P. van Gestel (filiaal der Amst. koloniaalhandel)
1928wed. H.P. de Leeuw - H.M. Verhoeckx
1943wed. A.T. Goedmakers-Sliphorst - J. Wingender (kellner)

Hinthamerstraat 182
M 388

Hinthamereinde D 62 (????)
1865C.N. Teulings (boekbinder, boekdrukker en boekverkooper)
1875C.N. Teulings (mr. boekbinder, boekbinder en boekhandelaar)
Hinthamereinde D 59 (1880)
1881C.N. Teulings (stoomsnelpersdrukkerij, binderij, lineerfabriek en papierhandel)
1892C.N. Teulings
1908J. Klaassing (meesterkn. drukkerij (boven fabr. C.N. Teulings)) - wed. Chr. Teulings-Meuwese (fa. C.N. Teulings) boekdr.
Hinthamerstraat 182 (1909)
1910J. Klaasing (meesterkn. drukkerij (boven fabr. C.N. Teulings)) - wed. Chr. Teulings-Meuwese (fa. C.N. Teulings) boekdr.
1923Conradus J.J.M. Teulings (directeur firma Teulings) - Leonardus J.J.M. Teulings (directeur firma Teulings) - wed. Christianus Th.M. Teulings (zonder)
1928C.J.J.M. Teulings - H.A.J.M. Teulings - L.J.J.M Teulings - wed. C.Th.M. Teulings
1943C.J.J.M. Teulings (dir. N.V. Teulings' drukkerijen) - wed. A.P.M. Teulings-Meuwese

Hinthamerstraat 184
RijksmonumentM 389

Hinthamereinde D 63 (????)
1865B.M.H. de Bont (particulier) - F.A. Kerstens (olieslager met stoom)
1875jhr. M.A. Snoeck (lid der ridderschap van noord-brabant en candidaat-notaris)
Hinthamereinde D 60 (1880)
1881mr. C.M.A.A. de Roij van Zuijdewijn Capelle (griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908wed. G.A. Sweens-Verheijden
Hinthamerstraat 184 (1909)
1910wed. G.A. Sweens-Verheijden
1928M.J.H. Meijer
1943V.C.M.A. Meijer (onderwijzeres) - wed. M.H.Th. Meijer-Chappin

Hinthamerstraat 186-188

Hinthamerstraat 186

Hinthamereinde D 64 (????)
1865H.A. Coppens (schrijnwerker) - J. van Esch (winkelier in kruidenierswaren) - C. van Nieuwstadt (deurwaarder bij het kantongeregt, geagreëerd klerk ter kantore der hypotheken en kadaster)
1875J. van Esch (winkelier in kruidenierswaren) - P.M. Meuwese (partikul.)
Hinthamereinde D 61a (1880)
Hinthamerstraat 186 (1909)
1923Geertruida Broeder (zonder) - Franciscus Gemen (werktuigkundige machinefabriek)
1928mej. G. Broeder - F. Gemen - mej. M.C. Lubbers - G.J. van der Vliet
1943A.M.Fr. Broeder - Fr. Gemen (machinefabriek, verwarmingsindustrie)
Hinthamerstraat 188
M 390

Hinthamereinde D 65 (????)
1875J. van den Boom (winkelier)
Hinthamereinde D 61 (1880)
1881M.A.J. Meuwese (partikulier)
1908dr. D.H.G. Bellaard (leeraar gymnasium)
Hinthamerstraat 188 (1909)
1910C. Walter (koopman)
1928G.B. Adams - Th. M. de Boer
1943A.C. van Esch (los arbeider) - A.J. van Esch (winkelbediende) - W. van Ooijen (kousenhandel)

Achter de Mollen. (tussen 188 en 190)
Hinthamerstraat 190-192
Rijksmonument

Hinthamerstraat 190
M 391

Hinthamereinde D 66 (????)
1865J.A. Sweens (koopman in koloniale waren)
1875J.A. Sweens (koopman in kolonialewaren)
Hinthamereinde D 63 (1880)
1881G.A. Sweens (boekhouder) - J.A. Sweens (koopman in kolonialew.)
1891G.A. Sweens
1908J.A. Sweens (stoomkoffiebranderij '3 mollen')
Hinthamerstraat 190 (1909)
1910fa. J.A. Sweens (kolon. waren, koffiebranderij '3 mollen')
1928fa. J.A. Sweens
1943Zuid-Ned. Koffiebranderij en Theehandel
Hinthamerstraat 192
M 392

Hinthamereinde D 63a (????)
1908Th.A.J.M. Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 192 (1909)
1910Th.A.J.M. Sweens (koopman)
1928Th.A.J.M. Sweens
1943J.A.J.M. Mol (Dir. Zuid Ned. Koffiebr.) - Zuid Ned. Koffiebranderij

Hinthamerstraat 194
M 393

Hinthamereinde D 67 (????)
1875G.A. Sweens (boekhouder)
Hinthamereinde D 64 (1880)
1881J. van Esch (winkelier in kruidenierswaren)
1908M. Sweens (particuliere)
Hinthamerstraat 194 (1909)
1910M. Sweens (particuliere)
1923echtg. A. Bartsch (zonder)
1928C.P. van Beijnen
1943wed. C. van Beijnen-den Teuling - wed. A. Leemans-van Beijnen - J.C. Teulings

Hinthamerstraat D 65

Hinthamereinde D 68 (????)
1865wed. L. van de Ven (bleekster)
Hinthamereinde D 65 (1880)
1881J. van den Boom (winkelier)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 196-198
Rijksmonument

Hinthamerstraat 196
M 394

Hinthamereinde D 69 (????)
1865F. Ras (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875F. van der Pol (winkelier in spek)
Hinthamereinde D 66 (1880)
1881F. van der Poll (winkelier in spek)
1908G.J.H. van den Eerenbeemt (firma H.F. v.d. Poll) spekslagerij - wed. W. Heesbeen-van Kasteren
Hinthamerstraat 196 (1909)
1910G.J.H. v.d. Eerenbeemt (fa. H.F. v.d. Poll) speksl. - wed. W. Heesbeen-van Kasteren
1923Godefridus J.H. van den Eerenbeemt (slager)
1928G.J.H. v.d. Eerenbeemt
1943fa. Gebrs. Lith (slagerij) - L.C. van Lith (kellner) - M.J.M. van Lith (slagerspatroon)
2005Karel Greven (antiquair)
Hinthamerstraat 198

Hinthamereinde D 69a (????)
Hinthamereinde D 66a (1880)
1908H.F. van der Poll
Hinthamerstraat 198 (1909)
1910F. van der Poll (commissionair) - H.F. van der Poll
1923Petrus L.J. Eijkens (opzichter)
1943wed. A.L. van den Eerenbeemt-Heesbeen

Hinthamerstraat 200
M 395

Hinthamereinde D 70 (????)
1865F.A. Ghijben (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875F.A. Ghijben (fabriek in gouden en zilver)
Hinthamereinde D 67 (1880)
1881firma F.A. Ghijben (fabriek. in goud en zilver) - A.P. Sweens (partikuliere)
1908A.J. Ghijben (firma gebr. Ghijben, fabriek en engroshandel gouden werken) - S.F. van der Pol (postbode en winkelier in spek)
Hinthamerstraat 200 (1909)
1910A.J. Ghijben (firma gebr. Ghijben (fabr. en engroshandel gouden werken))
1923Josephus A. Dankers (huisschilder)
1928J.H.W. Honnef - A.W.A. Schrover
1943L.M.J. Aarts (electricien) - A.C.L. Burgerhof

Hinthamerstraat 202
M 396

Hinthamereinde D 71 (????)
1865F. Schuurman (opzigter in eene branderij) - A.J. van Son (mr. koper- en blikslager)
1875L. van den Burg (commies verificateur bij 's rijks belastingen) - wed. A.J. van Son (mr. koper en blikslager)
Hinthamereinde D 68 (1880)
1908C. van Son (koperslagerij)
Hinthamerstraat 202 (1909)
1910C. van Son (koperslagerij)
1928G.J. van der Leeuw - fa. A.J. van Son
1943F.A. van der Leeuw (loodgieter) - Firma A.J. van Son (koperslagerij, sanitaire artikelen)

Hinthamerstraat D 69

Hinthamerstraat D 69

Hinthamereinde D 69 (????)
Vervallen (1909)
Hinthamerstraat D 69a

Hinthamereinde D 69a (????)
1875W. Sodenkamp (gep. kapt.)

Achter het Swart Leeuwke. (tussen 202b en 204)
Hinthamerstraat 204
M 398

Hinthamereinde D 73 (????)
1865wed. J.M. Heesen (stoffenverwer) - G.A. Sweens (boekhouder)
1875H. Heesen ('s rijks schatter)
Hinthamereinde D 70 (1880)
1881C. Markus (mr. horlogiemaker)
1908P.J.M. Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 204 (1909)
1910P.J.M. Sweens-Meuwese (fa. P.J. Sweens) groothandel koloniale waren
1928Th.J. Klompers - wed. G.J. Lathouwers
1943fa. A. van Hezik en Zn. - A.E.J. van Hezik (koopman) - L. van Hezik (sociaal-werkster) - W.J.J. van Hezik (bouwkundige) - N.V. Bouwbedrijf 'Brabantia' (steenhouwerij) - N.V. Intern. Bouw- Handels- en Cultuurondern. v/h fa. A. van Hezik en Zn.

Achter het Schaapshoofd. (tussen 204 en 206)
Hinthamerstraat 206-208
M 399

Hinthamerstraat 206

Hinthamereinde D 75 (????)
1865A. van Dijk (mr. smid)
1875J. van Hirtum (mr. smid)
Hinthamereinde D 72 (1880)
1881A. Hamer (brander)
1908G.F. v.d. Leeuw (koopman) - J.T.F. v.d. Leeuw (koopman)
Hinthamerstraat 206 (1909)
1910J.T.F. v.d. Leeuw (koopman) - wed. G.F. v.d. Leeuw (winkelierster)
1928J.Th.F. van der Leeuw
1943Hassel G. v. (rijwielhandelaar)
Hinthamerstraat 208

Hinthamereinde D 72a (1880)
1908H. Jansen (boekhouder)
Hinthamerstraat 208 (1909)
1910H.W. Jansen (boekhouder)
1928wed. J.M.P. Scheffers
1960fa. Th. Meeuwsen & Zoon (interieurverzorging)

Hinthamerstraat 210
RijksmonumentM 400

Hinthamereinde D 76 (????)
Hinthamereinde D 73 (1880)
1881J. van Hirtum (winkelier in suikerwerken) - M.J. Sweens (lid van de gemeenteraad en koopman)
1908A.A.M. Sweens (handel in koloniale waren) - Firma P.J. Sweens (stoomkoffiebranderij) - J.J. Sweens
Hinthamerstraat 210 (1909)
1910A.A.M. Sweens (fa. P.J. Sweens) handel in koloniale waren, stoomkoffiebranderij - J.J. Sweens (particulier)

Hinthamerstraat 212
RijksmonumentM 401

Hinthamereinde D 76 (????)
1865P.J. Sweens (koopman in koloniale waren en olieslager met stoom)
1875wed. P.J. Sweens (koopman in kolonialew.)
Hinthamereinde D 73 (1880)
1881P.J. Sweens (koopman in koloniale waren)
1908A.A.M. Sweens (handel in koloniale waren) - Firma P.J. Sweens (stoomkoffiebranderij) - J.J. Sweens
Hinthamerstraat 212 (1909)
1910A.A.M. Sweens (fa. P.J. Sweens) handel in koloniale waren, stoomkoffiebranderij - J.J. Sweens (particulier)
1928fa. Q.J. Sweens
1943P.J. Sweens (koffiebranderij en theehandel) - wed. J.C. van Wanrooij-Sevens
19??In de Palmboom

Hinthamerstraat 214
M 402-403

Hinthamerstraat 214

Hinthamereinde D 77 (????)
1865J. van den Boom (dijkwachter en winkelier in kruidenierswaren) - A. van de Corput (timmerman) - Gez. van der Poel (wollennaaisters) - W. Refencouw (kleedermaker)
1875M.J. Sweens (lid van den gemeenteraad en koopm.)
Hinthamereinde D 74 (1880)
1908M.J. Sweens-Fritsen
Hinthamerstraat 214 (1909)
1910M.J. Sweens (lid van den gemeenteraad)
1943C.H.M. Vogel (goudsmid-opticiën)
1973Optiek Vogel
Hinthamerstraat 214a

Hinthamerstraat 214a (????)
1943W.J. Hendriks (stoffeerder)
Hinthamerstraat 214b

Hinthamerstraat 214b (????)
1943G.M. van d. Pas (caféhouder)
Hinthamerstraat 214f

Hinthamerstraat 214f (????)
2003? (De Vuurvogel) speelgoed

Hinthamerstraat D 75

Hinthamereinde D 78 (????)
1875M. Kluijtmans (winkelier in kruideniersw.)
1881M. Kluijtmans (winkelier in kruideniersw.)
Hinthamereinde D 75 (1881)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 216
M 404

De Blauwe Hand (????)
1753Piper
Hinthamereinde D 79 (????)
1865A.G. Voets (firma J Voets) zeepzieder
Hinthamereinde D 76 (1880)
1908H.F.J. Güppertz (essaieur bij den waarborg) - wed. L. Pronk-van Thiel
Hinthamerstraat 216 (1909)
1910Chr. Feteris (landmeter bij het kadaster) - H.F.J. Güpperts (essaieur bij den waarborg) - mevr. wed. C. Pronk-van Thiel
1928W.J.L. Peijnenburg
1943J.M.J. Peijnenburg (apoth. assistente) - fa. P.J. Peynenburg (schilder, drogisterij) - W.J.L. Peynenburg (huisschilder)

Hinthamerstraat D 76a

Hinthamerstraat D 76a (????)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 218-222

Hinthamerstraat 218
Gemeentelijk monumentM 405

Hinthamereinde D 77 (1880)
1908H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
Hinthamerstraat 218 (1909)
1910wed. A.J. Coppens (distilleerderij, wijnhandel, likeurstokerij, azijnfabriek) - H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
Hinthamerstraat 220
Gemeentelijk monument

Hinthamereinde D 78 (????)
1905filiaal W.J.M. Coppens (distillateur) - H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
1908W.J.M. Coppens (Firma wed. A.I. Coppens) distillateur - H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
Hinthamerstraat 220 (1909)
1910wed. A.J. Coppens (distilleerderij, wijnhandel, likeurstokerij, azijnfabriek)
1928Winkel Gedistilleerd
1943A.J. Grimm (bedrijfsl. limon.- en vruchtenfabr.) - Grimm's Handel Mij. N.V. (wijnen - likeuren - gedistilleerd)
19??? (Weijntjes) hang- en sluitwerk, meubelbeslag
Hinthamerstraat 222
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat D 78a (????)
1908C. Hartwijk (naaister) - wed. Hartwijk
Hinthamerstraat 222 (1909)
1910C. Hartwijk (naaister) - wed. Hartwijk
1928A.J. Grimm - mej. M.P.C. Grimm - wed. M. Grimm

Hinthamerstraat 224
Gemeentelijk monumentM 406

Het Casteel van Helmondt (????)
1710Hendrik Smits bron
Hinthamerstraat 224 (1909)
1999Anton en Rikie Belgers (Wijnhuis Belgers)

Hinthamerstraat ?
M 407

"De gecroonde Baers". Midden door het perceel "De gecroonde Baers" liep de lijn, waarlangs de huizen, voor de te graven Z.W.Vaart, moest worden geamoveerd. Verder zijn op deze zijde van het Hinthamereind nog afgebroken om plaats te maken voor het Kanaal:
"De drie Hoefijzers", "De Marsman", "De Wolsack", "De Kersseboom", "In Halfmaan", "De Lindeboom", "De Blindeman", "De gecroonde Ploeg" en "De Zevengester". (Coppens, winkel en branderij)
Bron: Mosmans 407 (Hinthamereind)

Zuid-Willemsvaart
 
Zuid-Willemsvaart
Hinthamerstraat 223
M 474

Hinthamerstraat 223

Hinthamereinde E 66 (????)
1865A.J. Mulders (mr. broodbakker)
1875A.J. Mulders (mr. broodbakker)
Hinthamereinde E 66 (1880)
1881A.J. Mulders (mr. broodbakker)
1908R. Mulders - J. Verbruggen (spekslager)
Hinthamerstraat 223 (1909)
1910R. Mulders - J. Verbruggen (spekslager)
1928J.H.C. Verbruggen - J.P.A.M. Verbruggen
1943J. Voets (winkelier) - Wijnschenk's Vischhandel
Hinthamerstraat E 66a

Hinthamereinde E 66a (????)
Hinthamereinde E 66a (1880)
1881Th. Richt (boekhouder)

Hinthamerstraat 221
M 475

Hinthamereinde E 65 (????)
1865firma wed. A.I. Coppens (likeurstoker, koopvrouw in steenkolen en dranken) - J.P.N. Coppens (snelazijnmaker)
1875A.D. Coppens (firma A.J. Coppens) lid van de kamer van koophandel - mej. Adr. Coppens (partikuliere)
Hinthamereinde E 65 (1880)
1881A.D. Coppens (firma A.J. Coppens, lid van de kamer van koophandel)
1908W.J.M. Coppens (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
Hinthamerstraat 221 (1909)
1910wed. A.J. Coppens (handel in wijnen en gedistilleerd)
1923Gilles P. Duuring (oogarts)
1928G.P. Duuring
1936G.P. Duuring (oogarts)
1943G.P. Duuring (oogarts)

Hinthamerstraat 219
M 476

De halve Maan (????)
17??Vincent Boom
Hinthamereinde E 64 (????)
1865J.C. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen) koopman in koloniale waren
1875J.C. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen) koopman in koloniale waren
Hinthamereinde E 64 (1880)
1881P. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen, koopman in kolonialewaren)
1908L. Meeuwese Asselbergs (firma Moonen) grossiers en winkeliers in koloniale waren
Hinthamerstraat 219 (1909)
1910L. Meuwese Asselbergs (koopman) - wed. G.J. Moonen (gross. en winkel in kol. waren)
1928fa. wed. P.J. Moonen
1943(219-217): fa. wed. P.J. Moonen (handel in koffie en thee)

Hinthamerstraat E 63

Hinthamereinde E 63 (????)
Hinthamereinde E 63 (1880)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat. (tussen 217 en 215)
Hinthamerstraat 215

Hinthamereinde E 31 (????)
1865A.J.W. Venhorst (logementhouder)
1875J.F. Focquin (kapitein tweede bataillon)
Hinthamereinde E 31 (1880)
1908R.A. van Heusden (notaris)
Hinthamerstraat 215 (1909)
1910R.A. van Heusden (notaris)
1928L.C.P.M. Meuwese
1943J.P.M. Meuwese (ambtenaar) - L.C.P.M. Meuwese (wethouder)

Hinthamerstraat 213-211

Hinthamerstraat 213

Hinthamereinde E 30 (????)
1865A. Janssen (kamerbehanger) - G. Neijnens (mr. smid)
1875A.P.H. Kievits (brander)
Hinthamereinde E 30a (1880)
1908Dames Reeselaar
Hinthamerstraat 213 (1909)
1910E. v.d. Dobbelsteen - J. Helgerdenaar-van Zwoll
1928mej. C.A. Popplein - mej. J.M.C. Popplein - W.J.A. Popplein - wed. J.G. Popplein
1943W.J.A. Pöpplein (leeraar) - wed. J.M. Pöpplein-Toonen
Hinthamerstraat 211
M 477-478

Hinthamereinde E 30 (????)
1881douarière Colen (geboren jonkvr. van der Does de Willebois, partikuliere)
Hinthamerstraat 211 (1909)

Hinthamerstraat 209
M 480

Hinthamereinde E 29 (????)
1865B.G. Vincent (klerk ten kantore van den directeur van 's rijksbelastingen in Noordbrabant) - L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
1875J. van den Dungen (mr. smid) - J. Vos (2e luitenant tweede bataillon) - L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
Hinthamereinde E 29 (1880)
1881L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
1908M.S.A. Abels (broodbakker) - R. Abels-Balink (modiste) - C. Eerhart (sigarensorteerder)
Hinthamerstraat 209 (1909)
1910M.S.A. Abels (broodbakker) - R. Abels-Balink (modiste)
1928wed. L. Kops - B.F.A. Messing - W. Schruijer
1943A.J. Bechthold (melkventer) - B.F.A. Messing - M.H.J. Messing (ambtenares distributie)
2008Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid

Hinthamerstraat 207
RijksmonumentM 481-482

Hinthamerstraat 207

Hinthamereinde E 28 (????)
1865A. van der Staaij (koopman in steenkolen) - J.J. van der Staaij (koopman in koloniale waren)
1875gebr. van der Staij (koopman in kolonialew.) - P.H. van de Ven-Sweens (partikulier)
Hinthamereinde E 28 (1880)
1908L.M. v.d. Staij (stoomkoffiebr.- tabaksk., in kol. waren)
Hinthamerstraat 207 (1909)
1910L.M. v.d. Staij (stoomkoffiebr.- tabaksk., in kol. waren)
1928fa. Voets en Werners - wed. H.J. Voets
1943B. Werners (v/h Gebr. van der Stay) handel in koloniale waren
Hinthamerstraat 207a

Hinthamerstraat 207a (????)
1943H. Beekmans (chauffeur) - F.L. Koekkoek (onderwijzer B.O.) - G. Pijnenburg (timmerman) - H.P. Verstappen (agent van politie)

Hinthamerstraat 205-203
Rijksmonument

Hinthamerstraat 205

Hinthamereinde E 27 (????)
1865D. Allee (administrat. d. milit. broodbakk.) - I. Mast (conducteur op eene stoomboot)
1875E.H.F. Siegmund (administrateur der militaire broodbakkerij)
Hinthamereinde E 27 (1880)
1881E.H.F. Siegmund (administrateur der militaire broodbakkerij) - gebr. van der Staij (koopman in kolonialew.)
1908A.D. van Zutphen (arts)
Hinthamerstraat 205 (1909)
1910A.D. van Zutphen (arts)
1928F.N.J. Hendrikx - J.P.J. van Loon
Hinthamerstraat 203
M 483-487

Hinthamereinde E 26 (????)
1865W. Merkx (direct. in het krankzinnigen gesticht)
1875dr. W.L.H. Strijbosch (geneesheer in het geneeskundig gesticht voor krankzinnig.)
Hinthamereinde E 26 (1880)
1881P. van Cromvoirt (rector)
1908J. van Geloven (broeder Overste) - M. Gerrits (moeder Overste) - J.M. Peters (rector) - Krankzinnigengest. Reinier v. Arkel
Hinthamerstraat 203 (1909)
1910J. van Geloven (broeder Overste) - M. Gerrits (moeder Overste) - C. Peters (rector) - Krankzinnigengest. Reinier v. Arkel
1923Franciscus J.M. Franken (rector 'Reinier van Arckel')
1928Reijnier van Arckel Geneesk. Gest.
1943wed. A.Th. van Beek-Metz - P. de Beer - B.J. van de Berg - W. van Berge Henegouwen - J. van Bergen - J. van de Berk (landbouwer) - J.C.M. Coraij - L. Diepstraten - L.J. van Dijk (schoenmaker) - M.A.M. van Dijk (rector) - wed. A.M. van Dorst-Augustijn - A.J. van Dries - J.A. van Elsakker (bakker) - wed. G. van Engelen-Dekkers - J.C. Hakfoort (landbouwer) - S. Hanegraaf (landbouwer) - H. Hintjes - S. Hofmans - wed. W.M. Hoskens-Smetsers - A.L. Jansen (sigarenmaker) - wed. A.F. Janssen-Bödding - K. Kappe (grondwerker) - G. van de Kimmenade - Th.P.C. Kling (boekhouder) - H. Klopper (broodbakker) - J.P. Kortsmit - A.A. Lathouwers (klompenmaker) - P.W. van Loenhout (metselaar) - wed. M. Louwrensen-Beekmans - P. van Meel (orgeldraaier) - H. Netten - C. Pennings - J.H. Peters (sigarenmaker) - J. van Rooij (grondarbeider) - P. Schrauwen - P.J. Strijbos - D. Tinus (machinist op een boot) - J. Verhoeven (sigarenmaker) - A. Vervaeck (boekbinder) - M.H. Wiellevaye-van Dun - S.G. van Wijnen - wed. M.S.H. v.d. Zee-Bellanger
1965Reinier van Arkel (vrouwen) (Zusters van Barmhartigheid)

Hinthamerstraat 201
M 488

Hinthamereinde E 25 (????)
1865C. Berkenhamer (gepens. sergeant) - J. Dobbelsteen (firma Dobbelsteen Brands) winkelier in manufacturen - H. Eras (firma L Eras, pijpenfabrijkant) - J. van der Pas (wollennaaister)
1875A. Ebeling (2e luit. eerste bataillon) - wed. Keijzer (partikulier) - Aug. de Rooij (mr. goud en zilversmid)
Hinthamereinde E 25 (1880)
1881Aug. de Rooij (mr. goud en zilversmid)
1908A. de Rooij (goudsmid) - Kinderen de Rooij (depôt postzegels, winkeliersters) - J.H. Zwaga (notarisklerk)
Hinthamerstraat 201 (1909)
1910A. de Rooij (goudsmid) - Kinderen de Rooij (depôt postzegels, winkeliersters) - J.H. Zwaga (notarisklerk)
1928mej. J.F.A. Janssen - mej. C.N.M. de Rooij - mej. M.A.H. Schoeren
1943C.F.P.M. Janssen (winkelierster) - J.F.A. Janssen (kantoorbediende)

Hinthamerstraat 199
RijksmonumentM 489

Hinthamereinde E 24 (????)
1865G.J. van Erp (mr. broodbakker, veehouder en koopman)
1875R. van Haeren (mr. broodbakker) - J.M. van de Ven (partikulier)
Hinthamereinde E 24 (1880)
1881R. van Haeren (mr. broodbakker)
1908J.H. van Haeren (broodbakkerij)
Hinthamerstraat 199 (1909)
1910J.H. van Haeren (broodbakkerij)
1923Johannes H. van Haeren (broodbakker)
1928mej. H.M.G. Hirdes - wed. C. Hirdes - Th.J. Roeffen
1943T.J. Roeffen (brood- en banketbakker)

Hinthamerstraat 197-195
M 490

Hinthamerstraat 197

Hinthamereinde E 23 (????)
1865L.M. Seijffers (vleeschhouwer en koopman in vette kalveren)
1875L.M. Seijffers (vleeschh. en koopm. in kalveren)
Hinthamereinde E 23 (1880)
1881J.B. Keukenbrink (4e kl. gepension.) - L.M. Seijffers (vleeschh. en koopman in kalveren)
1908Th.A. van Ravenstein (steenkoolhandel)
Hinthamerstraat 197 (1909)
1910Th.A. van Ravenstein (steenkolenhandel)
1923Willem A. Carre (zonder) - Petrus P. Delft (schoenmaker)
1928W.A. Carré - T.C.J.I. van Ravenstein - Th.A. van Ravenstein
1943H.J. Lensen (koopman)
Hinthamerstraat 195

Hinthamereinde E 23a (????)
1908J.G. Klokgieters (ingenieur)
Hinthamerstraat 195 (1909)
1910wed. G. Poell-v.d. Kamp
1923Hubertus J. van Bokkel (kleermaker)
1943wed. M. Brouwer-Scholks - H.H. Rutten (loodgieter)

Hinthamerstraat 193
M 491

Hinthamerstraat 193

Hinthamereinde E 22 (????)
1865P.H. van der Ven (sigarenfabrijkant)
1875H.W.A. Hohmann (wijnhandelaar, likeurstokeren agent der brandverzekering-maatschappij voor het koninkrijk der Nederlanden)
Hinthamereinde E 22 (1880)
1881A. van Gerve (partikulier) - J.H. van de Ven (partikulier) - M.C. van de Ven (partikulier)
1908F.J. Kops (kunstschilder)
Hinthamerstraat 193 (1909)
1910F.J. Kops (kunstschilder)
1928C.J.A. van der Pennen
1943J. van Schijndel (pakhuisknecht)
Hinthamerstraat 193a

Hinthamerstraat 193a (????)
1923Antonius B.J. Arts (koopman in kaas en paardenvleesch)
1928A.B.J. Arts
1943A. Arts Passon (kaashandel) - A.B.J. Arts (koopman) - J.H.J. Coraij (schilder)
19??Handboekbinderij 'Papyrus'

Hinthamerstraat 191-189
M 492

Hinthamerstraat 191

Hinthamereinde E 21a (????)
1908J. Heuvelmans (juwelier)
Hinthamerstraat 191 (1909)
1910L.P.N. van Valkenburg (hoofdopzichter bij de restauratie St. Janskerk, leeraar Kon. school)
1928C.J. van de Wouw - M.H.C. van de Wouw
1943J.J.C. van d. Rijdt (bierbottelaar)
Hinthamerstraat 189

Hinthamereinde E 21 (????)
1865A.L.F. Coelen (ontvanger der plaatselijke belastingen 1e kl.) - M. van der Maren (boekhouder) - M. van der Maren (gep. sergeant-majoor) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metselaar)
1875A.S. van Oosterhout (logement en tapper) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metsel.)
Hinthamereinde E 21 (1880)
1881T.M. Poierre (schatter in de bank van leening) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metselaar)
1908J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman)
Hinthamerstraat 189 (1909)
1910J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman)
1928E.P.L. Straatman
1943fa. E. Straatman & Zn. (taxateur, bouwbedrijf en mach. houtbewerking) - J.R.F. Straatman (bouwkundige)

Hinthamerstraat 187
M 493

Hinthamereinde E 20 (????)
1865A. van den Broek (logementhouder)
1869wed. A. van den Broek (logement en stalling 'de stad Oss')
Hinthamereinde E 20 (1880)
1881A.S. van Oosterhout (logement en tapper)
1908L.P. Vos (café 'de oude stad Oss' logem. en stalling)
Hinthamerstraat 187 (1909)
1910L.P. Vos (café 'de stad Oss' burger hotel en stalling)
1928A.Th. Ruijssenaars
1943A.T. Ruijssenaars (caféhouder) - A.Th. Ruijssenaars (café Stad Oss)
1991Tiny en Thea Ender (café Stadt Oss)

Sint Jabobstraat. (tussen 187 en 185)
Hinthamerstraat 185
M 494

Hinthamereinde E 19 (????)
1865J. van Wordragen (logementhouder)
1875A. Spierings (logementhouder)
Hinthamereinde E 19 (1880)
1881M. Grimminck (logementhouder)
1908A.J.J. de Rooij (café logement en stalling)
Hinthamerstraat 185 (1909)
1910A.J. van Erp (caféhouder)
1923Antonius J. van Erp (caféhouder)
1928A.J. van Erp
1943W. Schruijer (hotel, café-rest.-houder)
1961Hotel Victoria

Hinthamerstraat 183
RijksmonumentM 495-496

Hinthamereinde E 18 (????)
1865F.B. Suijs (firma J. v.d. Lee-Suijs) likeurstoker, grossier in wijnen en gedistilleerd
1875F.B. Suijs (wijnhandel. en grossier in gedistill.)
Hinthamereinde E 18 (1880)
1881F.B. Suijs (wijnhand. en grossier in gedistilleerd)
1908J.A.W. Suijs (fa. F.B. Suijs) wijnhandelaar
Hinthamerstraat 183 (1909)
1910J.A.W. Suijs (fa. F.B. Suijs) wijnhandelaar
1919Suijs (fa F.B. Suijs) wijnhandel 'De Druif'
1928W.W. Beurden - J.A.M. Roelands - J.H. Roelands - wed. H.J. Scheermakers - W.I.C. van Veelen - J.W. Verkuijlen - mej. C.J.M. Verkuijlen
1943J.J.A. Hooijmans (kantoorbediende) - H.G.M. Roelands (reiziger) - J.H. Roelands (grossier in suikerwerken)

Hinthamerstraat 181
RijksmonumentM 497-498

Hinthamereinde E 17 (????)
1865J. van der Lee (particulier)
1875J. van der Lee (partikulier)
Hinthamereinde E 17 (1880)
1881J. van der Lee (partikulier)
1908Ch.P.G. Gorissen (waarn. Insp. S.S.)
Hinthamerstraat 181 (1909)
1910Ch.P.G. Gorissen (inspecteur S.S.)
1928P.A. Mulders
1943B.F.M. van Kerkhoff (admin. R.K. Smedenpatroonsbond)

Hinthamerstraat 179
M 499

Hinthamereinde E 16 (????)
1865W.M.H. Anten (2e luit. bij het 5e reg. inf.) - J. van Esch (mr. kleedermaker) - P. Gloudemans (mr. koper- en blikslager)
1875J. van Esch (mr. kleermaker)
Hinthamereinde E 16 (1880)
1881J.C. Meuwese (partikulier) - L. Meuwese (zoutzieder)
1908C.L.J.M. Romme (administrateur der godsh.)
Hinthamerstraat 179 (1909)
1910C.I.J.M. Romme (administrateur der godsh.)
1928A.M.H. Tonnaer - mr. A.A.M. Tonnaer
1936Pastorie St. Jacob
1943F.J. Hochstenbach (kapelaan) - F.J. Noijons (pastoor) - A.A.M. Swagemakers (kapelaan) - L.H.C. Verhoeven (kapelaan)
1965Pastorie St. Jacob

Hinthamerstraat 177
RijksmonumentM 500

Hinthamereinde E 15 (1880)
1881F.A. Ghijben (partikulier) - J.A.C. Richt (commissionnair) - J.J. Richt (klerk) - wed. J.A. Richt (partikuliere) - wed. mr. E.A.G. Romme (partikuliere)
1908B.J.A. Rehl (kapelmeester 2e Regt. infanterie)
Hinthamerstraat 177 (1909)
1910B.J.A. Rehl (kapelmeester 2e regt. infanterie)
1923Henricus R. Gremmée (onderwijzer)

 
Hinthamerstraat 175
Rijksmonument

Hinthamereinde E 15 (????)
1865H.J. van Grinsven (firma T.M. van Grinsven) leerlooijer, mr. schoen- en zadelmaker
1875wed. R. Rommer (partikuliere)
Hinthamereinde E 15a (1880)
Hinthamerstraat 175 (1909)
1910Dames Richt
1928mej. C.M.A.M. Meuwese
19??Sint Jacobskerk
2007(Jeroen Boschplein 2): Jheronimus Bosch Art Center

 
Hinthamerstraat 173
M 501

Hinthamereinde E 14 (????)
1908C.A. Henskens (schilder)
Hinthamerstraat 173 (1909)
1910Werkplaats van C.A. Henskens (schilder)

Hinthamerstraat 171

Hinthamereinde E 14 (????)
1865J.M. van der Ven (particulier)
Hinthamereinde E 14a (1880)
1908A.C.G. Rooij
Hinthamerstraat 171 (1909)
1910A.C.G. de Rooij
1928J.W. Schute

Hinthamerstraat 169
M 502

Hinthamereinde E 13 (????)
1865H. van de Foelart (kapellaan in de kerk St. Jacob) - P. Kemps (pastoor der kerk St. Jacob) - P. Verhoeven (kapellaan in de kerk St. Jacob)
1875J.P. van Gennip (kapellaan in de kerk v. St. Jacob) - P. Kemps (oud pastoor der kerk van St. Jacob) - J.A.G. Suijs (kapellaan in de parochiekerk van St. Jacob) - P. Verhoeven (pastoor in de kerk van St. Jacob)
Hinthamereinde E 13 (1880)
1881J.A.G. Suijs (kapelaan der parochie van st. jacob) - P. Verhoeven (pastoor in de kerk van st. jacob)
1909J. Brekelmans (kapelaan St. Jacob) - F.F. Franken (kapelaan St. Jacob) - H.A. van Onsenoort (kapelaan en rector St. Antoniusgest.) - C.C. Prinsen (pastoor St. Jacob)
Hinthamerstraat 169 (1909)
1910J. Brekelmans (kapelaan St. Jacob) - F.F. Franken (kapelaan) - H.A. van Onsenoort (kapelaan en rect. St. Antoniusgest.) - C.C. Prinsen (pastoor St. Jacob)
1923Hermanus A. Aldenhuisen (kapelaan) - Johannes C.A. Bijnen (kapelaan)
1928H.A. Aldenhuisen - J.J.C.A. Bijnen - A.J. Pessers - Mgr. C.C. Prinsen

Hinthamerstraat 167
M 503

Hinthamereinde E 12 (????)
1865P.G. Govers (mr. loodgieter en brandm.) - J.F.P. Maissan (banketbakkers bediende)
1875P.G. Govers en Zn. (mr. loodgieter) - wed. J. Verhoeven (winkel. in kruidenierw.)
Hinthamereinde E 12 (1880)
1881J.P. van Gennip (kapelaan der parochie v. st. jacob) - P.G. Govers en zn. (mr. loodgieters)
1908E.J. Govers (beëedigd klerk rechtbank)
Hinthamerstraat 167 (1909)
1910C.A. Henskens (mr. huisschilder)
1923Augustinus Böttcher (sigarenwinkelier en koster St. Jacob)
1928A. Bottcher

Achter den Doove
Hinthamerstraat E 10

Hinthamereinde E 10 (????)
1881wed. J. Verhoeven (winkel in kruideniersw.)

Hinthamerstraat 165
M 504

Hinthamereinde E 9 (????)
1865A.F. van Zuijlen (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875J. van Heeswijk (winkelier in manufacturen enz.)
Hinthamereinde E 9 (1880)
1881mej. Adr. Coppens (partikuliere) - H. van de Wiel (in kruidenierswaren)
1908J. van Dinther (kruidenier)
Hinthamerstraat 165 (1909)
1910C.A. van Dinther (boekhouder) - J. van Dinther (kruidenier)
1923Johannes M. van Dinther (goudsmid) - Johannes van Dinther (kruidenier)
1928J. van Dinther - J.M. van Dinther

Hinthamerstraat E 8

Hinthamereinde E 8 (????)
1865J.B. Plettenburg (water- en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat E 7

Hinthamereinde E 7 (????)
1865A. Melching (tapper)
Vervallen (1909)

Parochiestraat.
 
Mgr. Prinsenstraat.
Hinthamerstraat 163
M 505

Hinthamereinde E 6 (????)
1865I.A. van Deutekom (mr. broodbakker) - J. Kerssemakers (particulier)
1875jonkh. L.M.C. Rollin Couquerque (3e regement vesting-artillerie) - T. Verhoeckx (mr. broodbakker)
Hinthamereinde E 6 (1880)
1881T. Verhoekx (mr. broodbakker)
1909mej. C. Brak - G. Gorissen (particulier) - P.A.A. Verhoeckx (brood- beschuit en banketbakker)
Hinthamerstraat 163 (1909)
1910mej. C. Brak - mej. M. v.d. Heuvel - P.A.A. Verhoeckx (brood- beschuit en banketbakker)
1928mej. C.M.M. Offermans - A.J.A. Verhoeckx
1943fa. P. Verhoeckx van Wamel (bakker) - A.J.A. Verhoeckx (broodbakker) - C.J. Verhoeckx (kantoorjuffrouw)
19??Cafetaria De Fijnproever

Hinthamerstraat 161
M 506

Hinthamereinde E 5 (????)
1865W. van Dijk (geägreëerde klerk ten kantore van den ontvanger der in- en uitg. regten en accijns.) - A. Kievits (winkelier in kruidenierswaren) - B. Kievits (rijks-opzigter van den waterstaat 1 kl.) - M.J. Koenen (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. Verbeeten (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875G.F. van Gerve (particulier) - G. Sterk (luitenant ter zee)
Hinthamereinde E 5 (1880)
1881G.F. van Gerve (partikulier)
1909G.F. van Gerve (metaalwarenfabriek)
Hinthamerstraat 161 (1909)
1910G.F. van Gerve (metaalwarenfabrikant)
1928A. de Gier - J.A.W. van der Kroef
1943H.J.G. Deiman (reiziger in manufacturen) - wed. C.C.L. Reijne-van Ierland - W. Voets (ass. zuivelfabriek) - W.J. Voets

Hinthamerstraat 159
RijksmonumentM 507

Hinthamereinde E 4 (????)
1865G. van Gerve (mr. koperslager en koperdraaijer met stoom) - J. Kuijpers (landmeter) - M.A. Venker (landmeter 3e kl.)
1875J.H. Bourrigter (kapitein vierde bataillon) - G. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar)
Hinthamereinde E 4 (1880)
1881G. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar)
1909J.C.M. Gerrese (mr. timmerman) - wed. J. Moussault
Hinthamerstraat 159 (1909)
1910J.C.M. Gerrese (mr. timmerman) - wed. J. Moussault
1923Johannes P.M. Gerrese (timmerman)
1928J.P.M. Gerrese - F.J.M. Moussault - wed. A.M.J. Moussault - R.K. Foto Persbur. Het Zuiden - H.A.C. Waltz
1943E.A.M. Gerrese (boekhoudster) - P.A. Tak (horlogemaker)

Hinthamerstraat 157
RijksmonumentM 508

Hinthamereinde E 3 (????)
1865T. van Tuijn (stoelenmatter en wieldraaijer)
1875L. van Tuijn (stoelenmatter en wieldraaijer)
Hinthamereinde E 3 (1880)
1881L. van Tuijn (wieldraaier)
1908Jos. Schroeders (handelsreiziger) - E. Straatman (mr. timmerman en metselaar)
Hinthamerstraat 157 (1909)
1910Jos. Schroeders (handelsreiziger) - E. Straatman (mr. timmerman en metselaar)
1923Laurent van Beers (schoenmaker)
1928C.J. van Beers - L. van Beers
1943H.J. van Dal (opperman) - A.G. van Eijck (koopman)
1956C. Schaap (vishandelaar)

Hinthamerstraat 155-151
RijksmonumentM 509

Hinthamerstraat 155

Hinthamereinde E 2b (????)
1909G. van Kollenburg en Zoon (mr. metselaars) - E. van Kollenburg (tailleuse)
Hinthamerstraat 155 (1909)
1910G. van Kollenburg en Zoon (mr. metselaars)
1928G.W.M. van Kollenburg
1943G.J.M. Kollenburg (onderwijzer) - G.M.M. van Kollenburg (metselaar) - M.P.P. Kollenburg (kantoorjuffrouw)
Hinthamerstraat 153

Hinthamereinde E 2 (????)
1865J. Goossens (firma geb. Goossens, beeldhouwers)
1875J. van der Geld (beeldhouwer) - G. Goossens (partikulier)
Hinthamereinde E 2 (1880)
1881G. Goossens (partikulier)
1908G.J. Klompers (gemeente-opzichter) - I.F. van Son (particuliere)
Hinthamerstraat 153 (1909)
1910G.J. Klompers (gemeente-opzichter)
1928mej. Th.M.Ph. van Luijtelaar
1943E.M. Brekelmans (kleermaker) - Th.J.J. Brekelmans (ass. accountant)
Hinthamerstraat 151

Hinthamereinde E 2a (????)
1865G. Goossens (beeldhouwer)
Hinthamereinde E 2a (1880)
1881M.A. Posno (partikuliere)
1909M.J.A. Nuijts - wed. F.A. Ophoff
Hinthamerstraat 151 (1909)
1910wed. F.A. Ophoff
1923Wilhelmus M.A.A. Bergé (boekhouder)
1928mej. M.J.G. Heijmans - mej. S.C.P.A. Heres - H.M. Vostermans
1943V.G. Marcolina (terrazzowerken)

Hinthamerstraat 149
M 510

Hinthamereinde E 1 (????)
1865J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
1875J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
Hinthamereinde E 1 (1880)
1881J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
1908A.H. van Mackelenberg (oud comm. der telegrafie)
Hinthamerstraat 149 (1909)
1910A.H. van Mackelenberg (gew. commies bij de rijksteleg.)
1928B.H. Kerstel - K.E. van Mackelenberg
1943wed. C.C.J. Hohman-van Oskeuls - wed. M.F.J. van der Loo-Esser

Geerlingsebrug. (tussen 149a en 147)
Hinthamerstraat 147-143

Hinthamerstraat 147
M 309

Hinthamerstraat F 1 (????)
1865J.H. Nieuwenhuijzen (agent van stoombootdiensten)
1875mej. P. Nieuwenhuijzen (partikuliere)
Hinthamerstraat F 1 (1880)
1905F.J. Abbenhuijs (boekhouder)
1908F.J. Abbenhuijs (particulier)
Hinthamerstraat 147 (1909)
1910F.J. Abbenhuijs (particulier)
1923Maria P. van Druenen (zonder)
1928H.M. v.d. Boogaart - J.M.M. v.d. Boogaart - echtg. A. Frijlink
1943H.M. van de Boogaart - B.T. Verkuilen (stoffeerder)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees
Hinthamerstraat 145
M 310

Hinthamerstraat F 2 (????)
1865J. Gans (koopman in vette kalveren) - J. Gans (vleeschhouwer)
1875J. Gans (vleeschhouwer) - A. Mugge (partikulier)
Hinthamerstraat F 2 (1880)
1881Sr. J. Gans (vleeschhouwer)
1905L.A.M. van Orten (goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier)
1908L.A.M. Orten (mr. goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier, chef sigarenfabriek)
Hinthamerstraat 145 (1909)
1910L.A.M. van Orten (mr. goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier)
1928J.C. Poulus
1943J.C. Poulus (kachelsmid) - M. Poulus (kantoorbediende)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees
Hinthamerstraat 143
M 311

Hinthamerstraat F 3 (????)
1865N. van Zuijlen (commissionnair in koloniale waren)
1875N. van Zuijlen (commissionair in kolonialew.) - P.J.J. van Zuijlen (boekhouder)
Hinthamerstraat F 3 (1880)
1905van Bellekum - wed. J. van den Bouwhuijsen-van de Ven (bloemisterij)
1908R. v. Dijk-v. Hees (boek- en papierh. meesterkn. drukkerij)
Hinthamerstraat 143 (1909)
1910R. van Dijk (boek- en papierh. boekdrukker)
1923Arnoldus R. van Dijk (letterzetter)
1928Dijk en van Hees - A.R. van Dijk - J. van Hees
1943A.R. van Dijk (kantoorboekhandel en drukkerij) - J.F.L.M. van Dijk (muziekleeraar)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees
Hinthamerstraat F 3a

Hinthamerstraat F 3a (????)
1875jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advokaat, commies ter provinciale griffie, en rechter plaatsvervanger)

Hinthamerstraat 141
RijksmonumentM 312

Hinthamerstraat F 4 (????)
1865jhr. mr. H.F. de Grez (grondeigenaar E.k.) - jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advokaat)
1875jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advocaat en rechter plaatsvervanger)
Hinthamerstraat F 4 (1880)
1881jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (lid der ridderschap in Noord-Brab., commandeur van St. Michaël vab Beijeren en plaatsvervangend kantonrechter)
1908mr. P.H. Loeff (advocaat en procureur)
Hinthamerstraat 141 (1909)
1910mr. J. van der Grinten (advocaat en procureur) - mr. P.H. Loeff (president arr. rechtbank)
1928mr. P.H. Loeff - mr. P.P.M. Loeff

Hinthamerstraat 139-137

Hinthamerstraat 139
M 313

Hinthamerstraat F 5 (????)
1865H. van Hooft (winkelier in manufacturen)
1875H.A. Coppens (mr. schrijnwerker)
Hinthamerstraat F 5 (1880)
1881A.J. Brekelmans (winkelier)
1908C.J. Florie-van Ree (winkelier)
Hinthamerstraat 139 (1909)
1910C.A.M. Dankers (in kol. waren)
1923Cornelis A.M. Dankers (winkelier) - Cornelis J. Florie (zonder)
1928C.A.M. Dankers - wed. C.J. Florie
1943C.A.M. Dankers (kruidenier) - M.J.F. Straatman (boekhoudster naaimachinehandel) - wed. M.P. Straatman-Brok
Hinthamerstraat 137
M 314

Hinthamerstraat F 6 (????)
1865wed. Zwalve (baker) - A.R. van Zwol (water- en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875B. van den Dungen (winkel. in kolonialew.) - A.R. van Zwol (partikulier)
Hinthamerstraat F 6 (1880)
1908A.A. van den Dungen (handelsreiziger) - J.H. van den Dungen (winkel in kol. waren)
Hinthamerstraat 137 (1909)
1910A.A. van den Dungen (handelsreiziger) - J.H. van den Dungen (winkel in kol. waren)
1923Johannes H. van den Dungen (koopman kol. waren)
1928J.H. van den Dungen
1943F.W.P. Klaassen (graveerinrichting, stempelfabriek) - Ferd. Klaassen (stempel- chablonen en clichéfabriek)

Clarastraat. (tussen 137 en 135)
Hinthamerstraat 135
RijksmonumentM 315

Hinthamerstraat F 7 (????)
1865J. van de Kamp (mr. broodbakker) - A.A.O. Pool (zonder beroep)
1875R.J. de Bruijn (mr. goudsmid) - J. van de Kamp (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat F 7 (1880)
1881J. van de Kamp (mr. broodbakker)
1908M.C.M. Schellekens- v.d. Kamp (broodbakker)
Hinthamerstraat 135 (1909)
1910M.C.M. Schellekens (broodbakker)
1928B.N.M. van Schijndel - C.H. van Schijndel
1943J.L.A.M. Groneman (brood- en banketbakker) - C.H. van Schijndel - J.C.M. van Schijndel (bakker)

Hinthamerstraat 133-129

Hinthamerstraat 133
M 316

Hinthamerstraat F 8 (????)
1865mr. A.J.T.H. van den Bergh (advokaat generaal bij het provinciaal geregtshof)
1875L. van Geffen (commissionnair)
Hinthamerstraat F 8 (1880)
1908L.L. van Geffen (handelsagent)
Hinthamerstraat 133 (1909)
1910L.L. van Geffen (particulier)
1928J.J.M. van Mackelenbergh
1943L.J. Doomernik (agent levensverzekering)
Hinthamerstraat 131
M 317

Hinthamerstraat F 9 (????)
1865A.H. Kante (boekhandelaar en bibliotheekhouder) - wed. R. Prevôt (gepensioneerde)
1869A.H. Kante (binnen- en buitenlandsche boek- en muziekhandel)
1875mej. J. Coppens (partikuliere) - E. de Fernelmont (schilder en winkelier)
Hinthamerstraat F 9 (1880)
1881mej. J. Coppens (partikuliere) - S.J. Visser (particulier)
1908P.J. Hendrikse (boekhouder) - G.J. van der Vliet (klerk, schoonschrijver) - B.M. van der Vliet-Koets (gemeente-vroedvrouw)
Hinthamerstraat 131 (1909)
1910G.J. van der Vliet (klerk) - B.M. van der Vliet-Koets (gemeente-verloskundige)
1943Gebrs. van Mackelenbergh (handel in landbouwartikelen, handel in staalwaren)
1960Gebrs. van Mackelenbergh (ijzerhandel)
Hinthamerstraat 129
M 318

Hinthamerstraat F 10 (????)
1865A.A. van Mackelenbergh (firma Gebs. van Mackelenbergh) koopman in ijzerwaren
1875A.A. van Mackelenbergh (firma Gebr. van Mackelenberg) koopman in ijzerwaren
Hinthamerstraat F 10 (1880)
1881A.A. van Mackelenbergh (firma gebr. van Mackelenberg, koopman in ijzerwaren)
1908Firma Gebrs. van Mackelenbergh (ijzerhandel) - wed. A.A. van Mackelenbergh - wed. J.J. van Mackelenbergh
Hinthamerstraat 129 (1909)
1910Firma Gebrs. van Mackelenbergh (ijzerhandel) - wed. A.A. van Mackelenbergh - wed. J.J. van Mackelenbergh
1928A.J.M. van Mackelenbergh - wed. A.A. van Mackelenbergh
1943"Mackelenbergh, Gebrs. van (handel in landbouwartikelen", " handel in staalwaren)" - J.J.M. van Mackelenbergh (koopman)

Hinthamerstraat 127
M 319

Hinthamerstraat F 11 (????)
1865F.I. Hagen (broodbakker)
Hinthamerstraat F 11 (1880)
1881L.J.A. Messing (broodbakker)
1908L.J.A. Messing (brood- en beschuitbakker)
Hinthamerstraat 127 (1909)
1910L.J.A. Messing (brood-, beschuit- en koekbakker)
1928L.J.A. Messing - W.B.F.M. Messing
1943W.B.F.M. Messing (broodbakker) - W. Messing-Hurkens (bakker)
1960Messing (luxe bakkerij)

Hinthamerstraat 125
M 320

Hinthamerstraat F 12 (????)
1865E.W. van Hoogstraten (winkelier in kruidenierswaren) - J.F.C. Teulings (goud en zilversmid)
1875W. van den Boer (winkel. in manufact. en aansprek.)
Hinthamerstraat F 12 (1880)
1881W. v.d. Boer (winkel in manufact. en aanpreker) - J.C.M. van Rooij (beambte)
1893M. van Vucht
1908Th. van Tuijn (boekhouder) - G. van Vucht (varkens- en rundsslager)
Hinthamerstraat 125 (1909)
1910G. van Vucht (varkens- en rundsslager) - mevr. Wichelhause
1923Theodorus E. Dirriwachter (mr. slager)
1928Th.E. Dirriwachter
1943Th.E. Dirriwachter - W.M.Th. Dirriwachter (slager)
2005? (The World of Walking) wandelwinkel
2008? (Plantage Books & More)

Hinthamerstraat 123
M 321

Hinthamerstraat F 13 (????)
1865W.A. Peeters (schatter voor brandverzekering-maatschappijen en aannemer van openbare werken) - J.C.F. Weber (muzijkonderwijzer)
1875W.A. Peeters (schatter, voor brandverzekering-maatschappijen) - Smits (partikulier)
Hinthamerstraat F 13 (1880)
1881J. Heldentucker (commies verificateur) - F.J.A. Peeters (boekhouder) - wed. W.A. Peeters (partikuliere) - Th. van Weert (vleeschhouwer)
1908J. Peeters (koopman)
Hinthamerstraat 123 (1909)
1910F. Merkx (timmerman en winkelier) - P. Roussel (agent levensverzekering)
1928F.J. Merkx

Hinthamerstraat 121-119
M 322

Hinthamerstraat 121

Hinthamerstraat F 14a (????)
1908A.H. Schlesinger (adm. Israël. armen) - wed. E. van Vliet-de Lima
Hinthamerstraat 121 (1909)
1910M. van Bokhoven en Zn. (beeldh., marmer en steenh.)
1923Michael van Bokhoven (beeldhouwer)
1928M. van Bokhoven
1943F.J.G. Claassen (graveur)
Hinthamerstraat 119

Hinthamerstraat F 14 (????)
1865mr. P.M. Schlesinger (advokaat)
1875mr. P.M. Schlesinger (advocaat)
Hinthamerstraat F 14 (1880)
1881mr. P.M. Schlesinger (advocaat)
1908Jac. A.J. van Mackelenbergh-Souren (electriciën)
Hinthamerstraat 119 (1909)
1910M. van Bokhoven en Zn. (beeldh., marmer en steenh.)
1923Antonius J.J. van Bokhoven (kunstschilder)
1928A.J.J. van Bokhoven
1943wed. M.A. v.d. Wiel-v.d. Bogaert
????Ad van der Stokker (Van der Stokker Meubelen)

Hinthamerstraat 117-115
M 323

Hinthamerstraat 117

Hinthamerstraat F 15 (????)
1865jhr. T.L. Gevers Deijnoot (ritmeester bij het 4 reg. dragonders) - J. Vissers (kuiper en slijter in gedistilleerd)
1875P.C. Boeren (slijter in gedistel. en conduct.) - dr. C.C.A. Keickens (eerstaanwezend officier gezondheid)
Hinthamerstraat F 15 (1880)
1881M. van Belle (reiziger) - P.C. Boeren (partikulier)
1893W. Haps
1908W.J. Dirriwachter (varkens- en rundsslager) - J.H. Jentzema (costumière) - J.H. Jentzema (hoofdagent van politie)
Hinthamerstraat 117 (1909)
1910Th.E. Dirriwachter (varkens- en rundsslager)
1923Karel Th. Boeren (slager)
1928K.Th. Boeren
1943M.L.M. van Riel (koopman)
1961C. Kleijn (cafetaria)
Hinthamerstraat 115

Hinthamerstraat 115 (????)
1910W.C.M.M. van Litsenburg (graveur, stempelfab.) - W.J. van Litsenburg (meesterknecht)
1943wed. M.W. van Beugen-van Laarhoven

Hinthamerstraat 113
M 324

Hinthamerstraat F 16 (????)
1865T.W. van Delft (vleeschhouwer)
1875J. Gans (koopman in kalveren) - K.A. Pfeiffer (1e luitenant eerste bataillon)
Hinthamerstraat F 16 (1880)
1881Jr. J. Gans (koopman in kalveren)
1908J. Gans (rundsslager)
Hinthamerstraat 113 (1909)
1910J. Gans (vleeschhouwer)
1923Johannes G.Chr.M. van Genabeek (schrijver telegrafie) - wed. Gerardus P. van Genabeek (zonder)
1943J.J. Lugte (ambt. Posterijen) - J.S. Lugte

Patrijspoortje. Steegje in de Hinthamerstraat, tusschen perc. 324 en 325. Verbastering van Potteypoortje. De Bossche regeeringsfamilie Pottey stond als dooppeter over dit steegje.
Bron: Mosmans
Hinthamerstraat 111
M 325

Hinthamerstraat F 17 (????)
1865H.A. van Genabeek (mr. koper- en blikslager, loodgieter en winkelier)
1875H.A. van Genabeek (mr. koper- en blikslager, loodgieter en winkelier)
Hinthamerstraat F 17 (1880)
1881H.A. van Genabeek (mr. koper en blikslager, loodgieter en winkelier)
1908G.P. van Genabeek (loodgieter) - wed. H. van Genabeek
Hinthamerstraat 111 (1909)
1910G.P. van Genabeek (loodgieter, zinkwerker) - J. van de Will (kantoorknecht)
1923Antonius F.C.M. van Genabeek (loodgieter) - Wilhelmus G.A.Th. Gerritse (meelfabrikant)
1928A.F.C.M. van Genabeek
1943A.F.C.M. van Genabeek (loodgieter) - fa. G.P. van Genabeek (sanitair, lood- en zinkwerken)
1983van Genabeek B.V. (sanitair)

Hinthamerstraat 109
M 326

Hinthamerstraat F 18 (????)
1865L. Stollenwerk (photograp., winkel. in spieg.)
1875A.J.N.J. Bolsius (apotheker) - H.L.J. van Scevichaven (partikulier)
Hinthamerstraat F 18 (1880)
1881H.L.J. van Schevichaven (partikulier) - W. van Zon (apotheker)
1908G. v.d. Braak (depôthoudster drogisterij) - P. v.d. Braak - P. v.d. Dungen (winkelchef Houtman) - Filiaal fa. F. van den Eerenbeemt (drogisterij)
Hinthamerstraat 109 (1909)
1910G. van den Braak (depôthoudster drogisterij) - P. van den Braak - P. van den Dungen (winkelchef Houtman) - Filiaal fa. F. van den Eerenbeemt (drogisterij)
1923wed. Lambert Damen (zonder)
1928mej. A.M. Bont - wed. J.A. de Bont - wed. L. Damen - wed. J.L. Janssen
1943Ph.J.H.M. de Mol (stoker) - wed. M.J.C. de Mol-Boelens
1987Xazar Cirekdemer Agop Yilder (Turks restaurant Cappadocia)

Hinthamerstraat 107
RijksmonumentM 327

Hinthamerstraat F 19 (????)
1865M. Verouden (mr. broodbakker)
1875M. Verouden (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat F 19 (1880)
1881P. Bovens (klerk bij het alg. armbest.) - M. Verouden (mr. broodbakker)
1908F.J.J. Mandos (banketbakker)
Hinthamerstraat 107 (1909)
1910F.J.J. Mandos (banketbakker)
1923Matheus A.P.H. Beijen (bakker) - Henricus A. van Dinther (banketbakker)
1928H.A. van Dinther
1943H.A. van Dinther (banketbakker) - wed. J. Marschalk-van Dinther

Hinthamerstraat 105
M 328

Hinthamerstraat F 20 (????)
1865F.J. van Mackelenbergh (mr. smid en winkelier, verhuurder van kagchels)
1875L.K. van Gorkum (2e luitenant tweede bataillon) - mej. M.L.V. Snijders (partikuliere) - M.C. van Weert (winkelierst. in galanterien)
Hinthamerstraat F 20 (1880)
1881M.C. van Weert (winkelierster in galanterien)
1908W.H.S. Dirks (meubelmaker en stoffeerder)
Hinthamerstraat 105 (1909)
1910A. Bakkers (linnennaaister) - W.H.S. Dirks (meubelmaker en stoffeerder)
1928A.A.J. Hartwijk
1943A.A.J. Hartwijk (drogist en schilder) - Adr. Hartwijk (schilder, drogisterij)

Hinthamerstraat 103-101
M 329

Hinthamerstraat 103

Hinthamerstraat F 21 (????)
1865P.K.P.J. van Sloten (1e luitenant bij het 5e regement infanterie) - H.T. Ubbens (mr. timm. en meubelm.)
1875A. van Gerve (partikulier)
Hinthamerstraat F 21a (1880)
1881mr. H.A. Sassen (advocaat)
1905mr. H.F.A. Sassen (advocaat-procureur) - R.J. Schouten (Rijksveearts. gep. Kap.)
1908R.J. Schouten (Rijksveearts. gep. Kapitein)
Hinthamerstraat 103 (1909)
1910R.J. Schouten (gep. paardenarts 1e klasse)
1928J.J. van de Laak - J. van Schijndel - A.M. Verhees - wed. J.H. Verhees - wed. P. de Vos
1943J. Langereis (filiaalhouder)
Hinthamerstraat 101

Hinthamerstraat F 21 (????)
1908wed. H.A. Sassen
Hinthamerstraat 101 (1909)
1910Brandspuithuisje
1943W. Bozelie (fabr.) - W. de Leeuwen-Bozelie
1960Harrie Bosch (ijsbar, lunchroom, restaurant)
1991Hans Houben (café De Keulse Kar)

Sint-Janskerkhof. (tussen 101 en ?)
Hinthamerstraat 99

Hinthamerstraat F 22c (????)
Hinthamerstraat 99 (1909)
1910W. Schaftenaar (verlofhouder)
1943wed. F.J. van de Ven (café's restaurants, hotels)
1991Rob van Esveld (café 't Bonte Palet)

Hinthamerstraat 97-95

Hinthamerstraat 97

Hinthamerstraat F 22b (????)
Hinthamerstraat 97 (1909)
1910F.A. Jochems
1928A. Veenstra - wed. F.J. van de Ven
1943A.M. Gerrits (herbergierster) - A. Veenstra (banketbakker-kok) - P.G. Veenstra (kantoorbediende)
Hinthamerstraat 95

Hinthamerstraat F 22 ? (????)
1865B.J.R. van Hasselt (comm. der posterijen) - J.G. Havekes (schrijnwerker) - I. van den Heuvel (bewaarder van orde in de cathedrale kerk van St. Jan) - A. de Jong (klerk) - A. Soeters (mr. broodbakker)
1875H.J.R. Beijen (kolonel 3e regement vesting-artillerie) - J.D. Camerling Helmolt (2e luit. 2e regiment hussaren) - J.H. Gombert (deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank en ondernemer van openbare Verkoopingen) - P. Krekel (postbode) - G. van Nouhuijs (kapitein vierde bataillon)
Hinthamerstraat F 22 (1880)
1881J.H. Gombert (deurwaarder bij het gerechtshof en ondernemer van openbare verkoopingen)
1908A. Geene-v.d. Velden - C. Immink (bier- en wijnhandelaar)
Hinthamerstraat 95 (1909)
1910C. Immink (bier- en wijnhandelaar)
1923Wilhelmus van Eerd (slager)
1928M.M. van Eerd
1943A.F. Jordens (slagerij)

Hinthamerstraat 93

Hinthamerstraat F 22 (????)
Hinthamerstraat F 22a (1880)
1908D. van Engelen - F.A. Jochems - L. Nabbe (in goudenwerken) - mej. L. Nabbe
Hinthamerstraat 93 (1909)
1910wed. H. Geene-van der Velden - F.A. Levinson (ambt. van G. en L.) - mej. wed. Pierson - K.J. Wermenbol (volontair prov. bank)
1923Pieter Joseph Croes (opzichter Licht en Waterbedrijf)
1928J.Th. Mercx
1943wed. A.W.H. van der Hagen-Wildschut - V.G. van Hal (koopman) - J.C. Wijgergangs (colp. levensm. bedrijf)

Hinthamerstraat 91-89
RijksmonumentM 333

Hinthamerstraat 91

Hinthamerstraat F 23a ? (????)
1865J.J. Sweens (firma Sweens van Gulick) koopman in cigaren
1875C.J. Hafkemeijer (1e luit.-magazijnm.)
Hinthamerstraat F 23a (1880)
1881J.G.R. Molenaar (gep. maj. O.I. leger) - N. van Zuijlen (commissionn. in kolonialewaren) - P.J.J. van Zuijlen (boekhouder)
1908J. Brugmans (boekhouder)
Hinthamerstraat 91 (1909)
1910J.B.H.M. Kuijpers (kunst- en kerkschilder) - wed. C. Kuijpers
1928J.B.H.M. Juijpers
Hinthamerstraat 89

Hinthamerstraat F 23 (????)
1865C.F. Meuwese (mr. timmerman, metselaar en brandmeester)
1875wed. C.F. Meuwese (mr. timmerm. en metselaar)
Hinthamerstraat F 23 (1880)
1881J. Finkensieber (klerk) - A. Meuwese (fabriek van stoomwerkt.) - wed. C.F. Meuwese (mr. timmerm. en metsel.)
1908L.P. Kuenen (broodbakker)
Hinthamerstraat 89 (1909)
1910L.P. Kuenen (broodbakker)
1928B.C.F. Kuenen
1943B. Kuenen Bakkerij 'Het Beste Brood' - F.A. Grosfeld (assuradeur) - B.C.F. Kuenen (broodbakker)
1985Bakker Bert van Haren
2005Daniël en Deborah van Schijndel (De Broodspecialist)

Hinthamerstraat 87-85
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 87

Hinthamerstraat F 24 (????)
1865H.A. van Ginneken (zadelmaker) - W. Migchielsen (winkelierster in manufacturen)
1875jonkh. W.P. Barnaart (kapitein 3e regement vesting-artillerie) - A.F. Eijsinck (mr. meubelmaker)
Hinthamerstraat F 24 (1880)
1881wed. A.F. Eijsink (winkelierster in sigar.)
1908Gez. Glaudemans (modisten) - J.C.G. Glaudemans (koperslager) - wed. P. Glaudemans
Hinthamerstraat 87 (1909)
1910Gez. Glaudemans (modisten)
Hinthamerstraat 85

Hinthamerstraat F 24a (1908)
1910Gez. Glaudemans (modisten)
1923Gerrit Floris (koopman in suikerwerken)
1928G. Floris
1943A.F. Paijmans (los arbeider) - H.J. Paijmans (leerbewerker)

Hinthamerstraat 83
M 335

Hinthamerstraat F 25 (????)
1865P. Lenders (tapper)
1875P. Lenders (tapper)
Hinthamerstraat F 25 (1880)
1881F. Leenaerts (tapper)
1908J. van Dartel (caféhouder)
Hinthamerstraat 83 (1909)
1910J. van Dartel (caféhouder, visch- en ijshandel)
1928Poort van Cleve - A.A. Voet
1943A.J. Valentijn (caféhouder)
1988Jan Ris (Tapperij la Baselique)
2008Martien en Margaret Sprengers (Tapperij de Hertog)

Torenstraat
Hinthamerstraat 81
M 336

Hinthamerstraat A 47 (????)
1865C. Houtman (winkelier in koloniale waren, sigarenfabrijkant) - C.A. de Jager (1e luitenant-adjudant bij het 5e regement infanterie)
1869C. Houtman (sigaren-fabrijkant)
1875C. Houtman en zonen (koopman in kolonialewaren en sigarenfabriekant)
Hinthamerstraat A 47 (1880)
1881Alph. Houtman (sigarenfabriekant) - Gebr. Houtman (sigarenfabriekanten)
1895Gebr. Houtman (sigarenfabrikanten)
1908Sigarenwinkel Geb. Houtman - R.C.K. IIcken (geneesheer)
Hinthamerstraat 81 (1909)
1910Sigarenmagazijn Gebr. Houtman
1928Sigarenwinkel Houtman
1943C. Jamin N.V. (handel in suikerwerken) - A.M. Smulders (filiaalhoudster)

Hinthamerstraat 79
M 337

Hinthamerstraat A 46 (????)
1865F. Donders (mr. kleedermaker) - W.F. Suijling (mr. broodbakker)
1875J.P. van Erp (mr. broodbakker) - F. van Leeuwen (handelsreiziger)
Hinthamerstraat A 46 (1880)
1881H.J.L. Gieliam (partikuler)
1908J.L. Bonnier
Hinthamerstraat 79 (1909)
1910Gebr. Bonnier (winkeliers in galanteriën)
1923wed. Antonius van Beckum (zonder)
1928wed. A. van Beckum - mej. A.L.M.C. Gelders - H.D. Nederveen - wed. H.J. Nederveen
1943Cooymans (slijterijen) - J.F.M. van Gaalen (kok) - A.T.M. Verhagen

Hinthamerstraat 77
M 338

Hinthamerstraat A 45 (????)
1865wed. W. van der Vaart (winkelierster) - C. Wiegmans (gep. kapitein)
1875wed. W. van der Vaart (winkel. in manufact.)
Hinthamerstraat A 45 (1880)
1881J.A. van der Vaart (manufacturen) - wed. W. van der Vaart (particuliere)
1908J.L. Bonnier
Hinthamerstraat 77 (1909)
1910Gebr. Bonnier (winkeliers in galanteriën)
1923Gerardus P.J. Bonnier (winkelier)
1928W.A. Poort - B.C.I. Wirtz
1943J.H.W. Römer (coiffeur) - F.M. Tacke (kapper)

Hinthamerstraat 75
M 339

Hinthamerstraat A 44 (????)
1865J.G. Bruns (officier van gezonfheid 2e klasse) - J.L. Prinsen (passement fabrijkant)
1875wed. Prinsen (passementfabriekante) - F.W. Weve (2e luitenant 2e regement hussaren)
Hinthamerstraat A 44 (1880)
1881wed. J. Prinsen (passementfabriekante)
1908J.A.M. Kuijpers-Willers (dames-, kinder- en heerenartikelen)
Hinthamerstraat 75 (1909)
1910J.A.M. Kuijpers (in handschoenen enz.)
1928H.M. Kuijpers - wed. J.A.M. Kuijpers - A.A.M. Roeffen
1943A.L.A. van Vugt (banketbakker)

Hinthamerstraat 73-71

Hinthamerstraat 73
M 340

Hinthamerstraat A 43 (????)
1865W.C. van Heusden (boekhandelaar, agent der brandwaarborgmaatschappij Archimedes)
1875W.C. van Heusden (boekhandelaar)
Hinthamerstraat A 43 (1880)
1881F.L. van Ammers (boekhandelaar, voorheen W.C van Heusden) - W.C. van Heusden (partikulier)
1908H.H.E. Deelken (1e luit. der Veld-artillerie) - mej. C. Fischer (retoucheuse) - A.C. Verhees (photograaf, graveur)
Hinthamerstraat 73 (1909)
1910A.C. Verhees (photograaf, graveur, teekenartikelen)
1928A.C. Verhees
1943A.C. Verhees (fotografen, fotografische artikelen) - C.J.W. Verhees (firmante fotohandel en atelier)
Hinthamerstraat 71

Hinthamerstraat A 43 (????)
Hinthamerstraat 71 (1909)
1910A.C. Verhees (photograaf, graveur, teekenartikelen)
1943A.C.F. Leereveld (bedrijfsleider)

Hinthamerstraat 69
RijksmonumentM 341

Hinthamerstraat A 42 (????)
1865R.O. van Maanen (adspirant ingenieur) - L.J. Utents (koopm. in lakens en kleederm.)
1875wed. A.J.M. van den Bogaert (particuliere) - wed. J. van Ulft (partikulier) - gebr. Verhulst (koopman in manufacturen)
Hinthamerstraat A 42 (1880)
1881gebr. Verhulst (koopman in manufacturen)
1908G. Röling (dir. N.V. Het Kath. Weekblad, Amsterd.) - Taverne en de Meere (mantelmagazijn 'de Duif')
Hinthamerstraat 69 (1909)
1910G. Röling (dir. N.V. Het Kath. Weekblad, Amsterdam) - Taverne en de Meere (mantelmagazijn 'de Duif')
1928mej. C.A. Deenekamp - G.S. Reinders - mej. A. Spreekelmeijer
1943A.J.M. Appel (filiaalhouder Choc. Lido) - J. Schetselaar (winkelier)

Hinthamerstraat 67
M 342

Hinthamerstraat 67

Hinthamerstraat A 41 (????)
1865J.C.A.T. van Oskeuls (apotheker) - J.M. Sistermans (leeraar aan het gymnasium)
1875J.C.A.T. van Os Keuls (apotheker) - mej. P.E. van Pellekom (partikuliere)
Hinthamerstraat A 41 (1880)
1881J.C.A.T. van Os-Keuls (apotheker)
1908dr. W.G.A. Indemans (firma van Os-Keuls) apotheker
Hinthamerstraat 67 (1909)
1910dr. W.G.A. Indemans (firma van Os-Keuls) apotheker
1923Josephus H.M. Crebolder meergen. Krijbolder (zonder) - Jacobus J.J.A.M. Crebolder (koopman in meubels en pelterijen)
1928J.C.A.M. Crebolder
1943L.J.M. Hanssen (schrijver 2e kl. Griffie Kantongerecht) - A.A.M. Roeffen (banketbakker)
Hinthamerstraat A 41a

Hinthamerstraat A 41a (1908)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 65-63
Rijksmonument

Hinthamerstraat 65
M 343

Hinthamerstraat A 40a (1908)
Hinthamerstraat 65 (1909)
1928H.P.J. Bouman
1943H.M. Bettonviel (beeldhouwer) - Hof van Brabant
1961Hof van Brabant
Hinthamerstraat 63
M 344-345

Hinthamerstraat A 40 (????)
1865jhr. mr. L.J.A. de la Court (grondeigenaar)
1875jonkvr. L.J.A. de la Court (partikuliere)
Hinthamerstraat A 40 (1880)
1881jonkvr. L.J.A. de la Court (partikuliere)
1908jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (wethouder)
Hinthamerstraat 63 (1909)
1910jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (wethouder)
1943Hof van Brabant - W. van den Hout (burger- en militairekleermaker)
1961Hof van Brabant
1979Eurohotel
1991dhr. W. van Leeuwen (Euro-hotel)
Hinthamerstraat 63a

Hinthamerstraat 63a (1909)
1928W.G.J. Hillebrand - C.W. van Soelen
Hinthamerstraat 63b

Hinthamerstraat 63b (1909)
1928W.A. France
1943J.C. France (bankwerker) - W.A. France (caféhouder)

Hinthamerstraat 61
M 346

Hinthamerstraat 61

Hinthamerstraat A 39 (????)
1865weduwe de Bock (particuliere)
1875wed. F. van Duuren (modiste)
Hinthamerstraat A 39 (1880)
1908P.A. Koesen (zadelmaker en kofferfabriek) - Kantoor van jhr. E.M. van Rijckevorsel (assuradeur)
Hinthamerstraat 61 (1909)
1910P.A. Koesen (zadelmaker, reisartikelen) - Kantoor van jhr. E. van Rijckevorsel (assuradeur)
1928P.A.F. Koesen
1936P. Koesen (zadelmakerij)
1943P.A. Koesen (leder- parapluiehandel, handel in sportartikelen, zadelmakerij) - P.A.F. Koesen (zadelmaker)
Hinthamerstraat A 39a

Hinthamerstraat A 39a (????)
1875J.A. van Biezen (2e luit. kwartiermeester vierde bataillon)

Hinthamerstraat 59
M 347

Hinthamerstraat A 38 (????)
1865M.H. Kroes (mr. loodgieter)
1875wed. M.H. Kroes (mr. loodgietster)
Hinthamerstraat A 38 (1880)
1881J.L. Kroes (mr. loodgieter)
1894mej. Anna Kroes
1908wed. Chr. van Beugen (loodgieterij)
Hinthamerstraat 59 (1909)
1910wed. Chr. van Beugen (loodgieterij)
1928H. Sanders
1943C.A. Cornelisse (kapper) - B.C.I. Wirtz

Hinthamerstraat 57
RijksmonumentM 348

Wijk ? (????)
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier)
Hinthamerstraat A 37 (????)
1865J.W. Hoppenbrouwers (water en vuurverkooper, winkelier)
Hinthamerstraat A 37 (1880)
1881A.A. Venrooij (tapper)
1908H. de Blank (tapper)
Hinthamerstraat 57 (1909)
1910H. de Blank (tapper)
1928N.J.A. van Echteld
1943P.H. Doorenbosch (caféhouder)
2008Toussaint Claessens en Mirjam Schroeder (Chocolate Company)

Hinthamerstraat 55
RijksmonumentM 349

Hinthamerstraat A 36 (????)
1865jhr. mr. E.J.P. Meeuwen (L.k. E.g.o. grondeigenaar, lid der eerste kamer staten generaal en lid van den gemeenteraad)
1875J.B.A. van de Mortel (partikulier)
Hinthamerstraat A 36 (1880)
1881J.B.A. van de Mortel (partikulier)
1908mr. J.F. Ingen Housz (subs. griffier gerechtsh. en schoolopz. arr. 's Bosch)
Hinthamerstraat 55 (1909)
1928M. Verberk
1943A. Hoekstra (winkelchef)
1960Koesen (lederwaren)

Hinthamerstraat 53
M 350

Hinthamerstraat 53

Hinthamerstraat A 35 (????)
1865V. Dittlinger (particulier)
Hinthamerstraat A 35 (1880)
1881Louis Spierings (bankier)
1905L.J.A. Spierings (kassier)
1908L.J.A. Spierings
Hinthamerstraat 53 (1909)
1910L.J.A. Spierings
1943fa. H. Lubbers van Rooy (Maison de Blanc) handel in tricotgoederen - wed. J.M.F.P. Lubbers-Wils (winkelierster)
Hinthamerstraat P53a

Hinthamerstraat 53a (1909)
1943M.C.F. Hulsman (modiste) - mr. C.J.A. Hulsman - P.J. Hulsman (modiste)

Hinthamerstraat 51-49
RijksmonumentM 351

Hinthamerstraat 51-49

De Ploeg (1621)
Hinthamerstraat A 34 (????)
1865W. Keijzer (firma Roderkercken & Keijzer) koopman in lakens, mr. kleedermaker - J.T. Roderkercken (particulier en lid van de kamer van koophandel)
1869Roderkercken & Keijzer (magazijn van lakens en modestoffen)
1875C. Keijzer (sigarenfabriekant) - W. Keijzer (firma Roderkercken & Keijzer) koopman in lakens, mr. kleedermaker - J.T. Roderkercken (lid van de kamer van kooph.)
Hinthamerstraat A 34 (1880)
1881W. Keijzer (firma Roderkerken en Keijzer, koopman in lakens, mr. kleermaker) - J.T. Roderkercken (partikulier)
1905Firma Keizer & Richart (lakenmagazijn) - L. Richart
1908Firma Keizer & Righart (lakenmagazijn) - L.C.A. Righart (march. taill.)
Hinthamerstraat 49-51 (1909)
Hinthamerstraat 51

Hinthamerstraat 51 (1909)
1910J.S. Schneider (coiffeur)
1928fa. Jacq. van Macklenberg - F.K.A.M. Verzijl
1943C.J.M. van Bergen - M.J. van Bergen (modiste) - W.M. van Bergen (modiste)
Hinthamerstraat 49

Hinthamerstraat 49 (1909)
1910Credietvereeniging 'de Hanzebank'
1923echtg. A. Bakermans (zonder) - Hubertus A. Dijkmans (schilder)
1928Th. Mommaas
1943M. van Bergen (modisterij) - C.H.H.M. van der Loo (telefoniste) - E.M. Smits (vol.-secr. Vught)

Hinthamerstraat A 33

Hinthamerstraat A 33 (1880)
Hinthamerstraat A 33 (1908)
Vervallen (1909)

Achter de Vergulde Ploeg
Hinthamerstraat 47
M 352

Hinthamerstraat A 32 (????)
1865N. van Weert (mr. schoenmaker)
1875L. van der Linden (mr. schoenmaker) - N. van Weert (partikulier)
Hinthamerstraat A 32 (1880)
1881L. van der Linden (mr. schoenmaker) - N. van Weert (partikulier)
1908H.W. van der Linde (schoenmaker) - W.A.N. Strang (boekhouder)
Hinthamerstraat 47 (1909)
1910Firma Kreijmborg (chemische wasscherij) - W.A.N. Strang (boekhouder)
1928fa. Kreijmborg - J.A. Scheuer - W.A. van Winkel - wed. J.W. van Winkel
1943J.E. Aarts (winkelier) - E.C.W. Dupont (kantoorbediende)

Hinthamerstraat 45
M 353

Hinthamerstraat A 31 (????)
1865J. Mulder (ornamentsnijder) - Mulder-Herzet (fabrijkant van kunstbloemen) - D.T. Strijbosch
1875J. Mulder Herzet (fabriek. in kunstbloemen) - J.W. Sindikus (gepens. kapitein)
Hinthamerstraat A 31 (1880)
1881mr. A.C.M. Leesberg (advocaat) - J. Mulder-Herzet (fabriek in kunstbloemen)
1905J.M. Mulder (firma Mulder-Herzet) in kunstbl. en polychr.
1908E.A. Mulder (adj. comm. gem. secretarie) - Firma J. Mulder-Herzet (kunstbl. fabr. en rel. art.)
Hinthamerstraat 45 (1909)
1910Firma J. Mulder-Herzet (kunstbl. fabr. en rel. art.)
1928fa. Mulder Herzet - Th.W. Zouteriks
1943C.M.W. Boelens (koopman) - R.M. Kern (chauffeur)
1956B.A. Boelens (koopman)

Hinthamerstraat 43-41
M 354

Hinthamerstraat 43

Hinthamerstraat A 30 (????)
1865L.A.J.J. van den Bogaert (koopman in lood tin en ijzerwaren)
1869Lambert van den Bogaert (lood, zink, koper, tin, ijzerwaren, enz.)
1875"Bogaert, L.A.J.J. van den (koopman in lood, tin en ijzerwaren", " handelaar in petroleum)" - mej. J.T.M. Hansen (partikulier)
Hinthamerstraat A 30 (1880)
1881L.A.J.J. van den Bogaert (koopman in lood, tin en ijzerwaren, handelaar in petroleum)
1901Firma L. van den Bogaert
Hinthamerstraat 43 (1909)
1910E.E. Jong (fotograaf en sigarenwinkelier)
1928Winkel Heeren Mode artikelen
Hinthamerstraat 41

Hinthamerstraat A 30 (1880)
1908E.D. de Jong (fotograaf en sigarenwinkelier) - Jac. Krijbolder (koopman)
Hinthamerstraat 41 (1909)
1910Jac. Krijbolder (koopman)
1928E.D. de Jong
1943E.D. de Jong - J.C.F. de Jong (fotograaf)

Hinthamerstraat 39
M 355

Hinthamerstraat A 29 (????)
1865F.H. Schadde (mr. broodbakker)
1875wed. F.H. Schadde (partikuliere) - T. Verhofstad (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat A 29 (1880)
1881wed. L. von Eugen (partikuliere) - A.F. Schadde (boekhouder) - wed. F.H. Schadde (partikuliere) - T. Verhofstad (mr. broodbakker)
1896N. Ligthart (slager)
1908N. Ligthart (slager)
Hinthamerstraat 39 (1909)
1910N. Ligthart (slager)
1928J. Pützhofen
1943T.A. Pijnappel (koopman in manufacturen) - J. Pützhofen (caféhouder)
1991Juliëtte Manders (koffieshop annex café De Inloop)

Hinthamerstraat 37
M 356

Hinthamerstraat A 28 (????)
1865J. van Boekel (spekslagter en winkelier)
1875J. van Boekel (spekslag. en koopm. in steenkol.)
Hinthamerstraat A 28 (1880)
1881J. van Boekel (spekslager en koopm. in steenkolen)
1908J. van Boekel
Hinthamerstraat 37 (1909)
1910Nico Martens (coiffeur)
1928L.P.A. Verbruggen
1943L. Verbruggen (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers) - L.P.A. Verbruggen
1960firma L. en L. Verbruggen (juweliers)

Hinthamerstraat 35-33
M 357

Hinthamerstraat 35

Hinthamerstraat A 27 (????)
1865J. Sluijters (lintfabrijkant en koopman)
1875J. Sluijters (lintfabriekant)
Hinthamerstraat A 27 (1880)
1881mej. M.H. Mahie (partikuliere) - J. Sluijters (lintfabriekant)
1892L.H. Jockin (fabrikant in ijzerwerken)
1905Singer's Naaimachines (depot) - P. Verheijden
1908Singer Maatschappij-Naaimachines - P. Verheijden
Hinthamerstraat 35 (1909)
1910Dames Verheijden
1928wed. J.H. Nieuwenhuizen - mej. M.A.E. Verheijde
1943A.J.M. Evers (reiziger) - M.W.C. Sidler (demonstrateur)
Hinthamerstraat 33

Hinthamerstraat A 27a (1908)
Hinthamerstraat 33 (1909)
1910Singer Maatschappij (fabrikante van naaimachines voor huish. en industrie)
1928Singer Mij.
1943Singer Mij. N.V.
1960firma L. en L. Verbruggen (juweliers)

Hinthamerstraat 31

Hinthamerstraat A 26 (????)
1865B. Boumans (mr. metselaar) - I. Cohen (mr. kleedermaker) - gezusters Goudstikker (winkeliersters in manufacturen) - I. Itallie (hoofdonderwijzer) - H.L.J. Schevicharen (particulier)
1875J.A. Geene (mr. kleermak. en koopman in lakens) - K.J.N. Weijland (luitenant-kolonel depot)
Hinthamerstraat A 26 (1880)
1881mr. J.A.A. Bosch (advokaat en prokureur) - J.A. Geenen (mr. kleerm. en koopman in lakens) - D.H. van de Werk (commies posterijen)
1908A. van Geffen (koopman in aardappelen) - A. Hoijer (in corsetten)
Hinthamerstraat 31 (1909)
1910A. van Geffen (koopman in aardappelen) - A. Hoijer (in corsetten)
1928Winkel N.V. de Gruijter
1943N.V. P. de Gruyter en Zn. (handel in koloniale waren)

Gasselstraat. (tussen 31 en 29)
Hinthamerstraat 29
M 359

De gekroonde witte Zwaan (????)
Hinthamerstraat C 420 (1820)
Hinthamerstraat A 25c (????)
1908T.H. Ytsma (boek- en kunsthandel)
Hinthamerstraat 29 (1909)
1910J.F. Droste (firma T.H. Ytsma) boek- en kunsthandel
1943Cafetaria NOBA
1928Centr. Vleeschh. N.V. Nouwens
1943N.V. Nouwens' Slagerijen
1961Noba (cafetaria)
19??mevr. K. Mulders (petit-restaurant-bar Bagatelle)

Hinthamerstraat 27
M 360

Hinthamerstraat A 25b (????)
1905Th.H. Ytsma (firma van Ammers) boekhandel
1908mej. C.L. Joppe
Hinthamerstraat 27 (1909)
1910M. Hirsch (firma Hirsch & Co.) in modeartikelen
1928Frits Weck
1943Frits Weck (centrale verwarming, watervoorziening, sanitaire installaties) - J.A.J. Weck (bedrijfsleider)
1971Frits Weck

Hinthamerstraat 25-23
M 361

Hinthamerstraat 25

Hinthamerstraat A 25 (????)
1865E.S. Goudstikker (koopman)
1875J. Italie (hoofdonderw. en winkel. in manufact.) - P.A.H. Sweens (medicinae-doctor)
Hinthamerstraat A 25 (1880)
1881R.A. Heij (opzichter) - J. Italie (hoofdonderw. en winkel. in manufact.) - T.J. van de Wiel (gepens.)
1908L. Teurlings (magazijn van parapluies en wandelstokken)
Hinthamerstraat 25 (1909)
1910L. Teurlings (magazijn van parapluies en wandelstokken)
1928L.J. Reijers - mej. C.G. den Teuling
1943A.J. Kwaks (Sigarenmag. 'Henri I') sigaren, sigaretten, tabak - A.J. Kwaks (winkelier)
Hinthamerstraat 23

Hinthamerstraat A 25a (????)
1905M. Hirsch & Co. (in damesartikelen)
1908M. Hirsch & Co. (in modeartikelen)
Hinthamerstraat 23 (1909)
1910C. van Belkom - J. Bodar (sigarensorteerder)
1928G.A.H. Rettschnick

Hinthamerstraat 21
M 362

Hinthamerstraat A 24 (????)
1865J.P. Tervooren (tapper) - J.G. van de Werken (gepens. commissaris van policie)
1875I. Cohen (mr. kleermaker) - Flora Goudsticker (winkelierster in manufact.)
Hinthamerstraat A 24 (1880)
1881Corn.J. van Weert (winkel. in manufacturen)
1908C.L. Schräder-Bender (Dameshoedenwinkel 'de Vlinder')
Hinthamerstraat 21 (1909)
1910C.L. Schräder-Bender (modes)
1928J.M.F. Jongen
1943C. van Loon (tuinman) - C. van Loon (zaadhandel)
1960fa. C. van Loon & Zonen

Bakstenen toegangspoort naar Sint Annaplaats (tussen 21 en 19). Rijksmonument
Hinthamerstraat 19-17

Hinthamerstraat 19
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat A 22a (????)
1865H.J.H. Bockmeulen (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - P.J. Raaijmakers (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers)
1875A.W.S. Schut (2e luitenant eerste bataillon) - wed. H. Strooijkens (partikulier)
Hinthamerstraat A 22a (1880)
1881P. Welters (mr. schoenmaker)
1908wed. Eijckholt - G.J. Lathouwers (goudsmid) - P. v.d. Sanden (steriotipeur)
Hinthamerstraat 19 (1909)
1910wed. Eijckholt - G.J. Lathouwers (goudsmid) - P. v.d. Sanden (steriotypeur)
1928mej. J.H.M. Hendrix - N.A. Smit
1943J.N. Kuylenburg (lederhandel)
1991Jan Repko (De Meierijsche Kar)
Hinthamerstraat 17
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat A 22 (????)
1865J. Hilvers (boekhouder) - H.J. Maas (winkelier)
1875H.A. Muller (2e luit. vierde bataillon) - P. Rikkers (onderwijzer in de gijmnastiek) - J.P. Tervooren (tapper)
Hinthamerstraat A 22 (1880)
1881H. Hendrikx (tapper)
1908wed. H. Hendrikx (tapster)
Hinthamerstraat 17 (1909)
1910wed. H. Hendrikx (tapster)
1923Anna Maria van den Besselaar (costuumnaaister)
1928A. van Herpen
1943A.W. van Deursen - M.W. van Herpen (koffiehuishouder)

Hinthamerstraat 15-13
M 364

Hinthamerstraat 15
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat A 21 (????)
1865C. Govers (horologiemaker)
1875C. Govers (mr. horlogiemaker)
Hinthamerstraat A 21 (1880)
1881A.H. Blankers (goudsmid) - G.A. Meuwese (fabriekant in goudwerken)
1905wed. G.A. Meuwese (in goud en zilver)
1908J. van Roessel (juwelier) - P. Schellekens (handelsreiziger)
Hinthamerstraat 15 (1909)
1910A. Hogerwaard (1e luit. Infant.)
1928J.C. Masker - mej. J.M.A. Strikkers
1943C.F. van Hulten (gevangenbewaarder) - M.J.C. van Hulten (kantoorbediende)
Hinthamerstraat 13
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat A 21 (1880)
Hinthamerstraat A 21 (1908)
Hinthamerstraat 13 (1909)
1910J. van Roessel (juwelier)
1928A.W.M.Th. Brekelmans
1943A.J. Willems (wnkelier in schoenen)
Hinthamerstraat A 21a

Hinthamerstraat A 21a (????)
1908A. Hoogerwaard (1e luit. Infant.)

Hinthamerstraat 11-9
M 365

Hinthamerstraat 11

Hinthamerstraat A 20 (????)
1865J.C. Dickmans (mr. huisschilder)
1875F. Claheij (partikulier) - J.C. Dickmans (mr. huisschilder)
Hinthamerstraat A 20 (1880)
1881G. Kennis (partikulier) - A.F. Scheefhals (mr. kamerbehanger)
1908R. Gevers (schoenwinkelier) - dr. S.J. Moorman (arts)
Hinthamerstraat 11 (1909)
1910dr. S.J. Moorman (arts)
1928dr. S.J. Moorman
1943A.M. van Uden-Klijsen
Hinthamerstraat 9

Hinthamerstraat A 20a (1908)
Hinthamerstraat 9 (1909)
1910R. Gevers (schoenwinkelier)
1923Robertus Gevers (schoenwinkelier)
1928R. Gevers

Hinthamerstraat 7
Gemeentelijk monumentM 366

Hinthamerstraat A 19 (????)
1865wed. J. Abbenhuis (winkelierster) - C.H. ten Dam (klerk) - H. ten Dam (deurw. der directe belast.) - A. Krijbolder (winkelier en grofsmid)
1875J. Abbenhuis (handelsreiziger) - wed. J. Abbenhuis (winkelierster in kruideniersw.) - A. Krijbolder (mr. smid) - M.L. Wartenberg (poelier)
Hinthamerstraat A 19 (1880)
1881J. Abbenhuis (handelsreiziger) - wed. J. Abbenhuis (winkelierster in kruideniersw.)
1908Jos. Hurkens (hotel-café-restaurant)
Hinthamerstraat 7 (1909)
1910Jos. Hurkens (hotel, café restaur.)
1928F.J.Chr. Nefkens
1943A.J. van Oosterom (kellner) - C. van Oosterom (meubelhandelaar) - J.C. van Oosterom (uitvoerder wegenbouw)

Hinthamerstraat 5-3
M 367

Hinthamerstraat 5

Hinthamerstraat A 18 (????)
1865J. Wetzer (mr. pettenmaker)
1869J. Wetzer (mr. pettenmaker)
1875J.N. Borgstein (mr. pettenmaker)
Hinthamerstraat A 18 (1880)
1881J.N. Borgstejn (mr. pettenmaker)
1908Firma Klinkum (in corsetten) - A. Verbeeten (assurandeur)
Hinthamerstraat 5 (1909)
1910Firma Klinkum (in corsetten)
1943Bensdorp (M.A. Kennis-Simons) handel in suikerwerken
Hinthamerstraat 3

Hinthamerstraat A 18a (1908)
Hinthamerstraat 3 (1909)
1910wed. Mulder-Strengen
1943G. Roelofs - wed. P.J. van der Velden-Krijbolder

Hinthamerstraat 1

Hinthamerstraat A 17 (????)
Hinthamerstraat 1 (1909)
1923wed. Franciscus Geelkerken (caféhoudster)
1928wed. F. Geelkerken - H.M.A. van den Hout - Th. G.P. van Paassen
1943T.G.P. van Paassen (herbergier)

Markt
Postcodes
 5211 MD  1.. 35
 5211 ME  37.. 59
 5211 MG  61.. 95
 5211 MH  97..117
 5211 MJ 119..139
 5211 MK 141..159
 5211 ML 161..201
 5211 MM 203..221
 5211 MN  2.. 46
 5211 MR  48.. 74
 5211 MS  76..104
 5211 MT 106..154
 5211 MV 156..180
 5211 MX 182..224
Stadsrekeningen
1629 Kapittel 21.
Paalmeesters onderzoeken de waterloopen en straten in de Hinthamerstraat en de Peperstraat.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1359
 
Straatindeling
 1822 : C1..432
 1906 : 256..367 (Mosmans)
 1909 : rechts 1..223, links 2..222
 1995 : rechts 1..217, links 2..224; zie: huisnummerkaart H16
Volkstelling 1822
No 10 Wijk C
Hinthamerstraat
1 8 Groenewald, Adrianus Bakker 30 Rooms Den Bosch
Waterstraatje
Hinthamerstraat
16 4 Kuypers, Jacobus Goud- en zilversmid 65 Rooms Den Bosch
17 8 Pierson, Jan Franus Koopman 50 Rooms Den Bosch
20 5 Davids, Elias Koopman 24 Israëlitisch Den Bosch
21 3 Henst, Antonia van der - 75 Rooms Vlijmen
22 3 Hoeve, Johazina Maria van der - 53 Gereformeerd Oss
23..25 25 Ari, Johannes Philippus Portier van Ziekengasthuis 20 Rooms Den Bosch
26 10 Broers, Johanna Hovenierster 48 Rooms Den Bosch
27 7 Welense, Cornelia Water en vuur verkoopster 59 Rooms Oeffelt
28 8 Anteni, Godefridus Ontvanger der Directe Belastingen 43 Rooms Den Bosch
29 14 Distelbarth, Johan Frederik Schoolhouder 72 Rooms Leeuwaarden
33 11 Vogelpoel, Jan Willem Koffiehuis-houder 45 Rooms Geldrop
34 6 Panis, Arnold Koopman 37 Rooms Hapert
35 10 Richt, Johannes Bakker 41 Rooms Den Bosch
36 5 Croes, Hendrik Koekbakker 36 Rooms Hulst
37 4 Venrooy, Wilhelmina van Winkelierster 63 Rooms Den Bosch
41 3 Booy, Philippus de Gepensioneerd 51 Rooms Den Bosch
42 1 Louman, Catharina - 72 Rooms Den Bosch
44 5 Josee, Hendrik Brandersknecht 49 Rooms Briel
45 4 Prinsen, Jan Timmerman 50 Rooms Duizel
51 9 Hulselmans, Adrianus Jan Smid 40 Rooms Oirschot
52 4 Gulpen, Johannes Baptist van Boekdrukker 27 Rooms Den Bosch
53 8 Zuylen, Nicolaas van Koopman 68 Rooms Den Bosch
54 5 Ruwel, Anna Maria Winkelierster 46 Rooms Den Bosch
55 10 Ancion, Jean Lambert Horlogemaker 47 Rooms Dise
Eerste Nieuwstraat
Hinthamerstraat
81 10 Sassen, Hubertus Ontvanger generaal 70 Rooms Den Bosch
82 9 Wartenbergh, Antonius Franciscus Apothecar 31 Rooms Den Bosch
83 3 Bonebacker, Johannes Rentenier - 69 Gereformeerd Den Bosch
84 8 Sassen, Leonard Antonia Landeigenaar 41 Rooms Den Bosch
85 7 Lightenveld, Jacoba Johanna - 31 Rooms Den Bosch
86 2 Ormi, Adolf Onderwijzer - 65 Gereformeerd Den Bosch
87 6 Warsenaar, Rutina - 44 Rooms Den Bosch
88 8 Burgers, Johannes Koopman 23 Rooms Arnhem
89 10 Troels, Antonius Klepperman 47 Rooms Den Bosch
90 - - - - - -
91 - - - - - -
92 - - - - - -
93 1 Duncan, Jacoba Dienstmaagd 25 Rooms Den Bosch
94 6 Wijnbergen, Leonardus Kantoendrukkersknecht 45 Rooms Heusden
No 11 Wijk C
97 5 Schuil, Petrus Gepensioneerd 60 Gereformeerd Thiel
98 8 Scheefhals, Wilhelm Winkelier 49 Rooms Den Bosch
99 7 Bolsius, Antonius Chrirurg en vroed- 39 Rooms Den Bosch
100 5 Ravenstein, Engelina Slagster 59 Rooms Den Bosch
Tweede Nieuwstraat
Hinthamerstraat
112 94 Braak, Jacobus Gerardus van den Hospitaalmeester 43 Rooms Den Bosch
113..121 - onbewoond - - - -
122 9 Reynders, Mathijs Voerman 53 Rooms Gennep
123 2 Berge, Hermanus van Schoenmaker 25 Gereformeerd Den Bosch
124 2 Pennings, Joseph Oude Kleerkoper 74 Rooms Den Bosch
? 11 Hoey, Jan Pieter van Generaal majoor en commandement kommandant van Den Bosch 67 Gereformeerd Den Haag
125 10 Hage, San van der Lintwerker 35 Rooms Den Bosch
126 4 Amelsvoort, Theodora Maria van - 51 Rooms Den Bosch
127 4 Broers, Willem Hovenier 38 Rooms Den Bosch
128 3 Braak, Henri Joseph van den Sociteithouder 31 Rooms Thiel
129 - - - - - -
132 5 Coppes, Antonius Winkelier 42 Rooms Well (Limburg)
133 4 Heeren, Godefridus Rentenier 83 Rooms Dongen
134 5 Steenbergen, Michiel Kleermaker 28 Rooms Den Bosch
135 3 Graffenried, Sophie Marie Francoise - 47 Gereformeerd Namur
136 3 Goudriaan, Petronella Cornelia Huisvrouw 40 Gereformeerd Hardingsveld (N-H)
137 13 Minoxetti, Johannes Slagter 50 Rooms Den Bosch
138 - - - - - -
139 14 Dupont, Helena Naaister 36 Rooms Den Bosch
140 11 Coppens, Johannes Loodgieter 43 Rooms Tilburg
141 3 Haberkorn, Johanna Rentenierster 72 Luthers Arnhem
142 7 Muyden, Cornelis van Kuiper en koopman in gedistilleerd 32 Rooms Heusden
143 4 Kuypers, Johannes Koopman - 58 Rooms Geertruidenberg
144 8 Redeker, Mathias Vinkelier 14 Gereformeerd Groningen
145 3 Linsen, Johannes Lid der Gedeputeerde Staten 56 Rooms Grave
146 3 Velden, Petrus van der - 74 Rooms Den Bosch
147 4 Kort, Petrus Gerardus de Slagter 23 Rooms Den Bosch
151 7 Oosterhout, Johannes Wilhelmus Korendrager 50 Rooms Den Bosch
152.1 6 Weerd, Antonia de Arbeidster 44 Rooms Nuland
152.2 10 in 1814 wel, doch in 1822 niet bewoond - - - -
153 - - - - - -
155 4 Driesfen, Johannes Wever 62 Rooms Den Bosch
157 3 Kieseling, Jan Kleermaker 74 Rooms St. Oedenrode
158 10 Meys, Michiel Arbeider 28 Rooms Drunen
159 30 Dechers, Leendert Arbeider 25 Rooms Empel
160 20 Kerstel, Andries Garentwinder 31 Rooms Den Bosch
161 13 Gerrets, Willem Arbeider 48 - Beugen
166 10 Fritman, Hendrik Matrassenmaker 50 Rooms Amersfoort
167 4 Braak, Maria van den Winkelierster 49 Rooms Den Bosch
168 3 Ryke, Bernardus Zilversmid 66 Rooms Boxmeer
169 5 Bergh, Adriaan van den Bakker 62 Gereformeerd Breda
170 - - - - - -
171 4 Hees, Margareta van Breister 61 Rooms Den Bosch
172 3 Hornung, Clara Kantwerkster 63 Gereformeerd Den Bosch
173 7 Hornung, Jan Schoenmaker 40 Rooms Den Bosch
No 12 Wijk C
174 7 Kroes, Hendrik Opperman 42 Rooms Den Bosch
175 2 Drunen, Nicolaas van - 50 Rooms Kromvoort
176 3 Hurts, Johannes Kroeghouder en Arbeider 29 Rooms Den Bosch
177 - - - - - -
178 4 Tibosch, Gerardus Antonius Schoenmaker 29 Rooms Den Bosch
179 7 Elst, Maria van der Breister 49 Rooms Namur
180 3 Pieters, Johanna Gerdina - 47 Gereformeerd Den Bosch
181 5 Ooyen, WilIem van Hovenier 31 Rooms Den Bosch
182 4 Elders, Jacobus Arbeider 35 Rooms Den Bosch
183 6 Heusden, Elisabeth van - 78 Rooms Lith
184 4 Doven, Pieter van Hovenier 60 Rooms Den Bosch
185 - - - - - -
186 - - - - - -
187 6 Stambergen, Willem Venduknecht van de 60 Rooms Zwolle
188 3 Hoorst, Adrianus van der Looyersknecht 37 Rooms Den Bosch
189 6 Mierlo, Cornelis van Arbeider 36 Rooms Den Bosch
190 ? Ruyf, Johannes Leidekkersknecht 57 Rooms Den Bosch
191 4 Salvisbergen, Johannes Arbeider 32 Protestant Cumplir canton Bern
192 5 Erp, Hermanus van Metselaar 34 Rooms Den Bosch
193 4 Pieters, Johannes Franc. Garentwinder 43 Rooms Den Bosch
194 2 Steevenaar, Petrus Josephus Garentwinder 55 Rooms Den Bosch
195 3 Kley, Wilhelmus van der Kleermaker 59 Rooms Den Bosch
196 6 Steen, Johannes van der Kamerbehanger 47 Rooms Den Bosch
197 5 Kusters, Jan Knegt 42 Rooms Baalen
198 - - - - - -
199 8 Macklenberg, Franciscus Koopman 46 Rooms Den Bosch
200 6 Bosch, Johannes Bakker 63 Rooms Roermond
201 11 Dieden, Hendrik mr. Timmerman 57 Rooms Cromvoort
202 3 Krans, Leonardus Huisschilder en 63 Rooms Den Bosch
203 - - - - - -
204 - - - - - -
205 1 Es, Cornelia van Breister 32 Rooms Den Bosch
206 - - - - - -
207 - - - - - -
208 - - - - - -
209 - - - - - -
210 - - - - - -
211 4 Pouwels, Elisabeth Breister 65 Gereformeerd Den Bosch
212 - - - - - -
213 9 Lewijt, Izaak Hertog Winkelier 27 Israëlitisch Gouda
214 5 Lammers, Jacobus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
215 - - - - - -
216 - - - - - -
217 - - - - - -
218 - - - - - -
219 2 Krikke, Adriaan van Opperman 63 Rooms Vught
220 9 Schumakers, Meggel Huisvrouw 58 Rooms Den Bosch
221 10 Heyde, Adriana van der - 37 Rooms St. Oederooy
222 5 Pruimboom, Antonius (gehuwd) Schoenmaker 34 Rooms Steenbergen
223 5 Heuvel, Wilhelmus van den Velblooter 62 Rooms Den Bosch
224 8 Meerakker, Theodorus van de Metselaar 72 Rooms St. Oedenrooy
225 5 Son, Johannes Joseph van Koopman 33 Rooms Den Bosch
226 4 Gobins, Debora Johanna - 76 Gereformeerd Utrecht
227 7 Gevel, Hendrik van de Arbeider 65 Rooms Den Bosch
228 9 Soomers, Hendrikus Slagter 28 Rooms Den Bosch
Clarastraat
No 13 Wijk C
Hinthamerstraat
275 3 Ramakers, Josephus Koopman 51 Rooms Gemert
276 10 Kante, Cornelis Brieven besteller 66 Gereformeerd Den Bosch
277 5 Macklenberg, Johannes van Smit 31 Rooms Den Bosch
278 5 Reuvers, Ambrosius Bakker 32 Rooms Driel
279 5 Schijndel, Gerardus van Winkelier 30 Rooms Erp
280 5 Wijngärtner, Joseph Tekenmeester 67 Rooms Drie Esth
281 11 Boer, Johannes van den Koopman 55 Rooms Oisterwijk
282 6 Beneker, Johannes Hendrikus Linnen en katoen drukker 46 Rooms Seperade in Munster
283 9 Kennis, Johannes Slagter 47 Rooms Den Bosch
284 6 Rozen, Franciscus Johannes Leistouwer 40 Rooms Nieuwenhoven
285 - - - - - -
286 - - - - - -
287 - - - - - -
288 - - - - - -
289 - - - - - -
290 7 Lemmers, Reinier Goudsmid 36 Rooms Den Bosch
291 8 Houtmans, Adrianus Spekslagter 60 Rooms Den Bosch
292 7 Franke, Arnoldus Huisschilder 48 Rooms Den Bosch
293 7 Hase, Franciscus Horlogemaker 40 Rooms Den Bosch
294 11 Puls, Johannes Koperslager 48 Rooms Den Bosch
Groot Kerkhof
Hinthamerstraat
353 8 Offers, Gerrit Bakker 70 Gereformeerd Den Bosch
354 6 Horst, Lambertus Wilhelmus President der recht van der bank der in- en uitgaande regten en accijnzen 67 Rooms Den Bosch
355 8 Heuvel, Franciscus van den Entreposeur 35 Rooms Den Bosch
356 7 Alphen, Michiel van Herbergier 46 Rooms Maestricht
357 - - - - - -
358 7 Kort, Johannes de Winkelier 56 Rooms Den Bosch
359 10 Offers, Johan Marinus Koopman 47 Gereformeerd Middelburg
No 14 Wijk C
360 4 Linde, Willem van der Winkelier 58 Gereformeerd Den Bosch
361 ? Schoot, Willem van der Grutter 44 Rooms Boxtel
362 3 Hennebert, Franciscus Joseph Gepens. Luitenant Colonel 72 Gereformeerd Bergen op Zoom
363 12 Wetering, Adrianus Joseph van de Goud en zilversmid en koopman 55 Rooms Den Bosch
364 3 Hendriks, Antje - 67 Gereformeerd Gerkesklooster (Friesland)
365 - - - - - -
366 - - - - - -
367 - - - - - -
368 8 Court, Paulus Emanuel de la Ontvanger Jeverdal 62 Rooms Gemert in Noord Brabant
369 5 Makkelenberg, Jan van Hoedemaker 53 Rooms Den Bosch
370 8 Kroes, Daniël Loodgieter 44 Rooms Den Bosch
371 5 Hoppenbrouwer, Hendricus Bakker 52 Rooms Oirschot
372 9 Loo, Ant. Godridus van der Med Chirurg 32 Rooms Den Bosch
373 - - - - - -
374 17 Boxtel, Johannes van Bakker 37 Rooms Vught
375 4 Braak, Johannes Hiacinthus Procureur van der Solliciteur 40 Rooms Den Bosch
376 3 Jansen, Hendriks Poortklokkenluider 63 Gereformeerd Den Bosch
377 - - - - - -
378 - - - - - -
379 - - - - - -
380 - - - - - -
381 3 Jansen, Wouter Stoelemaker 29 Rooms Den Bosch
382 3 Fleur, Anna Maria - 69 Rooms Namur
383 2 Waseninge, Ida - 51 Rooms Den Bosch
384 5 Hommen, Jan mr. Schoenmaker 47 Rooms Elzhout
385 8 Strijbosch, Daniële Hoedenfabrikeur 29 Rooms Eindhoven
386 5 Wijs, Petrus Koekbakker 32 Rooms Vlijmen
387 3 Lith, Petrus van Hoedenfabrikeur 34 Rooms Den Bosch
388 6 Gote, Johannes Blikslager 26 Rooms Grave
389 10 Weert, Martinus van Slagter 34 Rooms Den Bosch
Gastelstraat
Hinthamerstraat
425 7 Dijk, Wilhelmus Koopman 25 Rooms Den Bosch
426 5 Sala, Louis Koopman 26 Rooms Visjino (Italië)
427..432 - - - - - -
St. Annaplaats
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 201, 205-209

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 27, 61, 192, 212, 220; II. 297, 429, 436, 514, 518

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 62

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 16, 17, 23, 50

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 25, 80, 215

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 52, 54, 106, 107, 108, 313, 363, 365, 373, 375, 376, 380, 381, 382, 384, 389

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 118

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 29, 65

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 104n, 193n

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 75, 80n

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 83, 99, 101, 109, 121, 133, 213, 215, 231, 327

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 318n

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 45, 255

Varia Historica Brabantica III (1969) 241, 260, 306

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 21, 50, 52, 64, 65, 72, 83, 85, 87, 90, 112, 119, 139, 177, 191, 193, 389, 390

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 22, 54, 79, 89, 156, 157, 163n, 301, 347, 371, 372, 396, 420, 456

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 147

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 273, 322, 331, 338, 358

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 142

n: vermelding in een voetnoot