afb.

Hinthamereinde

De Hofstad

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van het Hinthamereind
Hinthamereind vanaf de Geerlingsebrug, Schilderstraat, St. Jacobstraat, Windmolenbergstraat, Sint Jacobskerkhof, Diepstraat, Kleine Hekel, Sint Antoniestraat, Voorstraat, Straatje de Hofstad en het St. Andriesstraatje.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1645
Hintemer Endt
Kaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1866
Hinthamereind
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Hinthamereind
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Het Hinthamer Eind
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Hinthameruitgang
Huisnummeromnummering 1909
1909
Hinthamerstraat
RB 19-08-1909, blz 45.
1910
Hinthamereinde
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Hinthamereinde
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen I

Het Gek Eind

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 april 2008
Bossche straatnamen II

Hinthamereinde

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 23 april 2008
Bossche straatnamen III

Al eeuwen in gebruik

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 3 juli 2013 | 5
Sasse van Ysselt

Het Hinthamereinde

80
81
Noten
1.Deze beide huizen werden tegelijk met het Predikheerenklooster en andere Bossche klooster- en kerkengoederen in 1641 gekocht door mr. Johan Gans en Frans Blom; zij verkochten daarvan het huis het Anker, dat gezegd werd te staan aan de Hinthamerstraat op den hoek der St. Antoniestraat, tusschen deze straat ex uno en hun ander huis ex alio, aan Frederik Joachims. (Reg. n° 425 f. 106).
2.Men zie hierover nog het ,,Boek van berichten" van den Rentmeester-generaal der Domeinen, berustende in het Rijksarchief te den Bosch.
3.Eerst in 1829 is men begonnen met langs die straten huizen te zetten, o.a. het gebouw der voormalige burgersocieteit de Unie.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 80-81
Archeologie
2007

Redactie

Onverwachte vondsten aan het Hinthamereinde
Bossche Omroep zondag 25 maart 2007
 
Artikelen
1980

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok D Hinthamereinde
Centraal bureau Godshuizen, Archief Godshuizen ('s-Hertogenbosch 1980)
 
1994

Redactie

Partiële herziening Zuid-Willemsvaart/Aa Andriesstraatje
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1994)
 
1996

R. van Genabeek, E. Nijhof

Stadspoorten Hinthamereinde
's-Hertogenbosch 1 (1996) 24-26
 
1998

J.M.J. Willems

Zwemmen in 's-Hertogenbosch in de 19de en vroege 20ste eeuw
's-Hertogenbosch 4 (1998) 136-145
 
2017

Ed Hupkens

Stad : Hintemerstrùt en Hintemer Endt
Bossche Kringen 5 (2017) 6-9
 
Geschiedenis
1419 Op 30 april breekt er een grote stadsbrand uit, ontstaan op het Hinthamereinde, waarschijnlijk in het huis 'De Valk'. Het grootste deel van het Hinthamereinde, de Hinthamerstraat en een zijde van de Markt gaan in vlammen op. Door de brand zijn vernield of hebben grote schade opgelopen: o.a. het Geefhuis, het Predikherenklooster en het Ziekengasthuis. Er hebben 112 mensen het leven verloren bij deze brand.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1723 De Pijnappelpoort, uit de staduitleg van 1318, staande midden op het Hinthamereinde, wordt wegens bouwvalligheid gesloopt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Panden
Zuid-Willemsvaart
Hinthamereinde 2
M 408

Hinthamereinde L 221 (????)
1894J. Jansen (particulier)
1898wed. J. Jansen (particuliere)
1902wed. J. J. Jansen
1903wed. J. Jansen
1906M. Bongers (winkelier, scheepsbevrachter)
1908N. Bongers (winkelier, scheepsbevrachter)
Hinthamereinde 2 (1909)
1910M. Coenraad (winkelierster) - K. Emmerik (loodgieter) - F. van Ooijen (letterzetter)
1912C. Kimpel (coupeur)
1914C. Kimpel (chef coupeur schoenhandel)
1928J.A.L. Versteijnen
1943J.A.L. Versteijnen (kapper)

Hinthamereinde 4-6
M 409

Hinthamereinde 4

Hinthamereinde L 221a (????)
1906wed. J. Jansen
1908wed. J. Jansen
Hinthamereinde 4 (1909)
1910J.A.M. Hagemans (postbeambte)
1912A. Wetzer (postbeambte)
1914A. Wetzer (kantoorknecht posterijen)
1923Johannes A. Habraken (letterzetter)
1928wed. J.C.A. van Hardeveldt - B. van Velthuijzen
1943A. Hegmans (perser confectiebedrijf) - W. Hegmans (koopman)
Hinthamereinde 6

Hinthamereinde L 222 (????)
1892J. Janssen
1894W. Heesbeen (winkelier in koloniale waren enz.)
1898W. Heesbeen (winkelier in kol. waren)
1902J.C.A. van Hardevelt (ijzergieter, kruidenier)
1903J.C.A. van Hardevelt (ijzergieter, kruidenier)
1905J.C.A. van Hardeveldt (ijzergieter, kruidenier)
1908J.C.A. van Hardeveldt (ijzergieter, kruidenier)
Hinthamereinde 6 (1909)
1910J.C.A. van Hardeveldt (ijzerg., kruid.) - wed. J. Jansen
1912J.C.A. van Hardeveldt (ijzerg., kruid.)
1914J.C.A. van Hardeveldt (ijzerg., kruid.)
1928L.J.J. Pernet
1943fa. Rochus van Rumpt (limonadefabriek)
Hinthamereinde L 222a

Hinthamereinde L 222a (????)
Vervallen (1909)

Hinthamereinde 8
M 410

Hinthamereinde L 223 (????)
1894F.H. van Uden (schilder)
1898P.H. Helden (sergeant infanterie) - F.H. van Uden (schilder)
1902E. Kaufmann (fourier der inf.) - F.H. van Uden
1903P. van Dooren (klerk) - F.H. van Uden
1905F.H. van Uden - W. Willemse (klerk)
1906P. van Dooren (boekhouder) - F.H. van Uden (huisschilder)
1908J.A.M. Hagemans (cuisinier, patissier)
Hinthamereinde 8 (1909)
1910J.A.M. Hagemans (cuisinier, patissier)
1912J.A.M. Hagemans (cuisinier, patissier)
1914J.A.M. Hagemans (cuisinier, patissier) - Chr. v. Leplais (schoenmaker)
1919J.A.M. Hagemans (cuisinier, patissier) - Chr. v. Leplais (schoenmaker)
1928H.A.M. de Leeuw - W.M. de Leeuw
1931Adriana J. van Gils - W.M. de Leeuw - Adèle M. van Noorden

Hinthamereinde 10
M 411

Hinthamereinde 10

Hinthamereinde L 224 (????)
1894A.M. Govers (kleermaker) - J.C. Hanff (schoenmaker)
1898J.C. Hanff (schoenmaker) - W.H. Hardeveldt (ijzergieter)
1902J.C. Hanff (schoenmaker) - Th. van de Water (schoenmaker)
1903J.C. Hanff (schoenmaker) - Th. van de Water (schoenmaker)
1905J.C. Hanff (schoenmaker) - Th. van de Water (schoenmaker)
1906J.C. Hanff (schoenmaker) - P. Maréchal (scheepsbevrachter)
1908J.C. Hanff (schoenmaker)
Hinthamereinde 10 (1909)
1910Jac. v.d. Broek (koperslager) - M. Hanegraaf (gem. arbeider) - J.C. Hanff (schoenmaker) - W.H. v.d. Vorst (mr. smid)
1912Jac. v.d. Broek (koperslager) - J.C. Hanff (schoenmaker)
1914A. Bouman (bakker) - J.C. Hanff (schoenmaker)
1923Martinus O. Duuren (brievenbesteller) - Anna Th. van Elten (naaister)
1928M.O. van Duuren - wed. J.P. Jansen
1943H.J. Doorenbosch (rijwielhersteller)
Hinthamereinde 10a

Hinthamereinde L 225 (????)
1902J.W. Vogel (sigarenmaker)
1903J.W. Vogel (sigarenmaker)
1906wed. van Kooij - H. Pennings (ijzergieter)
1908wed. van Kooij - J. Oldenburger (agent van politie)
Hinthamereinde 10a (1909)
1928A.J. Saris

Hinthamereinde 12
M 412

Hinthamereinde 12

Hinthamereinde L 226 (????)
1894A. van Dungen (smid)
1898A. van den Dungen (smid)
1902A. van den Dungen (smid)
1903H. v.d. Vorst (smid)
1906W.H. v.d. Vorst (mr. smid)
1908W.H. van de Vorst (mr. smid)
Hinthamereinde 12 (1909)
1912W.H. v.d. Vorst (mr. smid)
1914W.H. v.d. Vorst (mr. smid)
1928J. Broers - W.H. van de Vorst
1943W.H. van der Vorst (kachelsmid)
Hinthamereinde 12a

Hinthamereinde L 228 (????)
Hinthamereinde 12a (1909)
Hinthamereinde 12b

Hinthamereinde L 227 (????)
1902J. Pieters (koopman)
1903J. Pieters (koopman)
1906J. Pieters (koopman)
1908J. Pieters (koopman)
Hinthamereinde 12b (1909)
Hinthamereinde 12c

Hinthamereinde L 229 (????)
Hinthamereinde 12c (1909)
Hinthamereinde 12d

Hinthamereinde L 230 (????)
Hinthamereinde 12d (1909)
Hinthamereinde L 231

Hinthamereinde L 231 (????)
Vervallen (1909)

Steegje 12-14
Hinthamereinde 14
M 413

Hinthamereinde L 232 (????)
1901J.H. Hagemans (banketbakker)
1905J.A.M. Hagemans (cuisinier, patisier) - P.J.M. Hagemans (mr. schoenmaker)
1908W. Donckers (mr. schilder) - A. van Gool (tramconducteur)
Hinthamereinde 14 (1909)
1910A. Bardie (beeldhouwer) - W. Donckers (mr. schilder) - A. van Gool (tramconducteur)
1923Alphonsus J. van der Hagen (schoenmaker)
1928J.L. Epskamp - A.J. van der Hagen
1943Th.A. van Keulen (aanspreker tevens schoenmaker)

Hinthamereinde 16-18
M 414

Hinthamereinde L 233b

Hinthamereinde L 233b (????)
1908wed. van Maaren
Hinthamereinde 16

Hinthamereinde L 233a (????)
1908wed. Merkenhof
Hinthamereinde 16 (1909)
1910C. Pagie (sigarenmaker)
1928wed. J. van Geel
1943H.L. Tiebosch (grondwerker)
Hinthamereinde 18

Hinthamereinde L 233 (????)
1905J. Jacobs (touwslager)
1908J. Jacobs Wzn. (mr. touwslager)
Hinthamereinde 18 (1909)
1910J. Jacobs Wzn. (mr. touwslager)
1928H. van Overdijk
1943fa. F. Wilmsen (lijstenfabricage)

Steegje 18-20
Hinthamereinde 20-24
M 415

Hinthamereinde 20

Hinthamereinde L 245 (????)
1899F. Maréchal (vleeshouwer)
1908P.H.H. Donders (hoefsmid art.)
Hinthamereinde 20 (1909)
1910P.H.H. Donders
1923Antonius Chr. Deckers (schoenmaker)
1928P.L.H. Bouwmans
1943J. Alsemgeest (timmerman)
Hinthamereinde L 245a

Hinthamereinde L 245a (????)
Vervallen (1909)
Hinthamereinde L 245b

Hinthamereinde L 245b (????)
Vervallen (1909)
Hinthamereinde 22

Hinthamereinde L 246 (????)
1905F. Maréchal (slachter)
1908F.C. Maréchal (runds- en varkensslager)
Hinthamereinde 22 (1909)
1910F.C. Maréchal (runds- en varkenssl.)
1928F. Marechal
1943A.W.F. Maréchal (slager)
Hinthamereinde 24

Hinthamereinde L 247 (????)
1908C. Lievens (tailleuse) - wed. J.H. Lievens-van Gool
Hinthamereinde 24 (1909)
1910C. Lievens (tailleuse) - wed. J.H. Lievens-van Gool
1943wed. W. van Meurs-van de Wijgert
Hinthamereinde 24a

Hinthamereinde L 248 (????)
Hinthamereinde 24a (1909)
Hinthamereinde 24b

Hinthamereinde L 250 (????)
Hinthamereinde 24b (1909)
Hinthamereinde 24c

Hinthamereinde L 249 (????)
Hinthamereinde 24c (1909)
1928H.M.L. Diks

Steegje 24-26
Hinthamereinde 26-28
M 416

Hinthamereinde 26

Hinthamereinde L 251 (????)
1908A.J. van Gerve (fabrikant)
Hinthamereinde 26 (1909)
1910A.J. van Gerve (fabrikant) - Jules van Gerve (particulier)
1923Johannes G.M. van Gerwen (metaalwaarfabrikant) - Julus A.M. van Gerwen (metaalwaarfabrikant)
1928J.A.M. van Gerve - J.G.M. van Gerve
1943C.J. van Oosterom (chauffeur)
Hinthamereinde 28

Hinthamereinde L 252 (????)
1894F. Mar?chal (slager)
1905P. van Doren (boekhouder) - J. Fijnant (slager)
1908M. Drost (koopman) - P. Hagemans (schoenwinkelier)
Hinthamereinde 28 (1909)
1910A. Bok (winkelierster)
1928Th.A. van Keulen
1943M.W. van Loon (reiziger)

Hinthamereinde 30-32
M 417

Hinthamereinde 30

Hinthamereinde L 252a (????)
1908wed. Kwakenaar
Hinthamereinde 30 (1909)
1910wed. Kwakenaar
1928mej. B.H. Kwakernaat
1943C. de Leeuw (besteller P.T.T.)
Hinthamereinde 32

Hinthamereinde L 252b (????)
Hinthamereinde 32 (1909)
1910W. Blom (goud- en zilversmid)
1928W.A. Burg - H.G.F. - Moll - wed. J.C.J. van Moll - van"
1943wed. M.P. Brekelmans-van de Leur

Hofstad
Hinthamereinde 34-38
M 418-419

Hinthamereinde 34

Hinthamereinde L 253 (????)
1908H.B. Kluijtmans (mr. bakker)
Hinthamereinde 34 (1909)
1910H.B. Kluijtmans (mr. bakker)
1923Arnold F. Briels (bakkersknecht)
1928A.F. Briels - A.P.R. van der Loop
1943A.P.R. van der Loop (brood- en banketbakker) - A.P.R. van der Loop (fa. H.B. Kluijtmans) bakker
Hinthamereinde 36

Hinthamereinde L 254 (????)
1908J. Roeffen (broodbakker)
Hinthamereinde 36 (1909)
1910J. Roeffen (mr. broodbakker)
1928W.J. van Balen - H.J.M. Roeffen - J. Roeffen
1943J. Roeffen - J.J.M. Vloeimans (bakker)
Hinthamereinde 38

Hinthamereinde L 255 (????)
Hinthamereinde 38 (1909)
1910J. Roeffen (mr. broodbakker)
1928H.J.M. Roeffen - J. Roeffen

Hinthamereinde 40-44

Hinthamereinde 40

Hinthamereinde L 256 (????)
1908wed. H. Schuurmans (winkelierster)
Hinthamereinde 40 (1909)
1910wed. H. Schuurmans (winkelierster)
1928wed. Th.L. Meeuwssen - wed. H. Schuurmans
1943wed. T.M. Meeuwssen-Schuurmans (winkelierster)
Hinthamereinde 42

Hinthamereinde L 257 (????)
1898F.M. Marechal (vleeshouwer)
1908C. Boeren (kleerenverver) - A. Egglij (schoenmaker) - C. van de Wiel (pakhuisknecht)
Hinthamereinde 42 (1909)
1910Th. op ten Berg (schoenmaker) - C. van de Wiel (mandenmaker)
1928A. van Eerd - wed. C. van de Wiel
1943C.J. van Buuren (arbeider N.S.)
Hinthamereinde 44

Hinthamereinde L 258 (????)
1908L. Verbruggen - J. Vogel (aanspreker) - B. Vrensen (naaister)
Hinthamereinde 44 (1909)
1910H. Schröder (schrijnwerker)
1923wed. Johannes Eerhart (zonder)
1928wed. J. Eerhart - mej. J.M. Post - W.F. Smolders - A.J. Trum
1943H.M. Dona (opperman) - C. Sleenhoff (schoenmaker)

Hinthamereinde 46
M 422

Hinthamereinde L 259 (????)
1908A. Maassen (schoenmaker) - A.J. Merkx (mr. timmerman en metselaar, aannemer)
Hinthamereinde 46 (1909)
1910A. Maassen (schoenmaker) - A.J. Merkx (timmerman, metselaar en aannemer)
1928F. Bonte - A. Merkx - W.L.M. Merkx
1943Fr. Bonte (timmerman) - Fr.E. Bonte (kantoorbed.) - W.L.M. Merkx (timmerman)

Hinthamereinde 48
M 423

Hinthamereinde 48

Hinthamereinde L 260 (????)
1908G.C. Hekker - H. van Kleef (sigarenmaker) - IJ. Krielaarts (visscher) - A. Krijnen - L. van Rixtel (arbeider)
Hinthamereinde 48 (1909)
1910G.C. Hekker - H. van Kleef (sigarenmaker) - L. van Rixtel (arbeider) - M. Versteeg (schoenmaker)
1928J.A. van Asperen
1943M. Schraven (sigarenmaker-winkelier)
Hinthamereinde 48a

Hinthamereinde 48a (1909)
1928L.J. Doomernik - A. van Doremalen - H. Doremalen
1943wed. E.H. van Asperen-de L'Or - T.H.B.J. Vorst (hulpgevangenbewaarder)

Hinthamereinde 50-52
M 424

Hinthamereinde 50

Hinthamereinde L 261 (????)
1900J. van Woezik (mr. broodbakker)
1908A. de Backere (onderoffic. infant.) - J. van Woesik (broodbakker)
Hinthamereinde 50 (1909)
1910J. van Woesik (broodbakker)
1928J.S.A. van Goethem
1943M.C.G. Goyarts (broodbakker)
Hinthamereinde 52

Hinthamereinde L 262 (????)
Hinthamereinde 52 (1909)
1910J.H.M. Robeerst (klerk)
1928P.M. Knuvers - M. Poorts
1943H.G.Th. Heesakkers (kellner)

Hinthamereinde 54
M 425

Hinthamereinde L 263 (????)
1908wed. J Oudenhuijsen (winkelierster)
Hinthamereinde 54 (1909)
1910L. van Herwijnen (boekdrukker) - wed. J Oudenhuijsen (winkelierster)
1928J.W. van Liempt
1943J.W. van Liempt (timmerman) - W.M.J. van Liempt (kantoorbediende)

Hinthamereinde 56

Hinthamereinde L 264 (????)
1908P.L.M. van Vugt (hovenier)
Hinthamereinde 56 (1909)
1910P.L.M. van Vugt (hovenier)
1923Gerard Chr.J. Gerrits (kunstschilder)
1928H.C. Lith - C.H.J. Pasmans - P. Pasmans
1943H. van Mierlo (bouwk. opz. N.A.D.) - F.A.M. Pasmans (koopman groenten en fruit) - M.L.M. Pasmans (kantoorbed.) - P. Pasmans (hovenier) - C. van der Veen (ass. accountant)

Hinthamereinde 58

Hinthamereinde L 265 (????)
1908H. Timmermans (winkelier)
Hinthamereinde 58 (1909)
1910H. Timmermans (winkelier)
1928M.A. Sprang

Hinthamereinde 60

Hinthamereinde L 266 (????)
1908A.J. de Preter (boekhouder)
Hinthamereinde 60 (1909)
1910A.J. de Preter (boekhouder)
1928W.A. Duffhues
1943W.A. Duffhues (zout- en zeephandel) - J. van Kessel (expediteur)
1961van Beurden (auto-dealer)

Hinthamereinde 62

Hinthamereinde 62

Hinthamereinde L 267 (????)
1908Zoutziederij
Hinthamereinde 62 (1909)
1910Zoutziederij
1928H.F. van de Ven
1943fa. Rochus van Rumpt (gedistilleerd)
Hinthamereinde 62a

Hinthamereinde 62a (????)
1960Gebr. Drost N.V. (brandstofhandel)

Hinthamereinde 64
M 428-432

Hinthamereinde L 268 (????)
1894H.J.T. van de Ven
Hinthamereinde 64 (1909)
1910H.T.J. v.d. Ven (zoutziederij, grooth. in zachte zeep)

Hinthamereinde L 269-271

Hinthamereinde L 269-271 (1908)
Vervallen (1909)

Hinthamereinde 64a

Hinthamereinde L 272 (????)
1908C. van den Bogaard (hovenier)
Hinthamereinde 64a (1909)

Steegje "Den groenen Jeger"
Hinthamereinde 66
M 433

Hinthamereinde L 273 (????)
1905F. van der Aa - H.G. Deenen (goederenbesteller) - A. van Elten (koperslager)
1908A. van Elten (koperslager) - C. de Gier (winkelier) - A. Smulders (stalknecht)
Hinthamereinde 66 (1909)
1910C. van den Bogaard (hovenier) - C. de Gier (winkelier)
1923Petrus van den Bogaard (hovenier) - Christiaan G. de Gier (zoutziedersknecht) - Christianus G. de Gier (goudsmid)
1928P. van den Bogaard - Chr.G. de Gier
1943Drukkerij van Dijk & van Hees - R.F.J.M. van Dijk (typograaf)

Hinthamereinde 68-70
M 434

Hinthamereinde 68

Hinthamereinde L 274 (????)
1901P.W. van Run (broodbakker)
1905H. Verhoeckx (bakker)
1908F. Gevers (runds- en varkensslagerij)
Hinthamereinde 68 (1909)
1910F. Gevers (runds- en varkenssl.)
1928A.Th. van de Mortel
1943A.Th. van de Mortel (slager) - M.H. Turlings (kantoorbed.)
Hinthamereinde 70

Hinthamereinde L 274a (????)
Hinthamereinde 70 (1909)
1910Th. van Wel (schoenmaker)
1943N.V. Hirdes en Zn. Stoompassementfabr.

Hinthamereinde 72-74

Hinthamereinde 72
M 435

Hinthamereinde L 275 (????)
1908H. Deenen (besteller)
Hinthamereinde 72 (1909)
1910H. Deenen (besteller)
1928A.N. Otten
1943M.J.H. van de Boogaart (sigarenwinkelier)
Hinthamereinde 74
M 436

Hinthamereinde L 276 (????)
1905fa. Hirdes & Zonen (passementfabr.)
1908Hirdes & Zonen (passementfabr. stoomverw.)
Hinthamereinde 74 (1909)
1910N.V. 's-Hertogenb. stoompassementfabriek voorheen Hirdes en Zoon
1928A.J. Hurkmans - J.H. Vogels
1943F.G. Gevers (grondwerker) - J.J. Leermans (huisschilder)

Hinthamereinde 76
M 437

Hinthamereinde L 277 (????)
1896firma Hirdes en Zonen
1905fa. Hirdes & Zonen (passementfabr.)
1908Hirdes & Zonen (passementfabr. stoomverw.)
Hinthamereinde 76 (1909)
1910N.V. 's-Hertogenb. stoompassementfabriek voorheen Hirdes en Zoon
1928Kantoor Pasementfabr. van Hirdes en Zn.
1943N.V. Hirdes & Zn. (textielindustrie)

Hinthamereinde 78
M 438

Hinthamereinde L 278 (????)
1896firma Hirdes en Zonen
1905fa. Hirdes & Zonen (passementfabr.)
1908Hirdes & Zonen (passementfabr. stoomverw.)
Hinthamereinde 78 (1909)
1910N.V. 's-Hertogenb. stoompassementfabriek voorheen Hirdes en Zoon
1943N.V. Hirdes & Zn. (textielindustrie)

Hinthamereinde 80
M 439

Hinthamereinde 80

Hinthamereinde L 279 (????)
1905fa. Hirdes & Zonen (passementfabr.)
1908A.C. Bleijs (archit. insp. v/d volksgezondheid)
Hinthamereinde 80 (1909)
1910A.J. Brekelmans (mr. timmerman) - W. Brekelmans (handelscorrespondent) - P.J. Kusters (rijksboekhouder)
1923Alphonsus J. Brekelmans (timmerman) - Willem A.A. Brekelmans (boekhouder)
1928P.J. Boeren - J.F.W. Jos - C.A. Kragten - W.J. van de Wiel
1943G.J. van Bockel (sigarenfabriek) - Fr.J. Burg (sigarenmaker)
1960H. Vugts & Zn (Radio-Technisch Bureau)
Hinthamereinde 80a

Hinthamereinde L 280 (????)
Hinthamereinde 80a (1909)
Hinthamereinde 80b

Hinthamereinde L 281 (????)
1908H. Timmermans (passementwerker)
Hinthamereinde 80b (1909)
Hinthamereinde 80c

Hinthamereinde L 282 (????)
1908M. Meulendijk (zoutziedersknecht)
Hinthamereinde 80c (1909)
Hinthamereinde 80d

Hinthamereinde L 284 (????)
Hinthamereinde 80d (1909)
1923Jacobus Domée (loodpletter)
1928J.H. Geraets
1943J.A. Mangé (koopman) - J.A. Mangé (stoker)

Steegje 80-82
Hinthamereinde 82-86
M 440

Hinthamereinde 82

Hinthamereinde L 283 (????)
1906J.W.F.J. van Hagens Hagens (teekenaar van het kadaster)
1908A. van der Heijden Jr. (klerk)
Hinthamereinde 82 (1909)
1910A. v.d. Heijden (ambt. prov. waterstaat)
1923Adrianus J.J.M. Brekelmans (kantoorbediende)
1928A.J.J.M. Brekelmans
1943J.J. Foppele (colporteur)
Hinthamereinde 84

Hinthamereinde L 283a (????)
1906A. van der Heijden Jr. (klerk) - J.H.J. van Siffersteijn (chef de bureau tramwegen Mij.)
1908J.W.F.J. van Hagens (teekenaar van het kadaster) - J.H. van Siffersteijn (chef de bureau tramwegm. Mij.)
Hinthamereinde 84 (1909)
1910J.W.F.J. van Hagens (teekenaar bij het kadaster)
1928E.A. van der Heijden
1943A.J.J.M. Brekelmans (kantoorbediende) - A.M.J. Brekelmans (kantoorbediende) - J.H. Breuer (handel in koloniale waren)
Hinthamereinde 86

Hinthamereinde L 283b (????)
Hinthamereinde 86 (1909)
1910J.H. van Siffersteijn (chef de bureau tramwegm. Mij.)
1928M. van de Ven
1943M. v.d. Ven - M.A.C. van Ven (typiste-telefoniste prijsbeh.)

Hinthamereinde 88
M 441

Hinthamereinde L 284 (????)
1908E. Aarts (tapper)
Hinthamereinde 88 (1909)
1910E. Aarts (tapper)
1923wed. Engelbertus Aarts (caféhoudster)
1928wed. E. Aarts
1943L. Aarts (caféhouder) café's restaurants, hotels - F.C. de Lang

Muntelstraat

Hinthamereinde 90

Hinthameruitgang L 292b (????)
Hinthamereinde 90 (1909)
1910G.J. Brohm (ambt. prov. griffie)
1923Cornelis B. Brohm (electricien) - wed. Gerardus J. Brohm (zonder)
1928F.M.W.P. Sabel

Hinthamereinde L 291d

Hinthamereinde L 291d (????)
1908F.A.H. van Engelen (Mij. verkoop van petroleum)

Hinthamereinde 92

Hinthameruitgang L 291 (????)
1908J. Hilgerdenaar van Zwoll
Hinthamereinde 92 (1909)
1910J.L.A. Hilgerdenaar van Zwol
1928A.J. de Preter - H.J. de Preter
1943M.G. de Preter (kantoorbed.)

Hinthamereinde 94

Hinthameruitgang L 292a (????)
Hinthamereinde 94 (1909)
1910F.A.H. van Engelen (Mij. verkoop van petroleum)
1928G.F. Bergmans
1943J.H. Breuer (handel in suikerwerken) - J.H. Breuer (koopman)

Hinthamereinde 96

Hinthameruitgang L 292 (????)
1908A.J. Jansen (opzichter gem. werken)
Hinthamereinde 96 (1909)
1910A.J. Jansen (opzichter gem. werken)
1928mej. J.C.L. Clarijs
1943J. Bergmans de Bruin (kousenhandel) - G.F. Bergmans (koopman) - H.J. Bergmans (koopman manufacturen)

Hinthamereinde 98

Hinthameruitgang L 293a (????)
Hinthamereinde 98 (1909)
1910H. Klerkx (rijksambtenaar)
1923Lambertus Frankevoort (zonder)
1928H.A. Spoelstrar
1943J.C.A.M. Bogaerts (teekenaar) - J. Kusters

Hinthamereinde L 293

Hinthamereinde L 293 (????)
1908C. Henskens (mr. huis- en decoratieschilder)

Hinthamereinde 100

Hinthameruitgang L ongen. (????)
Hinthamereinde 100 (1909)
1910L. Frankefort (bouwkundige)
1928H. Klerkx

Hinthamereinde 102

Hinthameruitgang L 294 (????)
1908L. Frankefort (bouwkundige)
Hinthamereinde 102 (1909)
1910L. Frankefort (bouwkundige)
1928wed. L.A. Vos
1943wed. G. de Bakker-Zumbuohl - J. Kuijpers

Aawal
 
De Bossche Pad
Hinthamereinde 73
Rijksmonument


Aastraat
Hinthamereinde 71
M 442


Hinthamereinde 67-59

Hinthamereinde L 163

Hinthamereinde L 163 (????)
Vervallen (1909)
Hinthamereinde 63
M 443

Hinthamereinde L 164a (????)
1908W.F. Sabel (agent v. levens- en brandverz.) - W. Swinkels (ijzergieter)
Hinthamereinde 63 (1909)
1910C. de Hart (koperslager) - H. Hendriks (sigarenmaker)
1923Franciscus M. Assmann (meesterknecht tin en loodpletterij)
1928H. Pelders
1943C.A.M. Nouwens (metaalbewerker) - wed. C. Nouwens-van Rooij
Hinthamereinde 61

Hinthamereinde L 164 (????)
1908L. v.d. Heijden (koperslager) - H. Hendriks (sigarenmaker)
Hinthamereinde 61 (1909)
1910E. Bleeker (fitter waterleiding) - F. Sabel (sigarensort.)
1943T.M.A. Bakx (koopman)
Hinthamereinde 59b

Hinthamereinde 59b (1909)
1928I. Terpák (monteur)
Hinthamereinde 59a

Hinthamereinde 59a (1909)
1928M.G. van de Ven
1943F.M.A. Timmermans (meubelmaker) - L.J.A. Timmermans (goudsmid)
Hinthamereinde 59
M 444

Hinthamereinde L 165 (????)
1897F. Gerards (koopman)
1908wed. F.J. de Bruijn - F. Gerards (grossier in koloniale waren)
Hinthamereinde 59 (1909)
1910wed. F.J. de Bruijn - F. Gerards (grossier in koloniale waren)
1928A.L. van de Ven
1943A.L. van de Ven (kruidenier)

Hinthamereinde 57
M 445

Hinthamereinde L 166 (????)
1908wed. F. David-Richt (chemische wasscherij en wollen tricot fabriek)
Hinthamereinde 57 (1909)
1910wed. F. David-Richt (chemische wasscherij en wollen tricot fabriek)
1928L.M. Assmann
1943L.M. Assmann (kapper)

Hinthamereinde 55
M 446

Hinthamereinde L 167 (????)
1908W. van Kilsdonk (wagenmakerij)
Hinthamereinde 55 (1909)
1910W. van Kilsdonk (wagenmakerij)
1928J.L. van Kilsdonk
1943F.H.J.M. van den Eerenbeemt (waskaarsenfabrikant)
1960F.H.J. v.d. Eerenbeemt (kerkwaskaarsenfabriek)

Steegje
Hinthamereinde 53
M 447

Hinthamereinde L 168 (????)
1908F.C.J. v.d. Eerenbeemt (waskaarsenfabr.)
Hinthamereinde 53 (1909)
1910F.H.J. v.d. Eerenbeemt (waskaarsenfabr.)
1919Ferdinand H.J. Eerenbeemt (fabrikant van kerkkaarsen)
1923Ferdinandus H.J.M. van den Eerenbeemt (waskaarsenfabrikant)
1928F.H.J.M. v.d. Eerenbeemt

Hinthamereinde 51
M 448

Hinthamereinde L 169 (????)
Hinthamereinde 51 (1909)
1910dr. G. Romijn (Insp. volksgezondh.)
1928P.A.J. Nouwens
1943M. van Dulmen (slager) - J. Wenting (v/h F. Gevers) slagerij

Hinthamereinde 49

Hinthamereinde L 170 (????)
1908F. Schuurmans (mr. metselaar en aannemer)
Hinthamereinde 49 (1909)
1910J.F. Schuurmans (mr. metselaar en aannemer)
1928F.J. Schuurmans
1943F.J.M. Schuurman (bouwk. opzichter teekenaar) - F.J. Schuurmans (bouwbedrijf) - F.J. Schuurmans (metselaar) - G.B.M. Schuurmans (kantoorbediende)

Steegje
Hinthamereinde 47
M 450

Hinthamereinde L 171 (????)
Hinthamereinde 47 (1909)
1910H.H. Kreeftenberg (landm. kadaster)
1928Chr. J.J.H. Vos - wed. L.P. Vos
1943E.H.M. Kremers (kantoorbediende) - L.P.M. Vos (kleermaker) - wed. H. Vos-Schoenmakers

Hinthamereinde 45
M 451

Hinthamereinde L 172 (????)
1908W. Spierings (winkelier, Insp. levensverz. Mij.)
Hinthamereinde 45 (1909)
1910W.M. Spierings (winkelier)
1928H. Niemeijer - A.Th.J. Ubert
1943G. Voordouw (bakker) - F.X. Welts (magazijnknecht)

Hinthamereinde L 173

Hinthamereinde L 173 (????)
1908H. Maaskant (stalbaas)
Vervallen (1909)

Hinthamereinde 43
M 453

Hinthamereinde L 174 (????)
Hinthamereinde 43 (1909)
1910W.P.J. Wouters (stalbaas tram)
1923Lambertus Dona (koetsier)
1928L. Dona
1943A. van de Louw (monteur) - N.V. B.B.A. (autobusdienst)

Hinthamereinde 41-39
M 454

Hinthamereinde 41

Hinthamereinde L 175 (????)
1908Jos. van Gemert (coiffeur)
Hinthamereinde 41 (1909)
1910Jos van Gemert (coiffeur)
1923Leonardus M. Assmann (kapper)
1943H.J.W. Bettonviel (kapper)
2003? (Whiskyslijterij De Koning)
Hinthamereinde 39

Hinthamereinde L 175a (????)
1908wed. J. Popplein - J.A. Toonen
Hinthamereinde 39 (1909)
1910wed. J. Popplein - J.A. Toonen
1923Josephus A.W.M. van Gemert (barbier)
1928W.M.A. de Haan - A.J.M. Klein - P. Lehman de Lehnsfeld
1943F. Vos (sigarenmaker)

Hinthamereinde 37
M 455

Hinthamereinde L 176 (????)
1908N. Krijbolder (koopman) - Th. Optenberg (schoenmaker) - P. Schiele (winkelknecht, winkelier) - B. Verhoeks (smid)
Hinthamereinde 37 (1909)
1910W. de Bruijn (mandenmakerij en volksdrogisterij) - N. Krijbolder (koopman) - B. Verhoeks (smid)
1923Matheus Drost (kaas en vischhandelaar)
1928M. Drost
1943fa. Gebrs. Drost (zaadhandel)

Achter den Bijenkorf
Hinthamereinde 35-31

Hinthamereinde 35
M 456

Hinthamereinde L 177 (????)
1908J.M. Maréchal (bloemist)
Hinthamereinde 35 (1909)
1910J.M. Maréchal (bloemist)
1943J.A.J.M. Schoonens (bloemist)
Hinthamereinde 35a

Hinthamereinde L 177a (????)
Hinthamereinde 35a (1909)
Hinthamereinde 33

Hinthamereinde L 178 (????)
Hinthamereinde 33 (1909)
1943J.A. van der Kallen (autogarage)
Hinthamereinde 33a

Hinthamereinde 33a (????)
1943J. van der Kallen (rijwielhandelaar en autoverhuurder) - J.A. van der Kallen (kantoorbediende)
Hinthamereinde 31

Hinthamereinde L 179 (????)
1908wed. S. Terwijn-Hoefnagels (winkelierster)
Hinthamereinde 31 (1909)
1910wed. S. Terwijn-Hoefnagels (winkelierster)
1943H.J. Halewijn (kellner) - J.A. van der Kallen (autogarage)

Hinthamereinde 29
M 457

Hinthamereinde L 180 (????)
1897F.H. Houtert
1908M. Otten (bierhuis)
Hinthamereinde 29 (1909)
1910M. Drost (koopman en winkelier)
1928H.J. Kempenaars

De vergulde Roscam
Hinthamereinde 27

Hinthamereinde L 180a (????)
Hinthamereinde 27 (1909)
1910G.J.F. Kuijpers (stationschef tram 's Bosch-Helmond)
1928A. van Santvoort - W.H. Wartenberg
1943L.H. van Santvoort - W.H. Wartenberg (sigarenmaker)

Hinthamereinde L 181

Hinthamereinde L 181 (????)
1908G.J.F. Kuijpers (stationschef tram 's Bosch-Helmond)
Vervallen (1909)

Hinthamereinde 25-21

Hinthamereinde 25

Hinthamereinde L 182 (????)
1908J. Dalessie (koperslager)
Hinthamereinde 25 (1909)
1910J. Dalessie (koperslager)
1923Petrus J.M. Dalessi (koperslager)
1928R. Gôrlach - P. Rombouts
1943M. Meulendijk
Hinthamereinde 23
M 461-462

Hinthamereinde L 183 (????)
1908A. Haefkens (caféhouder)
Hinthamereinde 23 (1909)
1910A. Haefkens (caféhouder)
1928H.Th. Demmers
1943wed. C.W. Demmers-Wissink - A.W.M. Vogels (metaalbewerker)
Hinthamereinde L 184

Hinthamereinde L 184 (????)
1908A. Haefkens (caféhouder)
Vervallen (1909)
Hinthamereinde 21

Hinthamereinde L 185 (????)
1908J. Schakenraad (winkelier)
Hinthamereinde 21 (1909)
1910J. Schakenraad (winkelier)
1928J. Schakenraad - P.J. Taks
1943wed. F.M. Schakenraad-Minkels (kruidenierster) - P.J. Taks (metaaldraaier)

Sint Andriesstraatje
Hinthamereinde 19-17

Hinthamereinde 19
M 463

Hinthamereinde L 209 (????)
1908H.J. Beck (winkelier)
Hinthamereinde 19 (1909)
1910P.L. van Mulbregt Jr. (metselaar)
1928W. Cornelissen - M.J. Polman - G.B. Postema - P. Schiele
1943J.N. Kuijlenburg (koopman in lederwaren)
Hinthamereinde 17
M 464

Hinthamereinde L 210 (????)
1902P. Hirdes (slager)
1908P. Hirdes (runds- en varkensslager)
Hinthamereinde 17 (1909)
1910P. Hirdes (runds- en varkensslager)
1928Ch. Frunt - P. Hirdes
1943G.G. Kerste (behanger)

Hinthamereinde 15a-c
M 466

Hinthamereinde 15
Gemeentelijk monument

Hinthamereinde L 211 (????)
1908Jos.H. Kievits (fa. J. Dieben-Kievits) tabaksfabr.
Hinthamereinde 15 (1909)
1910Jos.H. Kievits (fa. J. Dieben-Kievits) tabaksfabr.
1928H.J. Willems
Hinthamereinde 15a
Gemeentelijk monument

Hinthamereinde 15a (????)
1928B. Wiegman
1943G. van Oostveen (meubelmaker)
Hinthamereinde 15b
Gemeentelijk monument

Hinthamereinde 15c
Gemeentelijk monument


Hinthamereinde 13
Gemeentelijk monumentM 467

Hinthamereinde L 212 (????)
1908Jos.H. Kievits (fa. J. Dieben-Kievits) tabaksfabr.
Hinthamereinde 13 (1909)
1910Jos.H. Kievits (fa. J. Dieben-Kievits) tabaksfabr.
1928mej. J.J.M.M. de Bruijn - wed. J.H. Kievits
1943J.T.M. van Nistelrooij (arts)

St. Teunisgangske
Hinthamereinde 11

Hinthamereinde 11a

Hinthamereinde L 213 (????)
1908H. van Delft (schoenmaker)
Hinthamereinde 11a (1909)
Hinthamereinde 11b

Hinthamereinde L 214 (????)
Hinthamereinde 11b (1909)
Hinthamereinde 11c

Hinthamereinde L 215 (????)
Hinthamereinde 11c (1909)
Hinthamereinde 11

Hinthamereinde L 216a (????)
1898H. Dirks (vleeshouwer)
1908J. van Engelen (pakhuisknecht)
Hinthamereinde 11 (1909)
1910P. Schillen (loopknecht)
1928G.J. van Tiel
1943A. Becks (metselaar)

Hinthamereinde 9-7

Hinthamereinde 9
M 468

Hinthamereinde L 216 (????)
1908H.A.A.M. Dirks (runds- en kalfsslagerij)
Hinthamereinde 9 (1909)
1910H.A.A.M. Dirks (runds- en kalfsslagerij)
1928A.L. van Osch
1943A.L. van Osch (slager)
Hinthamereinde 7
M 469

Hinthamereinde L 217 (????)
1908L. van Rosmalen (passementwerker) - J.P. Versteijnen (barbier)
Hinthamereinde 7 (1909)
1910L. van Rosmalen (passementwerker) - J.P. Versteijnen (barbier)
1923Martinus E. Dijks (arbeider)
1928H.J. Houet - A. Mulder
1943A. Mulder (slager) - A.F. Mulder (gereedschapmaker) - J.G. Scheepens (betonvlechter)

Hinthamereinde 3
M 471

Hinthamereinde 3

Vroeger één met het volgende. (Th. Spierings, kantoor)
Bron: Mosmans 471
Hinthamereinde L 219 (????)
1908Th.G.A.M. Spierings (comm. in effect. assurd. kantoor)
Hinthamereinde 3 (1909)
1910Th.G.A.M. Spierings (comm. in effect. assurd. kantoor)
1919Theodor Spierings (commissionair in effecten)
1928Assurantie- en Effectenkantoor Spierings
1943G. Argante (koopman)
Hinthamereinde 3a

Hinthamerstraat 3a (????)
1943C.J.A. van de Pennen (onderwijzer)

Hinthamereinde 1
M 472

Hinthamereinde L 220 (????)
1908dr. J.M.W. Kramer (arts)
Hinthamereinde 1 (1909)
1910dr. J.M.W. Kramer (arts)
1928J.M.W. Kramer
1943W.J.M. van Overdijk (slagersknecht) - A. Vierkens (caféhouder) - H.P. Wolfs (agent levensverzekering)
1952Winkelpand De Gruyter

Zuid-Willemsvaart
Postcodes
 5211 PL  1..27
 5211 PM 29..73
 5211 PN  2..60
 5211 PP 62..76
 5211 PR 78..98
Raadsbesluiten
2003

Schriftelijke vragen kelders

Het college geeft in een brief antwoord op vragen van het Bosch Keldergenootschap over kelders onder de panden in de Putgang en het Hinthamereinde. De kelder onder de Putgang wordt in het restauratieplan van de panden meegenomen. De eigenaar van de panden aan het Hinthamereinde heeft aangegeven dat handhaving van deze kelders technisch niet mogelijk is.
B&W Besluitenlijst 23 september 2003
 
Stadsrekeningen
1517 Kapittel 5, 6, 7 en 8.
Verkochte erf- en lijfrenten om uit de opbrengst andere renten ten laste der stad af te doen en om daaruit stads vestingwerken te herstellen, te versterken en uit te breiden, alsmede tot schadeloosstelling voor daartoe ingenomen huizen en erven op het Hinthamereinde en bij Adam van Mierdens gasthuis.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1517-1518. Deel 1, blz 333
 
Straatindeling
 1906 : 368..441 (Mosmans: van Geerlingsche brug langs branderij Coppens tot aan Muntelstraat)
 1906 : 442..510 (Mosmans: van Watertoren langs St. Antoniekapel tot aan Geerlingsche brug)
 1909 : rechts 1..65, links 2..102
 1995 : rechts 1..73, links 2..102 (Huisnummerkaart J16)
 2004 : 1..73, 2..98 (postcodes)
Volkstelling 1822
No 15 Wijk D
Hinthamereind
1 4 Braak, Wouterus van den Winkelier 51 Rooms Den Bosch
2 - - - - - -
3 4 Doorn, Maria Catherine Winkelierster 38 Rooms Rosmalen
4 5 Bogers, Pieter Schoenmaker 52 Rooms Uden
5 4 Gemert, Francisca Winkelierster 70 Rooms Den Bosch
6 12 Sopers, Theodorus Koopman 59 Rooms Den Bosch
7 4 Zuijlen, Rogier Anthonius Chef de Buro op het Gouvernement 44 Rooms Den Bosch
8 10 Meeuwese, Lambertus Winkelier 47 Rooms Den Bosch
9 9 Rongen, Allegonda Winkelierster 47 Rooms Boxmeer
10 3 Koene, Henricus Rentenier 70 Rooms Den Bosch
11 13 Loo, Hendrica van der - 19 Rooms Herdenrooy
12 16 Abbema, Woutherus Rentenier 70 Gereformeerd Den Bosch
13 18 Smits, Christina - 22 Rooms Stein bij Maastricht
14 3 Jong, Arie de Koopman 37 Gereformeerd Schoonrewoert
15 13 Gevel, Maria van de Fruitverkoopster 72 Rooms Den Bosch
16 3 Maliahr, Nicolaas Smid 49 Rooms Parijs
17 4 Broekhoven, Antonius van Arbeider 56 Rooms Den Bosch
18 - - - - - -
19 8 Grinsven, Theodorus Martinus van Looyer 29 Rooms Den Bosch
20 3 Grinsven, Everardus van Koopman 64 Rooms Den Bosch
21 3 Broodman, Maria Huisvrouw 33 Gereformeerd Zierikzee
22 9 Erp, Gerardus van Brouwer 46 Rooms Osch
23 - - - - - -
24 6 Moonen, Johannes Timmerman 33 Rooms Den Bosch
25 4 Daman, Paulina Huisvrouw 29 Gereformeerd Helvoetsluis
26 5 Flaes, Jan Franus van der Schoenmaker 41 Rooms Goirle
35 3 Bouwens, Franciscus Lintwerkersknegt 28 Rooms Weert
36 2 Dekkers, Dielis Spoelder 61 Rooms Son
37 5 Pennings, Hendrikus Dienstknegt 35 Rooms Dinther
38 3 Santvoort, Wynand van Timmermansknecht 70 Rooms Den Bosch
39 3 Swaans, Mathys Kuipersknecht 36 Rooms Den Bosch
40 7 Landheer, Simon Gegajeert 42 Rooms Den Bosch
41 - - - - - -
42 6 Verstijnen, Anna Maria Breister 32 Rooms Drunen
43 7 Sterken, J. P. Tapper 33 Rooms Den Bosch
44 12 Croonenburg, Joh. Matilde - 60 Rooms Den Bosch
45 4 Terwindt, Hendrik Opzichter 32 Rooms Pannerden
46 13 Sluyters, Petrus Adrianus Lintvergaaren 31 Rooms Den Bosch
Achter de Drie Mollen
Hinthamereind
50 9 Braak, Cornelis van der Arbeider 52 Rooms Esen
51 7 Dikkerschijt, Johannes Jacobus Speldemaker 29 Rooms Maastricht
52 5 Lensen, Mathijs Agent van Politie 46 Rooms Beek
54 7 Zeeland, Hendricus van Arbeider 40 Rooms Den Bosch
55 3 Daamen, Adrianus Hovenier 27 Rooms Den Bosch
69 4 Verhoedex, Wilhelmina Slijtster 63 Rooms Driel
70 4 Leeuw, Hendricus van Fabrikant in garens 44 Rooms Nieuwkuijk
71 3 Garde, Petrus de Fabrikant in garens 82 Rooms Wezel
72 10 Theeuwen, Petrus Grutter 38 Rooms Maasbree
73 11 Geyselmeyer, Jan Kuiper 39 Rooms Den Bosch
77 3 Heesen, Johannes Mathias Verver 28 Rooms Boishem
83 3 Houtum, Petrus van - 62 Rooms Rosmalen
88 4 Bunen, Theodorus Turfmeter 52 Rooms Den Bosch
90 4 Moonen, Ida Koopvrouw 64 Rooms Den Bosch
91 4 Cappers, Bernardus Wilhelmus - 19 Rooms Drent
No 16 Wijk D
92 4 Uden, Johannes Franciscus van Horlogemaker 24 Rooms Schiedam
93 5 Teurlings, Frans Fabrikeur 42 Rooms Den Bosch
94 2 Uden, Antonius Brandersknecht 49 Rooms Osch
95 - - - - - -
96 9 Scheus, Maria Winkelierster 71 Rooms Stevensweert
97 9 Hornung, Philippus Jacobus Kleermaker 43 Rooms Den Bosch
98 4 Werf, Jan van der Mandemaker 31 Rooms Scheveningen
99 11 Korst, Maria - 50 Rooms Den Bosch
100 9 Perquin, Machiel Stukadoor 39 Rooms Vught
101 1 Berner, Johann George Gepensioneerd Sergeant 64 Luthers Wunsckensuhl Saxen bij Eysenach
102 9 Voets, Johannes Koopman 30 Rooms Den Bosch
103 8 Kluitmannh, Wilhelmus Koopman 30 Rooms Den Bosch
105 9 Ravesteyn, Leonardus van Looyer 62 Rooms Den Bosch
106 10 Bijne, Elias Bakker 48 Rooms Oisterwijk
107 12 Smits, Gerardus Brandersknegt 39 Rooms Den Bosch
108 15 Oorschot, Gijsbertus van Broodbakker 45 Rooms St. Michielsgestel
109 11 Heyden, Antonius van der Moolenaar 40 Rooms Dungen
110 12 Dijk, Albertus van Spekslagter 30 Rooms Den Bosch
111 18 Timmers, Theodorus Hovenier 56 Rooms Den Bosch
112 14 Meegen, Mathijs van Smid 41 Rooms 0isterwijk
113 15 Sijffer, Markus Slagter 40 Israëlitisch Bettendorp
114 - - - - - -
115 8 Overdijk, Willem van Arbeider 50 Rooms Vlijmen
117 - - - - - -
118 - - - - - -
119 6 Fleurich, Christiaan Schoenmaker 39 Gereformeerd Stetten Pruis Pommeren
120 - - - - - -
121 3 Coppens, Christianes Molenaar 65 Rooms Den Bosch
122 8 Coppens, Nicolaas Molenaar 56 Rooms St. Michielsgestel
123 2 Jansen, Carolina Breister 83 Rooms Doornik
124 4 Bors, Maria Breister 50 Rooms Nijmegen
125 5 Gulp, Jan van Arbeider 70 Rooms Groot Zundert
126 2 Stoutum, Allegonda van Arbeidster 67 Rooms Rosmalen
127 1 Ezelborn, Elisabeth Kraamster 68 Luthers Zanten
128 2 Stisner, George Kramer 67 Luthers Sazen
129 3 Ven, Cornelia van der Breister 50 Rooms Rosmalen
130 5 Loo, Jacobus van der Hovenier 46 Rooms Wijk bij Duurstede
131 3 Kunzi, Gottlieb Kantoorbediende 29 Gereformeerd Erlach kanten Bern Zwitserland
132 - - - - - -
133 - - - - - -
134 - - - - - -
135 1 Verbruggen, Dora - 46 Rooms Rosmalen
136 5 Gluodemans, Johannes Arbeider 43 Rooms Rosmalen
137 2 Bastiaan, Goverdina Spinster 54 Rooms Summer
138 5 Os, Johannes van Wolspinner 59 Gereformeerd Den Bosch
139 5 Ras, Frederik Ketellapper 57 Rooms Groningen
140 - - - - - -
141 2 Booy, Elisabeth van Koopvrouw 62 Rooms Den Bosch
142 t/m 147
148 9 Ras, Johannes Blaauwverversknecht 30 Rooms Den Bosch
149 - - - - - -
150 7 Grinsven, Gommarus van Opperman 34 Rooms Den Bosch
151 4 Eythuysen, Gerdina Hovenierster 67 Rooms Orthen
152 6 Goovers, Antony Bierdrager 39 Rooms Etten
153 8 Sande, Arnoldus van der Wever 65 Rooms Gemert
154 24 Gruiter, Anna Catharina Jacoba de - 66 Rooms Den Bosch
155 8 Kooieman, Bernardus Wever 52 Rooms Gesker Munster
156 6 Geloudemans, Martinus Hovenier 38 Rooms Rosmalen
157 4 Beekwilder, Josephus Gegageerd 67 Rooms Maastricht
158 4 Tiele, Frederik Timmerman 35 Rooms Frankfort
160 12 Peters, Arnoldus Zoutzieder 39 Rooms Waitwilder
161 - - - - - -
162 7 Sande, Ida van der Hovenierster 52 Rooms Langel
163 - - - - - -
164 - - - - - -
165 - - - - - -
166 - - - - - -
167 - - - - - -
168 - - - - - -
169 - - - - - -
170 - - - - - -
171 - - - - - -
172 - - - - - -
173 - - - - - -
174 - - - - - -
175 - - - - - -
176 - - - - - -
177 - - - - - -
178 - - - - - -
179 - - - - - -
180 4 Middelhoven, Johannes Wolkammer 30 Gereformeerd Veenendaal
181 11 Vugt, Theodora Koopvrouw 53 Rooms Den Bosch
No 17 Wijk D
182 2 Marx, Johannes Gepens. sergeant en poortier 73 Rooms Aaken
183 3 Heemskerk, Thimon Abraham van Gepens. Luitenant collonel 55 Gereformeerd Den Bosch
184 5 Kifderhuyzer, Elisabeth Kroeghoudster 63 Rooms Den Bosch
185 6 Pus, Wilhelmus van der Koorenmeter 56 Rooms Berlicum
186 11 Marijnen, Wilhelmus Bartolomeus Ontvanger van de stadsbelastingen 30 Rooms Tilburg
189 - - - - - -
190 8 Sintruyje, Johannes Arbeider 50 Rooms Vlijmen
191 - - - - - -
192 - - - - - -
193 3 Heertum, Nicolaas van Schoenmakers 53 Rooms Den Bosch
194.1 9 Alst, Hendrikus van der Arbeider 49 Rooms Breugel bij Son
194.2 6 Bosch, Andries van der Opziener der Vrouwen Infirmerie 59 Rooms Den Bosch
195 - - - - - -
196 - - - - - -
197 - - - - - -
198 - - - - - -
199 - - - - - -
200 - - - - - -
201 - - - - - -
202 - - - - - -
203 - - - - - -
204 - - - - - -
205 - - - - - -
206 - - - - - -
207 - - - - - -
208 - - - - - -
209 - - - - - -
210 - - - - - -
211 - - - - - -
212 - - - - - -
213 - - - - - -
214 - - - - - -
215 7 Volleners, Dirk Ambagsman 35 Gereformeerd Veenendaal
216 3 Vollgraff, Johann Adam Kroeghouder 67 Luthers Buschenan (Hessen)
217 - - - - - -
218 10 Spierings, Nicolaas Koopman 49 Rooms Berlicum
219 6 Leermakers, Cornelis Koopman 64 Rooms St. Michielsgestel
220 3 Bovee, Maria - 83 Rooms Den Bosch
221 6 Ven, Hendrik Tieleman Joseph van der Zoutzieder 31 Rooms Den Bosch
222 - - - - - -
223 6 Meyers, Johannes Wieldrager 43 Rooms Nieuwland
224 8 Boik, Elias Arbeider 37 Rooms Den Bosch
225 7 Roosmalen, Willem van Moolenaar 40 Rooms Den Bosch
226 - - - - - -
227 - - - - - -
228 - - - - - -
229 - - - - - -
230 - - - - - -
231 11 Doorenhof, Antonius Olyslagersknecht 33 Rooms Den Bosch
232 3 Keunings, Elisabeth Naaister 63 Rooms Den Bosch
233 6 Smulders, Antonitta Winkelierster 48 Rooms Den Bosch
234 3 Weeder, Geertrut Stoelmatter 57 Rooms Den Bosch
235 4 Manders, Maria Kantwerkster 42 Rooms Grave
236 4 Kastelijn, Koenradus Zakkenschopper 37 Rooms Den Bosch
237 8 Mannesjal, Servien Houtklover 62 Rooms Munsterdaal
238 4 Eesteren, Jacobus van Stokkenbekleder 56 Rooms Breda
239 5 Snijders, Antoon Stoelematter 48 Luthers Den Bosch
240 - - - - - -
241 - - - - - -
242 7 Smeens, Petrus Johannes Koopman 40 Rooms Den Bosch
243 - - - - - -
244 - - - - - -
245 - - - - - -
246 - - - - - -
248 - - - - - -
249 4 Verschuylen, Maria Winkelierster 63 Rooms Boxmeer
250 18 Schruders, Hendrikus Arbeider 72 Rooms Beede
251 5 Leemer, Hendrik Opperman 65 Gereformeerd Diesdorp
252 6 Goor, Martinus van de Hovenier 36 Rooms Den Bosch
253 3 Grinsven, Johannes van Arbeider 53 Rooms Den Bosch
254 - - - - - -
255 4 Steenbakker, Maria Kantwerkster 62 Rooms Den Bosch
256 - - - - - -
257 - - - - - -
258 3 Beseth, Maria Catharina Breister 73 Rooms Den Bosch
259 8 Kras, Johannes Timmerman 43 Rooms Bommel
260 1 Bruin, Cornelia Koopvrouw 62 Rooms Helvoirt
261 6 Bos, Antony Spellenmaker 36 Rooms Den Bosch
262 4 Merseken, Catharina Breister 46 Rooms Den Bosch
263 5 Jagers, Christiaan Speldenmaker 44 Rooms Den Bosch
264 4 Tienen, Maria van Speldesteekster 36 Rooms Den Bosch
265 6 Mesotten, Matheus - 49 Rooms Den Bosch
266 7 Kastelijn, Johannes Arbeider 65 Rooms Den Bosch
267 3 Storm, Hendrika Kantwerkster 52 Rooms Den Bosch
268 8 Boxtel, Johannes van Hovenier 43 Rooms Den Bosch
269 - - - - - -
270 - - - - - -
No 18 Wijk D
272 4 Nefkens, Johannes Koopman 57 Rooms Hedel
273 7 Braak, Jan van den Koopman 76 Rooms Den Bosch
274 6 Goosens, Petrus Barbier 58 Rooms Megchelen
274 3 Postjens, Petrus Inlandse kramer 26 Rooms Den Bosch
276 4 Servaas, Eugene Gepensioneerd Serg. Maj. 54 Rooms Ameux (Namen?)
278 - - - - - -
279 2 Lavee, Bernardus Kramer 53 Rooms Utrecht
280 6 Herps, Thomas Koopman 30 Rooms Den Bosch
281 4 Servaria, Bernardus Spinner soldaat 66 Rooms Briel
282 3 Dona, Francis Gepens. soldaat 66 Rooms Den Bosch
283 6 Opstal, Andries Johannes van Huisschilder 30 Rooms Venlo
284 7 Vollewens, Hendrik Wolkammer 64 Gereformeerd Veenendaal
285 - - - - - -
286 8 Doop, Hendrikus Gerardus de Condusteur der Artellerie bij de Magazijnen van oorlog te Den Bosch 46 Rooms Den Bosch
287 13 Bruyn, Hendrina de Arbeidster 53 Rooms Den Bosch
288 - - - - - -
289 2 Bommel, Pertus van Schoenmaker 59 Rooms Doesburg
290 8 Vollewens, Evert Wolkammer 26 Gereformeerd Veenendaal
291 - - - - - -
292 3 Bank, Geertruy van der - 67 Rooms Den Bosch
293 14 Engelie, Carolus Garentwinder 51 Rooms Den Bosch
294 2 Baar, Klaas van Werkman 50 Rooms Boxtel
295 - - - - - -
296 - - - - - -
297 - - - - - -
298 11 Brugge, Jan Garentwinder 29 Rooms Den Bosch
299 9 Tiel, Theodorus van Brandersknegt 34 Rooms Mare
300 1 Nederveen, Maria - 23 Rooms Den Bosch
301 11 Vlijmen, Mechgelina van Breidster 51 Rooms Empel
St. Antonistraat
Hinthamereinde
331 4 Coppens, Adrianus Johannes Slijter 26 Rooms Den Bosch
332 6 Smeets, Henricus Koopman 40 Rooms Wessem
333 4 Smits, Johanna Maria Mangelen 64 Rooms Megen
334 5 Morees, Laurens Opperman 62 Rooms Beek en Donk
335 - - - - - -
336 - - - - - -
337 - - - - - -
338 - - - - - -
339 - - - - - -
340 - - - - - -
341 - - - - - -
342 4 Driel, Adam Deurwaarder 64 Rooms Grave
343 6 Fransen, Maria Breidster 43 Rooms Den Bosch
344 2 Ingenraav, Hendrik Timmerman 64 Rooms Kleef
345 9 Nes, Israël van Speldenmaker 42 Rooms Den Bosch
346 - - - - - -
Windmolenbergstraat
No 20 Wijk D
Hinthamereinde
502 - - - - - -
503 10 Cornelisse, Johannes Broodbakker 33 Rooms Breda
504 2 Moonen, Petrus Timmerman 28 Rooms Den Bosch
505 11 Turet, Jacobus Verver 32 Rooms Den Bosch
506 11 Mosfevelde, Cornelis Theresia Huisvrouw 58 Rooms Den Bosch
507 9 Leijtens, Hendricus Slagter 54 Rooms Berlicum
508 6 Garde, Willem Jan de Brouwer 50 Rooms Den Bosch
509 4 Ham, Andreus van Uitdrager 34 Rooms Den Bosch
510 2 Moonen, Lambertus mr. Timmerman 61 Rooms Den Bosch
511 3 Someren, Hendrikus van Hospitaalmeester 53 Rooms Den Bosch
512 3 Ummels, Johannes Barbier 24 Rooms Leeuwarden
513 9 Nieuwenhuysen, Johannes Henricus Bakker 48 Rooms Den Bosch
514 9 Goosjens, Lambert Instrumentenmaker 23 Rooms Boxtel
515 5 Sweens, Johannes Antonius Koopman 29 Rooms Den Bosch
516 4 Mele, Johanna Maria de Winkelierster 71 Rooms Den Bosch
517 4 Fervooren, Johannes Logementhouder 33 Rooms Vierlingsbeek
Jacobstraat
No 21 Wijk D (komend van de Jacobusstraat)
Hinthamereinde
554 5 Niers, Johanna Logementhoudster 74 Rooms Puyfelik
555 6 Tuyn, Theodorus van der Wieldraayer 36 Rooms Woensel
556 4 Minvrettî, Willem Koopman 60 Rooms Den Bosch
557 5 Vis, Thomas de Waterverkoper 50 Rooms Ditvorg in Engeland
558 7 Strang, Wilhelmus Schoenmaker 39 Rooms Den Bosch
559 7 Bouvée, Frans Koperslager 33 Rooms Den Bosch
560 6 Hoostraten, Johannes Alouisius Looyersknecht 43 Rooms Ravenstein
561 9 Diderie, Maria Winkelierster 67 Rooms Leeuwarden
562 4 Molemakers, Gerardus Fastoor 66 Rooms 's Zalum
563 - - - - - -
564 3 Heyde, Wilhelmina Koopvrouw 48 Rooms Veldhoven
565 - - - - - -
566 - - - - - -
567 - - - - - -
568 - - - - - -
569 - - - - - -
570 - - - - - -
571 - - - - - -
572 - - - - - -
573 4 Beekwielder, Johannes Oppasser 28 Rooms Den Bosch
574 6 Stoop, Fredrik Arbeider 52 Rooms Wetselaars in Nassau
575 4 Striegers, Antonetta Breidster 37 Rooms Den Bosch
576 - - - - - -
577 8 Beekwielder, Pieter Arbeider 58 Rooms Den Bosch
578 6 Knoop, Johannes Kleermaker 28 Gereformeerd Den Bosch
579 3 Boskee, Maria Catharina Kantwerkster 55 Rooms Den Bosch
580 5 Kroese, Matheus Kleermaker 46 Rooms Breda
581 8 Rogmans, Peter Touwslagersknecht 31 Rooms Kalker
582 5 Lang, Thomas de Arbeider 66 Rooms Den Bosch
583 5 Tiel, Christiaan Arbeider 44 Rooms Maare
584 7 Rusjing, Nicolaas Wolspinder 34 Rooms Leeuwarden
585 6 Klein, Andries Arbeider 36 Rooms Den Bosch
586 6 Beekwielder, Andrikus Opperman 34 Rooms Den Bosch
587 - - - - - -
588 - - - - - -
589 6 Boxtel, Francis van Verver en Glazenmaker 39 Rooms Den Bosch
590 - - - - - -
591 7 Wely, Anna van Stoelensetster 41 Rooms Den Bosch
592 8 Scheepers, Bertus Metselaar 46 Rooms Boxtel
593 2 Bunthof, Gertruv - 68 Rooms Dinther
594 - - - - - -
595 3 Boogaart, Elisabeth van den Koopvrouw 77 Rooms Vegchel
596 11 Wiel, Poulus van der Metselaar 38 Rooms Oisterwijk
597 3 Wagner, Friederig Christoff Bakker 51 Luthers Beerner
598 3 Wellens, Nicolaas Lambertus Medecine doctor 36 Rooms Waalwijk
599 - - - - - -
600 9 Kuypers, Johannes Dominicus Winkelier 43 Rooms Den Bosch
601 8 Bruneton, Dorothea Jeanne de Huisvrouw 26 Gereformeerd Nijmegen
602 2 Joosten, Johanna Elisabeth - 66 Gereformeerd Gend bij Nijmegen
Schilderstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 20, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 208, 209

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 42, 90

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 208, 219; II. 282, 297, 460, 514

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 38, 41, 43, 49, 60, 61, 62, 66, 67, 112, 113

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 380

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 92

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 121, 281, 353

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 201, 215

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 17, 57, 88, 130, 173, 241

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 78, 89, 163n, 347

n: vermelding in een voetnoot