Heunweg

Vughterpoort

De weg tussen de Randweg en de Vughterweg krijgt de naam Heunweg.
Benaming
Jaar
Naam
Bron
2009
Heunweg
B&W Besluitenlijst 20 januari 2009
Raadsbesluiten
2009

Straatnaamgeving

Het college stelt voor de weg tussen de Randweg en de Vughterweg de naam Heunweg te geven.
B&W Besluitenlijst 20/01/2009