Hervenpad

De Herven

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2008
Hervenpad
B&W Besluitenlijst 1 juli 2008
Raadsbesluiten
2008

Nieuwe straatnamen

Het college heeft de volgende nieuwe straatnamen vastgesteld:
- Het fietspad tussen de Tweede Hervendreef en de Hervensebaan krijgt de naam Hervenpad;
- Aan de straat waar nu nieuwe woningen worden gebouwd, ter hoogte van de Beethovenlaan, krijgt de naam Johannes Brahmsstraat;
- Het deel van de fietsroute tussen de Schutterstraat en de Vendelierstraat krijgt de naam Piekenierpad. Het deel van de fietsroute tussen de Schutterstraat en de Burgemeester Woltersstraat krijgt de naam Hoofdmanpad.
B&W Besluitenlijst 1 juli 2008