Hertogstraat

Het Zand

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1901
Hertogstraat
RB 03-09-1901, blz 3.
1909
Hertogstraat
Huisnummeromnummering 1909
1928
Hertogstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Hertogelijke straat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 april 2011
Panden
Koningsweg
Hertogstraat 2a-e
Rijksmonument

Hertogstraat 2

Hertogstraat N 233 (????)
1908H.M. Thijssen (directeur Noordbr. Dagblad)
Hertogstraat 2 (1909)
1910H.M. Thijsen (directeur Noordbrabanter)
1928H.M. Thijssen - mej. E.J.M. Thijssen
1943H.P.W. van Ravestijn (accountant) - P.L. van Ravestijn

Hertogstraat 4-20
Rijksmonument

Hertogstraat 4

Hertogstraat N 232 (????)
1908W. Neefs (aannemer)
Hertogstraat 4 (1909)
1910J. Glaudemans (letterzetter)
1923Johannes G. Gerwers (machinist Ned. Spoorwegen)
1928P.L.H. Despinois - H.W. Neefs
1943H.J. Nieuwhart (timmerman)
Hertogstraat 6

Hertogstraat N 232a (????)
1908J. Vos (klerk)
Hertogstraat 6 (1909)
1910W. Neefs (aannemer)
1928wed. W. Neefs - mej. L.G. Schellekens
1943P.L.H. Despinois (boekdrukker) - H.W. Neefs (schoenmaker) - P.M. Prinssen (kantoorbed.)
Hertogstraat 8

Hertogstraat N 231 (????)
1908F.A. Krekel
Hertogstraat 8 (1909)
1910W.F. Seele (agent van politie)
1923Cornelis Ferwerda (kantoorbediende)
1928E.H.P. van Woerkom
1943G.B.J.E. Meijering
Hertogstraat 10

Hertogstraat N 231a (????)
1908L.H. Goris (klerk)
Hertogstraat 10 (1909)
1910L.H. Goris (klerk)
1923Joseph P.H. Besters (adj. opzichter gem. reiniging)
1928J.P.H. Besters - mej. L. Büske - W.C.P.B. de Jongh - F.M.L. Langenhoff
1943M.J.M. Coolegem (electricien)
Hertogstraat 12

Hertogstraat N 230 (????)
1908A. Spoor (tailleur)
Hertogstraat 12 (1909)
1910M. Engels (opp. hospitaal) - H. Keunen (beambte telefoon)
1923Frederik W.J. van Buul (kleermaker) - Adrianus Frijlink (boekdrukker)
1928F.W.J. van Buul - J.J. van den Heuvel
1943L. van der Doelen (pakhuisknecht) - M. van Lokven (gem. arbeider)
Hertogstraat 14

Hertogstraat N 229a (????)
1908F.C. Brakke (serg. maj. inf.)
Hertogstraat 14 (1909)
1910J. Peters (serg. maj. inf.)
1928P.J. van Bezooijen
1943wed. A. Kreté-Doomernik
Hertogstraat 16

Hertogstraat N 229 (????)
1908P. Kraak (wachtm. veldart.)
Hertogstraat 16 (1909)
1910J.W.J. Korff (serg. inf.)
1923Pieter Borgdorff (serg. maj. infie.)
1928I. Markusse
1943G.L. van Bockel (los-werkman)
Hertogstraat 18

Hertogstraat N 228a (????)
1908A.J. Mulder (adj. onderoff. d.d. off. veldart.)
Hertogstraat 18 (1909)
1910W.H. Brohm (adj. onderoff. kwartierm. inf.)
1928L.A. Jacobus meergen. van der Zande
1943A.P. van Bennekom (kantoorjuffrouw) - G. van Bennekom (huisschilder) - Gerrit van Bennekom (schilder) - wed. M.J.L. van Bennekom-ter Haar - wed. A.P. Siegers-Kuipers
Hertogstraat 20

Hertogstraat N 228 (????)
1908T.F. Coolegem (stafmuzikant)
Hertogstraat 20 (1909)
1910T.F. Coolegem (stafmuzikant)
1923Johannes Blokker (sergeant Wielrijders)
1928J. Blokker
1943H.C. Zwart (seinwerker N.S.)

Hertogstraat 22-24


Mayweg
 
Mayweg
Hertogstraat 15

Hertogstraat 15 (1909)
1923Johannes Fr. Goselie (handelsagent tabak)
1928G.C. Rijkee
1943P.G.M. van der Meer (fabrikant)

Hertogstraat 13

Hertogstraat 13 (1909)
1923Johanna Derks (winkeljuffrouw)
1928J.C.A. Roeters
1943A.J. van Schijndel (gevangenbewaarder)

Hertogstraat 11

Hertogstraat 11 (1909)
1928mej. C.M. Koch - mej. M.S. Koch - mej. P.A.M. Koch - wed. J.B. Koch
1943T.J.L. van Rooij (vertegenw.)

Hertogstraat 9

Hertogstraat 9 (1909)
1923wed. Peter N. Brouns (journaliste)
1928wed. P.N. Brouns
1943M.J. Meyll (distributie ambtenaar)

Hertogstraat 7

Hertogstraat 7 (1909)
1923Jan Huibert Boll (onderwijser)
1928A. de Groof - G.B.C.A. Roes
1943J.A.L. Kennis (onderwijzeres)

Hertogstraat 5

Hertogstraat 5 (1909)
1928wed. H.A. Bonsel
1943wed. H.L.M. Bonsel-van de Ven

Hertogstraat 3

Hertogstraat 3 (1909)
1923wed. Hubertus A. Bonsel (zonder)
1928A.A. de Priester
1943wed. A. Barendrecht-van Dijk - G. van Bruggen (ambt. C.C.C.D.) - A.J. Lankhuijzen (bureau-jurist Insp. Prijsbeheersching)

Hertogstraat 1

Hertogstraat 1 (1909)
1928F.X.H. Schrijvers
1943L. van Denderen (ambtenaar) - L.A.J. van der Heijden (bleeker) - J. van Ruitenburg (lokale kracht P.T.T.) - wed. A.F. van Ruitenburg-van Zijl

Koningsweg
Postcodes
  5211 AN  1..15
  5211 AN  2..24
Straatindeling
  1909 : links 2..24
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 224

n: vermelding in een voetnoot