De Hemdsmouw

Binnenstad Centrum

Behalve het nog bestaande straatje op de Haven, noemde men ook Hemdsmouw, een steegje in de Lange Putstraat, tusschen perceel 1199 en 1200, dat leidde naar de voormalige R.K. sluipkerk.
Oude Namen van Huizen en Straten in 's-Hertogenbosch (1906) 79
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Hemds Mouw
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Hemdsmouw
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Hemdsmouw
Huisnummeromnummering 1909
1910
Hemdsmouw
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
19??
Vervallen
Panden
De Hemdsmouw 1

Hemdsmouw B ongen. (????)
Hemdsmouw 1 (1909)

De Hemdsmouw 2

Hemdsmouw B ongen. (1908)
Vervallen (????)

Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..2