Heermoesstraat

buurt: De Herven
wijk: Noord

Straatnaamgeving

Heermoesstraat

2
Gemeente 's-Hertogenbosch 15 mei 2012
Dossier
2018

Straatnaamgeving

B&W voorstel 23 januari 2018

Het college besluit om:
  • de straatnamen ‘Duizendbladstraat’, ‘Bijvoetstraat’, ‘Kalmoesstraat’, ‘Bernagiestraat’, ‘Wijnruitstraat’ en ‘Malrovestraat’ vast te stellen
  • de naam Heermoesstraat voor het deel ten westen van de ‘Weidekruidlaan’ te laten vervallen
  • de naam ‘Wolverlei’ in zuidelijke richting door te trekken
  • de naam ‘Hoefpad’ vast te stellen
Samenvatting
Er is een bestemmingsplan voor woningbouw gemaakt voor de plek van het oude Carolusziekenhuis. Een deel van de woningen staat er inmiddels. De geplande flats in het in het zuidwesten van het plan komen er niet. De vraag naar grondgebonden woningen is groter. Daarom is er herziening van het bestemmingsplan. Dit aangepaste plan heeft gevolgen voor de loop van de Heermoesstraat. Een deel van deze straat zal er niet komen, daarom trekken we dat deel van de straat in. Daarnaast moeten er zes straatnamen bijkomen. Het thema voor de al bestaande straten is ‘geneeskrachtige, inheemse kruiden’. Voor de nieuwe straten stelt de werkgroep straatnamen de volgende namen voor: ‘Duizendbladstraat’, ‘Bijvoetstraat’, ‘Kalmoesstraat’, ‘Bernagiestraat’, ‘Wijnruitstraat’ en ‘Malrovestraat’.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)