afb. 1922

Havenstraat

Het Zand

Havenstraat 15 en 17. Op het balkon links staat mevrouw Huberta Vogel-Melaet, de echtgenoot van Jacques Vogel, die in goud en zilver handelde. Naast haar staat zoon Christ Vogel die 10 jaar is en later de optiek begon in Hinthamerstraat 214. Op het rechter balkon staat zoon Wim Vogel, hier 13 jaar. Beneden in de vensterbank zit kamerhuurder Sinjorgo, met een vriend, beiden met hoed.
Stadsarchief (0000416)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Havenstraat
RB 27-01-1897
1901
Haven Str.
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Havenstraat
Huisnummeromnummering 1909
1928
Havenstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Panden
Havensingel
Havenstraat 2

Havenstraat O 122a (????)
1908D.J. van Herwerden-van Valkenburg (binnen en buitenlandsche agenturen)
Havenstraat 2 (1909)
1910D.J. van Valkenburg (handelsagent)
1928H.J.Th. Huijbers - wed. J.A. Huijbers
1943J.M. van Thiel (mineraalwaterfabriek)

Havenstraat 4

Havenstraat O 122 (????)
1908wed. E.C. Koulon-Huvers
Havenstraat 4 (1909)
1910wed. C.C. Coulon-Huvers
1928wed. C.J.H. de Leeuw

Havenstraat 6

Havenstraat O 121 (????)
Havenstraat 6 (1909)
1910J.G. van Aken (bureelbeambte post en telegrafie)
1923Jan G. van Aken (bureelambtenaar post en telegr.)
1928J.G. van Aken
1943T.C. Postema (kantoorbed. kasregister) - A.A.P. Schraven (kantoorbed.)

Havenstraat 8

Havenstraat O 121a (????)
1908Jos.J.F. Scheefhals (klerk)
Havenstraat 8 (1909)
1910Jos.J.F. Scheefhals (boekhouder)
1928J.F.J. Scheefhals
1943J.F.J. Scheefhals (boekhouder drukkerij) - M.T.A. Scheefhals (kantoorbed.)

Havenstraat 10

Havenstraat O 120 (????)
1908J.H. Verhagen (chef Singer Maatschappij)
Havenstraat 10 (1909)
1910M. Staelenberg Jr. (poelier)
1923Gerard J. Alting (opticien) - Bastiaan I. van Bezooijen (adj. insp. politie) - Gerard van Dijk (chauffeur)
1928M. Brack
1643P.C.J. Burg (kellner)

Havenstraat 12

Havenstraat O 120a (????)
1908E.F. van Kalmthout (particulier)
Havenstraat 12 (1909)
1910E.F. Kalmthout (particulier)
1923Adrianus J.A. Beekmans (student)
1928W.A.J. Hoos
1943W.A.J. Hoos (pensionhouder) - V. Mellin (monteur)

Havenstraat 14

Havenstraat O 119a (????)
1908J. Willems (klerk S.S.)
Havenstraat 14 (1909)
1910K. Zeegers
1928echtg. M.J.A. Dumoulin
1943A.M.J.M.A. Dumoulin-Timmermans

Havenstraat 16

Havenstraat O 119 (????)
1908wed. G. Gremmé - B.H.C. Munter (adj. commies S.S.)
Havenstraat 16 (1909)
1910B.H.C. Munter (adj. commies S.S.)
1928J.M. Kelter
1943H. ter Borg (ladingmeester N.S.) - H.A.M. ter Borg (kantoorbediende) - H.J.C. ter Borg (stenotypiste)

Havenstraat 18

Havenstraat O 118 (????)
1908Th. Hendriksen (handelsreiziger)
Havenstraat 18 (1909)
1910Th. Hendriksen (handelsreiziger)
1923Johan A. van Buren (grossier in chemicalien)
1928J.A.F.P. Willems
1943C.J. Klompenhouwer

Havenstraat 20

Havenstraat O 118a (????)
1908H. Meiners (fabrikant)
Havenstraat 20 (1909)
1910wed. P.K.J. Absil - W.J. Servais (conducteur pakmeester S.S.)
1928J.J.A. Kuijpers - J.A. Schermijn
1943J.J.A. Kuijpers (beeldhouwer) - M.G. Yntema (technisch ambtenaar)

Havenstraat 22

Havenstraat O 117a (????)
1908Redactie Noorbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad
Havenstraat 22 (1909)
1910Noordbrabanter R.K. Dagblad (direct. H.M. Thijsen)
1928H.J.W. Koppens - mej. H.A.M. Koppens
1943P.L.M. Hustinx (ass. bedrijfsl. de Gruijter) - C.H. Vekemans (koopman)

Havenstraat 24

Havenstraat O 117 (????)
1908Redactie Noorbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad
Havenstraat 24 (1909)
1910Noorbrabanter R.K. Dagblad (direct. H.M. Thijsen)
1928Putters (autogarage)

Havenstraat 26

Havenstraat O 116 (????)
1908Firma H. Cooijmans & Zonen (likeurfabriek 'de Industrie')
Havenstraat 26 (1909)
1910N.V. 'de Industrie' (advocaat-, bitter- en likeurfab.) directeur H. Cooijmans Az.
1928W.M.A. Koningstein
1943W.H. Bettonvil (kleermaker)

Havenstraat 28

Havenstraat O 115 (????)
1908Firma H. Cooijmans & Zonen (likeurfabriek 'de Industrie')
Havenstraat 28 (1909)
1910N.V. 'de Industrie' (advocaat-, bitter- en likeurfab.) directeur H. Cooijmans Az.

Koninginnenlaan
 
Koninginnenlaan
Havenstraat 27

Havenstraat O 81a (????)
Havenstraat 27 (1909)
1910Carl Thier
1923Johannes P. Bak (ass. accountant) - Leopoldus H.A.M. Dicker (assuradeur) - Antonia L.C.M. van Gool (kantoorbediende) - wed. Gerardus W.M. van Gool (zonder)
1928wed. G.W.M. van Gool - H.A.V. Scholte
1943C. Jorna (koopman) - Chr. Jorna (kerksieraden)

Havenstraat 25

Havenstraat O 111 (????)
1908J. Alders (reiziger)
Havenstraat 25 (1909)
1910mej. Knol - mej. Poelman
1928wed. J.J.V. Stevens
1943J.W.M. Lautenslager (monteur garagehouder)

Havenstraat 23

Havenstraat O 111a (????)
1908H.H. Meijer (fotograafbediende)
Havenstraat 23 (1909)
1910H.H. Meijer (fotograafbediende)
1923echtg. Petrus J. Boumans (zonder)
1928wed. P.J. Boumans - echtg. J. Eskens - H.C. Verhoeven
1943L. Ooijens (bureel ambt. P.T.T.)

Havenstraat 21

Havenstraat O 110a (????)
1908F.P. Brands (beambte v. G. & L.)
Havenstraat 21 (1909)
1910F.C. Brands (beambte v. G. & L.)
1928mej. C. Schultz - mej. M. Versteegh
1943W.J.J. Goossens (kellner) - A.E.E.C. Goossens-Staat (musicus)

Havenstraat 19

Havenstraat O 110 (????)
1908H.B. Huisman (kellner)
Havenstraat 19 (1909)
1910J. de Bekker (coupeur)
1928mej. L.L.L.B. Oppenheim
1943P.A. Burg (kleermaker)

Havenstraat 17

Havenstraat O 109 (????)
1908L.M. Trimbach (schoenmaker)
Havenstraat 17 (1909)
1910L.M. Trimbach (schoenmaker)
1928L.H. Sinjorgo
1943J.M. Rijkse (teekenaar B.L.W.) - R.C. Wiecherink (chauffeur)

Havenstraat 15

Havenstraat O 109a (????)
1908H.W. van Roosmalen (looddraaier)
Havenstraat 15 (1909)
1910W.C. Scheuning (handelsreiziger)
1928J.W. Vogel
1943A.A. van Aar (graveur)

Havenstraat 13

Havenstraat O 126 (????)
1908L. Spierings (broodbakker)
Havenstraat 13 (1909)
1910G. van Vugt-van Grinsven (brood- en banketbakker)
1928G. van Vugt

Havenstraat 11a

Havenstraat 11a (1909)
1960van Dijks Reisbureau
2008Vincentius

Havenstraat 11

Havenstraat O 125a (????)
1908J.W. ten Hacken (klerk telegrafist S.S.) - H.H. Kreeftenberg (landmeter kadaster) - G. Verkaart (boekhouder)
Havenstraat 11 (1909)
1910J.H. Verhagen (directeur Singer-maatschappij)
1928A.J.B. Dousi
1943J.G. Hospers (contr. landb. crisis-wet) - C. Soetermans (expeditieknecht C. en A.)

Havenstraat 9

Havenstraat O 125 (????)
1908H.A.A. Michels - J.C. Strikkers (onderwijzeres)
Havenstraat 9 (1909)
1910J.C. Strikkers (onderwijzeres)
1928mej. J.C. Strikkers

Havenstraat 7

Havenstraat O 124 (????)
1908H. Limpens (boekhouder)
Havenstraat 7 (1909)
1910H. Limpens (kantoorbediende)
1928J. Schiere
1943J. Meulendijk

Havenstraat 5

Havenstraat O 124a (????)
1908Th.M. den Brinker (leeraar M.O. boekhouden)
Havenstraat 5 (1909)
1910Th.M. Brinker (leeraar M.O. boekhouden)
1923Julius G. Elekan (zaakwaarnemer) - Lodewijk Elekan (rijks telegrafist)
1928J.S. Elekan - L. Elekan
1943A.F. van Griensven (loodgieter) - F.W. van der Linden (woninginrichter)

Havenstraat 1-3

Havenstraat 3

Havenstraat O 123 (????)
1908P.J.H. Kersten (Strijbosch, kantoorbediende)
Havenstraat 3 (1909)
1910J.J. Ras (schatter personeele belasting)
1928A.A.J. Arons
1943A.H.J. Visser (monteur-machine)
Havenstraat 1

Havenstraat O 123a (????)
1908L.M. Arons
Havenstraat 1 (1909)
1910L.M. Arons
1923Augustinus A.J. Arons (pianostemmer)
1928H.M. van den Dungen - mej. C.F.Chr. Oostwouder
1943H. van Gulp

Havensingel
Postcodes
  5211 WC  1..25
  5211 WC  2..30
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Ten noorden van den Stationsweg: De straat achter het eerste bouwblok tusschen Havensingel en Koninginnenlaan, te noemen: Havenstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 44
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..27, links 2..28
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 380

n: vermelding in een voetnoot