afb.

Havensingel

Het Zand

Op deze ansicht van voor 1940 zien we de Havensingel in zijn oude toestand voor de verwoesting, met enkele woonboten in de Dommel. Rechts ziet u een deel van de achterzijde van de Sint Leonarduskerk met de tuinmuur. Links daarvan een zijstraat, de Halvemaanstraat.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Havensingel
RB 27-01-1897
1901
Haven Singel
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Havensingel
Huisnummeromnummering 1909
1928
Havensingel
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Artikelen
1999

Redactie

Inloopschip één jaar aan wal. Wat vinden de bezoekers ervan?
De Zelfk(r)ant 9 (1999) 6-7
 
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Ten noorden van den Stationsweg: Den weg ten westen der Buitenhaven tot de brug, te noemen: Havensingel ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 44
 
Panden
Stationsweg
Havensingel 1-1a
Rijksmonument

Havensingel 1

Havensingel O 571 (????)
Havensingel 1 (1909)
1928Putters

Havensingel 2-3

Havensingel 2

Havensingel O 570 (????)
Havensingel 2 (1909)
1910Kantoor van A. van Oorschot (vischhandel)
1943J.P. Olderaan Jr. (handel in distilleerd)
Havensingel 3

Havensingel O 569 (????)
Havensingel 3 (1909)
1910mevr. wed. J.H. Nieuwenhuizen
1928J.W.A.M. van Rooij
1943J.P. Olderaan Jr. (handel in distilleerd)

Havensingel 4

Havensingel O 568a (????)
Havensingel 4 (1909)
1910A.B. van Osch
1928A.A. Dankers
1943J.P.C.M. Olderaan (koopman in gedist. en bieren)

Havensingel 5

Havensingel O 568 (????)
Havensingel 5 (1909)
1910J.A.M. Wierts (winkelier)
1928H.P.A. van der Tooren
1943J.P.M. Denisse (kruidenier)

Havensingel 6

Havensingel O 567 (????)
Havensingel 6 (1909)
1910mevr. wed. M. Goulmy-Gieliam
1928A.J.M. Verhees
1943wed. J.M. Verhees-Henderiks

Havensingel 7

Havensingel O 566 (????)
Havensingel 7 (1909)
1910C. Oomen
1928wed. H.G. van de Veerdonk

Havenstraat
Havensingel 8

Havensingel O 565 (????)
Havensingel 8 (1909)
1910G.J.A. v.d. Kamp (fa. Jac. de Rooij) kaashandel
1928M.M.C. Lips
1943mr. H.G.J.M. Wagenaar (secr. kamer van koophandel)

Havensingel 9-11

Havensingel 9

Havensingel O 564 (????)
Havensingel 9 (1909)
1910Kantoor en magazijnen fa. Jac. de Rooij (kaashandel)
1928fa. J. de Rooij
Havensingel 10

Havensingel O 563 (????)
Havensingel 10 (1909)
1910J.P. v.d. Bruggen (automobiel- en rijwielhandelaar)
1928v.d. Bruggen (autogarage)
1943J.P. van der Bruggen (autogarage)
Havensingel 11

Havensingel O 563a (????)
Havensingel 11 (1909)
1910J.P. v.d. Bruggen (automobiel- en rijwielhandelaar)
1923Johannes P. van der Bruggen (garagehouder)
1928J.P. van der Bruggen
1943J.P. van der Bruggen (garagehouder)

Havensingel 12

Havensingel O 562 (????)
????J.F. Gostelie (Rz. exporthandel)
Havensingel 12 (1909)
1910J.F. Gostelie Rz. (exporthandel)
1928J.F. Gostelie

Havensingel 13

Havensingel O omgen. (????)
Havensingel 13 (1909)

Havensingel 14

Havensingel O 561 (????)
1899Hermens en Poierri? (handelaren in koloniale waren)
Havensingel 14 (1909)
1910J.F. Gostelie Rz. (exporthandel)

Havensingel 15

Havensingel O 560 (????)
1908F. Cahen-Hartog (fabrikant, drukker) - J. Cahen-Hartog (fabrikant drukker)
Havensingel 15 (1909)
1910J. Cahen-Hartog (fabrikant, drukker)
1923Cahen. Ferdinand (papierwarenfabrikant)
1928F. Cahen - Ir. M. Cahen - mej. mr. E. Cahen

Havensingel 16

Havensingel O 559 (????)
Havensingel 16 (1909)
1910F. Cahen-Konijn (fabrikant, drukker)
1923wed. Izak Cahen (zonder)
1928wed, I. Cahen
1943D.P.W. van Heuven (ontv. dir. bel.) - A.A.M. van Roosmalen (dagbl. directeur) - wed. M.A. van Roosmalen-van d. Westelaken

Havensingel 17
Gemeentelijk monument

Havensingel O 558 (????)
1908W. Engelman (1e luit. bij de mil. administratie)
Havensingel 17 (1909)

Havensingel 18
Gemeentelijk monument

Havensingel O 558a (????)
Havensingel 18 (1909)
1910H.H. Meiners (fabrikant)
1923Carolus G.J.M. Bouman (muziekleeraar) - Emilie A. Bouman (muzieklerares)
1928J. Cahen
1943A.A.j.M.W. Eijs (ambtenaar Rijksverkeersinspectie)

Havensingel 19

Havensingel O 557a (????)
1908D.H. Vollewens (graveur)
Havensingel 19 (1909)
1910D.H. Vollewens (houtgraveur)
1928L. Ooijens
1943E. Jansen (machinist N.S.)

Havensingel 20-21

Havensingel 20

Havensingel O 557 (????)
1908P.L. Arts (onderwijzer)
Havensingel 20 (1909)
1910P.L. Arts (onderwijzer)
1928H. Sanders
1943H.C.M. de Baar (bakker) - P.C. de Baar (onderwijzeres) - J. van Nisselrooij (leeraar houtvlechtschool K.T.A.) - J.P.L. van Nisselrooij (verpleger)
Havensingel 21

Havensingel O 556 (????)
1908M. Cappel (handelsreiziger)
Havensingel 21 (1909)
1910M. Cappel (handelsreiziger)
1928P.A.A.J.M. Oomen
1943K.L. Meijer

Havensingel 22

Havensingel O 556a (????)
1908M.C. Meijland - A.A.G. Piek
Havensingel 22 (1909)
1910B.M. Gras (notarisklerk) - M.C. Meijland
1928J. van Bergen
1943J.L. van Leeuwen (hulpmeter Rijkswaterstaat) - H.J. Meuris (kantoorbediende) - J.A. Meuris (teekenaar bij het kadaster) - J.M.L. Wels (meubelmaker)

Korte Havenstraat
Havensingel 23

Havensingel O 555 (????)
Havensingel 23 (1909)
1910C.W. van Koten
1928R. van der Reijd
1943G. van der Reijd - wed. R. van der Reijd-Baukema (vischhandel)

Havensingel O 555a

Havensingel O 555a (????)
1908C. van der Flier (bureauchef rijks waterstaat)

Havensingel O 554

Havensingel O 554 (????)
1908Sigarenfabriek en kantoor Mauritz Azijnman

Havensingel 24

Havensingel O ongen. (????)
Havensingel 24 (1909)
1910Koninklijke Ned. Havana sigarenfabriek van Maurits Azijnman
1928v/h N.V. M. Azijnman

Havensingel 24a

Havensingel 24a (????)
1928J.F. van Rhienen

Havensingel 25

Havensingel O ongen. (????)
Havensingel 25 (1909)
1910Koninklijke Ned. Havana sigarenfabriek van Maurits Azijnman

Havensingel 26

Havensingel 26 (1909)
1928Klooster Zusters J.M.J.
1943M.J.C. Greunsven (religieuse) - G. Weijers (onderwijzeres)
1965St. Martha klooster

Havensingel 27-28

Havensingel 27

Havensingel O 551a (????)
1908W.F. Suijling (broodfabrikant)
Havensingel 27 (1909)
1910G.J.M. Sluijter (gedipl. verpleegster) - W.F. Suijling (broodfabrikant)
1928P.J.H. Kersten
1943P.J.H. Kersten (brandstoffenhandelaar) - wed. H.M. Ubert-Strijbosch
Havensingel 28

Havensingel O 551 (????)
Havensingel 28 (1909)
1910G.J.M. Sluijter (gedipl. verpleegster) - W.F. Suijling (broodfabrikant)
1943P.J.H. Kersten (C.V. Het Antraciethuis)

Halve Maanstraat
Havensingel 29-31

Havensingel 29

Havensingel O 550a (????)
1908J.W.T. Hurkens (timmerman en metselaar)
Havensingel 29 (1909)
1910J. van Duren (in agenturen)
1928H.L.J. Kreté
1943fa. P. Kreté en Zn. (aannemer) - H.L.J. Kreté (aannemer) - M.J.P. Kreté (monteur centr. verwarming)
Havensingel 30

Havensingel O 550 (????)
Havensingel 30 (1909)
Havensingel 31

Havensingel O 549a (????)
1908J. de Graaf (smid) - F. Papavoine (meubelmaker)
Havensingel 31 (1909)
1910W.D.J. Hammecher (opzichter gemeentewerken)
1928P. Kreté
1943G. Kreté (schilder) - J.W.M. Kreté (kantoorbediende)

Steegje
Havensingel 32-65

Havensingel 32

Havensingel 32 (1909)
1943C.H. Versfeld (koopman)
Havensingel 34

Havensingel 34 (1909)
1943J.S. Koopman (machinist N.S.)
Havensingel 35

Havensingel 35 (1909)
1943J.W. Defais - M.J.J.W. Defais (hoofdopzichter N.A.D.)
Havensingel 38

Havensingel 38 (1909)
1943W.G. van Herwaarde
Havensingel 39

Havensingel 39 (1909)
1943A.J.M. Schifferstein (vertegenw.)
Havensingel 40

Havensingel 40 (1909)
1943ir. J.A. Jacobs - J. Lintjer (ass. werkmeester bij de N.S.) - J.H.A. van Rooij (werktuigkundige)
Havensingel 41

Havensingel 41 (1909)
1923Alphonsus J.M. van Breemen (boekhouder)
1943wed. J.A.G. Robbers-Janssen
Havensingel 42

Havensingel 42 (1909)
1943F.C. Paanakker (kantoorbed.) - wed. P.C.A. Paanakker-Werst
Havensingel 43

Havensingel 43 (1909)
1923Joseph P.E. van Binneke (commies Ned. Sp.)
1943P.L. Hester (werktuigk. bij spoorw.)
Havensingel 46

Havensingel 46 (1909)
1943H. Fizaan - M.C.H. Fizaan (hotelhoudster) - J.F. Kennis (koopman drukwerken) - H. Kitslaar (boekhouder)

Steegje
Havensingel 66-67

Havensingel 66

Havensingel O 537 (????)
Havensingel 32 (1909)
1910L.C.H.M. v. Gool (vert. dr suikerraff. 'Hollandia')
1928C.H. Versfeld
1943B. v.d. Brink (dienstbode)
Havensingel 66 (19??)
Havensingel 67

Havensingel O 537 (????)
Havensingel 33 (1909)
1910L.C.H.M. v. Gool (vert. dr suikerraff. 'Hollandia')
Havensingel 67 (19??)

Havensingel 68-69

Havensingel 68

Havensingel O 536a (????)
1908J.G. Haremaker (2e luit. inf.)
Havensingel 34 (1909)
1910J.H. Briels (commies posterijen en telegrafie)
1928J.W. Defais - mej. C.M.J. Defais
Havensingel 68 (19??)
Havensingel 69

Havensingel O 536 (????)
1906Defaïs
1908J.W. Defaïs (boekhouder)
Havensingel 35 (1909)
1910L. van der Aa (particulier) - J.W. Defaïs (commies godshuizen)
1928G. van Rooij
Havensingel 69 (19??)

Havensingel 70-71

Havensingel 70

Havensingel O 535a (????)
1908C. Aenmeij (controleur b/d S.S.)
Havensingel 36 (1909)
1910A. van Oorschot (insp. boekhouder)
1928F.H.P.M. Woltering - wed. dr. H. Woltering
1943W. van de Boom (Hoofdcommies ter Secr., leeraar Engelsch M.O. beëedigd vertaler voor de Engelsche taal) - wed. L. van de Boom-Schoep
Havensingel 70 (19??)
Havensingel 71

Havensingel O 535 (????)
1908M.G. Kaanders (boekhouder) - Ant. Konings
Havensingel 37 (1909)
1910H.A.H. Verkaart (adj.-commies gemeente-secretarie)
1928A. Mandemaker
1943G. van de Boom (adj. commies gem. ontv.)
Havensingel 71 (19??)

Havensingel 72-73

Havensingel 72-72a

Havensingel O 534a (????)
1908A. Schwarzt (chef de bureau inspectie)
Havensingel 38 (1909)
1910A. Schwarz (chef de bureau inspectie)
1928F.J.W. Hagens
1943J.P.J.M. Appel (vertegenwoordiger)
Havensingel 72-72a (19??)
Havensingel 73

Havensingel O 534 (????)
1908J. Kappé (beeldhouwer)
Havensingel 39 (1909)
1910J. Kappé (beeldhouwer)
1928J.P.B. Kappé (beeldhouwer)
Havensingel 73 (19??)

Havensingel 74

Havensingel 40

Havensingel O 533 (????)
1908J.J. Bulkens (opzichter Waterstaat)
Havensingel 40 (1909)
1910J.J. Bulkens (opzichter Waterstaat)
1928J. Rijken - wed. A.J. Rijken
1936dr. C. de Feijfer
Havensingel 41

Havensingel O 532 (????)
1908mr. C.C.D. Ebell (rijksarchivaris in Noordbrabant)
Havensingel 41 (1909)
1910mr. C.C.D. Ebell (rijksarchivaris in Noordbrabant)
1928(41): A.J.M. van Breemen

Havensingel 75

Havensingel 42

Havensingel O 531a (????)
Havensingel 42 (1909)
1910A. Grimmelt (chef kleedingmagazijn)
1928F.H.L. Strijbosch - mej. W.S.A.F. Strijbosch
Havensingel 43

Havensingel O 531 (????)
1908A. Huijzing (inspecteur aannemingmij. Zwollen)
Havensingel 43 (1909)
1910J. Lenzholz (reiziger)
1928P.J.J. Heesters

Havensingel 76-77

Havensingel 44

Havensingel O 530a (????)
1908A.F. Bogaerts (schoenmaker) - G.P.A. Brok (handelsagent en modelleur) - H.J. Ruijters (steenhouwer)
Havensingel 44 (1909)
1910wed. G.P.A. Brok-Jansen
Havensingel 76

Havensingel O ongen. (????)
Havensingel 45 (1909)
1910H. Fizaan (caféhouder)
1923Augustinus P.C. Burm (onderwijzer)
Havensingel 76 (19??)
Havensingel 77

Havensingel O 530 (????)
Havensingel 46 (1909)
1910H. Fizaan (caféhouder)
1928De Havenbrug - J.F. Kennis - H.B. Kluijtmans - J. Vriens - J. Wind - C.J.C. Ziegelen
1943H. Fizaan (Hotel 'Havenbrug')
Havensingel 77 (19??)

Brugstraat
Postcodes
  5211 TX   1..29
  5211 TZ  31..77
  5211 TX   2..30
  5211 TZ  32..76
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..46