afb.

Havensingel

Het Zand

Op deze ansicht van voor 1940 zien we de Havensingel in zijn oude toestand voor de verwoesting, met enkele woonboten in de Dommel. Rechts ziet u een deel van de achterzijde van de Sint Leonarduskerk met de tuinmuur. Links daarvan een zijstraat, de Halvemaanstraat.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Havensingel
RB 27-01-1897
1901
Haven Singel
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Havensingel
Huisnummeromnummering 1909
1928
Havensingel
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Artikelen
1999

Redactie

Inloopschip één jaar aan wal. Wat vinden de bezoekers ervan?
De Zelfk(r)ant 9 (1999) 6-7
 
Panden
Stationsweg
Havensingel 1-1a
Rijksmonument

Havensingel 1

Havensingel O 571 (????)
Havensingel 1 (1909)
1928Putters

Havensingel 2-3

Havensingel 2

Havensingel O 570 (????)
Havensingel 2 (1909)
1910Kantoor van A. van Oorschot (vischhandel)
1943J.P. Olderaan Jr. (handel in distilleerd)
Havensingel 3

Havensingel O 569 (????)
Havensingel 3 (1909)
1910mevr. wed. J.H. Nieuwenhuizen
1928J.W.A.M. van Rooij
1943J.P. Olderaan Jr. (handel in distilleerd)

Havensingel 4

Havensingel O 568a (????)
Havensingel 4 (1909)
1910A.B. van Osch
1928A.A. Dankers
1943J.P.C.M. Olderaan (koopman in gedist. en bieren)

Havensingel 5

Havensingel O 568 (????)
Havensingel 5 (1909)
1910J.A.M. Wierts (winkelier)
1928H.P.A. van der Tooren
1943J.P.M. Denisse (kruidenier)

Havensingel 6

Havensingel O 567 (????)
Havensingel 6 (1909)
1910mevr. wed. M. Goulmy-Gieliam
1928A.J.M. Verhees
1943wed. J.M. Verhees-Henderiks

Havensingel 7

Havensingel O 566 (????)
Havensingel 7 (1909)
1910C. Oomen
1928wed. H.G. van de Veerdonk

Havenstraat
Havensingel 8

Havensingel O 565 (????)
Havensingel 8 (1909)
1910G.J.A. v.d. Kamp (fa. Jac. de Rooij) kaashandel
1928M.M.C. Lips
1943mr. H.G.J.M. Wagenaar (secr. kamer van koophandel)

Havensingel 9-11

Havensingel 9

Havensingel O 564 (????)
Havensingel 9 (1909)
1910Kantoor en magazijnen fa. Jac. de Rooij (kaashandel)
1928fa. J. de Rooij
Havensingel 10

Havensingel O 563 (????)
Havensingel 10 (1909)
1910J.P. v.d. Bruggen (automobiel- en rijwielhandelaar)
1928v.d. Bruggen (autogarage)
1943J.P. van der Bruggen (autogarage)
Havensingel 11

Havensingel O 563a (????)
Havensingel 11 (1909)
1910J.P. v.d. Bruggen (automobiel- en rijwielhandelaar)
1923Johannes P. van der Bruggen (garagehouder)
1928J.P. van der Bruggen
1943J.P. van der Bruggen (garagehouder)

Havensingel 12

Havensingel O 562 (????)
????J.F. Gostelie (Rz. exporthandel)
Havensingel 12 (1909)
1910J.F. Gostelie Rz. (exporthandel)
1923Joannes Fr. Gostelie (poelier)
1928J.F. Gostelie

Havensingel 13

Havensingel O omgen. (????)
Havensingel 13 (1909)

Havensingel 14

Havensingel O 561 (????)
1899Hermens en Poierri? (handelaren in koloniale waren)
Havensingel 14 (1909)
1910J.F. Gostelie Rz. (exporthandel)

Havensingel 15

Havensingel O 560 (????)
1908F. Cahen-Hartog (fabrikant, drukker) - J. Cahen-Hartog (fabrikant drukker)
Havensingel 15 (1909)
1910J. Cahen-Hartog (fabrikant, drukker)
1923Cahen. Ferdinand (papierwarenfabrikant)
1928F. Cahen - Ir. M. Cahen - mej. mr. E. Cahen

Havensingel 16

Havensingel O 559 (????)
Havensingel 16 (1909)
1910F. Cahen-Konijn (fabrikant, drukker)
1923wed. Izak Cahen (zonder)
1928wed, I. Cahen
1943D.P.W. van Heuven (ontv. dir. bel.) - A.A.M. van Roosmalen (dagbl. directeur) - wed. M.A. van Roosmalen-van d. Westelaken

Havensingel 17
Gemeentelijk monument

Havensingel O 558 (????)
1908W. Engelman (1e luit. bij de mil. administratie)
Havensingel 17 (1909)

Havensingel 18
Gemeentelijk monument

Havensingel O 558a (????)
Havensingel 18 (1909)
1910H.H. Meiners (fabrikant)
1923Carolus G.J.M. Bouman (muziekleeraar) - Emilie A. Bouman (muzieklerares)
1928J. Cahen
1943A.A.j.M.W. Eijs (ambtenaar Rijksverkeersinspectie)

Havensingel 19

Havensingel O 557a (????)
1908D.H. Vollewens (graveur)
Havensingel 19 (1909)
1910D.H. Vollewens (houtgraveur)
1928L. Ooijens
1943E. Jansen (machinist N.S.)

Havensingel 20-21

Havensingel 20

Havensingel O 557 (????)
1908P.L. Arts (onderwijzer)
Havensingel 20 (1909)
1910P.L. Arts (onderwijzer)
1928H. Sanders
1943H.C.M. de Baar (bakker) - P.C. de Baar (onderwijzeres) - J. van Nisselrooij (leeraar houtvlechtschool K.T.A.) - J.P.L. van Nisselrooij (verpleger)
Havensingel 21

Havensingel O 556 (????)
1908M. Cappel (handelsreiziger)
Havensingel 21 (1909)
1910M. Cappel (handelsreiziger)
1928P.A.A.J.M. Oomen
1943K.L. Meijer

Havensingel 22

Havensingel O 556a (????)
1908M.C. Meijland - A.A.G. Piek
Havensingel 22 (1909)
1910B.M. Gras (notarisklerk) - M.C. Meijland
1923Arnoldus W.M. van der Donck (boekhouder)
1928J. van Bergen
1943J.L. van Leeuwen (hulpmeter Rijkswaterstaat) - H.J. Meuris (kantoorbediende) - J.A. Meuris (teekenaar bij het kadaster) - J.M.L. Wels (meubelmaker)

Korte Havenstraat
Havensingel 23

Havensingel O 555 (????)
Havensingel 23 (1909)
1910C.W. van Koten
1928R. van der Reijd
1943G. van der Reijd - wed. R. van der Reijd-Baukema (vischhandel)

Havensingel O 555a

Havensingel O 555a (????)
1908C. van der Flier (bureauchef rijks waterstaat)

Havensingel O 554

Havensingel O 554 (????)
1908Sigarenfabriek en kantoor Mauritz Azijnman

Havensingel 24

Havensingel O ongen. (????)
Havensingel 24 (1909)
1910Koninklijke Ned. Havana sigarenfabriek van Maurits Azijnman
1928v/h N.V. M. Azijnman

Havensingel 24a

Havensingel 24a (????)
1928J.F. van Rhienen

Havensingel 25

Havensingel O ongen. (????)
Havensingel 25 (1909)
1910Koninklijke Ned. Havana sigarenfabriek van Maurits Azijnman

Havensingel 26

Havensingel 26 (1909)
1928Klooster Zusters J.M.J.
1943M.J.C. Greunsven (religieuse) - G. Weijers (onderwijzeres)
1965St. Martha klooster

Havensingel 27-28

Havensingel 27

Havensingel O 551a (????)
1908W.F. Suijling (broodfabrikant)
Havensingel 27 (1909)
1910G.J.M. Sluijter (gedipl. verpleegster) - W.F. Suijling (broodfabrikant)
1928P.J.H. Kersten
1943P.J.H. Kersten (brandstoffenhandelaar) - wed. H.M. Ubert-Strijbosch
Havensingel 28

Havensingel O 551 (????)
Havensingel 28 (1909)
1910G.J.M. Sluijter (gedipl. verpleegster) - W.F. Suijling (broodfabrikant)
1943P.J.H. Kersten (C.V. Het Antraciethuis)

Halve Maanstraat
Havensingel 29-31

Havensingel 29

Havensingel O 550a (????)
1908J.W.T. Hurkens (timmerman en metselaar)
Havensingel 29 (1909)
1910J. van Duren (in agenturen)
1928H.L.J. Kreté
1943fa. P. Kreté en Zn. (aannemer) - H.L.J. Kreté (aannemer) - M.J.P. Kreté (monteur centr. verwarming)
Havensingel 30

Havensingel O 550 (????)
Havensingel 30 (1909)
Havensingel 31

Havensingel O 549a (????)
1908J. de Graaf (smid) - F. Papavoine (meubelmaker)
Havensingel 31 (1909)
1910W.D.J. Hammecher (opzichter gemeentewerken)
1928P. Kreté
1943G. Kreté (schilder) - J.W.M. Kreté (kantoorbediende)

Steegje
Havensingel 32-65

Havensingel 32

Havensingel 32 (1909)
1943C.H. Versfeld (koopman)
Havensingel 34

Havensingel 34 (1909)
1923Catharina M.J. Defais (rijkstelefoniste) - Josephus W. Defais (boekhouder)
1943J.S. Koopman (machinist N.S.)
Havensingel 35

Havensingel 35 (1909)
1923Ferdinand J.W. Hagens (direct. wasscherij 'de Spuistroom')
1943J.W. Defais - M.J.J.W. Defais (hoofdopzichter N.A.D.)
Havensingel 38

Havensingel 38 (1909)
1943W.G. van Herwaarde
Havensingel 39

Havensingel 39 (1909)
1923Johannes P. Kappe (steenhouwer)
1943A.J.M. Schifferstein (vertegenw.)
Havensingel 40

Havensingel 40 (1909)
1943ir. J.A. Jacobs - J. Lintjer (ass. werkmeester bij de N.S.) - J.H.A. van Rooij (werktuigkundige)
Havensingel 41

Havensingel 41 (1909)
1923Alphonsus J.M. van Breemen (boekhouder)
1943wed. J.A.G. Robbers-Janssen
Havensingel 42

Havensingel 42 (1909)
1943F.C. Paanakker (kantoorbed.) - wed. P.C.A. Paanakker-Werst
Havensingel 43

Havensingel 43 (1909)
1923Joseph P.E. van Binneke (commies Ned. Sp.)
1943P.L. Hester (werktuigk. bij spoorw.)
Havensingel 46

Havensingel 46 (1909)
1923Antonius Th.I.H. Dellemijn (handelsregister) - Alida A. Donia (onderwijzeres) - Henricus Fizaan (hotelhouder)
1943H. Fizaan - M.C.H. Fizaan (hotelhoudster) - J.F. Kennis (koopman drukwerken) - H. Kitslaar (boekhouder)

Steegje
Havensingel 66-67

Havensingel 66

Havensingel O 537 (????)
Havensingel 32 (1909)
1910L.C.H.M. v. Gool (vert. dr suikerraff. 'Hollandia')
1928C.H. Versfeld
1943B. v.d. Brink (dienstbode)
Havensingel 66 (19??)
Havensingel 67

Havensingel O 537 (????)
Havensingel 33 (1909)
1910L.C.H.M. v. Gool (vert. dr suikerraff. 'Hollandia')
Havensingel 67 (19??)

Havensingel 68-69

Havensingel 68

Havensingel O 536a (????)
1908J.G. Haremaker (2e luit. inf.)
Havensingel 34 (1909)
1910J.H. Briels (commies posterijen en telegrafie)
1928J.W. Defais - mej. C.M.J. Defais
Havensingel 68 (19??)
Havensingel 69

Havensingel O 536 (????)
1906Defaïs
1908J.W. Defaïs (boekhouder)
Havensingel 35 (1909)
1910L. van der Aa (particulier) - J.W. Defaïs (commies godshuizen)
1928G. van Rooij
Havensingel 69 (19??)

Havensingel 70-71

Havensingel 70

Havensingel O 535a (????)
1908C. Aenmeij (controleur b/d S.S.)
Havensingel 36 (1909)
1910A. van Oorschot (insp. boekhouder)
1928F.H.P.M. Woltering - wed. dr. H. Woltering
1943W. van de Boom (Hoofdcommies ter Secr., leeraar Engelsch M.O. beëedigd vertaler voor de Engelsche taal) - wed. L. van de Boom-Schoep
Havensingel 70 (19??)
Havensingel 71

Havensingel O 535 (????)
1908M.G. Kaanders (boekhouder) - Ant. Konings
Havensingel 37 (1909)
1910H.A.H. Verkaart (adj.-commies gemeente-secretarie)
1928A. Mandemaker
1943G. van de Boom (adj. commies gem. ontv.)
Havensingel 71 (19??)

Havensingel 72-73

Havensingel 72-72a

Havensingel O 534a (????)
1908A. Schwarzt (chef de bureau inspectie)
Havensingel 38 (1909)
1910A. Schwarz (chef de bureau inspectie)
1928F.J.W. Hagens
1943J.P.J.M. Appel (vertegenwoordiger)
Havensingel 72-72a (19??)
Havensingel 73

Havensingel O 534 (????)
1908J. Kappé (beeldhouwer)
Havensingel 39 (1909)
1910J. Kappé (beeldhouwer)
1928J.P.B. Kappé (beeldhouwer)
Havensingel 73 (19??)

Havensingel 74

Havensingel 40

Havensingel O 533 (????)
1908J.J. Bulkens (opzichter Waterstaat)
Havensingel 40 (1909)
1910J.J. Bulkens (opzichter Waterstaat)
1928J. Rijken - wed. A.J. Rijken
1936dr. C. de Feijfer
Havensingel 41

Havensingel O 532 (????)
1908mr. C.C.D. Ebell (rijksarchivaris in Noordbrabant)
Havensingel 41 (1909)
1910mr. C.C.D. Ebell (rijksarchivaris in Noordbrabant)
1928(41): A.J.M. van Breemen

Havensingel 75

Havensingel 42

Havensingel O 531a (????)
Havensingel 42 (1909)
1910A. Grimmelt (chef kleedingmagazijn)
1928F.H.L. Strijbosch - mej. W.S.A.F. Strijbosch
Havensingel 43

Havensingel O 531 (????)
1908A. Huijzing (inspecteur aannemingmij. Zwollen)
Havensingel 43 (1909)
1910J. Lenzholz (reiziger)
1928P.J.J. Heesters

Havensingel 76-77

Havensingel 44

Havensingel O 530a (????)
1908A.F. Bogaerts (schoenmaker) - G.P.A. Brok (handelsagent en modelleur) - H.J. Ruijters (steenhouwer)
Havensingel 44 (1909)
1910wed. G.P.A. Brok-Jansen
Havensingel 76

Havensingel O ongen. (????)
Havensingel 45 (1909)
1910H. Fizaan (caféhouder)
1923Augustinus P.C. Burm (onderwijzer)
Havensingel 76 (19??)
Havensingel 77

Havensingel O 530 (????)
Havensingel 46 (1909)
1910H. Fizaan (caféhouder)
1928De Havenbrug - J.F. Kennis - H.B. Kluijtmans - J. Vriens - J. Wind - C.J.C. Ziegelen
1943H. Fizaan (Hotel 'Havenbrug')
Havensingel 77 (19??)

Brugstraat
Postcodes
  5211 TX   1..29
  5211 TZ  31..77
  5211 TX   2..30
  5211 TZ  32..76
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Ten noorden van den Stationsweg: Den weg ten westen der Buitenhaven tot de brug, te noemen: Havensingel ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 44
 
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..46