afb.

Smalle Haven

Binnenstad Centrum

De wijk van Hoge Steenweg en Smalle Haven:
Hoge Steenweg, Korenstraatje, Visstraat, 1e Straatje van Best, 2e Straatje van Best, Bokhovenstraatje, Ortheneind, het Plein, Smalle Haven, Vismarkt, Dode Nieuwstraat, Minderbroedersstraat en Pensmarkt.
Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1822
Smalle Haven en een Straatje
Volkstelling 1822
1830
De Smalle Haven Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Smalle Havenstraat
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Smallehavenstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Smalle Haven
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Smalle Haven
Huisnummeromnummering 1909
1910
Smalle Haven
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Smalle Haven
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Smal en breed

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 30 september 2009
Bouwhistorie

Smalle Haven

473
Literatuur
ANH supp. 10a (1357); CB 1573 f 2v; Hoogma en Steketee 1996, 67-68; THG R 393; vSvY, I 43, 118, 120-142.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 473
Van Heurn
In 1632 had men ondervonden dat de ingang van de Haven te smal was voor de hooischepen. Men had om die reden twee huizen opgekocht. Dit gaf nog niet voldoende ruimte waarom de stadsregering goed vond om een kade te maken vanaf de Vismarkt tot aan de Poort aan de Boom toe. Ten diende einde werden alle huizen daar opgekocht en afgebroken, de kade werd vanuit de grond opgetrokken in 1634. Zo ontstond genoeg ruimte aan weerszijden van de haven om te laden en te lossen, kosten 26.748 gulden. (vergelijk de kaart van Braun-Hogenberg en Blaeu. Alleen het gedeelte waar de Gruyter heeft gestaan was al voorzien van een kade)
Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch, deel 2 (1776) 489
Afbeeldingen

Onbekend

Onbekend

augustus 1969
 
Artikelen
1926

H.J.M. Ebeling

Een zestal bezienswaardigheden te 's Hertogenbosch
Buiten 8 (1926) 88-90
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden. Van een drukke haven naar het lege water
Brabants dagblad donderdag 22 januari 1998 (foto)
 
2009

Marcel van der Heijden

Achter de Tolbrug, Tolbrugstraat en Haven
Bossche Bladen 2 (2009) 50-52
 
Geschiedenis
1635 In 1635 wordt aan de Haven het pand "Dit is in Vlijmen" gebouwd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Kunstafbeeldingen

Dit is in Vlijmen, Smalle Haven 125, z.j.

Herman Moerkerk (1879-1949)
 

Kade Smalle Haven met ijzeren hijskraan, 1860

G.J. Bos ()
(litho)
KUB, Tilburg
Panden
Jan Heinsstraat
Smalle Haven 231-229

Smalle Haven 231

Smalle Haven 50 (????)
1928drukkerij
1943Hartendorp's accumulatorenbedrijf
????drukkerij
Smalle Haven 231 (1984)
Smalle Haven 229

Smalle Haven B 116 (????)
1865J.C.M. Grim (schipper en tapper)
1875J.C.M. Grim (schipper en tapper)
Smalle Haven B 108 (1880)
1881M. Peeters (tapper en koopman in steenkolen)
1908M.L. v.d. Linde (bierbottelaar) - P. Wellens (timmerman)
Smalle Haven 49 (1909)
1910M.L. v.d. Linde (bierbottelaar)
1912M.L. v.d. Linde (bierbottelaar)
1927verbouwd pakhuis
1928Joannes van Kollenburg
1943Gerardus A. de Kleijn (brandstoffenhandel)
Smalle Haven 229 (1984)
Smalle Haven 48f

Smalle Haven B 108a (1908)
Smalle Haven 48e

Smalle Haven B 117 (????)
1865H. van de Goor (stuurman op eene stoomboot en broodverkooper)
1875J.C. van Engelen (mr. schoenmaker)
Smalle Haven B 109 (1880)
1881J.C. van Engelen (mr. schoenmaker)
Smalle Haven 48e (1909)
????verbouw met nr 49 pakhuis
Smalle Haven 48d

Smalle Haven B 117 (????)
Smalle Haven B 110 (1880)
Smalle Haven 48d (1909)
pakhuis, verbouw met nr 49 (????)
Smalle Haven B 110a

Smalle Haven B 110a (????)
geen (1909)
Smalle Haven 48c

Smalle Haven B 117 (????)
Smalle Haven B 111 (1880)
Smalle Haven 48c (1909)
pakhuis (ben), drukkerij (bov) (????)

Smalle Haven 227

Smalle Haven ongen. (????)
Smalle Haven 227 (1984)

Smalle Haven 225

Smalle Haven B 111a (????)
Smalle Haven 48b (1909)
1928F.A. Lensen
1943N. Kuipers (sigarenventer)
Smalle Haven 225 (1984)

Steegje
Smalle Haven 213-211

Smalle Haven 213

Smalle Haven B ongen. (????)
Smalle Haven 48 (1909)
1910M. Vorstenbosch (timmerwinkel)
1912C. Cornelissen (apothekersknecht) - L. Gielisse (letterzetter)
1927pakhuis
Smalle Haven 213 (1984)
Smalle Haven 211

Smalle Haven B 117 (????)
Smalle Haven B 112 (1908)
Smalle Haven 47 (1909)
1910G. v.d. Brand (sigarenmaker) - A.G. van Roosmalen (smid)
1912wed. H.A. Bettonville (naaister) - A. Niemer (slagersknecht)
1923Adrianus Teulings (zonder) - Francis, P.H. Teulings (kantoorbediende)
1928A. Teulings - F.P.H. Teulings - H.A.M. Teulings
1943N. van Oss
Smalle Haven 211 (1984)

Smalle Haven 209-199

Smalle Haven 209

Smalle Haven B 121 (????)
Smalle Haven B 113 (1880)
Smalle Haven 46 (1909)
1910J. Steenbergen (tailleuse)
1912A. Peffer - Chr. Vugts (kleermaker)
1928wed. H.J. Neefs - wed. P.N.C.M.F.J. Thirion
1943Cornelis M. Aarts (chauffeur)
1970afgevoerd als woning (afd BSO mei 70)
Smalle Haven 209 (1984)
Smalle Haven 207-205

Smalle Haven B 121 (????)
Smalle Haven B 113 (1880)
1908Pakhuis L. van Gool (suikerrafin.) - J. Steenbergen (tailleuse)
Smalle Haven 45 (1909)
1910Pakhuis L. van Gool (suikerrafin.)
1912Pakhuis L. van Gool (suikerrafin.) - Eugène Goulmy Jr. (stoomtabakskerverij)
????pakhuis werkplaats
Smalle Haven 205-207 (1984)
Smalle Haven 199

Smalle Haven B 121 (????)
1865M.L. van der Linde (koopman in steenkolen) - P.J. van der Linde (klerk) - W.L. van der Linde (mr. timmerman)
1869W.L. van der Linden (mr. timmerman en aannemer)
1875M.L. van der Linde (koopman in steenkolen) - P.J. van der Linde (klerk) - W.L. van der Linde (mr. timmerman en aannemer) - G.C. Munters (kapitein eerste bataillon)
Smalle Haven B 113a (1880)
1908C.G.A. Kruse (handelsreiziger)
Smalle Haven 44 (1909)
1910H. Scholte (opzichter)
1912J. v. Herwaarden (expediteur en vrachtr.)
1923Petrus van Boxtel (tabaksbewerker)
1928wed. J. Hensels
1943J.W.M. Aarts (chauffeur)
1970als woning afgevoerd (afd BSO okt 70)
Smalle Haven 199 (1984)

Steegje
Smalle Haven 197

Smalle Haven ongen. (????)
Smalle Haven 197 (1984)

Smalle Haven 195-193
M 732

Smalle Haven B 122 (????)
1865N. van Hooft (mr. kleedermaker)
1875Gebr. de Bruijn (mrs. kleermakers) - J.G. Dufaij (meesterkn. eener ijzergieterij)
Smalle Haven B 114 (1880)
1908v.d. Broek en van Geffen (kaashand.)
Smalle Haven 43 (1909)
1910v.d. Broek en van Geffen (kaashandel)
1912v.d. Broek en van Geffen (kaashandel)
1943E.A. van Dijk (timmerman)
Smalle Haven 193-195 (1984)

Smalle Haven 191
M 733

Smalle Haven B 123 (????)
1865A.P. Schrijvers (comm. der plaatsel. belast.) - F.X.H. Schrijvers (klerk)
1875wed. L. Reijnders (partikuliere)
Smalle Haven B 115 (1880)
1881P.L. Reijnders (firma Reijnders en Smits, koopman in koloniale waren)
1908wed. P.L. Reijnders - wed. H.F.W.C. Woltering
Smalle Haven 42 (1909)
1910D. de Leeuw - wed. P.L. Reijnders
1912D. de Leeuw - wed. P.L. Reijnders
1928J.M. Teurlings
1943Gebrs. Teurlings (graanhandel) - P.A.F. Teurlings (koopman in granen en meel)
Smalle Haven 187-191 (1984)

Smalle Haven ?
M 736

"De kleine Helm". Later "'t Hollandsch Turfschip". (Pakhuis)
Bron: Mosmans 736

Smalle Haven 185-183

Smalle Haven 185

Smalle Haven B 116a (????)
1881wed. L. Reijnders (partikuliere)
1908G. Balvers (kapitein boot)
Smalle Haven 41 (1909)
1910J. van Rossum (agent van politie)
1912J. van Rossum (hoofdagent van politie)
1928C.M. Aarts
1943wed. E.M. Kihle-van Ooijen
Smalle Haven 185 (1984)
Smalle Haven 183

Smalle Haven B 124 (????)
1865wed. L. Reijnders (koopvrouw in steenkolen)
1875P.L. Reijnders (firma Reijnders en Smits) koopman in kolonialewaren
Smalle Haven B 116 (1880)
1908J.R. Donkers (kleerm. en kellner)
Smalle Haven 40 (1909)
1910J.R. Donkers (kleerm. en kellner)
1912J.R. Donkers (kleerm. en kellner)
????werkplaats van N.J. Richelle achteruitgang
Smalle Haven 183 (1984)
1991verbouwd tot woning (RBmt 91210 11 juni 1991)

Smalle Haven 181-179

Smalle Haven B 124 (????)
Smalle Haven B 117 (1880)
1892N.J. Richelle (fabrikant van ijzerwerken)
1908Werkplaats Richelle
Smalle Haven 39 (1909)
1910Werkplaats Richelle
1912Werkplaats Richelle
????magazijn pakhuis
Smalle Haven 179-181 (1984)

Smalle Haven 177-175

Smalle Haven 177

Smalle Haven B ongen. (1908)
Smalle Haven 38 (1909)
1910Pakhuis Liefdewerk
1912Pakhuis Liefdewerk
????magazijn bedrijf
Smalle Haven 177 (1984)
Smalle Haven 175

Smalle Haven B 125 (????)
1865C. Valk (tapper en schipper)
Smalle Haven B 118 (1880)
1892N.J. Richelle (fabrikant van ijzerwerken)
1908J.P. Kuijpers (kleermaker)
Smalle Haven 37 (1909)
1910Gez. de Bie (costumières)
1912J.D. Habraken-van Hooren
1923Henricus C.M. de Baar (winkelbediende) - Jan M. de Baar (schoenmaker) - Johan M. de Baar (kantoorbediende) - wed. Johannes van Baar (zonder)
1928J. Oele
1943J. Oele (walbaas)
????onbewoonbaar
Smalle Haven 175 (1984)

Smalle Haven 173-171

Smalle Haven 173

Smalle Haven B 119a (1908)
Smalle Haven 36 (1909)
1910C. Noppen (boekhouder)
1912C. Noppen (boekhouder)
1928B.D. Staal
1943Cornelis J. van der Loo (machinist sleepboot)
Smalle Haven 173 (1984)
Smalle Haven 171

Smalle Haven B 125 (????)
Smalle Haven B 119 (1880)
1908C. Noppen (boekhouder)
Smalle Haven 35 (1909)
????magazijn pakhuis
Smalle Haven 171 (1984)

Smalle Haven B 120

Smalle Haven B 127 (????)
1865W. van den Dungen (mr. smid) - J.C. van Engelen (mr. schoenmaker)
1875W. van den Dungen (mr. smid)
Smalle Haven B 120 (1880)
Vervallen (1909)

Smalle Haven B 121

Smalle Haven B 125 (????)
Smalle Haven B 121 (1880)
Vervallen (1909)

Smalle Haven 34c

Smalle Haven B 122b (????)
Smalle Haven 34c (1909)
????werkplaats

Smalle Haven 34b

Smalle Haven B 122a (????)
Smalle Haven 34b (1909)
Vervallen (????)

Smalle Haven 34a

Smalle Haven B 122 (1880)
1908J.F. Hofmans (mandenmaker)
Smalle Haven 34a (1909)
Vervallen (????)

Steegje
Smalle Haven 169

Smalle Haven B 130 (????)
1865L. Kalberg (schipper en tapper)
1875wed. W. van Beugen (partikuliere)
Smalle Haven B 123 (1880)
1908L. Arts (sigarensorteerder) - wed. Arts (baker) - wed. Pennings (waschvrouw)
Smalle Haven 34 (1909)
1910wed. Pennings (waschvrouw) - F. Sieben (meubelmaker)
1912J. Hendriks (koopman) - wed. Vennix
1923Hendrikus L. Vermeulen (chef expeditie)
1928Koopvaart - Arie Steijn
1943M.G.M. v.d. Broek (boekhouder) - N.V. Koopvaart
Smalle Haven 169 (1984)

Smalle Haven 161
M 739

Smalle Haven B 130 (????)
Smalle Haven B 124 (1880)
1898G. van Nijnatten en Zoon (meubelfabrikanten)
1908G. van Nijnatten (werkplaats)
Smalle Haven 33 (1909)
1910G. van Nijnatten (werkplaats)
????werkplaats
Smalle Haven 161 (1984)

Smalle Haven 159-151

Smalle Haven 32a (????)
Smalle Haven 159-151 (????)
1984Gewestelijk Arbeidsbureau

Smalle Haven 149
M 740

Smalle Haven B 130 (????)
Smalle Haven B 125 (1880)
1908G. van Nijnatten (werkplaats)
Smalle Haven 32 (1909)
????Kantoor gemeente reiniging
Smalle Haven 149 (1984)

Smalle Haven 31a

Smalle Haven 31a (????)
Vervallen (????)

Smalle Haven 147

Smalle Haven 147

Smalle Haven B 133 (????)
1865J.J. van Balen (stadskorendrager) - W. van Beugen (particulier)
Smalle Haven B 126 (1880)
1894mevr. A. v.d. Bogaert
1908wed. van den Bogaert
Smalle Haven 31 (1909)
1910A.J.E. van den Bogaert
1912L. Frankefort (particulier) - W. Frankefort (agenturen)
1928W.G.J.J. van Liempt
1943C.A. van Liempt (ambtenaar R.v.A.) - wed. J.W. van Liempt-Nissingh
Smalle Haven 147 (1984)
Smalle Haven B 126a

Smalle Haven B 133a (????)
1865W. Trum (stadskorendrager)
Smalle Haven B 126a (1880)
1881D.F.J. Mandos (handelsreiziger)

Smalle Haven 145-141

Smalle Haven 145

Smalle Haven B 133? (????)
Smalle Haven B 127 (1880)
1881W. Kalberg (schipper op Someren en Asten)
1908F. Wagenaar (pakhuisknecht)
Smalle Haven 30 (1909)
1910G. Bonik (schipper) - P. Wagenaar (koffiebrander)
1912P. Wagenaar (koffiebrander)
1928A. Hendriks
1943L.M.T. Wartenberg (machinist binnenvaart)
????onbewoonbaar
Smalle Haven 145-143 (1984)
Smalle Haven 141
M 742

Smalle Haven B 134 (????)
1875L.W. Bakker (amunuensis der R.H.B. school)
Smalle Haven B 128 (1880)
1908Pakhuis van den Veerdonk
Smalle Haven 29 (1909)
1910Pakhuis van den Veerdonk
????bergplaats
1984(Smalle Haven 141): bergruimte

Smalle Haven 28f

Smalle Haven B 129a (1880)
Smalle Haven 28f (1909)
1928Carolus L. Horning
Vervallen (????)

Smalle Haven 28e

Smalle Haven B 129b (1880)
Smalle Haven 28e (1909)
1923Petrus van Baren (veger gem. reiniging)
1928Petrus van Baren
1943Petrus van Baren (veger reiniging)

Smalle Haven 139

Smalle Haven 139

Smalle Haven B 129c (1880)
Smalle Haven 28d (1909)
Smalle Haven 139 (1984)
Smalle Haven 139a

Smalle Haven B 129d (????)
Smalle Haven 28c (1909)
????onbewoond
Smalle Haven 139a (1984)
Smalle Haven 28b

Smalle Haven B 129e (????)
Smalle Haven 28b (1909)
Vervallen (????)
Smalle Haven 28a

Smalle Haven B 129 (????)
Smalle Haven 28a (1909)
Vervallen (????)

Koffiestraatje (tussen nrs 141 en 137).
Smalle Haven 137-135
M 743

Smalle Haven 137-135

Smalle Haven B 136 (????)
1865S.M. Seijffers (vleeschh. en adsist. keurmeester)
1875S.M. Seijffers (assistent keurmeester)
Smalle Haven B 130 (1880)
1881S.M. Seijffers (tapper en assistent keurmeester)
1908A. van Doorn (kapitein boot)
Smalle Haven 28 (1909)
1910A. Peulen (kleermaker)
1912A. Peulen (kleermaker)
1923Maria Aa. Bouwman (zonder)
1943J.W.A.W. Benne (electricien) - G.C. van Son (ambt. R. Belastingen)
Smalle Haven 135-137 (1984)
Smalle Haven B 130a

Smalle Haven B 130a (????)
1865D. Ipskamp (stadskorendrager)
Smalle Haven B 130b

Smalle Haven B 130b (????)
1865L.J. Albertus (stadskorendrager)

Smalle Haven 133-131
M 744

Smalle Haven 133

Smalle Haven B 137 (????)
1865G. van Wordragen (tapper)
1875G. van Wordragen (tapper)
Smalle Haven B 131 (1880)
1881E. Meuwese (tapper)
1908G.J.W. van den Hurk (schipper)
Smalle Haven 27 (1909)
1910B. v.d. Heijden (gemeentewerker)
1912B. v.d. Heijden (gemeentewerker)
1928G.J. Balvers
1943G.J. Balvers (transp.-arbeider)
Smalle Haven 133 (1984)
Smalle Haven 131

Smalle Haven B 131a (????)
1908E. Meeuwsen
Smalle Haven 26 (1909)
1910E. Meeuwsen
1912E. Meeuwssen
1923Johannes Cornelissen (arbeider)
1928J. Cornelissen
1943J. Cornelissen (loswerkman)
Smalle Haven 131 (1984)

Smalle Haven 129-127
M 745

Smalle Haven 129

Smalle Haven 25 bov (????)
Smalle Haven 25a (1976)
Smalle Haven 129 (1984)
Smalle Haven 127

Smalle Haven B 138 (????)
1865H. van Moolenbeek (gepens. commies van 's rijksbelastingen) - M. Peeters (schipper) - wed. T. Peeters (verhuurster van handwagens)
1875M. Kok (partikulier) - M. Peeters (schipper en koopman in steenkolen) - L.G. Sterk (waterschout)
Smalle Haven B 132 (1880)
1908Th. Brekelmans (mr. goudsmid) - J. Donkers (bakker) - B.J. van Loon (winkelbediende) - wed. van Mill (naaister)
Smalle Haven 25 (1909)
1910Th. Brekelmans (mr. goudsmid) - B.J. van Loon (winkelbediende) - E.J.M. van Oort (kunstschilder) - H. Verharen (tuinman)
1912Th. Brekelmans (mr. goudsmid) - J.D.H. Donkers (koekbakker) - J.B. van Loon (winkelbediende)
1928J.M. de Baar - wed. J. de Baar - wed. J.B. van Loon
1943A.H. Kapiteijn (sigarenmaker) - H.A. Vossen (stoffeerder)
Smalle Haven 127 (1984)

Smalle Haven 125-123

Smalle Haven 125
RijksmonumentM 746

Smalle Haven B 133a (????)
1908H. ten Bosch (sigarenmaker) - A.J. van Engelen (loodpletter) - Joh. van Rooi (sorteerder) - S. Schopmeijer (suikerbakker) - A. Verhulst (pakhuisknecht)
Smalle Haven 24 (1909)
1912wed. A. Pennings
1923Johannes van Aarle (sigarenmaker)
1928J. van Aerle - J.H. Driessen
1943Antonius F. Tiebosch (bakkersknecht) - T. Tijbosch (bakkersknecht)
Smalle Haven 125 (1984)
Smalle Haven 123

Smalle Haven ongen. (????)
Smalle Haven 123 (1984)

Steegje
Smalle Haven 23

Smalle Haven B 139 (????)
Smalle Haven B 133 (1880)
1881P.A. van Dongen (teekenaar bij het kadaster) - M. Kok (partikulier)
1908D. Tames (bierhuishouder)
Smalle Haven 23 (1909)
1910D. Tames (caféhouder en visscher)
1912D. Tames (verlofhouder en visscher)
1923Johannes H. Driessen (chauffeur)
????vervallen

Smalle Haven ?
M 747

"De Lombart". De naam geeft aan, wat dit pand in 1577 en misschien reeds vroeger was, n.l. Stedelijke Lommert. Later heette het "Stads Turfdragershuis". (v.d. Bruggen)
Bron: Mosmans 747
~~~
Op de hoek Smalle Haven/Bokhovenstraatje stond in 1577 de Bank van Lening, "de Taeffele van leeninge of de Lambaert" geheten. De volksmond heeft er, zoals ook elders, "de Lommert" van gemaakt. Deze stedelijke instelling is opgeheven in 1948.
Bron: Stegentocht 2

Smalle Haven 22

Smalle Haven 22

Smalle Haven B 139 (????)
Smalle Haven B 134 (1880)
1880pakhuis stal
Smalle Haven 22 (1909)
????pakhuis
Vervallen (????)
Smalle Haven B 134a

Smalle Haven B 134a (????)
1865F. Tonis (koopman in mestspetien)

Bokhovenstraatje
Smalle Haven 21

Smalle Haven B 89f (????)
Smalle Haven B 142 (1880)
1908A.P.A. Kruse (chef de bureau)
Smalle Haven 21 (1909)
1910A.P.A. Kruse (chef de bureau)
1912A.P.A. Kruse (chef de bureau)
1928Fabriek N.V. de Gruijter
1980gesloopt (bev contr okt80)

Smalle Haven 20

Smalle Haven B 89g (????)
Smalle Haven B 143 (1880)
1881G. Hosang (mr. goudsmid) - W. Hosang (mr. goud en zilversmid)
1908J.H. Groels (goudsmid)
Smalle Haven 20 (1909)
1910J.H. Groels (in gouden werken)
1912J.H. Groels (in gouden werken)
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 19

Smalle Haven 89g (????)
Smalle Haven B 144 (1880)
1908A.M. Geerards (bakker mil. bakk.) - A. Verhagen (ladingm. S.S.)
Smalle Haven 19 (1909)
1910A.M. Geerards (bakker mil. bakk.) - A. Verhagen (ladingm. S.S.)
1912A.M. Geerards (bakker mil. bakk.) - A. Verhagen (ladingm. S.S.)
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 18

1908(Smalle Haven B 144a): F. van Schaaijk (machinist Bossche boot) - J.A. Snijders
Smalle Haven 18 (1909)
1910F. van Schaaijk (machinist Bossche boot) - A.P. Swanenberg (tabaksbew.)
1912F. van Schaaijk (machinist Bossche boot) - A.P. Swanenberg (tabaksbew.)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 17

Smalle Haven B 144b (????)
1908A.J. van Kempen (goudsmid) - J. en F. van Mierlo (goudsmeden)
Smalle Haven 17 (1909)
1910A.J. van Kempen (goudsmid) - J. en F. van Mierlo (goudsmeden)
1912A.J. van Kempen (goudsmid) - J. van Mierlo (goudsmid)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 16

Smalle Haven B ongen. (1908)
Smalle Haven 16 (1909)
1910L.H. Siebeling
????kantoor
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven B 145

Smalle Haven B 141 (????)
1865J.C.J. Bolsius (houthandelaar en fabrijkant van waskaarsen)
1875J.C.J. Bolsius (houthandelaar en fabriekant van waskaarsen) - Josz. J. Bolsius (wijnhandelaar)
Smalle Haven B 145 (1880)
1881J.C.J. Bolsius (houthandelaar en fabrikant van waskaarsen) - Josz.J. Bolsius (wijnhandelaar)
1908J.J.H.M. Bolsius (wijnhandelaar) - Firma J. Jansen (houthandel)

Smalle Haven 15
M 748a

Smalle Haven B 145a (????)
1908N.M.F. Taverne
Smalle Haven 15 (1909)
1910J.J.H.M. Bolsius - Firma J. Jansen (houthandel)
1912J.J.H.M. Bolsius (fa. J. Jansen) houthandel
????kantoor
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 14
M 749

Smalle Haven B ongen. (1908)
Smalle Haven 14 (1909)
1910J.J.H.M. Bolsius - Firma J. Jansen (houthandel)
1912J.J.H.M. Bolsius (fa. J. Jansen) houthandel
????bergplaats
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 13

Smalle Haven B 141 (????)
Smalle Haven B 146 (1880)
1881J.W. Kooijmans (tapper)
1908J.H. Laffertée (timmerwinkel)
Smalle Haven 13 (1909)
1910J.H. Laffertée (timmerwinkel)
1912J.H. Laffertée (timmerwinkel)
????bergplaats
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 12

Smalle Haven B 142 (????)
1865C. Post (zaakwaarnemer)
1875H.A. van Mierlo (mr. loodgieter)
Smalle Haven B 147 (1880)
1908A. Tames (schoenmaker) - J. Weck (pakhuisknecht)
Smalle Haven 12 (1909)
1910A. Tames (schoenmaker) - J. Weck (pakhuisknecht)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 11
M 752

Smalle Haven B 142a (????)
Smalle Haven B 148 (1880)
1908A. van Meer (graanhandel)
Smalle Haven 11 (1909)
1910Heinen en Co. (kaashandel)
????bergplaats van de Gruyter
1980gesloopt (bev contr okt80)

Smalle Haven 10

Smalle Haven B ? (????)
Smalle Haven B 148a (1880)
1901A. van Meer (graanhandelaar)
Smalle Haven 10 (1909)
1910Heinen en Co. (kaashandel)
????bergplaats van de Gruyter
1980gesloopt (bev contr okt80)

Smalle Haven 9
M 753

Smalle Haven B 143 (????)
1865H.P. Desmense (blikslager)
Smalle Haven B 149 (1880)
1881M. van der Linde (tapper) - J. Seijffers (veehandelaar)
1908Fabriek de Gruijter - H. Kradolfer (tapper) - H. Kuijpers (machinist)
Smalle Haven 9 (1909)
1910A.M. Franssen (coupeuse) - H. Kradolfer (tapper) - H. Nettenbreijers (schoenmaker)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 8
M 754

Smalle Haven B ongen. (1908)
Smalle Haven 8 (1909)
1910Fabriek de Gruyter - H. Kuijpers (machinist)
1912Fabriek de Gruyter - H. Kuijpers (machinist)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven B 150

Smalle Haven B 144 (????)
Smalle Haven B 150 (1880)
1881wed. Th. van Pelt (partikuliere)
Smalle Haven B 150 (1908)
Vervallen (1909)

Smalle Haven B 151

Smalle Haven B 145 (????)
1865A.W. Kroman (commissionnair)
1875L. Mansveld (barbier) - wed. Th. van Pelt (partikuliere)
Smalle Haven B 151 (1880)
1881L. Mansveld (barbier)
Vervallen (1909)

Smalle Haven B 152

Smalle Haven B 152

Smalle Haven B 146 (????)
Smalle Haven B 152 (1880)
1881J. van de Leur (tapper)
vervallen (1909)
Smalle Haven B 152a

Smalle Haven B 152a (????)
Vervallen (1909)

Smalle Haven B 153

Smalle Haven B 146 (????)
Smalle Haven B 153 (1880)
Vervallen (1909)

Smalle Haven 7

Smalle Haven B 146 (????)
1865A.W. Vaes (kleedermaker)
1875G. van Drunen (tapper)
Smalle Haven B 154 (1880)
Smalle Haven 7 (1909)
1910Fabriek de Gruyter
1912Fabriek de Gruyter
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 6
M 759

Smalle Haven B 148 (????)
1865F. Olieslagers (herbergier)
1875J.M. Verbruggen (logement en tapper)
Smalle Haven B 155 (1880)
1881J.M. Verbruggen (hotel en restauratie)
1908P.A.M. Vermeeren (hôtelhouder)
Smalle Haven 6 (1909)
1910M. Polak (leeraar sted. muziekschool) - A. v.d. Sluis (hotelhouder)
????bergplaats van de Gruyter
Gesloopt (bev contr okt80) (1980)

Smalle Haven 5
M 760

Smalle Haven B 148 (1880)
Smalle Haven B 156 (1908)
Smalle Haven 5 (1909)
????pakhuis
Vervallen (19??)

Smalle Haven 4-3
M 761

Smalle Haven 4

Smalle Haven B 150 (????)
1865H. van Laarhoven (herbergier)
1875H. van Laarhoven (tapper)
Smalle Haven B 157 (1880)
1881H. van Laarhoven (mr. horlogiemaker) - H. van Laarhoven (tapper)
1908A. Bömer (café en hotelhouder)
Smalle Haven 4 (1909)
1910A. Bömer (café- en hotelhouder)
1912A. Bömer (café- en hôtelhouder)
????afgebroken
Smalle Haven 3

Smalle Haven B 157a (????)
Smalle Haven 3 (1909)
1910A. Bömer (café- en hotelhouder)
1912F. Goossens (musicus, instrumentreparateur)
????afgebroken

Smalle Haven 2
M 762

Smalle Haven B 151 (????)
1865J.H. van Lith (kraanmeester en herbergier)
1875W.J. van Avezaath (klerk) - J. de Leeuw (tapper) - J.H. van Lith (kraanmeester)
Smalle Haven B 158 (1880)
1881J. de Leeuw (tapper) - wed. J.H. van Lith (partikuliere)
1908A. Bömer (café en hotelhouder)
Smalle Haven 2 (1909)
1910A. Bömer (café- en hotelhouder)
1912A. Bömer (café- en hôtelhouder)
1923Bernard Halewijn (caféhouder)
1928B. Halewijn

Smalle Haven ?
M 763

"De kleine Ring". (Achterhuis van v. Thiel)
Bron: Mosmans 763

Smalle Haven 1

Vischstraat B 63 (????)
Vischstraat B 63a (1880)
1881J. Montagne Iz. (in effecten)
Smalle Haven 1 (1909)
1910A. Bömer (café- en hotelhouder)
1912J.M. Timmermann (onderwijzeres)
Vervallen (????)

Visstraat
Postcodes
  5211 TJ    1..115
  5211 TK  123..231
  5211 TJ    2.. 50
Straatindeling
  1906 : 732..763 (Mosmans: Van Kalkbrug tot Vischstraat)
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..49
Volkstelling 1822
No 9 Wijk B (komend van de Orthenstraat)
Smalle Haven en een straatje
174 7 Brouwer, Hendrik Substitut turfdrager 34 Rooms Koeverden
175 3 Kretlie, Jan Baptist Klepperman 53 Gereformeerd Zwitzerland
Orthenstraat
Smalle Haven
216 - - - - - -
217 - - - - - -
218 - - - - - -
219 - - - - - -
220 3 Hoften, Adrianus van Koopman 68 Gereformeerd Rossem
221 9 Ven, Gerardus van de Tapper 47 Rooms Den Bosch
222 5 Hart, Jan Turfhouder 53 Rooms Leiden
223 - - - - - -
224 5 Steenbergen, Jacob Schipper 33 Gereformeerd Swartsluis
225 1 Kom, Marcus Arbeider 39 Rooms Den Bosch
226 6 Kaaren, Johannes - 68 - -
227 10 Rietmeyer, Willem Gepensioneerd 48 Rooms Haarlem
228 4 Berens, Selia Turfvuldster 53 Rooms Den Bosch
229 6 Baalen, Johannes van Turfdrager 37 Rooms Arnhem
230 5 Jong, Cornelis de Verver en glazemaker 32 Gereformeerd Gouda
233 1 Bovee, Barbara Arbeidster 32 Rooms Den Bosch
234 9 Sizoo, Johannes Turfdrager 44 Rooms Den Bosch
235 5 Stoks, Gerardus Gegageerd 31 Rooms Den Bosch
236 2 Haltmeyer, Martinus Arbeider 60 Rooms Kisteim in Duitsland
237 2 Hendrik, Berredina Tapster 67 Rooms Den Bosch
238 - - - - - -
239 - - - - - -
242 - - - - - -
243 - - - - - -
244 - - - - - -
245 - - - - - -
246 12 Bosch, Willem Turfdrager 31 Rooms Den Bosch
247 - - - - - -
248 - - - - - -
249 9 Baas, Jan Schippersknecht - 29 Gereformeerd Kunder
250 - - - - - -
250 1 Stoits, Johanna Gepens. weduwe 44 Hervormd Den Bosch
251 7 Verheijzer, Sebastiaan Kleermakersknecht 35 Luthers Blankenbach (D)
252 9 Cappes, Jan Koopman 41 Rooms Well
253 12 Murk, Arnoldus Pijpenmaker 42 Rooms Schoonhoven
254 7 Plater, Johannes Arbeider 57 Rooms Bernn
Hinthamerstraat
No 36 Wijk G (komend van de Vischmarkt)
Smalle Haven
401 9 Meijl, Elisabeth (wed. van Willem van Dinter) Schoonmaakster 43 Rooms Den Bosch
402 11 Ruijgers, Dirk Schippersknecht 37 Rooms Den Bosch
403 9 Hermans, Lodewijk Arbeider 56 Rooms Neijgem
405 7 Son, Elisabeth (wed. van H. van Herpen) Bestelder 51 Rooms Den Bosch
406 4 Genabeek, Petrus Koperslager 57 Rooms Grave
409 10 Bodewijn, Johannes Schippersknecht 38 Rooms Luik
413 7 Janssen, Johannes Koopman 48 Rooms Den Bosch
Postelstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 189

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 347

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) VIII

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 38, 65, 333

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 342

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 62, 128

n: vermelding in een voetnoot