afb.

Handelskade

Binnenstad Centrum

Het gebied tussen de Jan Heinsstraat en de Handelskade is pas na 1874 toen de vesting ontmanteld werd volgebouwd.
Vestingwandelingen
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1901
Handels Kade
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Handelskade
Huisnummeromnummering 1909
1910
Handelskade
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Handelskade
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Nijverige handel

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 19 augustus 2009
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de Voorgevel. Sigaren, opslag en wonen
Brabants Dagblad donderdag 25 augustus 1994 (foto)
 
2001

Jo Hendriks

Tussen Brugplein en Handelskade
KringNieuws 3 (2001) 16-18
 
2001

Jo Hendriks

Tussen Oliemolensingel en Visstraat
KringNieuws 5 (2001) 12-14
 
2013

Ad van Drunen

Het vedwenen monument : De innovatieve loskraan op de Handelskade
Bossche Bladen 1 (2013) 17-23
 
Panden
Jan Heinsstraat
Handelskade 18-17

Handelskade 18

Handelskade M 13 (????)
1908H. Nederveen (agent in boter)
Handelskade 18 (1909)
1910H. Nederveen (agent in boter)
1919wed. Henri Nederveen
1928J.C. Geertzen - P. Hendriks
1943A.Th.H.M. Koppendraijer (koopman)
Handelskade 17

Handelskade M 14 (????)
Handelskade 17 (1909)
1919firma Th. Houtman (sigarenfabriek)

Handelskade 16

Handelskade M 15a (????)
Handelskade 16 (1909)
1910H.F. Sterk (adj. comm. prov. griffie)
1919H.F. Sterk
1928H.F. Sterk

Handelskade 15-14

Handelskade 15

Handelskade M 15 (????)
1908H.F. Sterk (adj. comm. prov. griffie)
Handelskade 15 (1909)
1910H.F. Sterk (adj. comm. prov. griffie)
1919H.F. Sterk
1928H.F. Sterk
1943F.M.J. van Gurp (filiaalhouder)
Handelskade 14

Handelskade M 16 (????)
Handelskade 14 (1909)
1910J. Brouwers (graanhandelaar)
1919firma Van Mol-Pauwels (graanhandel, meelmolen)

Handelskade M 17

Handelskade M 17 (????)
1901C.P.M. Brouwers (graanhandelaar)
1908J. Brouwers (graanhandelaar)
Vervallen (1909)

Handelskade 13-12

Handelskade 13

Handelskade M 18 (????)
1908P.W. v.d. Zande (contr. paardenverz.)
Handelskade 13 (1909)
1910wed. G. van den Boom - J.W. Egberts (1e luit. Inf.)
1919dames A.A. Metten
1928P.W. van de Zande
1943L.J. Kollenburg (aannemer) - A.M.M. Schrover-Kollenburg
Handelskade 12

Handelskade M 19 (????)
1908wed. H.C.M. Neefs - W.J.C. Verhage (ijker)
Handelskade 12 (1909)
1910wed. H.C.M. Neefs
1919wed. C. Neefs
1928mej. M.J.P. Neefs - G. de Vries
1943G.A.M. Gommers-Clevers

Handelskade 11

Handelskade M 20 (????)
1908fa v.d. Broek en v. Geffen (kaashandel)
Handelskade 11 (1909)
1910Kantoor fa. v.d. Broek en van Geffen (kaashandel)
1919van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)
1928Kantoor W. van Broek van Geffen
1943Van den Broek en Van Geffen N.V. (kaashandel)

Poort
Handelskade 10-7

Handelskade 10

Handelskade M 21 (????)
1908C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
Handelskade 10 (1909)
1910C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
1919firma Th. Houtman (sigarenfabriek)
Handelskade 9

Handelskade M 22 (????)
1908C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
Handelskade 9 (1909)
1910C.Th.M. Houtman (fa. Th. Houtman) sigarenfabrikant
1919C.Th. Houtman (sigarenfabrikant)
1928Chr.Th.M. Houtman
1943H.L.A.M. Beekwilder (expediteur) - Jos. Beekwilder (expeditie- meubeltransport- en veembedrijf) - Geldersche Lederhandel (p/a fa. Jos. Beekwilder) handel in schoenfornituren
Handelskade 8

Handelskade M 23 (????)
1908fa v.d. Broek en v. Geffen (kaashandel)
Handelskade 8 (1909)
1910J.A.A. v. Geffen (fa. v.d. Broek en v. Geffen) kaash.
1919van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)
1923Jacobus A.A. van Geffen (kaashandelaar) - Jacobus J.M.A. van Geffen (kaashandelaar) - Theodorus A.J. van Geffen (kaashandelaar)
1928J.A.A. van Geffen
1943Van den Broek en Van Geffen N.V. (kaashandel) - Th.A.J. van Geffen (koopman)
Handelskade 7

Handelskade M 24 (????)
1908fa. van den Broek en van Geffen (kaashandel)
Handelskade 7 (1909)
1919van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)
1943van den Broek en van Geffen (N.V. kaashandel)

Handelskade 6

Handelskade M 25 (????)
1908B.H. Verhulst (ondernemer stoombootdiensten) - Jacq.J.M. Verhulst (expediteur)
Handelskade 6 (1909)
1910B.H. Verhulst (ondernemer stoombootdiensten) - Jacq.J.M. Verhulst (expediteur)
1919B.H. Verhulst (stoombootondernemer) - Jacq. Verhulst (expediteur)
1928B.H. Verhulst - J.J.M. Verhulst
1943F.W.E.M. Verhulst - J.J.M. Verhulst (reeder)

Handelskade 5-3

Handelskade 5

Handelskade M 26 (????)
1895P.L. Reijnders
1908L.B.P.F. Reijnders (koopman)
Handelskade 5 (1909)
1910L.B.P.F. Reijnders (koopman)
1919firma Th. Houtman (sigarenfabriek)
Handelskade 4

Handelskade M 27 (????)
1895P.L. Reijnders
1908L.B.P.F. Reijnders (koopman)
Handelskade 4 (1909)
1910L.B.P.F. Reijnders (koopman)
1919firma Th. Houtman (sigarenfabriek)
Handelskade 3

Handelskade M 28 (????)
1895P.L. Reijnders
1908L.B.P.F. Reijnders (koopman)
Handelskade 3 (1909)
1910L.B.P.F. Reijnders (koopman)
1919firma Th. Houtman (sigarenfabriek)

Handelskade 2-1a

Handelskade 2

Handelskade M 29 (????)
1908L.B.P.F. Reijnders (koopman)
Handelskade 2 (1909)
1910L.B.P.F. Reijnders (koopman)
1919E. Denis (commies der posterijen en telegrafie)
1923Eduard Denis (commies Post en Tel.)
Handelskade 1a

Handelskade 1a (????)
1919Loge Edelmoedigheid

Handelskade 1

Handelskade M 30 (????)
1895P.L. Reijnders
1908L.B.P.F. Reijnders (koopman)
Handelskade 1 (1909)
1919H.G. van Broekhuizen (amb. S.S.)
1928G.M.J.P. Janssen - N.V. Sigarenfabr. La Paz
1943J. Boerboom (machinist stoomboot) - C.C. Walters (bakker) - W.M. Zilverberg-Boerboom

Zuid-Willemsvaart
Postcodes
  5211 TH  1..17
  5211 TH  2..18
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..18
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 212

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 191

n: vermelding in een voetnoot