afb. ca 1935

Grobbendonckstraat

Het Zand

Grobbendonck was bevelhebber van de stad tijdens de belegering door Frederik Hendrik in 1629. Nu wordt deze bevelhebber niet langer geëerd, want de naar hem genoemde straat werd met de bevrijding geheel verwoest, behalve het evangelisatiegebouw 'Bethel' dat nagenoeg ongeschonden uit de strijd kwam. Voor de herbouw van deze wijk ontstond een nieuw stratenplan en zo komt het dat 'Bethel' nu met de gereformeerde kerk aan het Emmaplein ligt.
's-Hertogenbosch in oude ansichtkaarten deel 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1898
RB 11-06-1898, blz 34
1901
Grobbendonckstr.
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1928
Grobbendonckstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1945
Vervallen
Afbeeldingen

Onbekend
     
Panden
Grobbendonckstraat 2

Grobbendonckstraat O 108 (????)
1908wed. v.d. Eerenbeemt
Grobbendonckstraat 2 (1909)
1910wed. H. v.d. Eerenbeemt
1919J.J. Richelle (mechanicien)
1928J.J. Richelle
1943G.H. Dorenbos (schippersknecht)

Grobbendonckstraat 4

Grobbendonckstraat O 108a (????)
1908C.B. Ras (in bouwmaterialen)
Grobbendonckstraat 4 (1909)
1910C.B. Ras (in bouwmaterialen)
1919L.J.C. de Groodt (Bij. opz. Rijkswaterstaat)
1923Abraham de Bruijn (hulpschrijver Arr. Rechtbank) - Joseph L.H. Ceulemans (photograaf)
1928J.H. Klinkum
1943J.J.A. Amiot (kantoorbediende)

Grobbendonckstraat 6

Grobbendonckstraat O 107 (????)
1908J.J. Richelle (mechanicien)
Grobbendonckstraat 6 (1909)
1910J.J. Richelle (mechanicien)
1919P. Claasen (meubelmaker)
1923Petrus A. Claasen (meubelmaker)
1928C.J.B. Kappé (meesterkn. schoenfabriek)
1943J.A.M. Oomen (service monteur)

Grobbendonckstraat 8

Grobbendonckstraat O 107a (????)
1908H.W.J. Kerlen (stoffeerder)
Grobbendonckstraat 8 (1909)
1910H.W.J. Kerlen (stoffeerder)
1919H.W.J. Kerlen (stoffeerder)
1928H.W.J. Kerlen
1943A. van de Griend (schoenmaker)

Grobbendonckstraat 10

Grobbendonckstraat O 106a (????)
1908M.T.A. de Groodt (handelsagent)
Grobbendonckstraat 10 (1909)
1910M.T.A. de Groodt (hoofdvert. marg. fabriek)
1919C. Bokern - M.F.A. de Groodt (agent marg. fabriek) - A. Jonker (rijksklerk)
1923Matthieu F.A. Groodt (reiziger)
1928F.A.C. Ekels - J.J. Kipping - H.P.A. Thorn
1943A.J. Meijers (schoenmaker)

Grobbendonckstraat 12

Grobbendonckstraat O 106 (????)
1908L.H. Siebeling (houtkoopersbediende)
Grobbendonckstraat 12 (1909)
1910N.A. Alleman (handelsreiziger)
1919N.A. Alleman (handelsreiziger)
1923Nicolaas A. Alleman (reiziger)
1928H.L. Kreté
1943H.J. van Oorschot (kellner)

Grobbendonckstraat 14

Grobbendonckstraat O 105 (????)
1908J. van den Dungen (schoenmaker)
Grobbendonckstraat 14 (1909)
1910J. van den Dungen (schoenmaker)
1919J. van den Dungen (schoenmaker)
1923Johannes F. van den Dungen (schoenmaker)
1923Hendrika van den Dungen (strijkster)
1928F. Kooijmans - A. Timmermans
1943A.A.L. Steenbergen (timmerman)

Grobbendonckstraat 16

Grobbendonckstraat O 105a (????)
1908J. Ruijtenbeek (coupeur)
Grobbendonckstraat 16 (1909)
1910J. Ruijtenbeek (coupeur)
1919W.N. Pabon (rijksklerk Hypot. en Kad.) - wed. H.J. Pabon
1928A.J. van Broekhoven - P. van Grinsven
1943N.G. van Vliet (suikerwerker)

Grobbendonckstraat 18

Grobbendonckstraat O 104a (????)
1908W.E. Adler - J.J.V. Stevens (rijksklerk directe belasting)
Grobbendonckstraat 18 (1909)
1910W.E. Adler - W. Remmen (banketb.)
1919mej. M. Drijver (naaister) - A. Roksnoor (controleur)
1923Albert Brokke (plantsoenarb. gem. werken) - Wilhelmus H. Bulte (zonder)
1928A. Brokke - W.H. Bulte
1943M.H. van Eijndhoven (kantoorbed.) - M. Pieters (kok)

Grobbendonckstraat 20

Grobbendonckstraat O 104 (????)
1908W. Lemmens (boekhouder)
Grobbendonckstraat 20 (1909)
1910W. Lemmens (administr. nachtleger)
1919C. v.d. Dungen (Insp. Lev. No. 13)
1923wed. Cornelis van den Dungen (zonder)
1928wed. C. van den Dungen
1943wed. C.J.H. van den Dungen-van Roderen

Grobbendonckstraat 22

Grobbendonckstraat O 103 (????)
1908F.J. Mees (meesterkn. sigarenfabriek)
Grobbendonckstraat 22 (1909)
1910F.J. Mees (meesterkn. sigarenfabr.)
1919C. de Vries (teekenaar)
1923Dirk A. van Bennekom (huisschilder)
1928C. Linder van Vissers - J. van Linder
1943J. de Zoete (chauffeur-monteur)

Grobbendonckstraat 24

Grobbendonckstraat O 103a (????)
1908J.M. Bijlo (onderwijzer) - A. Kooijman (chef holl. buurtspoorwegen) - J.D. Ploeg (onderwijzer)
Grobbendonckstraat 24 (1909)
1910A. Kooijman (chef holl. buurtspoorwegen)
1919D.F.W. Hamburg (kantoorbediende)
1928B.H.S. Kleinrouweler
1943M.A. van de Akker (beeldhouwer)

Grobbendonckstraat 26

Grobbendonckstraat O 102a (????)
1908J.J.H. Staal (hoofdconducteur S.S.)
Grobbendonckstraat 26 (1909)
1910L. Ruijs
1919L. Ruijs
1923Antonius W.M.J. Derks (rijksklerk dir. belast.)
1928A.W.M.J. Derks - L.J. Ruijs
1943wed. M.A. Brekelmans-Swagemakers

Grobbendonckstraat 28

Grobbendonckstraat O 102 (????)
1908J. v. Lindert (schoenmaker)
Grobbendonckstraat 28 (1909)
1910J. v. Lindert (schoenmaker)
1919J. v. Linder (Ged. Leerares in Knip- en Modekunst)
1928D.A. van Bennekom
1943M.V.L.C. Meijll (korporaal, op wachtgeld) - W. Verwaal

Grobbendonckstraat 30

Grobbendonckstraat O 101 (????)
1908wed. J.P.A. Kappé
Grobbendonckstraat 30 (1909)
1910wed. J.P.A. Kappé
1919A. Cohen (Eerste Ned. lepel- en vorkenfabriek ,,Hollandia''
1943M.J. van Dijk (chauffeur)

Grobbendonckstraat 32

Grobbendonckstraat O 101a (????)
1908J.J.P. Nivard (ambt. S.S.)
Grobbendonckstraat 32 (1909)
1910J.J.P. Nivard (ambt. S.S.)
1919A. Cohen (Eerste Ned. lepel- en vorkenfabriek ,,Hollandia''
1923Arend Cohen (directeur N.V. Banka)
1928A. Cohen - D. van Wien
1943H.J. van Gaal (opz.)

Grobbendonckstraat 34

Grobbendonckstraat O 100 (????)
1908K.L. Versteeg (chef molenaar)
Grobbendonckstraat 34 (1909)
1919A. Cohen (Eerste Ned. lepel- en vorkenfabriek „Hollandia”
1923Cornelis J.W. van den Boer (contr. beambte Ned. Spoorw.)
1928A.H. van Straten - H. van Straten
1943J.A.L. de Kok (schrijnwerker)

Grobbendonckstraat 36

Grobbendonckstraat O 100a (????)
1908H.L. Mazairac (comm. verificateur rijks belastingen)
Grobbendonckstraat 36 (1909)
1910H.L. Mazairac (comm. verificateur rijks belastingen)
1919S.T. Poelstra (comm. verifacateur)
1928H.P. Ziegenhardt
1943P. van Grinsven

Grobbendonckstraat 38

Grobbendonckstraat O 99 (????)
1908M. Vugts (handelsreiziger)
Grobbendonckstraat 38 (1909)
1910M.W.J.M. Smulders (kantoorbediende)
1919J.S.M. van Koot (adj. comm. post en tel.)
1928mej. Th.B. Seijffers - S.M. Seijffers
1943H.C.M. van Ham (typograaf)

Grobbendonckstraat 40

Grobbendonckstraat O 99a (????)
1908J.H. Gombert (ambt. rijkswaterstraat)
Grobbendonckstraat 40 (1909)
1910J.H. Gombert (ambt. rijkswaterstraat)
1919wed. A. Blijdenstein (particuliere) - J.H. Gombert (ambt. rijkswaterstraat)
1923Gerardus van den Boom (klerk)
1928G. van den Boom - J.W. van den Boom
1943wed. G.W.M. Fritz-van de Ven - F.J.A. v.d. Staak (kantoorbed.) - P.J. v.d. Staak

Grobbendonckstraat 42

Grobbendonckstraat O 98 (????)
Grobbendonckstraat 42 (1909)
1910A. Corsten
1919W.J.Z. van Woerkom (openbaar onderwijzer)
1928H.P. Sprundel - H.L. Vermeulen
1943C.T.A. Kuijpers (kantoorbediende) - P.M.C. Kuijpers (kantoorbediende) - wed. C.W. Kuijpers-Rensen

Grobbendonckstraat 44

Grobbendonckstraat O 98a (????)
1908W.J.Z. v. Woerkom (onderwijzer openb. school)
Grobbendonckstraat 44 (1909)
1910A. Cohen (grossier in kramerijen)
1919A. Cohen (Eerste Ned. lepel- en vorkenfabriek ,,Hollandia'' - A. Cohen (grossier)
1923Christianus L.F. van Beugen (kantoorbediende)
1928J.L.A. Hoos
1943J.J. Kipping (kellner) - L.A. Kipping

Grobbendonckstraat 46

Grobbendonckstraat O 98b (????)
1908A. Cohen (grossier in kramerijen)
Grobbendonckstraat 46 (1909)
1910H. Schippers (assurantiën) - J. Wajon (onderwijzer)
1919wed. J.W. Steenbekkers van Grinsven
1928A. de Bruin - wed. J.W. Steenbekkers
1943G.J.P.M. de Bruijn (steno-typiste) - A. de Bruin (schrijver bij de arr. rechtbank)

Grobbendonckstraat O 98c

Grobbendonckstraat O 98c (????)
1908A. Corsten

Grobbendonckstraat 48

Grobbendonckstraat O 97a (????)
1908H. Goedmakers (goudsmid en fabrikant)
Grobbendonckstraat 48 (1909)
1919mej. J.C. Balhuizen (pensionhoudster) - J.J. Jongepier (cand.-notaris)
1923Johanna C. Balhuizen (pensionhoudster)
1928M.C.F.A. de Groodt - M.F.A. de Groodt
1943C.J.H.M. Kuijpers (bankbediende) - A. Nieuwenhuizen (lederbewerker)

 
Grobbendonckstraat 39

Grobbendonckstraat O 140 (????)
1908Joh. Schreuel (magazijnchef, garen en bandart.)
Grobbendonckstraat 39 (1909)
1919C. Kappé (schoenmaker-winkelier)
1923Cornelis J.B. Kappé (schoenfabrikant)
1928M.J. Nabbe

Grobbendonckstraat 37

Grobbendonckstraat O 139 (????)
1908S. Walgreen (schrijver)
Grobbendonckstraat 37 (1909)
1919S. v.d. Ham (kok)
1923Cornelis L.P.P. Bank (machinist Ned. Sp.)
1928L.A. van Erp
1943A.A.H. Alsemgeest (aannemer)

Grobbendonckstraat 35

Grobbendonckstraat O 139a (????)
1908H.G. Lamers (opzichter prov. waterstaat)
Grobbendonckstraat 35 (1909)
1910H.G. Lamers (opz. prov. waterstaat)
1919H. Verkerk (commies S.S.)
1928A.M. de Kok

Grobbendonckstraat 33

Grobbendonckstraat O 138a (????)
1908L. v.d. Bergh
Grobbendonckstraat 33 (1909)
1919P.H. de Bruin (rijksklerk) - J.M. Hendrix (schr. prov. Griffie en contr. weggeld)
1928H.J. Prüst
1943G.H. Mutsaers - A.C. van der Waarden (boekhouder)

Grobbendonckstraat 31

Grobbendonckstraat O 138 (????)
1908H. Verkerk (adj. commies S.S.)
Grobbendonckstraat 31 (1909)
1910H. Verkerk (ambtenaar S.S.)
1919W.J.Fr. Reggers - J. Verbruggen (kantoorbediende) - P.B. Verbruggen (chauffeur)
1943C. Altori (schoenmaker) - J. Cahen (papierwarenfabriek)

Grobbendonckstraat 29

Grobbendonckstraat O 137 (????)
Grobbendonckstraat 29 (1909)
1910Confectiefabriek H. Meiners
1919P.W. van Heijnsbergen (boekbinder)
1943J. Cahen (papierwarenfabriek)

Grobbendonckstraat 27

Grobbendonckstraat O 136 (????)
1908J. Cahen (stoomwinkelzakken en papierwarenfabriek)
Grobbendonckstraat 27 (1909)
1910J. Cahen (stoomwinkelzakken en papierwarenfab.)
1919J. Cahen (winkelzakken- en papierw.fabriek)
1928J. Cahen
1943J. Cahen (papierwarenfabriek)

Grobbendonckstraat 25

Grobbendonckstraat O ongen. (????)
1908J. Cahen (stoomwinkelzakken en papierwarenfabriek)
Grobbendonckstraat 25 (1909)
1910J. Cahen (stoomwinkelzakken en papierwarenfab.)
1919J. Cahen (winkelzakken- en papierw.fabriek)
1943J. Cahen (papierwarenfabriek)

Grobbendonckstraat O 134

Grobbendonckstraat O 134 (????)
1908J. Cahen (stoomwinkelzakken en papierwarenfabriek)
1919J. Cahen (winkelzakken- en papierw.fabriek)

Grobbendonckstraat 23

Grobbendonckstraat O 132 (????)
Grobbendonckstraat 23 (1909)
1910Pakhuis drukkerij Berger
1919J. Cahen (winkelzakken- en papierw.fabriek)
1943J. Cahen (papierwarenfabriek)

Grobbendonckstraat 21

Grobbendonckstraat O ongen. (????)
Grobbendonckstraat 21 (1909)
1910Pakhuis drukkerij Berger
1919J. Cahen (winkelzakken- en papierw.fabriek)
1943J. Cahen (papierwarenfabriek)

Grobbendonckstraat 19

Grobbendonckstraat O 131 (????)
Grobbendonckstraat 19 (1909)
1910Protestantsche kerk
1919Protestantsche kerk - J.G. van Rijswijk (wagenknecht)
1928P. van Houte - J.G. van Rijswijk
1943J. Franje (expeditieknecht)

Grobbendonckstraat 17

Grobbendonckstraat O 130 (????)
1908P.J. Boumans (agent algem. Friesche levensverzekering)
Grobbendonckstraat 17 (1909)
1910P.J. Boumans (agent algem. Friesche levensverzekering)
1919J.J. Putman (handelsreiziger)
1928A. Raaijmakers - E.A.M. Raaijmakers
1943A.Th.M. Gielen (rijksklerk) - M.J.P. Gielen (steno-typiste) - P.H.W. Gielen (verkooper)

Grobbendonckstraat 15

Grobbendonckstraat O 129a (????)
1908wed. F.H. Janssen-Leijten - J.J. Putman (handelsreiziger)
Grobbendonckstraat 15 (1909)
1910wed. F.H. Janssen-Leijten - J.J. Putman (handelsreiziger)
1919F. v.d. Poll (agentuur en goederenhandel)
1928F.Z.P. van der Poll
1943C.D. Looije (decorateur)

Grobbendonckstraat 13

Grobbendonckstraat O 129 (????)
1908L.J. Sterkenburg (1e luit. inf.)
Grobbendonckstraat 13 (1909)
1910D.J. Habraken (reiziger)
1919J.J.P. Nivard (ambtenaar S.S.)
1928N. Rosenbaum
1943B.M.C. v.d. Sterren (huisschilder)

Grobbendonckstraat 11

Grobbendonckstraat O 128a (????)
1908A.J. Bekkers (handelsagent, inform. bureau)
Grobbendonckstraat 11 (1909)
1910A.J. Bekkers (handelsagent)
1919A.J. Bekkers (handelsreiziger)
1923wed. Alphons J. Bekkers (zonder)
1928wed. A.J. Bekkers
1943J. Keijzer (kantoorbediende) - F.J.M. Klopper (kleermaker) - A.D. Peulen (betonvlechter) - M.J. Versantvoort (conducteur N.S.)

Grobbendonckstraat 9

Grobbendonckstraat O 128 (????)
1908R. Brinkman (musicus) - P. Pals (ambt. S.S.)
Grobbendonckstraat 9 (1909)
1910P. Pals (ambt. S.S.)
1919M. Cappel (handelsreiziger)
1928J.C. van Roij - mej. C.J. van Roij - wed. J.J. van Roij
1943A.J.M. van Rooijen (dakdekker)

Grobbendonckstraat 7

Grobbendonckstraat O 127a (????)
1908A. Glaudemans Az. - wed. van Rooij
Grobbendonckstraat 7 (1909)
1910A. Glaudemans Az.
1919A. Glaudemans Az. - Adr. v.d. Sluijs (magazijnmeester)
1923wed. Petrus H. Aengenendt (zonder) - Johanna Gloudemans (zonder)
1928wed. P.H. Aengenendt - G. Eijzinga - mej. C.M. Kreté
1943F.A.M. Mollen (garagehouder)

Grobbendonckstraat 5

Grobbendonckstraat O 127 (????)
1908Jac. van Roij (aannemer)
Grobbendonckstraat 5 (1909)
1910Jac. van Roij (aannemer)
1919Jac.J. van Roij (aannemer)
1928Kantoor fa. Elands en van Buren

Grobbendonckstraat 3

Grobbendonckstraat O ongen. (????)
Grobbendonckstraat 3 (1909)

Grobbendonckstraat 1

Grobbendonckstraat O 126a (????)
1908H. Makkink (pred. evang. luth. gem.)
Grobbendonckstraat 1 (1909)
1910H. Makkink (predrikant)
1919P.L. Arts (onderwijzer)
1923Johannes J.M. Brekelmans (kantoorbediende)
1928H. Vervloet
1943J.A. Dickens (kantoorbediende) - J. van Rijnsbergen (kantoorbed. D.W.)

Straatindeling
  1909 : rechts 1..39, links 2..48