Goudesteinstede

Maasdal

Benaming
Jaar
Naam
Bron
2008
Goudesteinstede
B&W Besluitenlijst 25 maart 2008
Postcodes
  5235 HW  1..37
  5235 HX  2..30
Raadsbesluiten
2008

Straatnamen in Maaspoort

Het college stelt diverse straatnamen vast in het gebied ten noorden van het Geerke, waar woningen worden gebouwd:
- de straat tussen het Geerke en de bestaande Goudesteinstede krijgt de naam Goudesteinstede;
- de straat tussen het Geerke en de Harteveldstede krijgt de naam Weddestede;
- de straat, die van oost naar west loopt, krijgt de naam Nienoordstede.
B&W Besluitenlijst 25 maart 2008