afb. Fotopersbureau Het Zuiden (GvK), april 1955

Goudenregenstraat

Graafsebuurt Noord, Hintham Noord

Huizenblokken aan de oostzijde van de straat tussen Graafseweg en Kamperfoeliestraat, rechts.
Stadsarchief (0054968)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1934
Goudenregenstraat
RB 25-04-1934. GB 1934 no 77.
Panden
Goudenregenstraat 2

Goudenregenstraat 2 (1934)
1943A.J.J. van Bokhoven (beeldhouwer)

Goudenregenstraat 4

Goudenregenstraat 4 (1934)
1943ir. L.J.N. Jongmans (adj. insp. werkverr.)

Goudenregenstraat 6

Goudenregenstraat 6 (1934)
1943F.S.M.J. van Dijk (adj. commies P.T.T.)

Goudenregenstraat 8

Goudenregenstraat 8 (1934)
1943G.L. Versteeg (opz. Ned. Heide Mij.)

Goudenregenstraat 16

Goudenregenstraat 16 (1934)
1943C.H. Ketel (bedrijfschef mach. fabr.)

Goudenregenstraat 18

Goudenregenstraat 18 (1934)
1943L.A.W. Bardie (onderwijzer)

Goudenregenstraat 20

Goudenregenstraat 20 (1934)
1943L.K.M. van Hees (techn. ambt. Prov. Waterstaat)

Goudenregenstraat 22

Goudenregenstraat 22 (1934)
1943F.A. Kok (opz. Rijkswaterstaat)

 
Goudenregenstraat 21

Goudenregenstraat 21 (1934)
1943H.C.M. Teulings (edelsmid)

Goudenregenstraat 19

Goudenregenstraat 19 (1934)
1943J.J.L. ten Hoeve (controleur) - wed. A.M. Vonk-Eijsenck

Goudenregenstraat 17

Goudenregenstraat 17 (1934)
1943M.M.A. Sterk (teekenaar)

Goudenregenstraat 15

Goudenregenstraat 15 (1934)
1943F.C. van Eerd (ambt. Godshuizen)

Goudenregenstraat 11

Goudenregenstraat 11 (1934)
1943D.L.G. van Reijen (1ee ambt.-administr. ter secretarie)

Goudenregenstraat 9

Goudenregenstraat 9 (1934)
1943J. Bos (chef de bureau werkverr.)

Goudenregenstraat 3

Goudenregenstraat 3 (1934)
1943J.P.M. van de Boom (onderwijzer)

Goudenregenstraat 1

Goudenregenstraat 1 (1934)
1943H.A.W.M. Wap (vertegenw. fabr. v. stalen meubelen)

Postcodes
  5213 HM  11.21
  5213 HM  2..20