Goudenheuvel

Bedrijven Maaspoort

Postcodes
  5234 GA  1..47
  5234 GB  4..20
Raadsbesluiten
2004

Straatnaamgeving

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende straatnaamwijziging: de doortrekking van de Goudenheuvel richting Sluiweg krijgt ook de naam Goudenheuvel en de verbindingsweg tussen de Goudenheuvel en de Larenweg, krijgt de naam Messing.
B&W Besluitenlijst 6 januari 2004