Van Gilsstraat

De Vliert

Antnius van Gils was president van het Eerste Bossche Seminarie in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Straatnamen in De Vliert
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1943
Van Gilsstraat
RB 27-07-1943. Bijlage 1943 no 44B.
Bossche straatnamen

Directeur eerste Bossche seminarie

door Ed Hupkens

5
Postcodes
  5212 CA  1..27
  5212 CA  2..10