afb. M. Sterk, 3 mei 1957

Gervenstraat

Binnenstad Noord

Bebouwde binnenplaats aan de oostzijde van de straat. Woningen zijn gesloopt vanwege de bouw van Huis Ter Aa en Gervenhof.
Stadsarchief (0048756)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1881
Gervenstraat
RB 31-05-1881
1890
Gerwenstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Gerwenst
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Gervenstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Gervenstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Gervenstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Van looierij tot zorgcentrum

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 11 september 2013 | 5
Panden
Gervenstraat 2

Gervenstraat M 93 (????)
1908C. Verheij (schipper)
Gervenstraat 2 (1909)
1910C. Verheij (schipper)
1919G. Blijdenstijn (sigarensorteerder) - wed. E. Roosenboom
1928W. Dijk
1943W. Dijk (spoorbeambte)
19??Verpleeghuis 'Nieuwenhagen'

Gervenstraat 4

Gervenstraat M 93a (????)
1908M. Koenen (hoofdagent van politie)
Gervenstraat 4 (1909)
1910M. Koenen (hoofdagent van politie)
1919M. Koenen (hoofdagent van politie)
1928M. Koenen
1943M.C. Rommers (loodskn. van Gend en Loos)

Gervenstraat 6

Gervenstraat M 93b (????)
1908R.A. van Driel (conducteur S.S.)
Gervenstraat 6 (1909)
1910R.A. van Driel (conducteur S.S.)
1919G. Schrier (machinist)
1923Adriaan A. van Baardwijk (agent van politie)
1928A.A. van Baardwijk
1943G. van Londen (chauffeur)

Gervenstraat 8

Gervenstraat M 93c (????)
1908A. Hollebrands (fourier veldart.)
Gervenstraat 8 (1909)
1919P.C. Wickering (boekbinder)
1928P.K. Wickering
1943P.K. Wickering (boekbinder)

Gervenstraat 10

Gervenstraat M 93d (????)
1908Jac. v.d. Maaden (brievenbesteller)
Gervenstraat 10 (1909)
1910Jac. van der Maaden (kantoorknecht)
1919J.L. Delleman (sigarensorteerder)
1923Johannes L. Delleman (sigarenmaker)
1928J.L. Delleman
1943wed. T.M.W. Delleman-Sangers

Gervenstraat 12

Gervenstraat M 93e (????)
1908A.A. van Baardwijk (agent van politie)
Gervenstraat 12 (1909)
1910A.A. van Baardwijk (agent van politie)
1919A.A. van Baardwijk (agent van politie)
1928W. van Rijswijk
1943M.A. van Baardwijk (bankwerker)

Gervenstraat 14

Gervenstraat M 93f (????)
1908D.H. Schuit Jr. (arbeider)
Gervenstraat 14 (1909)
1910D.H. Schuit Jr. (rangeerder S.S.)
1919P. den Besten (machinist)
1923Pieter den Besten (machinist stoomboot)
1928P. den Besten
1943G.A. Boer (uitvoerder)

Gervenstraat 16

Gervenstraat M 93g (????)
1908W.J. Witvliet (kapitein stoomboot)
Gervenstraat 16 (1909)
1910W.J. Witvliet (kapitein stoomboot)
1919W.J. Witvliet (kapitein stoomboot)
1928A. Kentie
1943H.J. van Mansum (arbeider N.S.)

Gervenstraat 18

Gervenstraat M 93h (????)
1908M. van Peer (rangeerder S.S.)
Gervenstraat 18 (1909)
1910M. van Peer (rangeerder S.S.)
1919P. Struik (rijwielreperateur)
1928R. van Mondfrans
1943J.I. van den Dungen (expeditiebode)

Gervenstraat 20

Gervenstraat M 93i (????)
1908H. Volder (schipper)
Gervenstraat 20 (1909)
1910H. Volder (schipper)
1919A. de Volder (bootknecht)
1928G.C.M. Berg - wed. A. de Volder
1943B. Baks (schippersknecht)

Gervenstraat 22

Gervenstraat M 93j (????)
1908H. Kruis (agent van politie)
Gervenstraat 22 (1909)
1910H. Kruis (agent van politie)
1919W. Kasjager (letterzetter)
1928J.H. van Dalen
1943H. van Zijl (fabrieksarbeider)

Gervenstraat 24

Gervenstraat M 93k (????)
1908L. Dalmaijer (schoenmaker)
Gervenstraat 24 (1909)
1910G. v.d. Kooij (beambte S.S.)
1919A. van Zeijl (kapitein)
1928B.A. van Zijl
1943B.A. van Zijl (walkapitein)

Gervenstraat 26

Gervenstraat M 93l (????)
1908P. v.d. Sterren (sigarensorteerder)
Gervenstraat 26 (1909)
1910P. v.d. Sterren (sigarensorteerder)
1919Clerks (kantoorknecht)
1928H.A. Spierings
1943D. Hageman

Gervenstraat 28

Gervenstraat M 93m (????)
1908K. Gol (agent van politie)
Gervenstraat 28 (1909)
1910K. Gol (agent van politie)
1919K. Gol (agent van politie)
1923Wolter Braam (agent van politie)
1928N.M. Koenen
1943J.M. Lievens (fabrieksarbeider) - W.J.C.M. Lievens (kantoorbediende)

Gervenstraat 30

Gervenstraat M 93n (????)
1908C. Huijsen (agent van politie)
Gervenstraat 30 (1909)
1910J.J. van Osch
1919J.J. van Osch (pakhuisknecht)
1928J.J. van Osch
1943J.J. van Osch

Gervenstraat 32

Gervenstraat M 93o (????)
1908W. de Vries (kleermaker)
Gervenstraat 32 (1909)
1910W. de Vries (kleermaker)
1919W. de Vries (kleermaker)
1928W. de Vries
1943T. van Santen-de Vries - W. de Vries

Gervenstraat 34

Gervenstraat M 93p (????)
1908W. Eugsten Jr. (zandvormer)
Gervenstraat 34 (1909)
1910P. de Hoog (machinist)
1919J. Kroon (seinhuiswachter S.S.)
1923Krijn Donker (ketelmaker)
1928K. Donker
1943K. Donker (ketelmaker)

Gervenstraat 36

Gervenstraat M 93q (????)
1908D. van Londen (seinhuiswachter)
Gervenstraat 36 (1909)
1910D. van Londen (seinhuiswachter)
1919D. van Londen (seinhuiswachter S.S.)
1928D. van Londen
1943A. Kentie (dekknecht)

Gervenstraat 38

Gervenstraat M 93r (????)
1908J. Wijnstekers (schipper, winkelier)
Gervenstraat 38 (1909)
1910D. Hageman (winkelier)
1919D. Hageman (winkelier)
1923Dirk Hageman (sigarenmaker)
1928D. Hageman
1943J.A. Hageman (groentenhandelaar)

Gervenstraat M 93s

Gervenstraat M 93s (????)
Vervallen (1909)

Gervenstraat 40

Gervenstraat M 107 (????)
1908D. Hageman (sigarenmaker)
Gervenstraat 40 (1909)
1910J. van der Ros (loodgieter)
1928G. Dekkers
1943M. Versteeg (schoenmaker)

Gervenstraat 42

Gervenstraat M 106 (????)
1908J. van der Ros (loodgieter)
Gervenstraat 42 (1909)
1910wed. G. van Leeuwen
1919wed. G. van Leeuwen
1928G. van Leeuwen - P.M.A. van Leeuwen
1943J.M.A. van Leeuwen (terrazzowerker)

Gervenstraat 44

Gervenstraat M 105 (????)
1908wed. W.G. Smies
Gervenstraat 44 (1909)
1910wed. W.G. Smies
1919C. Koenen (agent van politie)
1928M. Versteeg
1943W. Patings (opperman)

Gervenstraat 46

Gervenstraat M 104 (????)
1908A. v.d. Bosch (schipper)
Gervenstraat 46 (1909)
1910A. van den Bosch (schipper)
1919A. van den Bosch (schipper)
1923Antony van den Bosch (zonder)
1928A. v.d. Bosch
1943P.L. van Bergen (fabrieksarbeider)

Gervenstraat 48

Gervenstraat M 103 (????)
1908H. Davids (loopknecht)
Gervenstraat 48 (1909)
1910H. Davids (loopknecht)
1919D. de Heijer (boekbinder)
1928wed. J. van Wijk
1943C. van den Heuvel

Gervenstraat 50

Gervenstraat M 102 (????)
1908H. Versteeg (remmer S.S.)
Gervenstraat 50 (1909)
1910H. Versteeg (remmer S.S.)
1919H. Versteeg (arb.-remmer S.S.)
1928H. Pijnenburg
1943J.P. Stuiver (borstelmaker) - W.M. Stuiver (opperman)

Gervenstraat 52

Gervenstraat M 101 (????)
1908J. Hopmans (scheepstimmerman)
Gervenstraat 52 (1909)
1910J. Hopmans (scheepstimmerman)
1919A. Kentie (schipper)
1928J.M. Lievens
1943A.M. Doll

Gervenstraat 54

Gervenstraat M 100 (????)
1908J. Kroon (wisselwachter S.S.)
Gervenstraat 54 (1909)
1910J. Kroon (wisselwachter S.S.)
1919H. Verhoeven (handelsreiziger)
1928Th. van der Meulen
1943M. Broeren (loswerkman)

Gervenstraat 56

Gervenstraat M 99 (????)
1908H. Brandenburg (bediende ijkkantoor)
Gervenstraat 56 (1909)
1910H. Brandenburg (bediende ijkkantoor)
1919H. Brandenburg (bediende ijkkantoor)
1923Adrianus Brandenburg (kantoorknecht ijkwezen)
1928A. Brandenburg
1943.C. - de" - Gooyert - Sande-de - van

Gervenstraat 58

Gervenstraat M 98 (????)
1908wed. van de Hoeve
Gervenstraat 58 (1909)
1910wed. v.d. Hoeve
1919L. Marechal (hulptelegrambesteller)
1928P. Versteeg
1943D. de Kerf (werker N.A.D.)

Gervenstraat 60

Gervenstraat M 97 (????)
1908J.P.F. Kuen (brievenbesteller)
Gervenstraat 60 (1909)
1910J.P.F. Kuen (brievenbesteller)
1919M. v.d. Berg
1928A. Krielaart
1943A. Krielaart (bakkersknecht)

Gervenstraat 62

Gervenstraat M 96 (????)
1908P. de Hoog (machinist stoomboot)
Gervenstraat 62 (1909)
1910A. van Tilburg (dekknecht)
1919A. van Tilburg (dekknecht)
1928A. van Tilborg
1943wed. C. van Tilborg-Kamerman

Gervenstraat 64

Gervenstraat M 95 (????)
1908wed. A. van Leeuwen
Gervenstraat 64 (1909)
1910wed. A. van Leeuwen
1919wed. A. van Leeuwen
1928wed. A. van Leeuwen
1943J.A. van Tilborg (schippersknecht)

Gervenstraat 66

Gervenstraat M 94 (????)
1908P.J. v.d. Leemput (kuiper)
Gervenstraat 66 (1909)
1910P.J. v.d. Leemput (kuiper)
1919P.J. v.d. Leemput (kuiper)
1928wed. P.J. van de Leemput

 
Gervenstraat 37

Gervenstraat M 108 (????)
1908M. Wijnstekers (kapt. stoomboot)
Gervenstraat 37 (1909)
1910M. Wijnstekers (kapt. stoomboot)
1919M. Wijnstekers (bootknecht)
1928mej. M.H.L. Wijnstekers - wed. M. Wijnstekers
1943A. Broeren (wever)

Gervenstraat 35

Gervenstraat M 109 (????)
1908wed. W. van der Hoeven
Gervenstraat 35 (1909)
1910wed. W. van der Hoeven
1919Corn. v.d. Heijden (rangeerder S.S.)
1923Martinus Bossong (stoker)
1928L.A. Hendriks
1943W.J.M. van den Dungen (boekbinder)

Gervenstraat M 110

Gervenstraat M 110 (????)
Geen (1909)

Gervenstraat 33

Gervenstraat M 112 (????)
Gervenstraat 33 (1909)
1910J. van Dooren (capsulenstempellaar) - P.A. van Leeuwarden (letterzetter)
1919J. van Dooren (capsulenstempellaar) - J. Martens (boekdrukker)
1923Johannes W. van Dooren (capsulesstempelaar) - Franciscus J. Egelie (houtdraaier)
1928J. Klootwijk - A. Schoot
1943C.D. Houdijk (transportarbeider) - J. Klootwijk (venter in visch) - H.M. van Laarhoven (grondwerker)

Gervenstraat 31

Gervenstraat M 111 (????)
Gervenstraat 31 (1909)
1910J. Fransen (schoenmaker)
1919J. Fransen (schoenmaker) - J. Klootwijk (arbeider)
1923Karel J. Fransen (stoker) - Johannes Fransent (schoenmaker)
1928A.H. van de Braak - A. van Kasteren
1943Th. Opstraat (koopman) - J. Vorstenbosch (opperman)

Gervenstraat 29

Gervenstraat M 113 (????)
1908G. Beenen (sigarenmaker) - P.H. van Thielen (schoenmaker)
Gervenstraat 29 (1909)
1910J. Scheeres (koetsier) - P.H. van Thielen (schoenmaker)
1919L. Terborgh (wagenknecht) - A. Thijsen (schilder)
1923Lucas ter Borg (wagenknecht)
1928L. ter Borg - wed. H. Smulders
1943J.A. van Esch (schilder) - C. van Kasteren (metselaar)

Gervenstraat 27

Gervenstraat M 114 (????)
1908H. Goossen (winkelbediende) - Th. de Werdt (smid)
Gervenstraat 27 (1909)
1910L.A. Timmermans (sigarenmaker) - Th. de Werdt (smid)
1919P.J. Stoetser (schoenmaker) - Th. de Werdt (smid)
1928A.J. Fransen - H.A.L. van Opstal
1943M.G. Aarts (los arbeider) - W.A van de Beek (grondwerker) - Th. van Boxtel (grondwerker)

Gervenstraat 25

Gervenstraat M 115 (????)
1908L. Goris (schipper) - J.J. Wolfs (brievenbesteller)
Gervenstraat 25 (1909)
1910L. Goris - J.J. Wolfs (brievenbesteller)
1919H. van Dartel (steendrukker)
1923Henricus J. van Dartel (steendrukker)
1928H.J. Damen - A.L. Lensen
1943J.G. Heesakkers (metselaar) - A.A.W. Karsten

Gervenstraat 23

Gervenstraat M 116 (????)
1908H. Henkes (sigarenmaker) - J.P. Roeters (sigarenmaker)
Gervenstraat 23 (1909)
1919F. van Gaal (melkslijter) - A. Patings (arbeider) - wed. D. Smulders (waschvrouw)
1923Gerardus J. van Haaren (wagenknecht)
1928H.A. van Opstal - A. Patings - P.M. Patings
1943A.P. Alders (handlanger in bouwv.) - J. Bartels-van der Velden - M. Maas (grondwerker) - C. Verbeek (sigarenmaker)

Gervenstraat 21

Gervenstraat M 117 (????)
1908A.J. Didde (slager)
Gervenstraat 21 (1909)
1919A.J. Didden - J.W. van Ooijen (timmerman)
1923Andreas J. Didde (zonder) - Jacobus L.M. Didde (opzooler schoenfabriek)
1928A.J. Bechtold - A. Patings
1943wed. C.M.J. v.d. Brandt-v.d. Bogaert

Gervenstraat 19

Gervenstraat M 118 (????)
1908J.C. Koolen (pakhuisknecht)
Gervenstraat 19 (1909)
1919J.C. Koolen (pakhuisknecht) - A. Kriellaart (schipper)
1928F.A. Eerhart - C.J. Vugts
1943J. van Meurs (grondarbeider)

Gervenstraat 17

Gervenstraat M 119 (????)
1908F.W. Vervoordeldonk (schoenmaker) - J. Wiks (schipper)
Gervenstraat 17 (1909)
1919J.W. Janssen (sigarenmaker) - M. v.d. Velden (winkelbediende)
1928G.J. van Haaren - M. Versteijnen
1943F.A. Eerhart (sigarenmaker) - H.G. van Valkenburg (passementwerker)

Gervenstraat 15

Gervenstraat M 120 (????)
Gervenstraat 15 (1909)
1919Corn. Chikhuis (boekbinder)
1928F. Vermeer
1943L.G. Huisman (fabr. arbeider)

Gervenstraat 13

Gervenstraat M 121 (????)
1908J. van de Wiel (pakhuisknecht)
Gervenstraat 13 (1909)
1919Adr. Hoevenaars (voerman) - Th. Janssen (klokkenist)
1923Franciscus J. Egelie (meubelmaker)
1928H.J. de Groot - J. de Veer
1943B.P. Kuijpers (los arbeider) - M. de Vet (afmaker in schoenfabriek)

Gervenstraat 11

Gervenstraat M 122 (????)
1908M. de Louw (schoenmaker) - C. Walters (arbeider)
Gervenstraat 11 (1909)
1919J. de Groot (opperman) - J. Hendriks (sigarensorteerder)
1923Johannes J.H. de Groot (opperman)
1928J.J.H. de Groot - L.M. Verheugt
1943F.C.J. Kuijpers (electricien) - J. de Vet (koopman)

Gervenstraat 9

Gervenstraat M 123 (????)
1908J. Bevers (wisselwachter S.S.) - Chr. Wiselaar (sigarensorteeder)
Gervenstraat 9 (1909)
1919F. Hendriks (sigarensorteerder) - W. de Mug (sigarensorteerder)
1928L. Huijsmans - W.A. de Mug
1943wed. J. van den Heuvel-van de Gijn - J.H. Vervoordeldonk (fabrieksarb.)

Gervenstraat 7

Gervenstraat M 124 (????)
1908H.J. van Tuijl (schoenmaker)
Gervenstraat 7 (1909)
1919H. van Tuijl (schoenmaker)
1928H.J. van Tuijl
1943H.J.M. Stolzenbach (radio-monteur)

Gervenstraat 5

Gervenstraat M 125 (????)
1908M.H. Roijen (spoorwegarbeider)
Gervenstraat 5 (1909)
1919F. Vervoordeldonk (schoenmaker)
1928F.G. Vervoordeldonk
1943F.G. Vervoordeldonk (hakkenschuurder schoenfabriek)

Gervenstraat 3

Gervenstraat M 126 (????)
1908J. Puls (koekbakker) - H. van Wordragen (wagenmaker)
Gervenstraat 3 (1909)
1910J. Puls (koekbakker) - H. van Wordragen (wagenmaker)
1919J. Puls (koekbakker) - H. van Wordragen (wagenmaker)
1928W.L.M. van de Griendt - J. van der Wal
1943M. Broeren (stoker) - A. van Hout (sluisknecht)

Gervenstraat 1

Gervenstraat M 127 (????)
1908C.W. van Ham (huisknecht) - J.F.A. Roefs (assuradeur)
Gervenstraat 1 (1909)
1910C.W. van Ham (huisknecht) - J.F.A. Roefs (assuradeur)
1919A. Lenssen (sigarenmaker) - J.F.A. Roefs (assuradeur)
1928A.J. van Goethem - L.M. Peters
1943M. Adriaanse (stucadoor) - W. van Ek (magazijnbed.)

Postcodes
  5211 PD   1.. 71
  5211 PE  73..111
  5211 PD   2..  2
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg langs Terwindi ... Gervenstraat ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 155
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..37, links 2..66
  1928 : rechts 1..37, links 2..66
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 256

n: vermelding in een voetnoot