afb. 1930

Geldersedam

Muntel/Vliert

Geldersedam, gezien vanaf de hoek Pelssingel.
Stadsarchief (0006524)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1921
Geldersedam
RB 28-02-1921. GB 1921 no 131.
1928
Geldersche Dam
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943
Gelderschedam
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1943
Bossche straatnamen

Dam tegen Gelre

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 21 december 2011
Muntelonderzoek
Naamsverklaring

Geldersedam

107
Frans Peters, 'Straatnamen op de Muntel' in: De Muntel II (2004) 97-98
Panden
Pelssingel
Geldersedam 1

Geldersedam 1 (1921)
1928H.W.G. Mooren
1943E.H.W.M. de Naterus (rijkstelefoniste)

Geldersedam 2

Geldersedam 2 (1921)
1928M.M.H. Piederiet
1943M.M.H. Piederiet

Geldersedam 3

Geldersedam 3 (1921)
1923Hilbert G. van Doorn (landmeter bij het kadaster)
1928E.J.L. Gontrum
1943A.J.H.J. de Preter (kantoorbed.)

Geldersedam 4

Geldersedam 4 (1921)
1928P.F. Buchel
1943M.J. Nabbe (sigarenmaker)

Geldersedam 5

Geldersedam 5 (1921)
1923Antonius de Groot (chef uitpoetskamer schoenfabriek)
1928P.W.J. van Engelen
1943J. de Braal (sergeant b.d. wielr., op w.g.)

Geldersedam 6

Geldersedam 6 (1921)
1923Johannes H. Flooren (chef afd. chocoladebew. N.V. P. de Gruijter)
1928J.H. Flooren
1943J.H. Flooren (afd. chef) - M.C. Flooren (kantoorbed.)

Geldersedam 7

Geldersedam 7 (1921)
1923Herman, J. Bergstein (fourier wielrijders)
1928H.J. Bergstein
1943J.C. Peperkamp (hoofdvertegenw.)

Geldersedam 8

Geldersedam 8 (1921)
1928A.G. Kappenburg
1943A.J. de Bie

Geldersedam 9

Geldersedam 9 (1921)
1928F.A. van Eekelen
1943H. Cleutjens (kellner)

Geldersedam 10

Geldersedam 10 (1921)
1928J. van de Kaa
1943J.F.C. Schouten - C.G. van Veenendaal (adspirant commies dir. bel.)

Geldersedam 11

Geldersedam 11 (1921)
1928H.B. Jamin
1943L.C. van Daalen (agent van politie)

Geldersedam 12

Geldersedam 12 (1921)
1928A.R. Hooghiemstra
1943J.M. de Jager (serg. geneesk. tr., op wachtgeld)

Geert van Woustraat
Geldersedam 13

Geldersedam 13 (1921)
1928A.W.M. Keur - A.J. van Sandvoort
1943F.C. Jacobs (kantoorbediende) - Fr.P. Jacobs (heerenkapper)

Geldersedam 14

Geldersedam 14 (1921)
1928A.A.J. Zinkhaan - mej. E.C. Zinkhaan
1943G.H.A. Lalesse (hulp-opzichter)

Geldersedam 15

Geldersedam 15 (1921)
1923Jacobus van Breukelen (winkelcontroleur N.V. P. de Gruijter)
1928F.J. van Kralingen
1943J.L. Mooren (schrijver) - P.A. Mooren

Geldersedam 16

Geldersedam 16 (1921)
1928wed. J.W.B. Michels - mej. J.C. de Waal
1943A.H. Verachtert (reiziger)

Geldersedam 17

Geldersedam 17 (1921)
1923Wilhelmus J.J. Goossens (kellner)
1928mej. M.E.A.G.L. Poll
1943T. van der Laan (ass. 1e kl. P.T.T.)

Geldersedam 18

Geldersedam 18 (1921)
1928S. Clement - L.G. Krott
1943H.F.J. Donders (boekhouder) - E.H.J. Monté (distrib. leider levensm. bedrijf)

Geldersedam 19

Geldersedam 19 (1921)
1928C.P.H. Tonnaer - H.D. Tonnaer
1943C.P.H. Tonnaer - G.P.M. Tonnaer (steno-typiste) - J.J.C. Tonnaer (kantoorbediende)

Geldersedam 20

Geldersedam 20 (1921)
1928A.H. Vis
1943J. Castelijns (handelsreiziger)

Geldersedam 21

Geldersedam 21 (1921)
1928A. van Weele
1943V. Postma (electromonteur)

Geldersedam 22

Geldersedam 22 (1921)
1923Maarten Duiser (schrijver mil. administratie)
1928H.P.G. Gommers
1943W.J. Glaudemans (kantoorbediende)

Geldersedam 23

Geldersedam 23 (1921)
1923Huibrecht de Geus (chef commies Ned. Spoorwegen)
1928B.J. Wilmink
1943M.G. v.d. Ven (timmerman N.S.)

Geldersedam 24

Geldersedam 24 (1921)
1923Johannes A.H.M. van Buel (sergeant wielrijders)
1928J.A.H.M. van Buel
1943H.F. van d. Rijdt (handelsagent chem. prod.) - wed. M.W. Viegers-Brands

Geldersedam 25

Geldersedam 25 (1921)
1928P.W. Vollebergh
1943H.B.M. Kok (boekdrukker)

Geldersedam 26

Geldersedam 26 (1921)
1928R. Deen
1943J.H. Verel (magazijnmeester rubberfabr.)

Geldersedam 27

Geldersedam 27 (1921)
1928B.G.J. Vries
1943W.F. van Dalen (loodgieter)

Nemiusstraat
Geldersedam 28

Geldersedam 28 (1921)
1923Mathijs Bockelaar (brigadier majoor rijksveldwacht)
1928W. Zijlstra
1943C.H.A.M. van Bokhoven (boekhouder)

Geldersedam 29

Geldersedam 29 (1921)
1923Rienk Eekhof (machinist Ned. Spoorwegen)
1928mej. A. Blok - G.B. Hurenkamp
1943W.J. van der Burgt

Geldersedam 30

Geldersedam 30 (1921)
1923Richtinus van Eerden (onderwijzer)
1928J.A. de Voest
1943A.A.J. de Laat (Rijksklerk)

Geldersedam 31

Geldersedam 31 (1921)
1923Hendrikus P. van Drunen (smid)
1928Bijz. Jongensschool
1936R.K. Bewaarschool - R.K. Meisjesschool voor G.L.O. - R.K. Montessorischool
1975R.K. Bijzondere jongensschool

Geldersedam 33
Gemeentelijk monument


Geldersedam 35

Geldersedam 35 (1921)
1928A.W. van de Bilt
1943A.W. van de Bilt (onderwijzer)

Geldersedam 36
Gemeentelijk monument


Jan Schofferlaan
Geldersedam 37

Geldersedam 37 (1921)
1928F.M. Scheepers
1943F.M. Scheepers (onderwijzer)

Geldersedam 38-40
Gemeentelijk monument

Geldersedam 38

Geldersedam 38 (1921)
1943W.H. van der Heijden (exp. chef levensmiddelenbedrijf)
Geldersedam 39

Geldersedam 39 (1921)
1943P.B.H. Ebben (procuratiehouder)
Geldersedam 40

Geldersedam 40 (1921)
1943C. van der Kind (boekhoudster) - H.W. van der Kind (electr. techn. teekenaar) - W. van der Kind (typiste) - wed. M.C. van Kind-van den Heuvel

Geldersedam 41-44
Gemeentelijk monument

Geldersedam 41

Geldersedam 41 (1921)
1943G.M.L. van Engelen (rijksklerk)
Geldersedam 42

Geldersedam 42 (1921)
1943J.C. Thannhauser (controleur)
Geldersedam 43

Geldersedam 43 (1921)
1943N.W.A. van Eijck (Insp. prijsbeheersching) - Th.J. Holtslag (winkelbediende) - A.C. Meeuwsen (sigarenmaker)
Geldersedam 44

Geldersedam 44 (1921)
1943J. Nijboer - H. Sanders (bouwteekenaar)

Twaalf Morgenstraat
Geldersedam 46

Geldersedam 46 (1921)
1943H.V. van Woensel (bode godshuizen)

Geldersedam 47

Geldersedam 47 (1921)
1943A.P.M. Hulsman (vertegenwoordiger) - P.Th.A. Hulsman (musicus)

Geldersedam 48

Geldersedam 48 (1921)
1943H.J.J. van Geene (kunstschilder)

Geldersedam 49

Geldersedam 49 (1921)
1943A.J.E. Jacobus meergen. van der Zande (sigarenmaker)

Geldersedam 50

Geldersedam 50 (1921)
1943H.G.M. Leenders (pompier-kleermaker)

Geldersedam 51

Geldersedam 51 (1921)
1943L.L.A. Heijne (reiziger)

Geldersedam 53

Geldersedam 53 (1921)
1943J.H. Bouwhuis - J.M. Bouwhuis (steno-typiste)

Geldersedam 54

Geldersedam 54 (1921)
1943J.R. Luiken (ass. der dir. bel.)

Geldersedam 55

Geldersedam 55 (1921)
1943M. Grielis (hoofdconducteur N.S.) - N.A.M. Grielis (leerling machinist N.S.)

Geldersedam 56

Geldersedam 56 (1921)
1943J.P.H. Beurskens - J.S. Beurskens (bouwk. teekenaar)

Geldersedam 57

Geldersedam 57 (1921)
1943A.J.H.J.C. van Hove (banketbakker)

Geldersedam 58

Geldersedam 58 (1921)
1943H.W.F. Schuurmans (timmerman) - H.W.F.M. Schuurmans (kantoorbediende)

Geldersedam 59

Geldersedam 59 (1921)
1943L.A. van Tiel (meubelmaker)

Geldersedam 60

Geldersedam 60 (1921)
1943J.G.G. Theeven (magazijnbediende)

Geldersedam 61

Geldersedam 61 (1921)
1943C.B. L' Abée (ass.-apotheker) - wed. P.T. L' Abée-Bammers

Geldersedam 62

Geldersedam 62 (1921)
1943P.A. Krah (agent van politie)

Geldersedam 63

Geldersedam 63 (1921)
1943L.A.M. Verhoeven (bakker)

Geldersedam 64

Geldersedam 64 (1921)
1943W. Vierboom (agent van politie)

Geldersedam 65

Geldersedam 65 (1921)
1943F.A.C. Franken (kantoorbed.) - J.J.V. Gielisse (reiziger)

Geldersedam 66

Geldersedam 66 (1921)
1943A. van Balkom (bureel ambt. secretarie en stadsbeiaardier) - J.A.M. van Balkom (muziekleeraar) - J.J. van Balkom (kantoorbed. PNEM)

Geldersedam 67

Geldersedam 67 (1921)
1943P.H.C. van Liempt (chef monteur) - wed. A.C.M. van Liempt-van de Griendt

Geldersedam 68

Geldersedam 68 (1921)
1943H.W.G. Moore (ambt. Raad van Arbeid) - P.M.G. Mooren (kantoorbediende)

Geldersedam 69

Geldersedam 69 (1921)
1943L.J. Cornet (koopman) - C.L. Meijvaert (monteur, mechanicien, chauffeur G.G.D.)

Geldersedam 70

Geldersedam 70 (1921)
1943J.A. Verhoeven (verpleger)

Geldersedam 71

Geldersedam 71 (1921)
1943J.A. Verhagen (brievenbesteller)

Geldersedam 72

Geldersedam 72 (1921)
1943C. Koenen (hoofdagent-rechercheur bij de politie)

Geldersedam 73

Geldersedam 73 (1921)
1943A.J.P. Thorn (rijksklerk 1e kl.)

Geldersedam 74

Geldersedam 74 (1921)
1943J. van Rooij (aannemer) - J.M.A. van Rooij (aannemer)

Geldersedam 75

Geldersedam 75 (1921)
1943W.J. Leenders (kleermaker)

Geldersedam 76

Geldersedam 76 (1921)
1943wed. M.A.P. van Es-Röhrman - A.H. van Etten (vertegenwoordiger) - H. van Etten (reiziger)

Geldersedam 77

Geldersedam 77 (1921)
1943J. Faber (adj. o. off.)

Geldersedam 78

Geldersedam 78 (1921)
1943W.J.M. Hillenaar (adm. Gem. Luchtbesch.)

Geldersedam 79

Geldersedam 79 (1921)
1943K.A.J.J. van Bommel (kok) - Fr. Damen (chauffeur) - H.C.J. van der Putten (coupeuse) - O. Sunier (controleur crisis contr. dienst)

Geldersedam 80

Geldersedam 80 (1921)
1943J.H.B.M. Gielen (schoenmaker)

Geldersedam 81

Geldersedam 81 (1921)
1943F.M. Antonisse (ambt. distrib.)

Geldersedam 82

Geldersedam 82 (1921)
1943A.J.M. van de Bogaert (kleermaker)

Geldersedam 83

Geldersedam 83 (1921)
1943P.J. van Aart (chemigraaf)

Koedijkstraat
Postcodes
 5212 RA  1..23
 5212 RB 25..47
 5212 RC 49..71
 5212 RD 73..83
 5212 RA  2..22
 5212 RB 24..46
 5212 RC 48..72
 5212 RD 74..82