afb. J.A.M. Roelands, ca 1955

Sint Geertruikerkhof

Binnenstad Centrum

De naam St. Geertruikerkhof herinnert ons aan het klooster van de Zusters Augustinessen, toegewijd aan St. Gertrudis, dat hier van 1449 tot 1629 gelegen was.
Stegentocht 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
St Geertrui Kerkhof
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
St Geertrui'skerkhof
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Sint-Geertruikerkhof
Huisnummeromnummering 1909
1910
Sint-Geertruikerkhof
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
St. Geertruikerkhof
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
????
Sint Geertruikerkhof
Bossche straatnamen

Sint Geertruikerkhof

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 3 juni 2009
Artikelen
1975

Redactie

Miljoenentransactie in gemeenteraad. Overdracht van gronden 'Gertru-plan' Den Bosch
Brabants Dagblad donderdag 29 mei 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Archeologisch onderzoek gehaast en onvoldoende. Oude fundamenten in Gertruplan
Brabants Dagblad dinsdag 18 mei 1976 (foto)
 
1976

Redactie

Archeologen in Gertruplan
Brabants Dagblad zaterdag 22 mei 1976
 
1976

Redactie

Bij opgravingen in 'Gertruplan': Fundamenten van waterpoort gevonden
Brabants Dagblad donderdag 10 juni 1976 (foto)
 
1976

Redactie

Gemeente Den Bosch: Waterpoort wordt niet gesloopt
Brabants Dagblad vrijdag 11 juni 1976
 
1976

J.A.M. Roelands

Stadsvernieuwing begraaft stuk historie. Tussen Geertrui en Gertru
Brabants Dagblad woensdag 15 september 1976 (tekening, foto)
 
Panden
Orthenstraat
Sint Geertruikerkhof 2
Rijksmonument

Sint-Geertruikerkhof C 402 (????)
1881A.J.D. Hermsen (mr. timmerman)
1894C.J.H. van Ham (schoenfabrikant)
1908wed. N. Smits (baker)
Sint-Geertruikerkhof 2 (1909)
1910wed. van Ham-Martens - J. Trum (arbeider)
1923Gerardus J. Berkelmans (schoenmaker)
1928A.A. Kok
1943J.M.R. Koolen (sigarenarbeider)

Sint Geertruikerkhof 4
Rijksmonument

Sint-Geertruikerkhof C 402a (????)
1881A. Muller (ambtenaar staatsspoorwegen)
1908wed. van Ham-Martens - wed. Kemps - G. Roovers (arbeider)
Sint-Geertruikerkhof 4 (1909)
1910G. Roovers (arbeider) - H. Schrover (sigarenmaker)
1923echtg. Adrianus J. Coppens (werkster)
1928H. van Boven - echtg. A.J. Coppens
1943Fr.J. Burg (koopman in textiel) - H.A. Flux (bankwerker)

Sint Geertruikerkhof 6
Rijksmonument

Sint-Geertruikerkhof C 403 (????)
Sint-Geertruikerkhof 6 (1909)

Sint Geertruikerkhof 8

Achter de Gasfabrijk C 373 (????)
Sint-Geertruikerkhof C 404 (????)
1908H.J. van Heuvel (tapper)
Sint-Geertruikerkhof 8 (1909)
1910H.J. van den Heuvel (tapper) - wed. N. Smits (baker)
1928W. Kersten - wed. A. Smits
1943C. van Turnhout - M.A. van Vuuren (timmerman)

Sint Geertruikerkhof 10

Sint-Geertruikerkhof C ongen. (????)
Sint-Geertruikerkhof 10 (1909)
1910H. van Gemert en Zonen (biljardfabriek)
1928N.V. Vereen. van Banketb. IJsco

Sint Geertruikerkhof 12

Achter de Gasfabrijk C 373 (????)
Sint-Geertruikerkhof C 404 (????)
1881H. Eras (stadhuisbode)
Sint-Geertruikerkhof 12 (1909)
1910J.H. Driessen (chauffeur) - H. van Gemert en Zonen (biljardfabriek)
1928A. Voets (kantoor)
1948Ja Co Be (dames confectiebedrijf)

Sint Geertruikerkhof C 404a

Sint-Geertruikerkhof C 404a (????)
1908J.A. Gloudemans (letterzetter)

Sint Geertruikerkhof 14

Sint-Geertruikerkhof C ongen. (????)
Sint-Geertruikerkhof 14 (1909)
1910H. van Gemert en Zonen (biljardfabriek)
1928Fabriek N.V. IJsco

Sint Geertruikerkhof 16

Achter de Gasfabrijk C 373 (????)
Sint-Geertruikerkhof C 404 (????)
1908H.J. van den Heuvel (tapper)
Sint-Geertruikerkhof 16 (1909)
1910H. van Gemert en Zonen (biljardfabriek)
1928Fabriek N.V. IJsco

Sint Geertruikerkhof 18

Achter de Gasfabrijk C 376 (????)
1865wed. P. Broers (bleekster)
1875H. Eras (stadsbode)
Sint-Geertruikerkhof C 405 (????)
1908wed. Grüter - F. Knechten (boekdrukker) - W. Mulders (lintwerker) - W. Verhagen (pakhuisknecht)
Sint-Geertruikerkhof 18 (1909)
1928E.J.W. Schümacher - W.H. Zaunbrecher
1943J. van den Heuvel (arbeider) - J. Hooijmans (schipper)

Sint Geertruikerkhof 20

Sint-Geertruikerkhof C 405a (????)
Sint-Geertruikerkhof 20 (1909)
1910wed. Grüter - wed. Scholts
1928wed. Chr. van den Heuvel - J.H. Wijnstra
1943J. van Dinther (tuinknecht) - P.A. Kutterik (handvormer steenfabriek) - G.A.H. v.d. Ven (sjouwer)

Sint Geertruikerkhof 22

Achter de Gasfabrijk C 380 (????)
1875J. Springintveld (kapitein eener stoomboot)
Sint-Geertruikerkhof C 405b (????)
1881erven G. de Haas (warmoezenier)
Sint-Geertruikerkhof 22 (1909)
1910wed. W. Verhagen
1923Johannes B.L. van der Bruggen (brievenbesteller) - Petrus A.M. van der Bruggen (brievenbesteller)
1928J.B.L. van der Bruggen
1943M.J. Marechal (sigarenmaker)

Sint Geertruikerkhof 24

Sint-Geertruikerkhof C 405c (????)
1908J. Bezet (visscher) - J. Willemse (pakhuisknecht)
Sint-Geertruikerkhof 24 (1909)
1928A. Spoor

Sint Geertruikerkhof 26

Sint-Geertruikerkhof C 405d (????)
1908J. v.d. Wielen (pakhuisknecht)
Sint-Geertruikerkhof 26 (1909)
1928E. van Hoorn
1943C.G. Pompe

Sint Geertruikerkhof 28

Sint-Geertruikerkhof C 405e (????)
Sint-Geertruikerkhof 28 (1909)
1923Franciscus Fabri (kleermaker)

Sint Geertruikerkhof 30

Sint-Geertruikerkhof C 405f (????)
1908wed. van Diermen
Sint-Geertruikerkhof 30 (1909)
1910W. Smetsers (tramconducteur) - J. van der Wielen (pakhuisknecht)
1928W. Smetsers
1943A.A. Smetsers (winkelbed.) - W. Smetsers (los arbeider) - W.A.M. Smetsers (kantoorbed.)

Pastoor de Kroonstraat
 
Pastoor de Kroonstraat
Sint Geertruikerkhof 43-31


Sint Geertruikerkhof C 405g

Sint-Geertruikerkhof C 405g (????)
Vervallen (1909)

Sint Geertruikerkhof 29

Sint-Geertruikerkhof C 405h (????)
Sint-Geertruikerkhof 29 (1909)
1923Hendrikus J.H. in den Bosch (letterzetter)
1943J. van Kasteren (metselaar)

Sint Geertruikerkhof 27

Sint-Geertruikerkhof C 405i (????)
1908W. van der Heijden (hovenier) - J. Nijs (banketbakker)
Sint-Geertruikerkhof 27 (1909)
1928J.W. van der Heijden
1943J. van Kasteren (bakkersknecht)

Sint Geertruikerkhof 25

Sint-Geertruikerkhof C 405j (????)
Sint-Geertruikerkhof 25 (1909)
1923Antonius J. Bosma (schrijver Ned. Sp.)
1928wed. H.J. van den Heuvel
1943P.M. Meijer (arbeider)

Sint Geertruikerkhof 21

Sint-Geertruikerkhof C 405s (????)
1908J. Neijs (winkelknecht) - Th. v.d. Oetelaar (besteller)
Sint-Geertruikerkhof 21 (1909)
1910J. Neijs (winkelknecht) - Th. van den Oetelaar (besteller)
1923Wilhelm Dalhausen (schilder)
1928R.P. van der Donk - echtg. H. Timmers
1943wed. A. Schols-Abrahams - H. Schreur (opperman)

Sint Geertruikerkhof 19

Sint-Geertruikerkhof C 405r (????)
1908wed. P. Albers - G. van Amerongen (wisselwachter)
Sint-Geertruikerkhof 19 (1909)
1910wed. P. Albers - G. van Amerongen (wisselwachter)
1923Gerard van Amerongen (arbeider Ned. Sp.) - Josephus W. Ammerdorffer (pakhuisknecht)
1928A.F. Tiebosch - mej. A.C. Wijnstra
1943wed. J.M. Dankers-Tames

Sint Geertruikerkhof 17

Sint-Geertruikerkhof C 405q (????)
1908G. van Schijndel (bode gasfabriek) - W. v.d. Zande (arbeider)
Sint-Geertruikerkhof 17 (1909)
1910G. van Schijndel (bode gasfabriek) - W. van der Zande (arbeider)
1928wed. G. van Schijndel - W. van der Zand
1943F.A. Vorstenbosch (kuiper) - H.W. Willems (sigarenmaker)

Sint Geertruikerkhof 15

Sint-Geertruikerkhof C 405p (????)
1908wed. L. van Deijck - L. Kraane (sigarenmaker)
Sint-Geertruikerkhof 15 (1909)
1910wed. L. van Deijck - J. Merkx (arbeider S.S.)
1923wed. Lambertus van Dijk (waschvrouw) - Martinus G.M. van Gestel (smid) - wed. Antonius van Gestel (zonder)
1928wed. L. van Dijk - M.G.M. van Gestel - wed. A. van Gestel
1943A. Spruijt (los arbeider)

Sint Geertruikerkhof 13

Sint-Geertruikerkhof C 405o (????)
1908wed. G. Bakx
Sint-Geertruikerkhof 13 (1909)
1910wed. G. Bakx
1923Wilhelmus H.J. Beckers (zonder)
1928W.H.J. Beckers
1943M.G.M. van Gestel (smid)

Sint Geertruikerkhof 11

Sint-Geertruikerkhof C 405n (????)
1908wed. J. van Breemen - H.M. Mulders (schoenmaker)
Sint-Geertruikerkhof 11 (1909)
1910wed. J. van Breemen - H.M. Mulders (schoenmaker)
1928J.G.M. Blom - wed. Chr. van Hooft
1943H.L.F. van de Bergh (koopman in lompen)

Sint Geertruikerkhof 9

Sint-Geertruikerkhof C 405m (????)
1908H. van Lievoort (pakhuisknecht) - wed. Verstegen
Sint-Geertruikerkhof 9 (1909)
1910H. van Lievoort (pakhuisknecht) - C. Stokman (sigarenmaker)
1928wed. H. Liefvoort
1943H.A. van der Hijden (metaalbewerker)

Sint Geertruikerkhof 7-5

Sint Geertruikerkhof 7

Sint-Geertruikerkhof C 405l (????)
1908C.J. Geerts (wisselwachter) - C. de Lau (winkelknecht) - W. de Lau (pakhuisknecht)
Sint-Geertruikerkhof 7 (1909)
1910C.J. Geerts (wisselwachter)
1923Cornelis J. Geerts (seinhuiswachter Ned. Spoorwegen)
1928C.J. Geerts
1943F.H. Kluijtmans (chauffeur)
Sint Geertruikerkhof 5

Sint-Geertruikerkhof C 405k (????)
1908C.J. van den Berg (rijksklerk) - J.M. van den Berg (smid)
Sint-Geertruikerkhof 5 (1909)
1910J.M. van den Berg (smid) - J. Langenberg (remmer S.S.)
1923Henricus J. Beckers (propag. huisgezin)
1928H.J. Beckers
1943wed. J.M. Beckers-Bakx

Sint Geertruikerkhof 1

Sint-Geertruikerkhof C 406 (????)
Sint-Geertruikerkhof 1 (1909)
1928J.A. Sars
1943J.W.A. Sars (expediteur)

Hooge Steenweg
Postcodes
  5211 ST  1..43
  5211 ST  2..30
Straatindeling
  1909 : rechts 1..29, links 2..30
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 384

n: vermelding in een voetnoot