afb. A.F.A.M. Wetzer, 3 november 2005

Gasthuisstraat

Binnenstad Centrum

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Gasthuis Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Gasthuisstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1909
Gasthuisstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Gasthuisstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Gasthuisstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Gasthuisstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 7 november 2007
Mosmans

Namen der Straten enz.

79
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79
Panden
Hinthamerstraat.
Gasthuisstraat 2-4

Gasthuisstraat 2

Gasthuisstraat C 32a (????)
Gasthuisstraat 2 (1909)
1919J.F. Mahieu-van Nijnatten (meubelfabrikant)
1943A. Bozelie (kellner) - W.H. de Jager (ambt. distributie) - J.C.J.M. Roussel (muziekleeraar) - J.P.H.A. Roussel (kantoorbed. godsh.)
Gasthuisstraat 4

Gasthuisstraat C 34 (1880)
Gasthuisstraat C 33 (????)
Gasthuisstraat 4 (1909)
1919J.F. Mahieu-van Nijnatten (meubelfabrikant)

Gasthuisstraat 6

Gasthuisstraat C 35 (????)
1865P.N. Spijkers (schoenmaker)
1875P.N. Spijkers (mr. schoenmaker)
Gasthuisstraat C 34 (????)
1881P.N. Spijkers Sr (mr. schoenmaker)
1908F. Claassen (kleermaker) - A. Krijbolder - M. Pennings
Gasthuisstraat 6 (1909)
1910F. Claassen (kleermaker)
1919J. van Drunen (chef Ned. melkinrichting) - J. van Ham (wagenknecht)
1923Hendrika M.P. van Drunen (winkeljuffrouw) - Johannes van Drunen (melkbezorger) - Hubertus J. van Erp (electricien) - Johannes B. van Gaal (zonder)
1928J. van Dunen - H.J. van Erp - J.B. van Gaal
1943P.G.A. van Drunen (depôt wasscherij)

Gasthuisstraat 8

Gasthuisstraat C 36 (????)
1865weduwe G.B. Bolsius (particulier) - M.J.H. Houba (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - C.A. Smeets (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)
Gasthuisstraat C 35 (1880)
1881J. van Bremen (kerk) - J. Thorn (kantoorbediende)
1908W. Antonissen (schoenmaker) - M. Gerards
Gasthuisstraat 8 (1909)
1910J.G.A. v. Amelsvoort (meubelmaker) - M. Gerards
1919mevr. J.M. Wichelhauzen
1928W.J. Verkaar
1943wed. H. Kamerling-van Moorsel - wed. C.A. Verkaar-Straetmans

Gasthuisstraat 10-12

Gasthuisstraat 10

Gasthuisstraat C 36 (????)
Gasthuisstraat C 36 (1880)
1881J. Steenbergen (aanspreker en lijkbezorger)
1908J.G.A. van Amelvoort (meubelmaker)
Gasthuisstraat 10 (1909)
1910wed. L. van den Merkenhof - M. Pennings
1919J.F. de Rijk (tafelbediende, wissellooper)
1928F.J. de Rijk
1943H.C. van den Dungen (vertegenwoordiger)
Gasthuisstraat 12

Gasthuisstraat C 37? (????)
1865A.I. van der Hagen (goudsmid, agent der maatschappij wij leven om te zorgen voor kraamvrouw) - J. Nederveen (goudsmid) - I. Soomers (goudsmid) - wed. J.P. van der Velden (gemeentevroedvrouw)
Gasthuisstraat C 37 (1880)
1881J.A. van Maaren (mr. schoenmaker)
1908C. van Meteren (kantoorbediende)
Gasthuisstraat 12 (1909)
1910C. van Meteren (klerk)
1919H. Bakx (kantoorbediende)
1928A. van Minderhout
1943G. van Vonderen (arbeider)

Gasthuisstraat 14-18
Rijksmonument

Gasthuisstraat 14

Gasthuisstraat C 38? (????)
1865W.A.J. Wulfingh (controleur bij het collegie van regenten over de godshuizen en den algemeenen armen)
1875A.J. van Oort (controleur bij het algemeen armbestuur)
Gasthuisstraat C 38 (1880)
1908J. van Bergen (secr. godshuizen) - Kantoor godshuizen
Gasthuisstraat 14 (1909)
1910J. van Bergen (secretaris godshuizen) - Kantoor godshuizen
1919J. van Bergen (secretaris bij de godshuizen) - Kantoren godshuizen
1928Secr. en Ontv. Godshuizen - B.J.M. Lautenslager
1943J.P.M. van Bavel (ambt. Godshuizen)
Gasthuisstraat 16


Gasthuisstraat 22

Gasthuisstraat 22 (????)
1923Anna M.C. van Esch (zonder)

De Groote Stroom
 
De Groote Stroom
Gasthuisstraat 13

Gasthuisstraat 13

Gasthuisstraat C 39? (????)
1865J.H. van Aert (apotheker) - P.A.K. van Asten (apotheker in het ziekengasthuis) - J. Pleek (directeur van het ziekengasthuis)
1875C. Baurichter (hulp-apotheker) - J. Pleek (directeur in het ziekengasthuis)
Gasthuisstraat C 39 (1880)
1881H. Jansen (ziekenvader in het gasthuis)
1881J.P.F. Wennen (apotheker zieken gasthuis)
1908A.H. van Doorn (apotheker gasthuis) - J. Ellerbeek (apothekeres-assistente) - Marie Ellerbeek (apothekeres-assistente) - Groot zieken gasthuis - F. Schieffer (overste gasthuis) - R. Welp
Gasthuisstraat 13 (1909)
1910A.H. v. Doorn (apotheker gasthuis) - J. Ellerbeek (apothekeres-assistente) - Groot zieken gasthuis - F. Schieffer (overste gasthuis) - H. Welp (portier gasthuis)
1919Ja. Ellerbeck (apotheek-assistente) - Enklioris Gehr (overste) - Groot zieken gasthuis - H. Welp (portier gasthuis)
1923Johannes J. van Eijck (bakkersknecht)
1928Groot Zieken-Gasthuis - mej. S.M. Klompé - Th.C.M. van Liempt - A.A. Manders - C. Manders - H.J. van Santvoort - B. Verhoeven
1943R.A.C. van Kessel (rector) - S.M. Klompé (apothekersassistent) - H.J. van Santvoort (machinist electr. centr.) - T.A. Schoenaker (opsp. ambt. prijsbeh.) - B. Verhoeven (bakker) - P.M.T.M. Wehberg (analiste)
Gasthuisstraat C 39a

Gasthuisstraat C 39 (????)
1865N. de Bresser (mr. metselaar)
1875H. van Bremen (portier in het ziekengasthuis)
Gasthuisstraat C 39a (1880)
1881H. van Bremen (portier in het ziekengasthuis)
Gasthuisstraat C 39b

Gasthuisstraat C 39b (????)
1865Th. de Haas (warmoezenier)
1875Th. de Haas (warmoezenier)
1881H.J. de Haas (opzichter der gemeentewerken) - Th. de Haas (warmoezenier)

Gasthuisstraat 11-9
Rijksmonument

Gasthuisstraat 11

Gasthuisstraat C 40a (????)
1908A.H.J. Govers (boekhouder bank v. leening)
Gasthuisstraat 11 (1909)
1910A.H.J. Govers (boekhouder bank van leening)
1919W.J. Verklaar Hilbers (chef-machinist)
1928Archief Godshuizen
Gasthuisstraat 9

Gasthuisstraat C 40b (????)
1903Bestuur der Godshuizen
1908W. Maas (timmerman) boven het gebouw van de godshuizen
Gasthuisstraat 9 (1909)
1910W. Maas (timmerman) boven het gebouw van de godshuizen
1919W. Maas (timmerman) boven het gebouw van de godshuizen
1928Admin. Godshuizen
1948Bureaux Godshuizen
1974Centraal Bureau der Godshuizen

Gasthuisstraat 7

Gasthuisstraat C 40c (????)
1919Zusterschool
1928Bijz. Meisjesschool

Gasthuisstraat 5

Gasthuisstraat 5

Gasthuisstraat C 41? (????)
1865A.L. van Kleeff huisvrouw van T.H. Mulders (kinderbewaarschoolhoudster) - L. Nabbe (schrijnwerker) - J.H. Remmen (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - C. Wetzer (mr. pettenmaker)
1869C. Wetzer (mr. pettenmaker)
1875C. Wetzer (pettenmaker)
Gasthuisstraat C 41 (1880)
1908H.J. Meijers (schoenmaker)
Gasthuisstraat 5 (1909)
1910H.J. Meijers (schoenmaker)
1919H.J. Meijers (schoenmaker)
1923Herman J. Meijers (schoenmaker)
1928H.J. Meijers
1943W.J.H.M. van Woerkom (kantoorbediende)
Gasthuisstraat 5a

Gasthuisstraat 5a (????)
1943A.H. Meijers (kantoorbediende)
1956A.H. Meijers (bureel ambtenaar)) - M.A.P. Meijers (zonder) - W.A. Meijers (zonder)
Gasthuisstraat C 41a

Gasthuisstraat C 41a (1908)

Gasthuisstraat 3-1
Rijksmonument

Gasthuisstraat 3

Gasthuisstraat C 42 (1880)
1908F.T.A. Meerhoff (chef filiaal Albert Hein)
Gasthuisstraat 3 (1909)
1910F.T.A. Meerhoff (chef filiaal Albert Hein)
1919wed. L. v.d. Merkenhof - C. van Meteren (particulier)
1928H. Klasema - J.N. Mulder - J. Paap
1943G.A. Merkx
Gasthuisstraat C 42a

Gasthuisstraat C 42a (????)
1865G. Abels (hulponderwijzer) - D. Verspiek (cigarenfabrijkant) - P. van Vugt (wollennaaister)
Gasthuisstraat 1

Gasthuisstraat C 43a (????)
Gasthuisstraat 1 (1909)
1910W.C. Stevenaar (brievenbesteller)
1919P. van Elst (sigarensorteerder) - M. Siebers (sigarenmaker)
1923Jacobus Boelen (pensionhouder) - Pieter Bostelaar (winkelbediende) - Pieter Alexis Coté (surnumerair waarborg)
1928J.W.J. Verbruggen
1943J.L. Vennix (koopman)
Gasthuisstraat 1b

Gasthuisstraat 1b (1909)
1928M.C.H. Siebers - B.N. Willems
1943J.H. Klaassen (filiaalhouder kruidenierswaren) - wed. M.G. de Wit-van Ham

Hinthamerstraat.
Postcodes
  5211 NP  1..13
  5211 NP  2..18
Straatindeling
  1909 : rechts 1..13, links 2..14
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 15

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 226

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 75

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 99

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 54, 371, 372

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 86, 144, 203

n: vermelding in een voetnoot