afb. Onbekend

Gasselstraat

Binnenstad Centrum

Gasselstraat is een verbastering van Gasthuisstraat. (Het verlengde van de Gasselstraat aan de overzijde van de Hinhamerstraat heet nog steeds Gasthuisstraat).
Boschlogie
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Gassel Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1890
Gastelstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Gasselstr
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1910
Gasselstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Gasselstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Gasselstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 31 oktober 2007
Bossche straten en stegen

Gasselstraat, Gasthuisstraat en Gasthuispoort

door Ed Hupkens

29
Bronnen
Bossche Encyclopedie
Ed Hupkens, Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes ('s-Hertogenbosch 2012)
J.A.M. Roelands, Straat in Straat uit ('s-Hertogenbosch 1984)
Bossche Kringen 3 (2018) 29-31
Bouwhistorie

Gasselstraat westzijde

405
406
Literatuur
Van Bavel 1974, 7-9; Van Heurn I, 466; vSvY II, 324; vSvY III, 263-264.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 405-406
Mosmans

Namen der Straten enz.

79
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79
Roelands

Gasselstraat

47
Straat in Straat uit (1984) 47
Artikelen
2002

Ad van Drunen

Verdwenen bebouwing op het Kerkpleintje. Verloren gewaande kaart brengt uitkomst
Bossche Bladen 2 (2002) 59-61
 
Panden
Hinthamerstraat
Gasselstraat 2

Gastelstraat A 26a (????)
1908H.J.M. Steenbergen (comm. 1e rang gevangenissen)
Gasselstraat 2 (1909)
1910H.J.M. Steenbergen (comm. 1e rang gevangenissen)
1919H.J.M. Steenbergen (gep. rijksambt.)
1923Aloisius W.A. Wetzer (kantoorbediende)
1928A.W.A. Wetzer (procuratiehouder)
1943A.A.G.M. Wetzer (kantoorbediende) - G.F.J.M. Wetzer (kantoorbed. De Gruijter) - J.C.M. Wetzer (kantoorbed.) - M.M.L. Wetzer (kantoorbed.) - wed. B.J.A. Wetzer-Kappé
1956C.E.M. Wetzer (zonder) - H.W.M. Wetzer (zonder) - J.M. Wetzer (zonder) - W.B.M. Wetzer (zonder) - wed. B.J.A. Wetzer-Kappé

Gasselstraat 4-6

Gasselstraat 4

Gastelstraat A 81a (????)
1908L.P.W. Dupont (timmerman)
Gasselstraat 4 (1909)
1910L.P.W. Dupont (timmerman)
1919L.P.W. Dupont (timmerman)
1923Lambert P. Dupont (timmerman)
1928mej. G. van Bokhoven
1943G. van Bokhoven
Gasselstraat 6

Gastelstraat A 81b (????)
1865J. Burg (goederenbesteller)
Gasselstraat 6 (1909)
1910Werkplaats Singer-Maatschappij
1919Werkplaats Singer-Maatschappij

Gasselstraat 8

Gastelstraat A 85 (????)
1865A. van Elteren (winkelier in schoenen) - T.J. Kuijpers (zonder beroep)
1875A. van Elteren (mr. schoenmaker)
Gastelstraat A 81 (1880)
1881J. Vaasen (mr. kleermaker)
1908J.H. Gielen (bode gasfabriek)
Gasselstraat 8 (1909)
1910J.H. Gielen (bode gasfabriek)
1919wed. M. Gielen
1923Johannes H.B.M. Gielen (schoenmaker)
1928J.H.B.M. Gielen
1943Fr.S. van Es (opperman) - M. de Koning (mandenmaker) - P. van Turnhout (arbeider)

Gasselstraat 10

Gastelstraat A 84 (????)
1865P. de Naterus (zilversmid)
1875P. Timmermans (agent van politie)
Gastelstraat A 80 (1880)
1908C. Doomernik (borstelmaker)
Gasselstraat 10 (1909)
1910P. van Kessel (schoenmaker)
1919J. Stibbe (koopman)
1928K.H. ter Borg - S. van Lindt
1943Th.L.P. Burgerhof (loodgieter)

Gasselstraat 12

Gastelstraat A 83 (????)
1865J.F. Reijkersz (mr. schoenmaker, winkelier en water en vuurverkooper)
1875J.F. Reijkers (mr. schoenmaker)
Gastelstraat A 79 (1880)
1881J.F. Rijckers (mr. schoenmaker)
1908J.F. Reijkers (schoenmaker) - F. Schelleman (besteller van Gend & Loos)
Gasselstraat 12 (1909)
1910J.F. Reijkersz (schoenmaker) - J. Verhees (boekdrukker)
1919A. Bozelie (sigarenfabrikant)
1923Adrianus Bozelie (sigarenmaker)
1928A. van Pinxteren
1943wed. C.M. van Pinxteren-van d. Ven

Gasselstraat 14-16

Gasselstraat 14

Gastelstraat A 82 (????)
Gastelstraat A 78 (1880)
1881L. van Beers (tapper)
1908C. Heesbeen (schoenmaker) - F.X. van Oorschot (smid)
Gasselstraat 14 (1909)
1910C. Heesbeen (schoenmaker) - F.X. van Oorschot (smid)
1919F.X. van Oorschot (smid)
1928F.X. van Oorschot - H. Valenteijn
1943wed. A. van Oorschot-Goedel - H. Valenteijn (schoenmaker)
Gasselstraat 16

Gastelstraat A 81 (????)
1865L.A. Gerolt (winkelier)
1875T. Kuijpers (mr. timmerman) - A. Oerlemans (koopman in gist) - W.E. Roussel (bode eener begraf. fonds en barbier)
Gastelstraat A 77 (1880)
1908A. de Bresser (winkelier) - J. Goedhart (schoenmaker)
Gasselstraat 16 (1909)
1910A. de Bresser (winkelier)
1919G. Veltman (koopman)
1928C. Veltman
1943A.M. Bouwmans (marktkoopman) - Fr.H. Krijbolder (koopman)

Gasselstraat 16a

Gastelstraat A 80 (????)
Gastelstraat A 76 (1880)
1908A. Biesemans (schoenmaker) - J. Krete (arbeider)
Gasselstraat 16a (1909)
1919J. v.d. Bersselaar (arbeider)
1923Johannes van den Bersselaar (loodwerker)
1928J. van den Bersselaar

Gasselstraat 16b

Gastelstraat A ongen. (1908)
Gasselstraat 16b (1909)

Gasselstraat 16c

Gastelstraat A 76a (????)
1865J. Ringeling (leeraar aan het stedeljk gymnasium, lid der plaats. schoolcommissie en schoolopziener)
Gasselstraat 16c (1909)
1919A. van Esch (schilder) - J. Overman (sigarensorteerder)

Gasselstraat 16d

Gastelstraat A ongen. (1908)
Gasselstraat 16d (1909)

Gasselstraat 16e

Gastelstraat A ongen. (1908)
Gasselstraat 16e (1909)

Gasselstraat 16f

Gastelstraat A 76b (1908)
Gasselstraat 16f (1909)
1919C. Koeneveld (sigarenmaker) - wed. W. Kreté - J. Mierings (arbeider)
1928wed. J.A. Kreté - J. Mieres
1943J.M. van de Oord (fietsknecht)

Gasselstraat 18

Gastelstraat A 79 (????)
1865J.P. Bolle (mr. pettenmaker)
1875J.P. Bolle (mr. chakots- en pettenmaker)
Gastelstraat A 75 (1880)
1881J.P. Bolle (mr. chakots- en pettenmaker)
1908Chr. Bruggeman (sigarenmaker) - F. van Gaal (arbeider)
Gasselstraat 18 (1909)
1910Chr. Bruggemans (sigarenmaker) - wed. W. de Poorter-Hartman
1919Fr. Krijbolder (koopman)
1928F.H. Krijbolder
1943J.A. Veltman (koopman) - wed. M.C. Veltman-v.d. Kerkhof

Gasselstraat 20

Gastelstraat A 78 (????)
1865wed. H.I. Frietman (winkelierster) - J.A. van Tienen (tapper)
1875J.B.S. Willems (mr. schoenmaker)
Gastelstraat A 74 (1880)
1881J.B.S. Willems (mr. schoenmaker)
1908Magazijn van Lieshout
Gasselstraat 20 (1909)
1910Magazijn firma Dufay Kerkstraat
1919Joh. J. Flippaar (agent levensv. R.V.S.) - A. Wetzer (slager)
1923Johannes A.M. Flippaar (schoenwinkelier)
1928J.A.M. Flippaar
1943J.P. van Boxtel (koopman) - B. Krijbolder (gemeente aanplakker)

Gasselstraat 22

Gastelstraat A 77 (????)
1865P. Pfaltzer (graveur en tapper) - L.J. Pieters (stads korendrager)
1875N. van Boekel (tapper) - H. Schimmel (mr. kamerbehanger)
Gastelstraat A 73 (1880)
1881A. van Esch (tapper)
1908A. van Esch (loopknecht) - wed. P.J. Janssen (tapster) - M. Oosterwaal (schoenmaker)
Gasselstraat 22 (1909)
1910wed. P. Janssen (tapster)
1919wed. P. Jansen (caféhoudster)
1928mej. A.M.C. van Esch
1943De Unie (sigaren, sigaretten, tabak) - W.A.F. Gabriël (filiaalhouder)
2003? (Shabby-chic) kleding

Gasselstraat 24

Gastelstraat A 73a (1908)
Gasselstraat 24 (1909)
1910A. van Esch (loopknecht) - M. Falk (sigarenmaker)
1919H. van Drunen (smid) - Jos. Snijders (sigarensorteerder)
1928P. Mareschal
1943F.V. Verstappen (bloemist) - Verstappen's Bloemenmagazijnen
1956J.J. Verstappen (bloemist)
1960fa. Verstappen (bloemenmagazijn)

Gasselstraat 26

Gastelstraat A 76 (????)
Gastelstraat A 72a (1880)
1908Jos. v.d. Kroon (adj. commies 2e kl. pr. griffie)
Gasselstraat 26 (1909)
1910F.JG. v.d. Kroon (adj. commies prov. griffie)
1919B.J. Ebben (huisbewaarder der Nederl. Bank) - Kantoor der Nederlandsche Bank
1923Bernardus J. Ebben (concierge Ned. Bank)
1928Agentschap der Ned. Bank - B.J. Ebben
1943De Ned. Bank - G.J.J. Moors (concierge Ned. Bank)
1948Agentschap der Nederlandse Bank

Gasselstraat 28


Kerkstraat
 
Kerkstraat
Gasselstraat 3
Rijksmonument

Gastelstraat A 82 (????)
1865A. Hanique (steenhouwer) - F. van den Heuvel (barbier)
1908Kerkgebouw der Nederduitsche Hervormde Gemeente
Gasselstraat 3 (1909)
1910Kerkgebouw der Nederd. Herv. Gemeente
1919Kerkgebouw der Ned. Herv. Gem.
1928Prot. Kerk

Gasselstraat 1

Gastelstraat A ongen. (????)
Gasselstraat 1 (1909)
1919G.I. Ederveen (arts R. v. B.)
1923Johannes M.D.M. de Booij (bestuurder fabriek leder art.) - wed. Daniel P. de Booij (fabrikante leder artikelen)
1928J.M.D.M. de Booij - wed. D.P. de Booij
1943W.H. Beekwilder - F.J. Goedhart (hoofddienstleide N.A.D.) - E. Maas (uitvoerder bouwver.) - F.A.P. Meulbroek (ambt. P.T.T.) - G.M.C.J. Otten (ontv. der dir. belastingen) - G.J.M. Winnubst (hoofdinspectie distributie)

Hinthamerstraat
Postcodes
  5211 KJ  1..3
  5211 KJ  2..28
Straatindeling
  1909 : rechts 1..3, links 2..26
  1995 : rechts 1..3, links 2..28 (Huisnummerkaart H16)
Volkstelling 1822
No 14 Wijk C (komend van de Hinthamerstraat)
Gastelstraat
390 ? Peerboom, Laurens Winkelier 53 Rooms Gravensnoeren
391 - - - - - -
392 - - - - - -
393 - - - - - -
394 7 Zantman, Gerard Schoenmaker 49 Rooms Den Bosch
395 2 Bergen, Petrus van Zilversmidsknecht 33 Rooms Den Bosch
396 1 Broek, Catherina van der Koopvrouw 56 Rooms Den Bosch
397 10 Oderkerke, Conraad van Scheepstimmerman 49 Rooms Nijmegen
398 10 Laar, Hendrikus van de Velbluttersknecht 61 Rooms Den Bosch
399 3 Smits, Bernardus Timmermansknecht 50 Rooms Amsterdam
400 3 Hoos, Adrianus Arbeider 32 Rooms Berlicum
401 - - - - - -
402 - - - - - -
403 3 Niskens, Johanna Tapster 58 Rooms Lijveroo
404 5 Jansen, Maria Koopvrouw 36 Rooms Den Bosch
405 2 Heeren, Elisabeth Breister 77 Rooms Den Bosch
406 4 Beek, Evert van Tapper 46 Rooms Groningen
407..424 - - - - - -
Hinthamerstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 514, 572

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 360, 380

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 299

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 438

n: vermelding in een voetnoot