Franken hofstad

locatie: bij de Vuchterpoort
status: vervallen

Stadsrekeningen
1497 Kapittel 8-19.
Vranckenhofstad buiten de Vuchterpoort.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1497580-1581. Deel 1, blz 32
 
1500 Ferankenhofstad bij de Vuchterpoort.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1500-1501. Deel 1, blz 48
 
1580 Kapittel 19.
De boomen op Franken hofstad, door de Cloveniers Schutters afgehouwen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1580-1581. Deel 2, blz 1013
 
1582 Kapittel 4.
Een wachter te Deuteren, om de wacht aan St. Janspoort van de aankomst des vijands kennis te geven. Een dergelijke wachter op Vranckenhofstad.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1582-1583. Deel 2, blz 1028
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 218

n: vermelding in een voetnoot