afb. Frans Wijffels, ca 1962

Fonteinstraat

Binnenstad Centrum

Links exterieur gevelwand v.r.n.l. huisnummers 1-9 met rechts op de hoek zijgevel Kolperstraat 27. Rechts daarvan voorgevels Kolperstraat 26-30 tot de hoek Krullartstraat. Op de achtergrond de toren van de Nederlands Hervormde kerk.
Bron: Stadsarchief (0062268)
~~~
Vroeger heetten zowel de Kolperstraat, Fonteinstraat als Verwersstraat: Kolperstraat. Hoe we nu aan de naam "Fonteinstraat" zijn gekomen? Rond 1600 was er een aantal panden in de straat genoemd naar een fontein (De Drije Fonteinen, De Grootte Fontein, De Kleine Gulden Fontein), zodat het straatje naar deze panden werd genoemd.
Bron: Stegentocht 2
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1830
De Fontein Straat
Kaart J. B. Drossaers ca 1830
1866
Fonteinstr
Kaart J. Kuijper ca 1866
1890
Fonteinstraat
Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901
Fontein Str
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Fonteinstraat
Huisnummeromnummering 1909
1910
Fonteinstraat
Straatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928
Fonteinstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Opspuitend water

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 10 maart 2010
Mosmans

Namen der Straten enz.

79
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 79
Roelands

Fonteinstraat

19
Straat in Straat uit (1984) 19
Sasse van Ysselt

De Fontein-, Kolper- en Krullartstraat

311
312
313
314
315
316
Noten
1.In eene Bossche Schepenakte van 1538 (Reg. no. 152 f. 191) wordt de Fonteinstraat geheeten de straat, waarmede men gaat van de Korte naar de Lange Kolperstraat (de Ververstraat.)
2.In 1683 woonde te den Bosch Johanna Elisabeth Sopers weduwe van Govert van Eyl (den broeder van de op blz. 260 genoemde Maria Allegonda). Zij zullen zijne ouders geweest zijn.
3.Het huis de Bollewagen behoorde in 1567 blijkens Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 298 aan den Hervormingsgezinden wollenlakenverkooper Floris Jansse bijgenaamd Floris den bueseleer.
4.Hij trad in 1534 voor Schepenen van den Bosch op als gehuwd met Margriet, dochter van Dierick Stevens.
5.Vr dat zij met Jacques Lauren trouwde was zij gehuwd geweest met Jan Pauluszoon Colen.
6.Het huis het Zegelke, waaraan het aan den anderen kant grensde, behoorde toen toe aan Johan van Woerkom, ook groenroede van den Bosch.
7.Na haren dood hertrouwde hij in 1754 met Johanna Christina Lemmink, geboren en wonende te Nuland.
8.Men zie over zijne familie W. Juten Kwartierstaten van Ned. Kathol. I p. 7 (Aanvull. en Meded.)
9.Hij zal een zoon geweest zijn van Abraham Bastide, kapitein, geboren te Alais in Languedoc, die in 1710 in de Waalsche Kerk te den Bosch huwde met Johanna Magdalena Hibelet.
10.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 299, 327, 330, 363, 447 en 473.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 311-316
Artikelen
1976

Redactie

Bossche raad blij met verdwijenen stadsbus uit Fontein en Kolperstraat. Uitbreiding voetgangersgebied
Brabants Dagblad vrijdag 26 maart 1976
 
1976

Redactie

Straatversiering echt in stijl. Oudste stukje binnenstad is hartveroverend intiem
Het Stadsblad donderdag 14 oktober 1976 (foto's)
 
2000

Annebeth Wierenga, Hennie Raaymakers

'WOB-fontein' siert Bossche binnenstad
't Pumpke 5 (2000) 1
 
2009

Marcel van der Heijden

De Straat. Fonteinstraat en Krullartstraat
Bossche Bladen 4 (2009) 123-124
 
2013

Bodemvervuiling Fonteinstraat

De gemeente Den Bosch is in de Fonteinstraat begonnen met onderzoek naar bodemverontreiniging. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de verontreiniging veroorzaakt in de jaren 1980, toen daar een chemische wasserij was gevestigd.
Marc Brink | Brabants Dagblad donderdag 3 oktober 2013 | 29
 
Panden
Krullartstraat
Fonteinstraat 2
M 1437

Fonteinstraat A 260 (????)
1865J. Loeff (firma J. Loeff & Co.) fabrijkanten van houtbereiding, stoom en andere werktuigen - J.J. Loeff (apotheker)
1875J.J. Loeff (apotheker) - Joh. Loeff (apotheker)
Fonteinstraat A 261 (1880)
1881F. Bakermans (tapper) - mr. E.F. bar. van Rijckevorsel van Kessel (substituut officier bij de arrondissement rechtbank)
1908J.H. Welsch (officier der infant.)
Fonteinstraat 2 (1909)
1910J.H. Welsch (kapitein der infanterie)
1919J.H. Welsch (majoor inf.)
1928P.Th.A. Dittner - mej. J.M. Knickenberg - H.H. Lucas
1943M. Braun (modiste) - J. van Ravenstein (slager) - A. Smulders (winkelbediende)

Fonteinstraat A 260a

Fonteinstraat A 259a (????)
Fonteinstraat A 260a (1880)
1881A.M. Kokken (partikulier)
Vervallen (1909)

Fonteinstraat 4
M 1438

Fonteinstraat A 259 (????)
1865wed. M. Koenen (gepensionneerde) - P. Lammers (vleeschhouwer)
Fonteinstraat A 260 (1880)
1881J.C. Lammers (vleeschhouwer)
1908J.W.P. Lammers (vleeschhouwer)
Fonteinstraat 4 (1909)
1910J.W.P. Lammers (vleeschhouwer)
1919J.W.P. Lammers (vleeschhouwer)
1928J.G.Th. Lammers - J.W.P. Lammers
1943M.H.J. Lammers (kantoorbediende) - wed. J. Lammers (slagerij) - wed. M.W.J. Lammers-Paijmans (slagerij)

Fonteinstraat 6
M 1439

Fonteinstraat A 258 (????)
1865A.M. Nicolai (modiste) - C.L.P. Nicolai (boekhouder)
1875J.C. Lammers (vleeschhouwer) - C.L.P. Nicola (partikulier) - A.S. Westerman (graveur en calligraaf van Z. M. den Koning)
Fonteinstraat A 259 (1880)
1881A.S. Westerman (graveur en caligraaf van Z.M. den Koning) - G. van Wieringen Borski (commies posterijen)
1908mej. A. Lentz - J.J. Verhoeven (modiste) - wed. J.A. Verhoeven
Fonteinstraat 6 (1909)
1910A. Metz (modiste) - J.J. Verhoeven (modiste)
1919A. van Gulick-Stoof (in fijn fruit en comestibles)
1923Henricus Blank (sigarenmaker) - Martinus A. de Groot (monteur) - Franciscus van Gulick (huisschilder en fruithandel)
1928mej. M.A. Bolwerk - B. van Dorsten - F. van Gulick
1943M.J. Bertrums (groentenkoopman) - W.H. van Boven (schipper) - H. van Gammeren (contr. prijsbeh.)

Fonteinstraat 8
M 1440

Fonteinstraat A 257 (????)
1865J.J. Beckmann (spekslager en winkelier) - J. Verdoorn (opzigter bij 's rijks waterst.)
1875J.A. de Graaf (kapitein eerste battaillon) - J.T. Wierts (vleeschhouwer)
Fonteinstraat A 258 (1880)
1881J.T. Wierts (vleeschhouwer)
1908E.C. Wierts van Coehoorn (hoofdinspecteur van politie) - wed. J.Th. Wierts (vleeschhouwerij)
Fonteinstraat 8 (1909)
1910mej. A. Lentz - E.C. Wierts van Coehoorn (hoofdinspecteur van politie) - wed. J.Th. Wierts (vleeschhouwerij)
1919J.H. Voets (runds- en varkensslager)
1928A.A. Voets - J.H. Voets
1943C.J. van Ravensteijn (sigaren, sigaretten, tabak) - A. Voets (slager) - J.H. Voets (slager)
2003? (Marc O'Polo Store)

Fonteinstraat 10
M 1441

Fonteinstraat A 256 (????)
1865J. Donckers (mr. broodbakker) - F.C. Hagedorn (zonder beroep)
1875J.M. Donckers (mr. broodbakker) - wed. J.J. van der Elst (partikulier)
Fonteinstraat A 257 (1880)
1881J.M. Donkers (mr. broodbakker)
1908wed. J. Donkers (broodbakkerij)
Fonteinstraat 10 (1909)
1910wed. J. Donkers (broodbakkerij)

Verwersstraat
 
Ridderstraat
Fonteinstraat 17
M 1382

Fonteinstraat A 294 (????)
1865wed. Staal (water- en vuurverkoopster)
Fonteinstraat A 296 (1880)
1881J.C. Staal (water en vuurverkooper)
1908P. van Lent (behanger)
Fonteinstraat 17 (1909)
1910P. van Lent (behanger en stoffeerder)

Fonteinstraat 15-13

Fonteinstraat 15
M 1383

Fonteinstraat A 293 (????)
1865F. Hurkens (winkelier en metselaar)
1875wed. Hurkens (tapper en winkelierster)
Fonteinstraat A 295 (1880)
1881wed. C. Hurkens (tapster en winkelierster)
1908C.W. Sterk (boekhandelaar)
Fonteinstraat 15 (1909)
1910C.W. Sterk (boekhandelaar en boekdrukker)
1919C.W. Sterk (boekhandelaar en boekdrukker)
1928fa. C.W. Sterk
1936fa. G.W. Sterk (rk boekhandel)
1943fa. C.W. Sterk (boekhandel)
Fonteinstraat 13
M 1384

Fonteinstraat A 292 (????)
1865A.J. Blom (koek- en banketbakker)
1875A.J. Blom (koek- en banketbakker) - H.J. Blom (particulier)
Fonteinstraat A 294 (1880)
1881A.J. Blom (koek- en banketbakker) - H.J. Blom (partikulier)
1896A. en H.H. Preller Paymans
1908V. Gerris (adj. commies ter prov. griffie) - J.A. Paijmans (brood- en beschuitbakker)
Fonteinstraat 13 (1909)
1910J.W.Th. Hurkens (mr. timmerman en metselaar)
1919J. van Rosmalen en Zn. (aannemers, mr. timmerman en metselaar) - Jos. van Rosmalen (lood- en zinkwerker)
1928J.A. van Rosmalen
1943L.A.M. v.d. Broek (typograaf) - J.A. van Rosmalen (loodgieter)
1960fa. Jos. van Rosmalen en Zoon ()
2005Jos van Rosmalen (luxe en huishoudelijke artikelen)
Fonteinstraat 13a

Fonteinstraat 13a (1909)
1928J. van Rosmalen

Fonteinstraat 11-9
M 1385

Fonteinstraat 11

Fonteinstraat A 293a (????)
1908A.W. Pitlo (gep. luit.-kolonel der inf.)
Fonteinstraat 11 (1909)
1919A.W. Pitlo (gep. luit. kolonel) - H.J.S.M. Pitlo (leerares M.O. Eng.)
1928F.B.F. Wirds - Th.J. Wirds
1943C.L.A. van Stiphout (glazenier)
Fonteinstraat 9

Fonteinstraat A 291 (????)
1865P. van Dalsen (winkelier in kolonialewaren en steenkolen)
1875P. van Dalsen (winkelier in kolonialewaren, stoom mostaardfabriekant)
Fonteinstraat A 293 (1880)
1894J. van Es (kapper)
1908Chr.W. Vugts (tailleur)
Fonteinstraat 9 (1909)
1910Chr.W. Vugts (tailleur)
1919Sigarenmagazijn Flor de Martinez
1928mej. M.H. van Ravensteijn - mej. T.M.J. van Ravensteijn
1943A.C. van Ravenstein (winkelierster tabak en sigaren) - T.M.J. van Ravenstein (winkelierster tabak en sigaren)

Fonteinstraat 7-5

Fonteinstraat 7

Fonteinstraat A 290 (????)
1865C. Haldieman (winkelier in fruiten) - J. Keiser (2e luitenant bij het 5e reg. inf.)
1875freule A. Dittlinger (partikuliere)
Fonteinstraat A 292 (1880)
1908wed. J.H. van Munster (kaashandel)
Fonteinstraat 7 (1909)
1910J.H. van Munster (kaashandel)
1919Firma F.H. van Munster (kaashandel)
1928F.H. van Munster
1943Vischhandel Schilder en Tol - H. Schilder (vischhandelaar)
Fonteinstraat 5

Fonteinstraat A 292a (????)
1908E.H.A. van den Braak (klerk)
Fonteinstraat 5 (1909)
1910E.W.E. van Olden (1e luitenant Veld-Artillerie) - L.C. Puls (handelsreiziger)
1919J.A. Hazeloop (bureelambt. Post. en Tel.)
1923Antonetta M.Ph. van den Bouwhuijsen (rijkstelefoniste)
1928mej. E.M. Defais - mej. L. Raaijmakers
1943L. Raaijmakers

Fonteinstraat 3
RijksmonumentM 1387

Fonteinstraat A 289 (????)
1865J.L. Popelier (aanspreker en lijkbezorger)
1875J.L. Popelier (aanspreker en lijkbezorger)
Fonteinstraat A 291 (1880)
1881P. van Dalsen (winkelier in koloniale waren, koninklijke stoommostaardfabriekant - wed. J.L. Poppelier (slijterij)
1908M. Jansen-Pouw (timmerman)
Fonteinstraat 3 (1909)
1910Gez. Dankers (modisten)
1919Gez. Dankers (modisten)
1923Augustina E.L. van Bruggen (modiste)
1928echtg. W.J.C. Bakker

Fonteinstraat 1
M 1388

Fonteinstraat A 288 (????)
1865J. Stevenaar (winkelierster in mutsen en lint)
1875J. Stevenaar (winkelierster in mutsen en lint)
Fonteinstraat A 290 (1880)
1881J. Stevenaer (winkelierster in mutsen en lint) - W. Stevenaer (aanspreker en lijkbezorger)
1908wed. M. Berben-Kuite (in kol. waren comestibles) - J.L. Burg-van Dijk (ambt. bij de Gemeentew.)
Fonteinstraat 1 (1909)
1910H. Lucas (modes (hoeden) en agenturen)
1919H.H. Lucas (modes (hoeden) winkel)
1928Th.J.M.G. Huijbers - wed. C.M. Visser
1943F.J.B.L. Leemhorst (koopman in bloemen) - C. Lucas-Pruijsen (modisterij)

Kolperstraat
Postcodes
  5211 HP  1..15
  5211 HP  2..10
Straatindeling
  1906 : 1382..1388 (Mosmans: Noord)
  1906 : 1432..1441 (Mosmans: Zuid)
  1909 : rechts 1..17, links 2..10
  1995 : rechts 1..15, links 2..8 (Huisnummerkaart G17)
Volkstelling 1822
No 25 Wijk E (komend van de Krullestraat)
Fonteinstraat
327 7 Mosmans, Franciscus Adrianus - 62 Rooms Den Bosch
328 3 Vaes, Laurens Kleermaker 60 Rooms Breda
329 3 Maglie, Johannes Deurwaarder 68 Gereformeerd Oberlipp in Bernn
330 4 Aste, Bartholomeus van Spekslager 62 Rooms Hees en Leendt
331 6 Langen, Petrus (in register no. 26 vervallen!) Bakker 35 Rooms Wees in Cleef
No 26 Wijk E
332 5 Caarels, Johannes Schoenmaker 76 Rooms Den Bosch
333 6 Ven, Johannes van der Metselaar 39 Rooms Vught
334 5 Blom, Roelof Koek- en bankerbakker 36 Rooms Velthoven
335 6 Oostenburg, Johannes Bernardus Koopman 37 Rooms Rotterdam
336 3 Weerts, Jacobus Pakkendrager 45 Gereformeerd Den Bosch
337 3 Creemers, Martinus Kantonbode 61 Rooms St. Anthony
338 6 Braak, Franciscus van den Schoenmaker 35 Rooms Kerkdriel
Verwerstraat
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 93

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 37

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 76

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 326, 357

n: vermelding in een voetnoot