Ernst Ruskaveld

Boschveld

Dossier
2016

Straatnaamgeving

B&W voorstel 9 maart 2016

Het voorstel van 24 februari jl. m.b.t. de naamgeving van diverse straten in Boschveld in te trekken.
De naamgeving van diverse straten in Boschveld opnieuw vast te stellen door:
  • De straat, die parallel aan de Paardskerkhofweg loopt (nr. 1 op plankaart) en gelegen is aan beide zijden van het groen, de naam Pieter Zeemanpark te geven.
  • De straten, die haaks staan op de Paardskerkhofweg, de volgende namen te geven: Otto Sternstraat (nr. 5 op de plankaart), Marie Curiestraat (nr. 4 op de plankaart), Niels Bohrstraat (nr. 3 op de plankaart) en Ernst Ruskaveld (nr. 2 op de plankaart).
Samenvatting
Bij de naamgeving in dit deel van Boschveld is, binnen de randvoorwaarden uit de verordening naamgeving (m.n. het criterium 10 jaar of langer geleden overleden), gekozen voor namen van Nederlandse en buitenlandse Nobelprijswinnaars in de natuurkunde. In het voorstel van 24 februari jl. zijn enige fouten geslopen, die in dit voorstel hersteld worden.
Voorgesteld wordt het voorstel van 24 februari jl. in te trekken en de naamgeving van diverse straten in Boschveld opnieuw vast te stellen. Voorgesteld wordt om de straat, die parallel aan de Paardskerkhofweg loopt (nr. 1 op plankaart) en gelegen is aan beide zijden van het groen, de naam Pieter Zeemanpark te geven. Verder wordt voorgesteld om de straten, die haaks staan op de Paardskerkhofweg, de volgende namen te geven: Otto Sternstraat (nr. 5 op plankaart), Marie Curiestraat (nr. 4 op plankaart), Niels Bohrstraat (nr. 3 op plankaart) en Ernst Ruskaveld (nr. 2 op plankaart).
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)