afb. Bureau voor Visuele Documentatie, ca 1985

Enckevoirtstraat

Het Zand

Genoemd naar Willem van Enckevoirt, geboren in 1464 in Mierlo. Aartsdiaken van Kempenland, deken van het Sint-Janskapittel van 1521 tot 1527. Raadsman van de enige Nederlandse Paus Adrianus VI. Door Paus Adrianus benoemd tot kardinaal. Was in 1515 eigenaar van een pand dat stond op de plaats van het tegenwoordige Bisschoppelijk Paleis. Overleden te Rome op 19 juli 1534. Zijn buste stond boven in de gevel van de Boterhal (dus n van de zeven).
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1909
Enckevoirtstraat
RB 19-08-1909, blz 44.
1928
Enckevoirtstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Hoge kerkbeambte

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 23 februari 2011
Straat en naam

Enckevoirtstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 29 mei 1986
Artikelen
1986

Henny Molhuysen

Straat en naam : Enckevoirtstraat
Brabants Dagblad donderdag 29 mei 1986 (foto)
 
2007

J.M.M. van der Vaart

Woonhuizen. Architect H.W. Valk, 1922-1924.
Hendrik Willem Valk 1886-1973 (2007) 79
 
Panden
Enckevoirtstraat 2

Enckevoirtstraat 2 (1909)
1923Josephus J.M. Douwes (journalist)
1928J.J.M. Douwes
1943J.J. Bijlsma

Enckevoirtstraat 6

Enckevoirtstraat 6 (1909)
1919J.C. Vollebregt (conservator a.d. Boekerij der R.K. Leergangen)
1923Henricus Ch.H.M. Adelmeijer (koopman manufacturen)
1928H.C.H.M. Adelmeijer

Enckevoirtstraat 8

Enckevoirtstraat 8 (1909)
1919H. Voets (grossier in koloniale waren)
1928H.M.E. van Hoeckel
1943H.M.E. van Hoeckel (koopman in fruit en aardappelen) - J.C.P. van Hoeckel (koopman in zuidvr.)

Enckevoirtstraat 10

Enckevoirtstraat 10 (1909)
1919F.L.G. Schneider (electrotechnisch ingenieur)
1928S. Topel
1943J.B.P.M. de Swart (industrieel)

Enckevoirtstraat 12

Enckevoirtstraat 12 (1909)
1919J.B. Meijer (amb. S.S.)
1928wed. M. Leviticus

Enckevoirtstraat 14

Enckevoirtstraat 14 (1909)
1919Joh. van Noort (procureursklerk)
1923Gerardus de Bruin (notarisklerk)
1928G. de Bruin
1943W.A.M. Willaarts

Enckevoirtstraat 16

Enckevoirtstraat 16 (1909)
1919J.A. Schwarz (chef insp. Bur. S.S.)
1928A. Klut
1943C.G.M. Baron (kantoorbediende)

Enckevoirtstraat 18

Enckevoirtstraat 18 (1909)
1919B.J. van Dongen (boekhouder)
1923Bastiaan J. van Dongen (procuratiehouder bank)
1928B.J. van Dongen
1943ir. J.G. Gooden

Enckevoirtstraat 20

Enckevoirtstraat 20 (1909)
1919A.J. Lenzholz - M.B.W. van Mourik
1928A.J. Lenzholz
1943G.P. den Bekker (boekhouder) - J.M. Jongmans (directrice stikkerij parapluiefabriek)

Enckevoirtstraat 22

Enckevoirtstraat 22 (1909)
1919M.C. v.d. Ven (priv. leeraar mod. talen)
1928mr. H.G.J.M. Wagenaar
1943H.W. van d. Pas (rijkszuivelvisiteur)

Enckevoirtstraat 24

Enckevoirtstraat 24 (1909)
1919A. Robert (insp. der Nederl. Lloyd te Amsterdam, afd. Brand en Inbraak)
1923dr. Franciscus L. Brabants (leeraar r.k. lyceum)
1928dr. F.L. Brabants
1943M.A.J. van Beckum (adj. commies Prov. Griffie) - C.J.A.A. Verhoof (taxi-chauffeur)

Enckevoirtstraat 26-28
Rijksmonument

Enckevoirtstraat 26

Enckevoirtstraat 26 (1909)
1943ir. A.A. Pasteur
Enckevoirtstraat 28

Enckevoirtstraat 28 (1909)
1928H. Gostelie
1943F.J.M. Moussault (foto journalist)

 
Enckevoirtstraat 3
Gemeentelijk monument

Enckevoirtstraat 3 (1909)
1928W.H.P. Venroij
1943P.A.J. Bouwhuijsen (koopman)

Enckevoirtstraat 1
Gemeentelijk monument

Enckevoirtstraat 1 (1909)
1928H.M.A. Mallant - wed. P.A. Mallant
1943H. Mallant (advertentie-, reclamebureau) - H.M.A. Mallant (directeur N.V.) - Administratie- en Effectenkantoor Zuid-Nederl. Emissie-

Postcodes
  5211 BW  1.. 3
  5211 BW  2..28