afb. Onbekend, ca 1910

Emmaplein

Het Zand

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1897
Emmaplein
RB 27-01-1897
1901
Emma Plein
Adresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909
Emmaplein
Huisnummeromnummering 1909
1928
Emmaplein
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
Bossche straatnamen

Koninklijk plein

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 13 juli 2011
Verdwenen stadsbeelden

Ook 'het groen' in het Zand onderging veranderingen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 23 februari 1999
Artikelen
1978

Redactie

Bewoners Emmaplein protesteren. WILMA wil bouwen aan plan Hertogstate
Brabants Dagblad dinsdag 22 augustus 1978
 
1998

J. van Haaren

Martha klooster
KringNieuws 4 (1998) 5
 
1999

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Ook 'het groen' in het Zand onderging veranderingen
Brabants dagblad dinsdag 23 februari 1999 (foto)
 
2000

Francis Witmer

Flatwoningen van H.W. Valk aan het Emmaplein. Monument met een Januskop
Bossche Bladen 3 (2000) 92-95
 
2009

Marc Brink

Meer groen in Den Bosch
Brabants Dagblad vrijdag 20 maart 2009
 
Panden
Peellandstraat
Emmaplein 2

Emmaplein O 158f (????)
1908J. Goris (chef v. dienst tramwegmaatschappij Meijerij)
Emmaplein 2 (1909)
1910F.M. v.d. Sommen (stationschef tram)
1928L.C. Malmberg - Redactie dagblad het Huisgezin - C.N. Teulings (Kon. Drukkerijen)
1943L.C.G. Malmberg N.V. (uitgever) - N.V. Alg. Uitgeversmij. van Bladen en Tijdschriften (uitgever) - Noord-Brab. Courant N.V. - Teulings' Uitgeversmij. N.V. (uitgever) - C.N. Teulings (Koninkl. Drukkerijen)

Emmaplein 4

Emmaplein O 158e (????)
Emmaplein 4 (1909)
1910F.X. Keur (restaurateur tramstation Meijerij)
1928W. Keunen en Co.
1943F.J.M. Moussault (R.K. Foto-, Pers- en Filmbureau 'Het Zuiden')
19??Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Emmaplein 4a

Emmaplein 4a (1909)
1943G.J.A. van Beurden (pantry-bed.) - P.H. Boekestein (marech. beëed. rijksveldwachter) - A.J. Lambooij (electricien)

Emmaplein 4c

Emmaplein 4c (1909)
1943F.A.P. Mollen (garagehouder)

Emmaplein 6-22
Rijksmonument

Emmaplein 6

Emmaplein O ongen. (????)
Emmaplein 6 (1909)
1910Hollandsche buurtspoorwegen
1928A.J.L. Hendriks - J.J. Linsen
Emmaplein 8

Emmaplein O 158d (????)
Emmaplein 8 (1909)
1910Hollandsche buurtspoorwegen
1928C.J. Stoete - H.H.J. Wertenbroek
Emmaplein 10

Emmaplein O ongen. (????)
Emmaplein 10 (1909)
1910Ledermagaz. van J.C. van Duren
1928C.Th. de Jong
1943wed. D.W.A. Zwijsen-Ploegmakers
Emmaplein 12

Emmaplein O 158c (????)
1908Hollandsche buurtspoorwegen - ?F.X. Keur (restaurateur tramstation Meijerij)
Emmaplein 12 (1909)
1923Marinus F.W. Bovij (kantoorbediende) - wed. Mathieu P.J. Bovij (zonder)
1928L.J. van der Veen
1943wed. A.M. Claassens-Teurlings
Emmaplein 14

Emmaplein O 158b (????)
1908A. van Drunen (loopknecht)
Emmaplein 14 (1909)
1910Werkplaats F. Kuijpers (beeldhouwer)
1928J.G. Balkestein
Emmaplein 16

Emmaplein O 158a (????)
1908J. Breeve (machinist)
Emmaplein 16 (1909)
1910J. v. Drunen (loopknecht)
1928J.J. Ras
1943Pl. van Nieuwehuijze (onderwijzer) - P.J. van Nieuwenhuijze (ambt. distributie)
Emmaplein 18

Emmaplein O 158 (????)
Emmaplein 18 (1909)
1910J.A. Breeve (chef machinist)
1923Johannes Gerardus Balkestein (ambtenaar Ned. Sp.)
1928L.F. de Beer
1943J.Th.M. Hendriksen (handelsreiziger)
Emmaplein 20

Emmaplein O ongen. (????)
Emmaplein 20 (1909)
1910Werkplaats H. Goedmakers (fabr. gouden werken)
1928F.K.G. Hamburg - dr. J.G.A. Kattenbusch
1943J.C.J. van den Hurk (bouwk. opzichter)
Emmaplein 22

Emmaplein 22 (1909)
1928G. Stürm
1943H. Vugts (winkelier in kruidenierswaren)

Kempenlandstraat
Emmaplein 24

Emmaplein 24 (1909)
1923Adrianus G. Eijkemans (kleermaker) - Antonius C.A.M. von Eugen (gep. hoofdonderwijzer)
1928J.G. Eijkemens - H. Goedheer
1943A.G. Eijkemans (kleermaker) - L.C.H.J. Strijbos (adm. centr. beh. uitv. ziektewet)

Emmaplein 24a
Gemeentelijk monument


Oisterwijkstraat
 
Emmaplein 25


Emmaplein 25

Emmaplein O 157 (????)
Emmaplein 25 (1909)
1910St. Leonarduskerk
1919Kantoor J.G. Bergmeijer (in grafmonumenten) - St. Leonarduskerk - Kantoor en drukkerij C.N. Teulings
1928R.K. Kerk
1965St. Leonarduskerk

Emmaplein O 156a

Emmaplein O 156a (1908)
1908Th. Goossens (2e kapelaan) - G.A.M. v.d. Kant (pastoor) - B. Verbakel (1e kapelaan)

Halvemaanstraat
Emmaplein 23

Emmaplein O 153 (????)
1901Jos. Joh. Lambermont (koekfabrikant)
1908Koekfabriek J.J. Lambermont (Vischstraat)
Emmaplein 23 (1909)
1919Koekfabriek en kantoor J.J. Lambermont
1928fa. v.d. Pas en Michels
1943M. Bouts (Verf- en Glasindustrie N.V.)

Emmaplein 21

Emmaplein O 153a (????)
1908Th.J. v.d. Aa (teekenaar)
Emmaplein 21 (1909)
1910Th.J. v.d. Aa (teekenaar)
1919G. Poelman - Ch. Schuurman (adj. opzichter)
1928J.P. van der Pas
1943G.J. Frencken

Emmaplein 19

Emmaplein O ongen. (????)
Emmaplein 19 (1909)
1943J.F.C.M. van Gool (drogisterij)
1985Scholengemeenschap 'De Dommel' (mavo)

Emmaplein 17
Gemeentelijk monument

Emmaplein O 153b (????)
1908J.M. Heijmans (schilder)
Emmaplein 17 (1909)
1910S. Balgreen (schrijver)
1919A. Bonsel - A. Govers
1923Aris Bonsel (zonder)
1928J.A.L. Michels
1943J. Michels en Zn. (schilders, glazeniers) - J.A.L. Michels (huisschilder)

Emmaplein 15

Emmaplein O ongen. (????)
Emmaplein 15 (1909)
1910Koekfabriek J.J. Lambermont (Vischstraat)

Emmaplein 13

Emmaplein O 152 (????)
1908Zusterschool
Emmaplein 13 (1909)
1910Zuzterschool
1919Zusterschool
1928Bijz. Meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool af. A - R.K. Bewaarschool af. B - R.K. Huishoud- en Meisjesvakschool - R.K. L.O. school afd. A - R.K. L.O. school afd. B - R.K. U.L.O. school
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Korte Havenstraat
Emmaplein 11

Emmaplein O 97 (????)
1908H. v.d. Kroef (glazenwasscher, caféhouder) - J.B. Tijm (onderwijzer Nutsschool)
Emmaplein 11 (1909)
1910H. v.d. Kroef (glazenwasscherij en caféhouder)
1919Joh. Schüel (winkelier in modeartikelen)
1928A.A.R. van Dijk
1943Handelsonderneming Nabo (levensmiddelenbedrijf) - J.G. Pragt (vertegenw. levensm. bedrijf)

Emmaplein 9

Emmaplein O ongen. (????)
Emmaplein 9 (1909)

Emmaplein 7

Emmaplein O 92a (????)
1908Leon M. Dufay (lid der fa. George Dufay en Zoon) ijzergieterij
Emmaplein 7 (1909)
1910J. Klinkum (handelsreiziger)
1919J.H. Klinkum (vert. der Remmington-Fact. schrijfm.)
1943wed. E. Trosée-van Herwaarde

Emmaplein 5

Emmaplein 5

Emmaplein O 92 (????)
1908G. Poierrié-Stark (grossier in kol. waren)
Emmaplein 5 (1909)
1910G. Poierrié-Stark (gross. kol. waren)
1919G.J.M. Poierrié (koopman)
1928J.H. Feldbrugge - mej. C.M.E. Poierrié - wed. G.J.M. Poierrié
1943E. Broekmans (winkelier kruidenierswaren)
Emmaplein 5a

Emmaplein 5a (1909)
1943wed. A. Broekmans-Treffers

Emmaplein 3

Emmaplein O 91 (????)
1908B.J. Marijnen (particulier)
Emmaplein 3 (1909)
1910B.J. Marijnen (particulier)
1919B.J. Marijnen (particulier)
1928A.B.Chr. Marijnen
1943L.G.A.M. Marijnen (woninginrichter)

Emmaplein 1

Emmaplein O 91a (????)
1908V. van Doveren (plaatsverv. hoofd a/d Nutsschool)
Emmaplein 1 (1909)
1910V. van Dooveren (hoofdonderwijzer)
1919V. van Dooveren (hoofdonderwijzer)
1923Vijver van Doveren (onderwijzer)
1928W. Lemmens - Th.J. van Onzen
1943C.L.A. Vogel (schrijver Paleis van Justitie) - J.W. Vogel (goudsmid)

Postcodes
  5211 VZ  1..43
  5211 VW  2..24
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Ten noorden van den Stationsweg: Het plein voor het oude stationsgebouw te noemen: Emmaplein ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..25, links 2..20
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 236

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 173, 186, 193

n: vermelding in een voetnoot