afb. Onbekend, ca 1985

Frederik van Egmontstraat

De Muntel

Benaming
Jaar
Naam
Bron
1921
Frederik van Egmondstraat
RB 28-02-1921. GB 1921 no 131. (in het raadsbesluit 'Egmont')
1928
Frederik van Egmontstraat
Adresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1950
Frederik van Egmondstraat
RB 27-11-1950. Bijlage 1950 no 254. GB 1950 no 73.
Bossche straatnamen

Kinderrijke gezinnen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 14 december 2011
Muntelonderzoek
Naamsverklaring

Frederik van Egmontstraat

105
Frans Peters, 'Straatnamen op de Muntel' in: De Muntel II (2004) 105
Panden
Frederik van Egmontstraat 2

Frederik van Egmontstraat 2 (1921)
1923Frederik Brugman (machinist Ned. Sp.)
1928P. Kooijmans - H.L. Mees
1943J.H. Duys (kantoorjuffrouw) - J.Th. Duys (stoker zoutziederij)

Frederik van Egmontstraat 4

Frederik van Egmontstraat 4 (1921)
1923Germent Broertjes (machine-bankwerker)
1928A. van Liere
1943B. van der Last (gevangenbewaarder)

Frederik van Egmontstraat 6

Frederik van Egmontstraat 6 (1921)
1928A.J. van Schijndel
1943Vonk. E.J. (timmerman)

Frederik van Egmontstraat 8

Frederik van Egmontstraat 8 (1921)
1923Arie de Bruijn (vertegenwoordiger darmenzouterij)
1928A. de Bruijn
1943F.J. Meesters (stoker) - W. v.d. Wiel (leerlooiersknecht)

Frederik van Egmontstraat 10

Frederik van Egmontstraat 10 (1921)
1923Theodorus C. Beerens (sigarenmaker)
1928Th.C. Beerens - W.H. van Dartel
1943P.J. Boutens (kraandrijver) - W.M. Boutens (onderladingmeester N.S.) - C.A. de Bree (dienstbode)

Frederik van Egmontstraat 12

Frederik van Egmontstraat 12 (1921)
1928M.F. Janssen - J.M. van de Pol
1943M.F. Janssen - J.M. van de Pol (wagenmeester N.S.)

Frederik van Egmontstraat 14

Frederik van Egmontstraat 14 (1921)
1928J.J.H. Meulenberg
1943A. van Liere (machinist N.S.)

Frederik van Egmontstraat 16

Frederik van Egmontstraat 16 (1921)
1928W. Mulders
1943A.L. Mulders (controleur C.C.C.D.) - W. Mulders (sigarenmaker)

Frederik van Egmontstraat 18

Frederik van Egmontstraat 18 (1921)
1923Marinus van den Berg (electricien)
1928M. Koenen
1943M. Koenen (rangeerder N.S.)

Frederik van Egmontstraat 20

Frederik van Egmontstraat 20 (1921)
1928wed. M. Maas
1943J.J. Lathouwers (sigarenmaker)

Frederik van Egmontstraat 22

Frederik van Egmontstraat 22 (1921)
1923Henricus Gremme (sigarenmaker)
1928H. Gremme
1943W.J. Boontje (seinwerker N.S.)

Frederik van Egmontstraat 24

Frederik van Egmontstraat 24 (1921)
1923Jan J. van Ginkel (kommies dir. belast.)
1928J.J. van Ginkel
1943L.H.M. van Hoek (koopman)

 
Frederik van Egmontstraat 27-1

Frederik van Egmontstraat 27

Frederik van Egmontstraat 27 (1921)
1943J. Schriemer
Frederik van Egmontstraat 25

Frederik van Egmontstraat 25 (1921)
1943C.Th. Korthout (letterzetter)
Frederik van Egmontstraat 23

Frederik van Egmontstraat 23 (1921)
1943F.P. de Haas (sigarensorteerder)
Frederik van Egmontstraat 21

Frederik van Egmontstraat 21 (1921)
1943A.A. Paanakker (sigarenmaker)
Frederik van Egmontstraat 19

Frederik van Egmontstraat 19 (1921)
1943P. Spierings (stoker-bankwerker)
Frederik van Egmontstraat 15

Frederik van Egmontstraat 15 (1921)
1943Ph.J. van Meurs (agent van politie)
Frederik van Egmontstraat 13

Frederik van Egmontstraat 13 (1921)
1943C.H. van Ginkel (schrijver bij de bel.) - J.J. van Ginkel (ass. Dir. Bel.)
Frederik van Egmontstraat 11

Frederik van Egmontstraat 11 (1921)
1943J.H.B. Wilke (typograaf)
Frederik van Egmontstraat 9

Frederik van Egmontstraat 9 (1921)
1943J. van Litsenburg (voorman levensmiddelenbedrijf)
Frederik van Egmontstraat 7

Frederik van Egmontstraat 7 (1921)
1943H.J. van Liempt (sigarenmaker)
Frederik van Egmontstraat 3

Frederik van Egmontstraat 3 (1921)
1943L.G.J. Gielisse (sigarenmaker)
Frederik van Egmontstraat 1
Rijksmonument

1921, "Frederik van Egmontstraat 1"
1943, "", "Pas, A.P. (machinist N.S.)"

Postcodes
  5212 TT  1..27
  5212 TV  2..24